fbpx

Die Orania Beweging beplan vir einde April tot middel Mei 2013 ‘n skakeltoer na Nederland, België, Duitsland, Switserland en Suid-Tirool in Italië.

Die bande met ondersteuners in Europa kom al ‘n rukkie saam met ons. Reeds in 2006 het Carel Boshoff (iv) en Frans de Klerk ‘n eerste Europese skakeltoer na Nederland, Vlaandere en Engeland onderneem om eerste kontakte aan te knoop met organisasies en partye wat die saak van Afrikaner-selfbeskikking goedgesind is en om Orania en sy strewe bekend te stel. In Nederland is die Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV) en die Nederlands-Zuid-Afrikaanse Werkgemeenskap (NZAW) besoek en toegespreek, in Vlaandere (België) is kontak gemaak met die politieke party Vlaams Belang (VB), wat ook staan vir selfbeskikking van ‘n volk en wat ‘n sterk verteenwoordiging in die Belgiese en Vlaamse parlement het, asook met die Vrienden van Suid-Afrika (VVS). Afrikaners in Engeland wat bande met en belangstelling in Orania het, is ook besoek en ‘n ondersteunersgroep uit uitgewekene Afrikaners is in Engeland gevestig en lede daar gewerf.

Die eerste kontakopname in 2006 is in 2010 opgevolg deur ‘n hernude skakeltoer van Frans de Klerk en Rian Genis na Nederland, België, Duitsland en Suid-Tirool. In Nederland is die NZAW weer besoek en voor ‘n groter gehoor gepraat en is samesprekings gevoer met die Staatkundig Gereformeerde Party wat ook in die Nederlandse parlement verteenwoordig is. In Vlaandere is die bande met die VB verstewig. Die kontak met Suid-Tirole het onstaan deur twee broers, Christoph en Florian von Ach, wat op ‘n stadium net uit belangstelling Orania besoek het en met inwoners in kontak gekom het en waar die ooreenstemming van die stryd om erkenning en kulturele handhawing ooglopend was. Vir Frans en Rian was die besoek aan Suid-Tirool ‘n openbaring omdat die Suid-Tirolers ook ‘n klein minderheid in ‘n kultureel en taalkundig ander land (Italië) is. Ook verteenwoordigers van die VB en ander organisasies het Orania in die tussentyd besoek.

Die uitvloeisel van die tweede besoek was al taamlik tasbaar: daar is duisende Euros se donasies verkry vir maatskaplike bouprojekte soos die opgradering van Elim, die Nerina-woonstelle vir jong vroue en gesinne en die deurgangshuise vir mense sonder heenkome. ‘n Ander praktiese uitvloeisel was die “ambassadeursprogram”. Ondersteuners in Duitsland en Suid-Tirool het Orania-belange- en drukgroepe gestig wat ons saak in die onderskeie lande bevorder. Soortgelyke inisiatiewe in ander lande is in voorbereiding.

Met die aanstaande skakeltoer in April en Mei vanjaar sal die bestaande bande met die genoemde organisasies verder verstewig word. Hierdie keer is dit ook nie meer ‘n tweeman-afvaardiging van Orania nie, maar ‘n groep van 12 mense uit verskeie oorde wat saamgaan.

Die besoek vorm deel van die “verinternasionalisering” van ons strewe. In die era van globalisering waar ons deur middel van internet, selfone en sateliettelevisie van bykans enige nuusgebeurtenis in elke uithoek van die wêreld weet, kan geen strewe meer in isolasie plaasvind nie. Die druk van die “wêreldopinie” deur middel van Twitter en Facebook en allerhande elektroniese petisies en boikotte speel ‘n al hoe groter wordende rol.

In die verlede, en ongelukkig ook nog in ‘n mate vandag, was die swak beeld van Orania ons achilleshiel. Ons kon gedoen het wat ons wou, die plaaslike media was ons sleg gesind en het Orania afgekraak waar hulle kon. Ook buitelandse media het gewoonlik negatief oor Orania berig, in ‘n soort instinktiewe onkritiese vereenselwiging met die nuwe bewind. ‘n Negatiewe beeld keer dat mense ons ondersteun. Sonder steun kry ons geen beleggings, geen nuwe intrekkers en geen donasies nie.

Die “verinternasionalisering” van ons saak is van uiterste belang. Trouens, dit was een van die Afrikaner se groot leemtes, dat hulle hulle strewe in die verlede nie oortuigend kon verduidelik nie en die veld oorgelaat het aan die ANC en sy trawante.  Suid-Afrika se vorige bewind het in ‘n beduidende mate tot ‘n val gekom weens internasionale druk wat die ANC en ander sogenaamde bevrydingsorganisasies toegepas het. Die internasionaal erkende en gevierde beweging wat die ANC in die 1980’s was, was dit nog nie in die 1950’s en 1960’s nie. Daar is hard gewerk om die ANC se ondersteuning uit te brei van die “logiese” ondersteuners soos die kommunistiese lande en die meeste Afrika-lande na Westerse lande soos die VSA en die lande van die Europese Unie. Die ANC kon slaag om hom te bemark as die natuurlike verteenwoordiger van die meerderheid en die aangewese regeerder, omdat dié beweging die welvarende en invloedryke polities gematigde Westerse nywerheidslande kon oortuig van sy saak. Sanksies teen die ou bewind was eers regtig pynlik toe die Westerse lande, met wie Suid-Afrika sterk handelsbande gehad het, dit begin toepas het. Sanksies van Afrikalande of kommunistiese lande, met wie daar min handel was, was daarteenoor geen noemenswaardige faktor nie.

Ons ondersteuningsbasis is nog klein, maar dit brei met elke besoek uit en word goed instand gehou deur opvolgkommunikasie. Die fondse wat ons reeds ontvang het vir ontwikkeling is van groot waarde. Die moontlikheid bestaan van beleggings wat die relatief klein bydrae wat Afrikaners tans nog in Orania belê het, sal kan oorskadu, veral met die veel sterker Euro. OSK (Orania se kooperatiewe bank) se rentekoerse is baie hoog in vergelyking met ‘n feitlike nulkoers wat Europese banke gee en Orania is ‘n groeiende ekonomie, terwyl meeste Europese lande stagneer maar nog heelwat opgegaarde beleggings rondlê en wag vir ‘n doel.

In ‘n vorige rubriek het ek reeds die diplomasie van Orania verduidelik. Die skakeltoer is deel daarvan en gemeet aan die sukses wat die twee vorige skakeltoere, wat nog klein was, reeds bereik het, is hierdie toer ‘n goeie belegging in ons saak.

6 Comments

 1. Danie Scott

  Ek wens die groep van 12 wat die skakeltoer na Europa meemaak alles van die beste toe. Mag die HERE met julle wees en julle behoed en bewaar. Gaan vertel vir Europa waarvoor ONS beweging regtig staan. Ek GLO dat ons baie nuwe ondersteuning en ook beleggings en donasies sal kry. Voorspoed en ek kan nie wag om die terugvoering in die nuusbrief te lees nie. Groete uit Kaapstad.

  Reply
 2. Mike

  Baie belangrik om stewige standhoudende verhoudings met die buiteland op te bou. Voorspoed! ek sê ook so Danie kan nie wag om die terugvoer te hoor as julle terug is nie.

  Reply
 3. tulpenvaas

  “In die verlede, en ongelukkig ook nog in ‘n mate vandag, was die swak beeld van Orania ons achilleshiel.”-

  Sebastiaan, hier is jou verdediging vir Orania, as jy Europa toe gaan kom:

  Hoekom bou ons, Afrikaners, vir n eie land binne Suid-Afrika?
  Omdat ons as volk en afrikaner-gemeenskap nie sal oorlewe nie onder die huidige, safrikaanse regering nie.
  x)Die rede dat ons so maak is nie:
  – omdat ons denk, dat wit-mense beter mense is as swart mense nie. Dis mos nie so nie.
  – omdat ons nie n swart regering bo ons wil aanvaar nie. Ons is bereid dit te doen.
  – omdat ons nie tusse swart mense wil lewe nie in n gemengde saamlewing. Ons wil dit doen.

  x)Die rede, dat ons n eie land wil stig, is bloot, omdat ons as volkie nie sal oorlewe in hierdie omstandighede nie.
  – Ons mag nie ons taal praat nie
  – die name van stede, dorpe, provincies wat ons gestig het, word uitgewis en verander
  – ons kinders mag nie universiteite toegaa nie
  – ons mense vlug/emigreer die land uit in groot getalle
  – ons mense word vermoor, soos blyk uit die plaasmoorde
  – swart politice ge ons in hulle publicaties die skuld van moeilikheid (dis diskriminasie)

  Die feitlike situasie is, dat ons gediskrimineer en onderdruk word. Ons wil dit nie, ons wil vry wees en ons wil bly lewe. Dis die grond van ons strewe vir n eie land. Daar is nie één mens wat redelik is, wat ons dit kan verwyt nie!

  ————————————-

  Ek denk, jy gaan n kanse kry, as jy dit so uitle, versigtig.
  Die mense hier in Noord-Wes-Europa is maar bevooroordeel en hulle sien nie, hulle is.
  Dis nie maklik om hulle te oortuig nie. Ek denk, hulle roep ‘tolerantie, tolerantie’, maar endlik is hulle baie onverdraagsaam en vooringenome. Julle taak is nie maklik nie. Ons bid vir julle! Kan ons ietsie vir julle help, kontak ons. Ons kan nie veel doen nie, maar as daar iets is, ons sal probeer.
  Goed gaan.

  Reply
  • Elmarie Erasmus

   Ek wil by tulpenvaas aansluit… hy stel die verdediging reg en ek weet net soos jy Sebastiaan dat dit moeilik is om die mense te oortuig. Sebastian ken my en weet dat ek al lank voorbrand maak. Baie meer mense is nou-al inlig in vergelyking met 2000. As iemand vra, kry hy ook eerlike antwoorde. Onthou Sebastiaan, as julle hulp nodig het, ek is is hier in Noord-Europa…ek help waar ek kan.

   Sterkte en mag God jul paaie vir julle gelyk maak en die mense se harte sag.
   Groete.

   Reply
  • Rian Genis

   Sebastiaan, soos altyd ‘n baie goeie inset. Tulpenvaas se advies suiwer en dit is baie belangrik dat ons daardie invalshoek neem tydens enige skakeling na buite. Die strewe na selfbeskikking het tog reeds by die Vryburgers ontstaan (en die Heren VII was tog blank) en die Groot Trek het plaasgevind onder meer om van die Britse bewind af weg te kom (ook ‘n blanke bewind) en die twee Anglo-Boere Oorloë het geskied ter verdediging van die Boere se strewe na selfbeskikking teen Brittanje (steeds ‘n blanke bewind). Insgelyks is die huidige strewe na selfbeskikking nie ‘n swart-wit debat nie, maar bloot ‘n voortsetting van ons strewe ongeag die kleur van die huidige bewind. Ek wil my verstout deur die stelling te maak dat ons ook vandag na selfbeskikking sou smag, selfs al sou Suid-Afrika nou deur Engeland of Amerika of wie ookal oorgeneem en geregeer word. Dit gaan hier om ‘n positiewe pro-volkseie dinamiek en nie ‘n negatiewe anti-volksvreemde dinamiek nie.

   Reply
 4. Geert. H

  Welkom in Vlaanderen.Ik wens jullie veel succes toe met jullie skakeltoer.

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

two × 5 =