fbpx

Strategie

Die Orania Beweging  is die idee organisasie wat die daarstel van Orania as Afrikanertuiste beplan en gefundeer het. Die Beweging se strategie is uiteraard ‘n politieke strategie wat sedert 1998 die daarstelling van ‘n volhoubare Afrikanertuiste ten doel het. As ‘n idee organisasie, is dit die idee van Afrikanervryheid, wat toenemend tasbaar word soos die vestiging van meer Afrikaners in die geografiese gebied verwerklik. Dit is juis vir hierdie idee dat die Beweging ‘n politieke strategie daargestel het, en as ‘n dinamiese strategie wat, in pas met die groeiende werklikheid wat rondom die idee ontwikkel, aanpas en vergroot.  Die strategie bevat sekere fundamentele aspekte wat soos volg vanuit die idee daaruit sien: 

Eie arbeid en selfwerksaamheid 

  • Die kataklismiese breek met die tradisionele arbeidspraktyke binne Suid-Afrika bemagtig ons tweeledig
    • Eerstens bied dit die onafwendbare meerderheidsvoordeel binne ‘n geografiese gebied
    • Tweedens bemagtig dit die Afrikaner met arbeidsgeleenthede

Eie instellings 

  • Met ‘n sterk fokus op gemeenskap en gemeenskapsverantwoordelikheid het Orania die daarstellings van eie instellings as strategiese politieke skuif geneem. Om werklik oor jouself te kan beskik behels immers dat die stelsels en strukture in plek sal wees wat ‘n gemeenskap onafhanklik van ander te maak. Die ontstaan van eie instellings bied aan Orania die werklikheid van groeiende selfbeskikking en dus groeiende vryheid.

 

Eie grondgebied

  • Vir ‘n volk en kultuurgroep om te oorleef, veral as so ‘n groep ‘n minderheid binne ‘n groter geheel vorm, is konsentrasie binne ‘n geografiese gebied nie net wenslik nie, maar noodsaaklik. Om hierdie rede het die Orania Beweging die grondgebied in die Noord-Kaap bekom met die oog op vestiging van die Afrikaner as demografiese meerderheid. Die grondgebied is oor die bestaan van Orania uitgebrei en die Beweging is voortdurend besig om na moontlikhede van uitbreiding van die idee en die werklikheid te werk.

Konsentrasiepolitiek

  • Gekonsentreerd het ‘n minderheidsgroep, soos die Afrikaner, die geleentheid om te oorleef, te leef en te gedy.

Identiteitspolitiek

  • Die idee van Orania is begrond in die unieke Afrikaneridentiteit wat as volk binne die Afrika kontinent gebore is. Dit is hierdie identiteit wat ons erken, koester en met trots as wie ons is aanbied.

Ons strategie behels dat ons hierdie idee daarstel as die werklikheid van selfbeskikking wat om ons groei, maar ook hierdie idee bemark met die oog op erkenning en steun. Die mededeling van die idee het ten doel die oortuiging van die Afrikaner en die hoop wat Orania kan bied, maar ook die erkenning en goeie buurmanskap wat binne ‘n land soos Suid-Afrika onontbeerlik is vir ‘n vrye en vreedsame voorbestaan. Die vryheid wat ons bied, is vryheid wat ons self uitkerf aan die hand van ‘n model vir selfbeskikking waar ons self verantwoordelikheid vir ons eie lot neem.