Strategie

Die Orania Beweging  is die idee organisasie wat die daarstel van Orania as Afrikanertuiste beplan en gefundeer het. Die Beweging se strategie is uiteraard ‘n politieke strategie wat sedert 1998 die daarstelling van ‘n volhoubare Afrikanertuiste ten doel het. As ‘n idee organisasie, is dit die idee van Afrikanervryheid, wat toenemend tasbaar word soos die vestiging van meer Afrikaners in die geografiese gebied verwerklik. Dit is juis vir hierdie idee dat die Beweging ‘n politieke strategie daargestel het, en as ‘n dinamiese strategie wat, in pas met die groeiende werklikheid wat rondom die idee ontwikkel, aanpas en vergroot.  Die strategie bevat sekere fundamentele aspekte wat soos volg vanuit die idee daaruit sien: 

Eie arbeid en selfwerksaamheid 

  • Die kataklismiese breek met die tradisionele arbeidspraktyke binne Suid-Afrika bemagtig ons tweeledig
    • Eerstens bied dit die onafwendbare meerderheidsvoordeel binne ‘n geografiese gebied
    • Tweedens bemagtig dit die Afrikaner met arbeidsgeleenthede

Eie instellings 

  • Met ‘n sterk fokus op gemeenskap en gemeenskapsverantwoordelikheid het Orania die daarstellings van eie instellings as strategiese politieke skuif geneem. Om werklik oor jouself te kan beskik behels immers dat die stelsels en strukture in plek sal wees wat ‘n gemeenskap onafhanklik van ander te maak. Die ontstaan van eie instellings bied aan Orania die werklikheid van groeiende selfbeskikking en dus groeiende vryheid.

 

Eie grondgebied

  • Vir ‘n volk en kultuurgroep om te oorleef, veral as so ‘n groep ‘n minderheid binne ‘n groter geheel vorm, is konsentrasie binne ‘n geografiese gebied nie net wenslik nie, maar noodsaaklik. Om hierdie rede het die Orania Beweging die grondgebied in die Noord-Kaap bekom met die oog op vestiging van die Afrikaner as demografiese meerderheid. Die grondgebied is oor die bestaan van Orania uitgebrei en die Beweging is voortdurend besig om na moontlikhede van uitbreiding van die idee en die werklikheid te werk.

Konsentrasiepolitiek

  • Gekonsentreerd het ‘n minderheidsgroep, soos die Afrikaner, die geleentheid om te oorleef, te leef en te gedy.

Identiteitspolitiek

  • Die idee van Orania is begrond in die unieke Afrikaneridentiteit wat as volk binne die Afrika kontinent gebore is. Dit is hierdie identiteit wat ons erken, koester en met trots as wie ons is aanbied.

Ons strategie behels dat ons hierdie idee daarstel as die werklikheid van selfbeskikking wat om ons groei, maar ook hierdie idee bemark met die oog op erkenning en steun. Die mededeling van die idee het ten doel die oortuiging van die Afrikaner en die hoop wat Orania kan bied, maar ook die erkenning en goeie buurmanskap wat binne ‘n land soos Suid-Afrika onontbeerlik is vir ‘n vrye en vreedsame voorbestaan. Die vryheid wat ons bied, is vryheid wat ons self uitkerf aan die hand van ‘n model vir selfbeskikking waar ons self verantwoordelikheid vir ons eie lot neem.

Orania het die morele hoë grond: Deur Victor Correia

Orania het ʼn sterk saak, maar elke Afrikaner het ʼn verantwoordelikheid om op een of ander wyse aan die ideaal mee te werk.

Idealisme

Om mieliepap te maak, is op die oog af nie moeilik nie; net drie bestanddele: water, sout en mieliemeel. En tog is alle mieliepap nie lekker nie. Klonterigheid (die beginnersprobleem) buite rekening gelaat, is daar eintlik net een ding wat verkeerd kan wees en dis die...

Orania en die K-woord

En dit, dames en here, is hoe mens die publiek om die bos van onkunde lei sodat hulle jou skryfstuk lees. Die K-woord waarna ek verwys, is natuurlik Katalonië. Ek glo vas dat dit baie belangrik is om uit die foute en suksesse van die verlede te leer. Op die oomblik...

Zur Lage der Afrikaaner („Buren“) im neuen Südafrika – eine deutsche Sicht –

Ihre Einladung zu der heutigen Mitgliederversammlung hat mich erfreut, und ich habe sie gerne angenommen. Denn in Deutschland ist das Interesse am so problematischen Geschehen in Südafrika sehr weitgehend abgestorben. Zwar berichtet die „Informationsstelle südliches...

Die situasie van die Afrikaner in die nuwe Suid-Afrika – ‘n Duitse perspektief

(Toespraak gehou tydens die ledevergadering van die Suid-Tiroolse vriendekring van die Afrikaner te Bozen/Suid-Tirole op 27 Augustus 2017). Uit Duits vertaal deur Sebastiaan Biehl   Ek wil u hartlik bedank vir u uitnodiging om die huidige ledevergadering toe te...

Skakerings van Groen 10: Nuttige onkruid

Ek kyk, vanaf ek hier in Orania is, met nuwe oë na onkruid. Ek is besig met komposhope bou en onkruid is al wat op die oomblik vir my die nodige groen materiaal verskaf. Die gras is nog geel en my plante begin nou eers kop bo die grond uitsteek na hulle winterslaap....

Feite oor die e-Ora.

Soos seker meeste ondersteuners intussen weet is Orania besig met ʼn projek om ʼn elektroniese Ora in te stel. Dit maak ons en ons vriende opgewonde, maar het ook al velle, oningeligte kritiek tot gevolg gehad. Voor daar verkeerde persepsies ontstaan moet ons dalk net...

Duitsland: skok-verkiesingsuitslag.

Die verkiesing vir die Duitse parlement het toe in ʼn taamlike aarskudding ontaard. Nog met die aanloop is aanvaar dat dinge op die voorspelbare, vervelige trant sal voortgaan, met mev. Merkel as kansellier van ʼn sentrum-linkse “groot koalisie” uit haar...

Orania en Maslow se piramied van behoeftes

Abraham Maslow was ‘n Amerikaanse sielkundige van Russies-Joodse herkoms wat van 1908-1970 gelewe het. Hy is veral bekend vir die hiërargie of piramiede van menslike behoeftes wat na hom vernoem is. Maslow het ʼn positiewe beeld van menslike behoeftes gehad, wat hom...

Die republiek, republikanisme en die Afrikaner. Deel 2: Die Afrikaner se strewe

Die Afrikaner het vir die grootste deel van sy geskiedenis stroomop geswem. Daar word deur ons vyande beweer dat ons agter die tyd is en in die verkeerde eeu leef. Die trekboere en Voortrekkers is as argaïes beskou met hulle landelike veeherder- en rondtrekleefwyse in...