fbpx

Leierskap

Orania Beweging Leierskap

Die Orania Beweging beskik oor ʼn breë leierskapkorps wat uit beide verkose en aangestelde lede bestaan. Die Beweging het verskillende rolspelers wat verantwoordelikheid neem vir die Orania Beweging se beleidsbesluite en die dag-tot-dag bestuur van die organisasie. 

Die Orania Beweging Raad word elke vier jaar verkies en alle lede van die Orania Beweging is stemgeregtig. Die Raad bestaan uit 34 lede en sit jaarliks om die beleid en rigting van die Orania Beweging by die Raadsvergadering te bepaal en leiding rondom kwessies te gee. 

Uitvoerende Raad

Die Uitvoerende Raad van die Orania Beweging word deur die Raad verkies. Hulle kom maandeliks bymekaar om bestuursaangeleenthede te bespreek. Die Uitvoerende Raad bestaan tans uit 7 lede met ʼn dagbestuur van drie lede.

 

Orania Beweging Uitvoerende Raad:

joost strydom

joost strydom

Uitvoerende Hoof

john strydom

john strydom

Voorsitter

pieter bisschoff

pieter bisschoff

1ste Ondervoorsitter

francois joubert

francois joubert

2de Ondervoorsitter

frans de klerk

frans de klerk

Voorsitter: Finansiële komitee & Helpsaamfonds

magdaleen kleynhans

magdaleen kleynhans