fbpx

Grondeienaars

Orania is meer as net ‘n dorp. Dit is ‘n gebied met die dorp, wat as aandeleblokmaatskappy bestuur word, en plase wat mettertyd bygekoop is. Daar word gepraat van die “groter Orania”, wat uit die dorp plus die omliggende plaasgedeeltes bestaan.

Orania se politieke strategie kom basies op die volgende tien beginsels neer:

  1. Herbevestig in volle eerlikheid ons geloof in God Drie-enig, ons verbintenis tot ons volk en ons strewe na selfbeskikking sonder om doekies hieroor om te draai of waar nodig daarvan weg te skram.
  2. Bou ’n gemeenskap wat uitgesproke is teen rassisme, meerderwaardigheid, haat en die hoop op ’n beter verlede geskoei is en wat eerder fokus op ’n trots op ons Christelike geloof, Afrikaans, Afrikanerskap en wat ons oor meer as 350 jaar aan die suidpunt van Afrika vermag het.
  3. Analiseer plaaslike, provinsiale, nasionale en internasionale politieke tendense en reageer pro-aktief daarop.
  4. Skakel met almal wat graag met ons wil skakel, maar behou ons eiesoortige onafhanklikheid.
  5. Plaas ons selfbeskikkingstrewe binne ’n aanvaarbare internasionale konteks.
  6. Hou kommunikasiekanale op plaaslike, provinsiale en nasionale politieke vlak oop en gebruik elke moontlik geleentheid om Orania se strewe te verduidelik.
  7. Bevestig ons verbintenis tot Afrika en dat dit in die Afrikaner se belang is dat Suid-Afrika en Afrika suksesvol moet wees.
  8. Maak soveel moontlik vriende oorsee, nie net vir korttermyn doelwitte soos fondswerwing nie, maar ook vir langtermyn politieke doelwitte.
  9. Vermy politieke konflik en die skep van politieke vyande deur voortdurend dialoog aan te moedig en pro-aktief bande te bly smee soos wat dinamiese politieke tendense ontplooi.
  10. Wees gereed vir slegte scenario’s, beplan daarvoor en wees altyd paraat.

Orania en sy ontwikkeling is ’n politieke daad. Oor die volgende paar jaar gaan ons Orania tot ’n landelike Afrikanerstad uitbou. Ons gaan ons grondgebied uitbrei en uiteindelik duisende Afrikaners hier vestig. Ons strategie is meerderheidsbesetting deur eie grond, eie arbeid en eie instellings gebou op ons geloof, taal, kultuur en dit wat ons as gemeenskap saamsnoer.