Kulturelevakansiedae

Orania leef ‘n groot deel van ons selfbeskikking uit met die vieringe van ons eie kulturele vakansiedae. Die viering van hierdie dae, is nie bloot ‘n dag vir lekker rus van harde arbeid nie, maar die simboliese handeling wat ‘n boodskap van onafhanklikheid en selfbeskikking teenoor die wêreld getuig. 

Ons vier en herdenk jaarliks die volgende kulturele- en Christelike vakansiedae: 

27 Februarie Majubadag

Op 27 Februarie vier Oraniërs die slag van Amajuba en ons oorwinning oor die Britse weermag. Hierdie slag, wat op  27 Februarie 1881op die Amajubakoppie naby Volksrust besleg is, was die laaste van vier militêre botsings tussen die Transvaalse Boere en Groot Brittanje, en die vernederende nederlaag van Brittanje het ook die einde van die Eerste Vryheidsoorlog aangekondig. Hierdie dag word deur Oraniërs binne Orania asook by Majubaberg herdenk. 

6 April Stigtingsdag

Op 6 April, 1652 het Jan van Riebeeck met drie skepe van die VOC, de Rijger, Goedehoop en die Dromedaris met die vestiging, van wat oorspronklik ‘n verversingspos vir skepe sou wees, aan die Kaap begin. Hierdie gemeenskap het ontwikkel tot wat ons vandag as die Afrikaner ken. Ons herdenk, saam met die aankoms van Van Riebeeck aan die Kaap, ook Orania se stigting op 6 April elke jaar, alhoewel die amptelike opening 13 April 1991 was. 

Goeie Vrydag

Goeie Vrydag, alhoewel die datum deur die kerklike kalender bepaal word, is elke jaar in Orania ‘n vakansiedag. Ons herdenk Ons Here Jesus se kruisiging en opstanding oor die Paasnaweek binne Orania. Dit word herdenk en gevier deur eredienste en soms nagmaal in die plaaslike gemeentes. 

Gesinsdag / Paasmaandag

Samelopend met die kerklike jaar is die Maandag na Opstandingsondag ook ‘n Orania vakansiedag.  

Hemelvaart

Die Hemelvaart van Jesus, wat die begin van pinkstertyd ook bepaal, word in Orania herdenk en gevier as godsdienstige vakansiedag. Dit word deur meeste gemeentes met ‘n erediens gevier. 

31 Mei Bittereinderdag

31 Mei is ‘n besondere dag in die Afrikaner se geskiedenis. Die datum kondig in 1902 die einde van die Anglo-Boereoorlog (Tweede Vryheidsoorlog) aan, maar met die bittere pil van die wegtekening van die vryheid van die twee Boererepublieke met die Vrede van Vereniging. Orania herdenk in besonder hierdie dag met verwysing en herinnering aan die dapper vroue en manne wat tot die Bittereinde toe weerstand teen die Britte gebied het. Ook die tragedie en menseverlies wat ons in die konsentrasiekampe as volk moes deurmaak. Gewoonlik word dit herdenk met ‘n georganiseerde besoek aan Doornbult konsentrasiekamp. 31 Mei 1910 is die dag waarop die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom het met Transvaal, die Oranje Vrystaat, Natal en die Kaap as die grondgebiede. Die Unievlag, later die Republiek vlag is op 31 Mei 1928 bekend gestel. Op 31 Mei 1961 het die Unie van Suid-Afrika die Republiek van Suid-Afrika geword met ons uittrede, onder die Eerste Minister dr HF Verwoerd, vanuit die Statebond en op 31 Mei 1994 tree Suid-Afrika weer tot die Statebond toe. 

14 Augustus Taaldag

Op 14 Augustus 1875 is die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) in die Paarl gestig, wat die eerste tree tot die formalisering en ontwikkel van ons geliefde Afrikaans tot die vlak wat ons dit vandag het gegee het. Afrikaans is een van die bitter min wêreldtale wat tot op akademiese vlak en, meer onlangs, digitale vlak, kon ontwikkel en dit het alles begin toe CP Hoogenhout, DF du Toit, SJ du Toit, August Ahrbeck, Petrus Malherbe, SG du Toit en Gideon Malherbe op 14 Augustus 1875 in die Paarl die GRA gestig het. In Orania vier ons nie net Taaldag nie, maar onder leiding van Die Orania Kunsteraad, Taalweek, met verskeie instellings wat hieraan meewerk. Ons is Afrikaans, en trots daarop. 

10 Oktober Heldedag

Orania herdenk 10 Oktober as Heldedag. Tradisioneel herdenk as Krugerdag, gevier op president Paul Kruger van die ZAR se geboortedag, het Orania besluit om die dag se herdenking uit te brei om al ons volkshelde, waarvan daar vele was, te herdenk. 

16 Desember Geloftedag

Die Slag van Bloedrivier, as een van die bekendste gebeurtenisse in ons volk se geskiedenis, se herdenking vind plaas op 16 Desember. Die dag het ‘n godsdienstige karakter, na aanleiding van die gelofte wat ds Sarel Cilliers namens die Trekkers afgelê het, asook ‘n volkskarakter omdat ons Afrikaner dié dag, juis as gevolg van die gelofte, elke jaar sedert die gebeure van 1838 herdenk en onderhou het. Ons gee jaarliks weereens die eer aan God, vir die wonderbaarlike oorwinning wat Hy in die hand van daardie klompie Trekkers, teen ‘n oorweldigende oormag Zoeloes, gegee het. In Orania vier ons die dag as ‘n Sabbat, en die vieringe word gewoonlik by Aan-die-Oewer gehou, met ‘n erediens en ‘n feesrede. Op hierdie drag trek vele Oraniërs tradisionele Afrikanerdrag aan.

25 Desember Kersdag

Oor die wêreld heen herdenk die Christendom die geboorte van ons Here Jesus op 25 Desember en in Orania is dit ook ‘n vakansiedag wat soos ‘n Sondag herdenk word met eredienste asook die tradisionele familiebyeenkomste. 

26 Desember Gesinsdag

Die dag na Kersdag word as vakansiedag gevier.

Orania het die morele hoë grond: Deur Victor Correia

Orania het ʼn sterk saak, maar elke Afrikaner het ʼn verantwoordelikheid om op een of ander wyse aan die ideaal mee te werk.

Idealisme

Om mieliepap te maak, is op die oog af nie moeilik nie; net drie bestanddele: water, sout en mieliemeel. En tog is alle mieliepap nie lekker nie. Klonterigheid (die beginnersprobleem) buite rekening gelaat, is daar eintlik net een ding wat verkeerd kan wees en dis die...

Orania en die K-woord

En dit, dames en here, is hoe mens die publiek om die bos van onkunde lei sodat hulle jou skryfstuk lees. Die K-woord waarna ek verwys, is natuurlik Katalonië. Ek glo vas dat dit baie belangrik is om uit die foute en suksesse van die verlede te leer. Op die oomblik...

Zur Lage der Afrikaaner („Buren“) im neuen Südafrika – eine deutsche Sicht –

Ihre Einladung zu der heutigen Mitgliederversammlung hat mich erfreut, und ich habe sie gerne angenommen. Denn in Deutschland ist das Interesse am so problematischen Geschehen in Südafrika sehr weitgehend abgestorben. Zwar berichtet die „Informationsstelle südliches...

Die situasie van die Afrikaner in die nuwe Suid-Afrika – ‘n Duitse perspektief

(Toespraak gehou tydens die ledevergadering van die Suid-Tiroolse vriendekring van die Afrikaner te Bozen/Suid-Tirole op 27 Augustus 2017). Uit Duits vertaal deur Sebastiaan Biehl   Ek wil u hartlik bedank vir u uitnodiging om die huidige ledevergadering toe te...

Skakerings van Groen 10: Nuttige onkruid

Ek kyk, vanaf ek hier in Orania is, met nuwe oë na onkruid. Ek is besig met komposhope bou en onkruid is al wat op die oomblik vir my die nodige groen materiaal verskaf. Die gras is nog geel en my plante begin nou eers kop bo die grond uitsteek na hulle winterslaap....

Feite oor die e-Ora.

Soos seker meeste ondersteuners intussen weet is Orania besig met ʼn projek om ʼn elektroniese Ora in te stel. Dit maak ons en ons vriende opgewonde, maar het ook al velle, oningeligte kritiek tot gevolg gehad. Voor daar verkeerde persepsies ontstaan moet ons dalk net...

Duitsland: skok-verkiesingsuitslag.

Die verkiesing vir die Duitse parlement het toe in ʼn taamlike aarskudding ontaard. Nog met die aanloop is aanvaar dat dinge op die voorspelbare, vervelige trant sal voortgaan, met mev. Merkel as kansellier van ʼn sentrum-linkse “groot koalisie” uit haar...

Orania en Maslow se piramied van behoeftes

Abraham Maslow was ‘n Amerikaanse sielkundige van Russies-Joodse herkoms wat van 1908-1970 gelewe het. Hy is veral bekend vir die hiërargie of piramiede van menslike behoeftes wat na hom vernoem is. Maslow het ʼn positiewe beeld van menslike behoeftes gehad, wat hom...

Die republiek, republikanisme en die Afrikaner. Deel 2: Die Afrikaner se strewe

Die Afrikaner het vir die grootste deel van sy geskiedenis stroomop geswem. Daar word deur ons vyande beweer dat ons agter die tyd is en in die verkeerde eeu leef. Die trekboere en Voortrekkers is as argaïes beskou met hulle landelike veeherder- en rondtrekleefwyse in...