fbpx

OVR

Orania Verteenwoordigende Raad 5 Augustus 2000

Orania Verteenwoordigene Raad (OVR)

Die Orania Verteenwoordigende Raad (OVR) het tot stand gekom op grond van die stryd teen die beoogde inlywing van Orania by die Thembelihle Munisipaliteit. Orania het sy eie Verteenwoordigende Raad demokraties gekies (voorheen het net die Dorpsraad wat deur aandeelhouers verkies word, as owerheid bestaan). Die OVR word elke vyf jaar, gelyktydig met die landswye munisipale verkiesing, deur alle inwoners van Orania bo 18 gekies en is daarmee wyd verteenwoordigend en heeltemal demokraties. Kandidate staan as individue en nie volgens ‘n partylys nie. Vroeër het Orania net uit die aandeleblok bestaan, maar namate meer grond bygekoop en bewoon is deur Oraniërs, het dit nodig geword om ook hulle by ‘n struktuur te betrek. OVR is in ‘n sekere sin ‘n Orania-parlement wat breë rigting gee, maar nie met uitvoering op grondvlak en met dag tot dag besluite gemoeid is nie. Die OVR bestaan uit 12 lede, met ‘n voorsitter, ondervoorsitter en ‘n dagbestuur van 4 persone. Die voorsitter van die huidige OVR wat in 2016 gekies is, is Carel Boshoff.