fbpx

Help Afrikaners bemagtig: maak ‘n donasie aan die Helpsaamfonds

Maak ‘n direkte oorbetaling aan die Helpsaamfonds:

Helpsaamfonds

Absa

Takkode: 632005

Spaarrekening

916 450 4961

Verwysing:  jou e-posadres of lidnommer

Vir ondersteuners in Europa

Nederlandse bankrekening:

Bank: ABN-AMRO

Rekeningnaam: Vriende van Orania

Tak: Bovenkarspel, Grootebroek

Rekeningnommer: (IBAN) NL 19 ABNA 0608 2674 30

E-pos asseblief bewys van inbetaling na: geldsake@orania.co.za