fbpx

Orania Dorpsraad Aandeelblokskema

Voornemende Orania-inwoners het gereeld vrae oor die aandeelblokskema waarop grondbesit in die dorpgebied van Orania hanteer word. Die oorspronklike stigters van Orania het na heelwat navorsing en oorweging besluit dat ʼn aandeleblok die beste manier is om ʼn ‘doeldorp’ soos Orania se voortbestaan te fasiliteer. Vluitjieskraal Aandeleblok Bpk (VAB) is gestig na die aankoop van die dorp om die enkel titelakte daarvan te hou.

ʼn Persoon wat verblyfreg in Orania kry, kan dan ʼn erf in Orania koop en ʼn aandeelhouer van die aandeelblok word, wat ook beteken die koper is ʼn stemgeregtigde wat help om die direkteure van VAB te verkies. Direkteure word jaarliks verkies en bedryf met behulp van aangestelde amptenare die dag-tot-dag sake in VAB.

Elke aandeelblok word deur die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) en die Grondgebruikersbestuurskema (GGBS) gereguleer wat deur middel van soneringskaarte en landmeterskaarte uiters akkuraat en professioneel werk. Die aandeelhouers as kollektief het ook die hoogste gesag in die aandeleblok en alle onderverdelings van aandeelblokke word eers deur aandeelhouers goedgekeur.

Die aandeelblokskema is ʼn veilige manier vir langtermyn eiendomsbesit en bestuur in Orania.