fbpx

Staatkundige Ontwikkeling

Soos wat Orania ontwikkel, ontwikkel ook sy strukture. Namate die inwonertal en die grondgebied groei, groei ook die behoefte aan deelname en word die stelsel meer genuanseerd. Orania is wel wat die bevolkingsgetalle betref net op die vlak van ‘n dorp, maar strewe na ‘n eie politieke bedeling en moet dus alle vlakke van die regering verteenwoordig. In embrionale vorm is dit al teenwoordig. Daar word gewerk in die rigting van ‘n sinvolle Trias Politica, met ander woorde die toedeling van die bevoegdhede van die wetgewende, die uitvoerende en die regsprekende gesag. Die Orania Verteenwoordigende Raad (OVR), Orania Dorpsraad en die Regspaneel verteenwoordig reeds die begin van die drie elemente, onderskeidelik.

Vir Orania se staatkundige ontwikkeling was 2000 ‘n besliste jaar. Orania sou volgens die nuwe munisipale bedeling, waarmee landelike gemeenskappe en plase se bevoegdhede weggevat is, by die groter Thembelihle munisipaliteit (Hopetown en Strydenburg) ingelyf word en daardeur sy selfbestuur verloor. Daarteen is sowel ‘n regs- asook ‘n politieke stryd gevoer wat uiteindelik gewen is deur ‘n uitspraak ten gunste van Orania in die Hooggeregshof van Kimberley. Sedertdien bestaan Orania voort as eie entiteit met ‘n status wat nog in die toekoms deur onderhandeling bepaal moet word. Orania funksioneer dus in praktyk buite die munisipale bedeling, maar met die funksies van ‘n munisipaliteit (en selfs meer) op ‘n private grondslag. Oraniërs stem ook nie in munisipale verkiesings nie, maar wel vir die Orania Verteenwoordigende Raad wat op dieselfde datum as die munisipale verkiesing gekies word. Een van Orania se uitgangspunte is dat erkenning op praktyk volg, en daarom word eers die praktyk geskep. Die Orania Verteenwoordigende Raad wat deur die 2000 hofuitspraak tot stand gekom het, het vir lank sy regte aan die Orania Dorpsraad oorgegee, maar speel sedert die laaste verkiesing in 2016 ‘n toenemend aktiewe rol wat in die toekoms verder ontwikkel moet word.

Orania het die morele hoë grond: Deur Victor Correia

Orania het ʼn sterk saak, maar elke Afrikaner het ʼn verantwoordelikheid om op een of ander wyse aan die ideaal mee te werk.

Idealisme

Om mieliepap te maak, is op die oog af nie moeilik nie; net drie bestanddele: water, sout en mieliemeel. En tog is alle mieliepap nie lekker nie. Klonterigheid (die beginnersprobleem) buite rekening gelaat, is daar eintlik net een ding wat verkeerd kan wees en dis die...

Orania en die K-woord

En dit, dames en here, is hoe mens die publiek om die bos van onkunde lei sodat hulle jou skryfstuk lees. Die K-woord waarna ek verwys, is natuurlik Katalonië. Ek glo vas dat dit baie belangrik is om uit die foute en suksesse van die verlede te leer. Op die oomblik...

Zur Lage der Afrikaaner („Buren“) im neuen Südafrika – eine deutsche Sicht –

Ihre Einladung zu der heutigen Mitgliederversammlung hat mich erfreut, und ich habe sie gerne angenommen. Denn in Deutschland ist das Interesse am so problematischen Geschehen in Südafrika sehr weitgehend abgestorben. Zwar berichtet die „Informationsstelle südliches...

Die situasie van die Afrikaner in die nuwe Suid-Afrika – ‘n Duitse perspektief

(Toespraak gehou tydens die ledevergadering van die Suid-Tiroolse vriendekring van die Afrikaner te Bozen/Suid-Tirole op 27 Augustus 2017). Uit Duits vertaal deur Sebastiaan Biehl   Ek wil u hartlik bedank vir u uitnodiging om die huidige ledevergadering toe te...

Skakerings van Groen 10: Nuttige onkruid

Ek kyk, vanaf ek hier in Orania is, met nuwe oë na onkruid. Ek is besig met komposhope bou en onkruid is al wat op die oomblik vir my die nodige groen materiaal verskaf. Die gras is nog geel en my plante begin nou eers kop bo die grond uitsteek na hulle winterslaap....

Feite oor die e-Ora.

Soos seker meeste ondersteuners intussen weet is Orania besig met ʼn projek om ʼn elektroniese Ora in te stel. Dit maak ons en ons vriende opgewonde, maar het ook al velle, oningeligte kritiek tot gevolg gehad. Voor daar verkeerde persepsies ontstaan moet ons dalk net...

Duitsland: skok-verkiesingsuitslag.

Die verkiesing vir die Duitse parlement het toe in ʼn taamlike aarskudding ontaard. Nog met die aanloop is aanvaar dat dinge op die voorspelbare, vervelige trant sal voortgaan, met mev. Merkel as kansellier van ʼn sentrum-linkse “groot koalisie” uit haar...

Orania en Maslow se piramied van behoeftes

Abraham Maslow was ‘n Amerikaanse sielkundige van Russies-Joodse herkoms wat van 1908-1970 gelewe het. Hy is veral bekend vir die hiërargie of piramiede van menslike behoeftes wat na hom vernoem is. Maslow het ʼn positiewe beeld van menslike behoeftes gehad, wat hom...

Die republiek, republikanisme en die Afrikaner. Deel 2: Die Afrikaner se strewe

Ek kyk, vanaf ek hier in Orania is, met nuwe oë na onkruid. Ek is besig met komposhope bou en onkruid is al wat op die oomblik vir my die nodige groen materiaal verskaf. Die gras is nog geel en my plante begin nou eers kop bo die grond uitsteek na hulle winterslaap....