Struktuur

Struktuur

Orania se georganiseerde veiligheidstrukture bied aan Oraniërs die vertroue en sekerheid om in vryheid te kan leef. 

Die georganiseerde veiligheidstrukture binne Orania:

Orania Veiligheidsdienste (OVD) bestaan uit georganiseerde voltydse personeel wat 24/7 Orania moniteer en polisieer. Daar is ook verskeie reaksiegroepe op bystand vir verskeie scenario’s, as voorbeeld ‘n politieke span asook ‘n opgeleide taakmag. 

AfriForum se streeksveiligheidkantoor ressorteer binne Orania, wat veiligheid in die groter gebied hanteer asook belyning binne die nasionale strategie fasiliteer. 

AfriForum Buurtwag is een van die georganiseerde strukture waarbinne die gemeenskap van Orania eienaarskap van Orania se veiligheid opneem.

Strategie

Orania staan alom bekend as die veiligste plek in Suid-Afrika. Die redes hiervoor is te vinde binne Orania se veiligheidstrategie wat op vier pilare gevestig is. 

Eerstens die politiekestrategie as veiligheidsmeganisme. Orania glo in goeie buurmanskap en goeie verhoudinge met die res van Suid-Afrika. Met hierdie aanslag verlaat besoekers, van alle groeperinge, plaaslik en internasionaal, Orania met ‘n positiewe beeld van wat ons hier nastreef. Die politiekestrategie is toegestem om disinformasie reg te stel, en die stigma te verbreek. Dit beteken dat georganiseerde groepe, wat Orania oorspronklik negatief gesind was, heimlik of in die openbaar, na hul kontak met ons, ‘n beter beeld van die werklikheid kan vorm. 

Tweedens ons meerderheidstrategie. Met ons beginsels van Afrikanerarbeid en selfwerksaamheid het ons effektief hierdie gebied in die Noord-Kaap beset, wat beteken dat alle inwoners en meeste besoekers, Afrikaners is. Volgens navorsing, en die bewyse van Orania self ook, is misdaad in homogene gemeenskappe aansienlik minder as in multikulturele omgewings. 

Derdens die gemeenskapstrategie. Orania se veiligheid was en is nog altyd, elke Oraniër se verantwoordelikheid gewees. Ons neem elkeen eienaarskap van ons en ons mense se veiligheid. Die gemeenskap is ieder en elk, nie net betrokke by veiligheid nie, maar as’t ware die eerste linie van veiligheid. 

Vierdens ‘n inligtingstrategie. Om proaktief die veiligheid van Orania te benader, was en is nog steeds een van die belangrikste aspekte van ons sukses. Goeie inligting bied aan ons die geleenthede om op te tree, om moontlike krisisse en bedreigings te identifiseer en te ontlont, lank voor dit ‘n insident kan word. Die gebruik van sosiale media, konvensionele hoofstroommedia en politieke uitsprake, vorm deel van die spektrum van ons inligtingstrategie, maar ook die gebruik van ons kamerastelsel wat die hele Orania dek. Dit bemagtig ons met die nodige inligting om insidente te voorspel en dan te voorkom. Interne kommunikasie met die hele Orania is ook deel van hierdie strategie.

Orania het die morele hoë grond: Deur Victor Correia

Orania het ʼn sterk saak, maar elke Afrikaner het ʼn verantwoordelikheid om op een of ander wyse aan die ideaal mee te werk.

Idealisme

Om mieliepap te maak, is op die oog af nie moeilik nie; net drie bestanddele: water, sout en mieliemeel. En tog is alle mieliepap nie lekker nie. Klonterigheid (die beginnersprobleem) buite rekening gelaat, is daar eintlik net een ding wat verkeerd kan wees en dis die...

Orania en die K-woord

En dit, dames en here, is hoe mens die publiek om die bos van onkunde lei sodat hulle jou skryfstuk lees. Die K-woord waarna ek verwys, is natuurlik Katalonië. Ek glo vas dat dit baie belangrik is om uit die foute en suksesse van die verlede te leer. Op die oomblik...

Zur Lage der Afrikaaner („Buren“) im neuen Südafrika – eine deutsche Sicht –

Ihre Einladung zu der heutigen Mitgliederversammlung hat mich erfreut, und ich habe sie gerne angenommen. Denn in Deutschland ist das Interesse am so problematischen Geschehen in Südafrika sehr weitgehend abgestorben. Zwar berichtet die „Informationsstelle südliches...

Die situasie van die Afrikaner in die nuwe Suid-Afrika – ‘n Duitse perspektief

(Toespraak gehou tydens die ledevergadering van die Suid-Tiroolse vriendekring van die Afrikaner te Bozen/Suid-Tirole op 27 Augustus 2017). Uit Duits vertaal deur Sebastiaan Biehl   Ek wil u hartlik bedank vir u uitnodiging om die huidige ledevergadering toe te...

Skakerings van Groen 10: Nuttige onkruid

Ek kyk, vanaf ek hier in Orania is, met nuwe oë na onkruid. Ek is besig met komposhope bou en onkruid is al wat op die oomblik vir my die nodige groen materiaal verskaf. Die gras is nog geel en my plante begin nou eers kop bo die grond uitsteek na hulle winterslaap....

Feite oor die e-Ora.

Soos seker meeste ondersteuners intussen weet is Orania besig met ʼn projek om ʼn elektroniese Ora in te stel. Dit maak ons en ons vriende opgewonde, maar het ook al velle, oningeligte kritiek tot gevolg gehad. Voor daar verkeerde persepsies ontstaan moet ons dalk net...

Duitsland: skok-verkiesingsuitslag.

Die verkiesing vir die Duitse parlement het toe in ʼn taamlike aarskudding ontaard. Nog met die aanloop is aanvaar dat dinge op die voorspelbare, vervelige trant sal voortgaan, met mev. Merkel as kansellier van ʼn sentrum-linkse “groot koalisie” uit haar...

Orania en Maslow se piramied van behoeftes

Abraham Maslow was ‘n Amerikaanse sielkundige van Russies-Joodse herkoms wat van 1908-1970 gelewe het. Hy is veral bekend vir die hiërargie of piramiede van menslike behoeftes wat na hom vernoem is. Maslow het ʼn positiewe beeld van menslike behoeftes gehad, wat hom...

Die republiek, republikanisme en die Afrikaner. Deel 2: Die Afrikaner se strewe

Die Afrikaner het vir die grootste deel van sy geskiedenis stroomop geswem. Daar word deur ons vyande beweer dat ons agter die tyd is en in die verkeerde eeu leef. Die trekboere en Voortrekkers is as argaïes beskou met hulle landelike veeherder- en rondtrekleefwyse in...