fbpx

Aktiwiteite

Orania Veiligheidsdienste

Orania Veiligheidsdienste (OVD) funksioneer binne Orania as ʼn wettige en professionele kommersiële veiligheidsmaatskappy. Omdat Orania geen regeringsfondse kry om te gebruik vir ons munisipale bedrywighede nie, moet ons al ons ‘openbare sektor’ uitdagings finansieel regverdig deur die privaatsektor. Die kommersiële diens wat OVD bied, soos om die breër omgewing te bedien met alarm- en kamera-installasies, 24uur monitering en noodreaksie, befonds OVD se dag tot dag aktiwiteite in Orania bv verkeerregulering en die algemene beveiliging van die gemeenskap.

Orania Veiligheidsdienste beskik oor baie professionele personeel, toerusting en voertuie om ons dorp en die omgewing te help beveilig en werk gereeld in die verband saam met die SAPD en ander rolspelers.

Die veiligheid van Oraniërs is ʼn hoë prioriteit vir die Dorpsbestuur.

Orania Infrastruktuur

Orania Infrastruktuur neem verantwoordelikheid vir die installering en vestiging van infrastruktuur rondom diensleweringaspekte in Orania. Hierdie filiaal van VAB het alreeds verskeie groot projekte op sy kerfstok en ervaar ongelooflike groei op die oomblik. Skakel gerus met Andre van Heerden, Hoof van Ingenieursdienste: andre@orania.co.za

Orania Gemeenskapsontwikkeling

Orania Gemeenskapontwikkeling (OGO) is ʼn maatskappy sonder winsbejag wat op diverse platforms binne Orania funksioneer. Binne OGO is Bo-Karoo Opleiding, wat nuwe geleenthede vir Afrikanerbemagtiging deur opleiding skep. Orania Groeikrag ressorteer ook binne OGO, met die primêre doel om volhoubare, doeltreffende eiendomsontwikkeling daar te stel.

Gemeenskapsdienste: lida@orania.co.za
Bo-Karoo opleiding: willie@orania.co.za
Groeikrag: theunie@orania.co.za