fbpx

G.P.D. Terblanche van Bloemfontein skryf heel tereg in Volksblad (27/09) dat Afrikaner-geesdrif kwyn en dat die oplossing in die ondersteuning van Afrikanerorganisasies lê.

Sedert die politieke verandering in 1994 het die behoud en beskerming van Afrikanerskap van ’n openbare na ’n private poging oorgeslaan.

Talle organisasies kon sonder regeringsteun hul aktiwiteite volhou nie. Ander kon nie tred hou met die veranderinge wat nie net Suid-Afrika nie, maar ook Afrikaners as groep, ondergaan het nie. Dit is dus nie verrassend nie dat dit hoofsaaklik ’n nuwe generasie Afrikaner-organisasies is wat vandag wel groei en vooruitgaan. Om in 2012 met die werkwyse en idees van selfs net 10 of 15 jaar gelede te probeer om ’n verskil aan die Afrikaner se lot te maak is bykans onmoontlik.

Dit is ook die rede waarom die Orania-beweging se ledetal die afgelope 10 jaar met byna 400% gestyg het.

Soos ander nuwegenerasie-organisasies probeer ons nie om iets uit die verlede in stand te hou nie, maar om die veranderinge wat Afrikaners op ekonomiese, politieke, demografiese en talle ander terreine beleef het te verreken.

In praktyk verskil die twee sieninge tussen ou- en nuwegenerasie-organisasies vir Afrikaners daarin dat die een die status quo wil behou, terwyl die ander die Afrikaner se kultuur, taal, geskiedenis, tradisies en reg op ’n veilige leefruimte op nuwe, internasionaal aanvaarbare maniere wil beskerm en uitbou.

Een organisasie sal veg vir die behoud van ’n Afrikanermonument in ’n gebied waar byna geen Afrikaners meer woon nie, terwyl ’n ander sal probeer om so ’n monument na ’n nuwe leefruimte soos Orania te verskuif waar dit bewaar en gewaardeer kan word.

Ons sal waarskynlik in die volgende paar jaar toenemend aanskou hoe Afrikaners hulle aan organisasies met nuwe, vars voorstelle sal verbind, terwyl die hartseerverval van die ou, gevestigde orde van Afrikanerorganisasies net sal versnel.

 

Jaco Kleynhans

Orania

3 Comments

 1. Anthony Schlemmer

  Ek dink dit is presies wat besig is om te gebeur. Die ou Afrikaner strukture is vervalle. Nuwe vars “boompies” skiet uit die Bo-karoo grond. Beter en sterker as ooit tevore !

  Reply
 2. Frits

  Ja, Jaco, daarom moeten Orania-werkers uitgaan naar witte plakkerskampen en/of naar plekken waar Afrikaners onder druk leven en hen laten zien, dat er een uitweg is uit hun benauwde omstandigheden ……. in een nieuw hartland, waarvoor de Orania-werkers zich inzetten. Een deel van de nieuwkomers kan wellicht een plek vinden in Orania, een ander deel moet onder leiding van enkele Orania-werkers buiten Orania, richting de West-kust een nieuw Orania stichten. Een en ander moet natuurlijk met beleid en verstand gebeuren, geen wilde ondernemingen die met grote geestdrift beginnen, maar binnen een jaar in elkaar zakken. Nee, een verstandig en voorzichtig beleid, dat op een lange duur gericht is. Ik zie dat wel zitten.

  Reply
 3. andre cronje

  1. GELOFTE DAG
  Vrede vir my volk, vryheid vir my vaderland,
  vrede en vryheid van die Here,
  die Here my God op wie ek vertrou.
  Voorspoed vir my volk en gesondheid vir my vaderland,
  voorspoed en gesondheid in die naam van die Here,
  die Here Jesus wie ek loof en aanbid.

  Vrede in jou grense, vryheid vir al jou mense, vrede van jou vrese en vryheid in jou denke.
  Voorspoed in hand en gesonheid in jou land, voorspoed met jou handel en gesondheid in jou wandel.
  Vergeet nie die Geloftedag, die God van wonders, van bliksemstraal en donders
  Daniel in die leeukuil, Jona in die walvis, Noag en die vloed, David en Goliat,
  jou sondag skool lering: die weg van wysheid, geloof tot bekering.

  Want God is n God van liefde, dis die boodskap van Golgotha
  geslaan vir jou sonde, gebloei aan die kruis
  ter helle veroordeel, in geregtigheid verlos
  opgestaan uit die dood, vir jou wat glo hoop, blydskap, en genade
  weder gebore, gedoop en vervul met Sy Gees. Lewe in oorwinning, geanker in Sy woord.
  Maar smart en veroordeling, die wurm en die vuur vir hom wat in duisternis wandel, en nie bekker van sy sonde en ongeloof.
  Kom nou en laat ons redeneer, al is jou sonde swart soos die nag, sal Hy wit maak soos die sneeu.
  Glo net in jou hart die evangelie van verlossing, en bely net met jou mond dat Jesus is die Here,
  en jy ook sal vir ewig lewe.

  andre cronje

  2. BOERE VOLK
  Eendracht mak macht, tweedracht breekt kragt…n volk wat magteloos staan omdat hulle vergeet het waar hulle hulp vandaan kom. Wie is jy o mens wat praat asof jy mag het om jou uit di hande van di dood te bevry. Jy maak staat op jou perde en gewere maar het vergeet dat die Naam van di Here het 300 manne vroue en kinders uit di hand van 10 000 magte Zulu warriors bevry. Of het jy vergeet di vreedsame oorgawe van regering in 1994 toe almal skreeu..moord en dood en bloed wat gaan vloei. Of het jy gemis hoe selfs di magtige jeugleier uit sy leierskap verwyder is? Hoe is dit dat jy dink God het geen hand in jou volk en vaderland? Hoe is dit dat jy net swart sien en di lig van God se werk onder aldi nasies en volke nie. Bekeer jou van jou ongeloof en keer terug na die God wat konings se harte draai soos Hy wil. Roep Sy naam aan want jy het gesondig in jou hart en jou wee. Jou mond is vol onhuil en jou oe blind van haat, maar in Jesus Christus is daar vergifnis en lewe. Hoop ni in di hand van vlees ni, maar maak Jesus jou verlosser en Hy sal jou red uit al jou nood en uit elke gevaar. Vandag het God met jou gespreek dat jy jou sal bekeer en laat jou doop sodat jou sondes jou verwyder sal wees. Kom 16 Desember en sien die hoop van God wat staan as n monument vir jou en jou nageslag wat sal glo.

  andre cronje

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

2 × 1 =