fbpx
KYK VIDEO | Orania se eie bank: Hoe het OSK die beste koöperatiewe bank in Suid-Afrika geword?

KYK VIDEO | Orania se eie bank: Hoe het OSK die beste koöperatiewe bank in Suid-Afrika geword?

Orania se eie bank:
Hoe het OSK die beste
koöperatiewe
bank in suid-afrika
geword?

 

Orania Spaar- en Krediet (OSK) is Orania se eie bank, deur Oraniërs, vir Oraniërs.

OSK het vanjaar sy 20ste bestaansjaar gevier, en meer onlangs fantastiese nuwe groeisyfers bekendgemaak!  OSK het vroeër die prys van ‘Best performing cooperative bank in South-Africa’ gewen. Daarmee saam is dit tans ook die grootste koöperatiewe bank in die land. Hieronder word OSK se sukses, veiligheidsmeganismes en kreatiewe planne verduidelik.

 

Vir Oraniërs, deur Oraniërs

Orania Spaar en Krediet, neem die vorm van ‘n koöperatiewe bank aan. Dit beteken dat die bank lede het, wat deel in die sukses van die bank (waarin hulle help bou en groei). Dit beteken Orania se hele bankstelsel is gebou op ‘n vorm van ‘lokalisme’. Oraniërs trek rentekoers- en kostevoordeel uit ons eie bank, eerder as dat iemand vêr van Orania af sit- sonder enige belang hier, en ryk word uit inwoners se finansiering, bankkoste en meer. Die OSK-direksie bestaan ook uit Oraniërs, oud en jonk.

 

Koöperatiewe bank: Hoe het OSK die markleier in Suid-Afrika geword?

OSK het begin meer as 20 jaar gelede toe ‘n Oraniër, oom Lukas Taljaard, werkers in Orania ondersteun het wie nie al die pad na ‘n buurdorp kon reis om tjeks (salarisse) te wissel nie. Oom Lukas wou graag die mense ondersteun, en het hulle die kontant voorgeskiet en dan eenkeer ‘n week almal se tjeks Hopetown toe geneem om te wissel.

Toe die werkers later vir oom Lukas gevra het om nie al die geld op een slag te gee nie, maar eerder hulle geld moet bêre (sodat hulle nie alles op een slag spandeer nie!), het hy besef daar sal ‘n formaliseringsproses gevolg moet word!

OSK het as ‘n spaar- en kredietkoöperasie begin (Orania Spaar en Krediet Koöperatief bpk). Die bank het vandaar af van krag tot krag gegaan, en so is (eers deur vrywilligers) ‘n diens aan die gemeenskap gelewer.

 

Foto (v.l.n.r): Frieda Taljaard, Lukas Taljaard, Arthur Naudé, Janet Naudé & Francois de Vos

 

In 2007 het die koöperatiewe bankwet op die boeke gekom, en OSK moes omgeskakel word na ‘n koöperatiewe bank. Die Reserwe Bank moes OSK vier keer per jaar besoek om meer te leer van die moontlikhede, OSK was ‘n fantastiese voorbeeld om die nuwe wet op te baseer! Terselfdetyd, kon OSK natuurlik ook van die Reserwebank leer.

In 2011 het OSK die pryse vir grootste, en beste, koöperatiewe bank gewen- intussen het OSK al drie keer met pryse vir grootste, meeste ledegroei, of bes-presterende koöperatiewe bank weggeloop! Ook in 2021 het OSK ander banke uitgestof en weereens die ‘Best performing cooperative bank in South-Africa’ gewen.

Foto: Hanri Maritz en oom Lukas tydens die toekenning in 2011

Die geheim van sterk Orania-instellings?

Planne kan vir jare bepeins, herbesin, en oorweeg word. Die geheim van Orania, en Orania se instellings, is die feit dat iemand die moed gehad het om klein te begin. Klein stappies, met kreatiewe planne, binne die raamwerk van wat moontlik, wettig en sinvol is, bou op tot groot suksesse.

OSK is geen uitsondering nie. Daar is klein en onvolmaak begin, en 20 jaar later word daar terug gekyk op die pad wat gelei het tot Orania se grootste finansiële instelling.

OSK het dit ook moontlik gemaak dat Orania se behuising, ontwikkeling, besighede, en meer finansiering kon kry vanuit eie geledere. Verder meer kan jong Oraniërs vir studielenings aansoek doen wanneer hulle na ‘n universiteit wil gaan. Daar is ook onlangs ‘n beursfonds begin vir behoeftige studente.

 

OSK se groei in syfers

OSK het pas twee reuse groei-jare beleef, wat Orania se vinnige groei weerspieël. In die 2020/2021 finansiële jaar, het OSK se deposito’s met 37% persent gestyg! In die afgelope finansiële jaar, met ‘n verdere 35%. Hierdie syfers is omstreeks dubbel die instelling se normale groei. In die vorige finansiële jaar is daar ‘n 16.3% verhoging in die hoeveelheid transaksies, van 135 000 transaksies na 157 000 transaksies. In die helfte van hierdie jaar, is die 90 000 transaksiemerk reeds oorgesteek.
In die 2020-2021 finansiële jaar is daar ‘n ongelooflike transaksiewaarde van R992 000 000, en in die pas afgelope finansiële jaar is daar ‘n verstommende R1,34 Miljard se transaksies wat afgehandel is (baie daarvan elektronies, of groot bedrae vir ontwikkeling)

 

Veiligheid en die Ora

Met die reuse transaksiewaarde wat deur OSK vloei, vra baie mense oor die veiligheid van OSK. OSK het die reuse voordeel van die Ora, wat beteken enige bankrower in Orania sal sy tyd mors om hier te kom probeer roof!
Omdat Oras slegs in Orania spandeer kan word, is dit bloot onsinnig om hier te kom poog om geld te steel. Ander veiligheidsvoordele is Orania se eie arbeidsbeleid, en natuurlik Orania Veiligheidsdienste wat ‘n hoë vlak van veiligheidsdienste lewer.

 

Foto: Die eerste Ora-reeks (A-reeks)

 

Foto: Die huidige Ora-reeks (G-reeks)

 

Video: OSK vier 20 jaar se sukses!

 

 

word 'n lid!

Orania Beweging nuusstories word volledig deur ons lede befonds. Indien u hierdie storie geniet het, sluit aan as lid deur hierdie skakel te volg. Baie dankie!

Orania Beweging-nuusspan

Opgestel deur die Orania Beweging se nuusspan

Hierdie berig is deur die Orania Beweging-nuusspan geskryf, verwerf of opgestel.
Eksterne bronne of berigte kry volledige erkenning vir gebruik in stories.
Nuus kan gestuur word na inligting@orania.co.za

KYK VIDEO | Orania Dorpsraad open groot rioolaanleg: Onafhanklik van ESKOM

KYK VIDEO | Orania Dorpsraad open groot rioolaanleg: Onafhanklik van ESKOM

Orania Dorpsraad open groot
rioolaanleg:
Onafhanklik van eskom

 

Orania se nuwe rioolaanleg is nie net totaal onafhanklik van ESKOM-krag nie, maar ook 100% natuurlik. Die reuse nuwe ‘oksidasiedamme’-aanleg is in 18 maande afgehandel. Die eerste fase kan 3000 mense diens, maar is modulêr uitbreibaar tot 10 000. Byna ‘n 100 000 ton se grond is geskuif, en die projekbegroting was meer as Φ8 000 000.

Die Orania Dorpsraad het hierdie week ‘n reuse mylpaal bereik met die opening van Orania se nuwe rioolaanleg. Hierdie projek is ‘n duidelike voorbeeld van Orania Dorpsraad se visie om infrastruktuur wat groei help fasiliteer te ontwikkel sodat Oraniërs funksionerende basies dienste op ‘n hoë vlak kan ontvang.

Foto: Die nuwe rioolaanleg vanuit die lug gesien

Volgens André van Heerden, hoof ingenieur van Orania Dorpsraad se ingenieursdienste afdeling is die spoed van bevolkingsgroei in Orania ‘skrikwekkend vanuit ‘n infrastruktuur-ontwikkeling en onderhoud perspektief’ hy sê egter die span is opgewasse, gemotiveerd en entoesiasties en kan die werk gedoen kry.

Die konstruksie

Die omvattende konstruksieproses moes op ‘n groot skaal, met verskeie rolspelers en aspekte, aangepak word. Onder André se leiding het verskillende spanne, kontrakteurs en ander betrokkenes ongelooflik hard gewerk en soms selfs oor naweke, byvoorbeeld met die giet van die betondamme, gewerk.

Foto: Een van die betondamme

 

Foto: Hard aan die werk

Tydens die bou-proses is 90 000 ton se grondverskuiwing gedoen!  Twee twintig ton grawemasjiene, twee padskrapers en ‘n klein vloot van trekkers, vragmotors en waens is ingespan om die grond te skuif. ‘n Totaal van meer as 250m3 se beton is gegiet en 22 ton se plastiek is gelê vir die seëllaag. Daarmee saam is daar tot ‘n diepte van 4 meter deur ‘n skaliebank vir die anaerobiese damme gebreek.

Foto: ‘n Toegewyde span breek deur die skaliebank

 

Foto’s: Swaar grondverskuiwingsmasjiene word ingespan

Theuns Wessels, voorheen die hoof van Orania Dorpsraad se paaie-afdeling, wat ook internasionale ervaring met die konstruksie van aanloopbane, paaie en ander groot projekte het, het met die eerste 80%+ van die projek op grondvlak voorgevat, en het onlangs aan Neil de Klerk die stokke, wat nou aan hoof van daardie afdeling staan, oorgegee.

Die oksidasie-proses

Die rioolaanleg gebruik ‘n ‘oksidasie’-proses, wat 100% natuurlik is en natuurlike prosesse gebruik om die riool volledig af te breek. Dit beteken ook dat die rioolplaas geen ESKOM-krag benodig nie, terwyl baie rioolaanlegte in Suid-Afrika in beurtkragtyd onder ernstige druk is.

 

Foto’s: Tydens ‘n demonstrasie van die aanleg

Die riool vloei van dam na dam waar dit in fases afgebreek word. Eers word enige onnatuurlike materiaal verwyder, dan sand, klippe en meer. Derdens is daar anaerobiese proses waar die riool ‘in diep en donkerdamme’ (soosgelyk aan ‘n septiese tenk) verder hanteer word. Daar word dit in ‘n omgewing sonder suurstof deur organismes opgebreek word. Laastens gaan dit in die aërobiese-damme deur ‘n oksidasie-proses, waar suurstof teruggesit word en die riool tot helder water verwerk word. Laastens word sonlig gebruik om die water te penetreer en alle oorblywende bakterieë dood te maak. Die water wat daar uitkom is skoon en helder, en word deur ‘n besproeiingsstelsel rondom die damme gespuit wat ‘n natuurlike, groen omgewing sal skep.

Die totale projekkoste vir Orania Dorpsraad was meer as Φ 8 000 000 (Φ is Ora, Orania se ruilhandelmiddel en Φ1 = R1)

Openingsgeleentheid

Op 14 September is die nuwe aanleg amptelik geopen. Die voorsitter van die Dorpsraad direksie, Hanri Maritz, uitvoerende hoof Gawie Snyman, en Andre van Heerden, hoof ingenieursdienste, het die gaste daar ontvang en elkeen het ‘n kort toespraak gedoen.

Daarna is die spanne, kontrakteurs en werkers erkenning gegee en bedank. Na die lint geknip is, het die konstruksiespanne ‘n klompie water laat deurvloei om die stelsel te demonstreer.

Baie geluk aan alle betrokkenes met hierdie reuse ‘lewende monument’ van Orania Dorpsraad se dienslewering, beplanning en geloof om te bou vir die toekoms!

Foto (v.l.n.r): Gawie Snyman, André van Heerden & Hanri Maritz open die aanleg

 

Foto: Die groot oomblik het aangebreek!

 

Foto: Die trotse span by die vrug van hulle harde werk

word 'n lid!

Orania Beweging nuusstories word volledig deur ons lede befonds. Indien u hierdie storie geniet het, sluit aan as lid deur hierdie skakel te volg. Baie dankie!

Orania Beweging-nuusspan

Opgestel deur die Orania Beweging se nuusspan

Hierdie berig is deur die Orania Beweging-nuusspan geskryf, verwerf of opgestel.
Eksterne bronne of berigte kry volledige erkenning vir gebruik in stories.
Nuus kan gestuur word na inligting@orania.co.za

Plaaslike ingenieur bied meganiese skattejag vir landboustudente aan

Plaaslike ingenieur bied meganiese skattejag vir landboustudente aan

Plaaslike ingenieur bied
meganiese skattejag
vir
landboustudente aan

 

ʼn Plaaslike ingenieur het landboustudente uitgedaag met ʼn ‘skrootwerf-skattejag’ waar hulle onderdele van diesel- en petrolmotors moes soek en bymekaar pas om ʼn volledige stel meganiese onderdele aan mekaar te sit.

Een van die modules in die Bo-Karoo Opleiding (Orania se tegniese opleidingsentrum) Landbou-studente se kursus handel oor meganiese stelsels in voertuie soos bv. diesel- en petrolmotors, brandstofstelsels, ratkaste, remme, hidroulika, ens. Alhoewel heelwat van die studente reeds goeie ervaring in dié veld het, is dit vir sommige studente nuwe konsepte.
Omdat dit makliker is om ’n prentjie te vorm van hoe die masjinerie werk as ʼn mens dit ʼn bietjie vasgehou en mee gespeel het, het Neil Janse van Rensburg, ʼn plaaslike ingenieur wat die module aanbied, ’n skattejag by die skrootwerf gereël. Studente is getaak om spesifieke items (soos ’n suier, dieselinspuiter, vergasser, ens) tussen die items in die skrootmetaalhoop te soek.

 

Foto: Studente by die onderdele wat hulle tydens die skattejag versamel het

Volgens Neil kon die studente daarin slaag om die meeste van die onderdele te vind en kon hulle dit in die vorm van ʼn tipiese motorvoertuig uitpak. Studente kon toe elke item bekyk en omdat dit reeds skroot-items is kon hulle dit onder Neil se leiding oopmaak, na die ‘binnegoed’ kyk en die werking bespreek.
Studente het nou ’n fisieke prentjie in hulle gedagtes, eerder as slegs ’n teoretiese prentjie vanuit ’n handleiding. Neil het sy dank aan Orania se skrootwerf uitgespreek vir hulle hulp.

 

Foto: Neil in gesprek met die studente

word 'n lid!

Orania Beweging nuusstories word volledig deur ons lede befonds. Indien u hierdie storie geniet het, sluit aan as lid deur hierdie skakel te volg. Baie dankie!

Orania Beweging-nuusspan

Opgestel deur die Orania Beweging se nuusspan

Hierdie berig is deur die Orania Beweging-nuusspan geskryf, verwerf of opgestel.
Eksterne bronne of berigte kry volledige erkenning vir gebruik in stories.
Nuus kan gestuur word na inligting@orania.co.za

Groentjies projek: Orania kinders plant groente!

Groentjies projek: Orania kinders plant groente!

Groentjies-projek:
Orania kinders plant groente!

 

Die Groentjies-projek is ʼn wintergewas-tuinboukompetisie vir jong Oraniërtjies tussen die ouderdomme van 7 en 18 jaar. Die projek strek oor etlike maande en die kinders moet hulpbronne soos saad, bemesting en voorbereide grond gebruik om groente te kweek, te onderhou, te oes en uiteindelik te bemark en te verkoop.

Voedselsekerheid bly ʼn belangrike kwessie in Suid-Afrika en die wêreld. Die Orania-manier was nog altyd deur die jare om meer verantwoordelikheid self op te neem, en om indiwiduele sowel as gemeenskapselfstandigheid te bevorder. Volgens Jakob Middel, wat die Groentjies-projek saam met die Bo-Karoo AfriForum-tak aanbied, is een van die heel belangrikste inspirasies vir die projek om voedselsekerheid en eie verantwoordelikheid aan die volgende geslag oor te dra.

 

Foto: ‘n Stalletjie waar die kinders hulle produkte verkoop

Die wintergewaskompetisie het weggespring met 58 kinders wat deelneem. Jakob Middel, wat ʼn breë landbou-agtergrond het, beoordeel elke tuin aan die hand van die kinders se voorafopgestelde, en deurlopend bygehoue projekplan. Dit sluit inkomste, uitgawes en tuinbeplanning, praktiese beplanning van die tuin, risiko’s soos temperatuur, diere en meer in. Magdaleen Kleynhans en Marike Labuschagne van die plaaslike AfriForum-tak het verantwoordelikheid geneem vir die borgskappe en ʼn borg gevind wat die saad en bemesting aan die kinders voorsien het.
Volgens Magdaleen word daar baie klem gelê op ʼn holistiese poging, om seker te maak dat die projek van begin tot einde goed deurdink en aan die hand van ʼn plan uitgevoer word. Van die toegevoegde waarde op die groente sluit verwerking en goeie verpakking in. Die kinders verkoop hulle produkte by plaaslike supermarkte of uit die hand uit.
Jakob Middel besoek gereeld die tuine, gee insette en luister na uitdagings wat die deelnemers ondervind. Hy beoordeel ook elke deelnemer aan die hand van verskillende maatstawwe. Die wenners sal teen einde Oktober bekendgemaak word.

 

Foto’s: Van die verwerkte produkte

 

Die pryse word deur AfriForum geborg:
Eerste plek ɸ5000-kontantprys en tuintoerusting
Tweede plek ɸ2500-kontantprys en tuintoerusting
Derde plek ɸ1000-kontantprys en tuintoerusting
Baie dankie aan die organiseerders en borge en baie sterkte aan elke deelnemer!

word 'n lid!

Orania Beweging nuusstories word volledig deur ons lede befonds. Indien u hierdie storie geniet het, sluit aan as lid deur hierdie skakel te volg. Baie dankie!

Orania Beweging-nuusspan

Opgestel deur die Orania Beweging se nuusspan

Hierdie berig is deur die Orania Beweging-nuusspan geskryf, verwerf of opgestel.
Eksterne bronne of berigte kry volledige erkenning vir gebruik in stories.
Nuus kan gestuur word na inligting@orania.co.za

KYK VIDEO | Die Orania-streekstrategie: wat is Orania se plan?

KYK VIDEO | Die Orania-streekstrategie: wat is Orania se plan?

Die Orania-streekstrategie:
wat is Orania se plan?

 

Denke rondom meerderhede in Orania

Hierdie aanbieding is deur Frans de Klerk by die Orania Beweging se jaarlikse ledevergadering gedoen. Die aanbieding is gebaseer op die indiepte navorsing van ‘n stads- en streeksbeplanner wat realistiese modelle gebou het wat betref Orania se toekoms as dorp, stad, streek, of staat. Van die vrae wat die navorsing beantwoord is die effek van Orania op sy omgewing, die omgewing op Orania, grootskaalse vestiging van Afrikaners in die Orania gebied, en die ekonomie wat daarmee saamgaan.

Hierdie aanbieding word in drie dele hanteer:

1. Die beginsel van meerderheidsvorming.

2. Meerderhede en mobiliteit rondom Orania.

3. Huidige eienskappe van die toekomstige Orania-streek.

 

 

1. Die beginsel van meerderheidsvorming

Verskillende groepe, bewegings en partye beywer hulle vir die oorlewing van Afrikaners in Afrika. Die enigste manier wat Afrikaners blywend gaan oorleef, is met die konsep van demografie-politiek/konsentrasie-politiek.

Konsentrasie-politiek is om ‘n demografiese groep, in ‘n sekere geografiese gebied te vestig om sodoende kultuur te bewaar en plaaslike politieke beheer oor eie instellings te behou.

1. Afrikaners is ‘n klein minderheid in die totale bevolking van Suid-Afrika. Dit is gevaarlik vir die oorlewing van ons kultuur, maar nie fataal nie.

2. Afrikaners is wyd versprei oor Suid-Afrika. Dit kan wel fataal wees.

Konsentrasiepolitiek is die KERN van die Orania-idee. Afrikaners kan slegs eie besluite neem indien ons ‘n meerderheid in eie gebied vorm. Die meerderheid word deur die volgende faktore bepaal:

a. Wie hier woon.

b. Wie hier werk.

c. Wie hier dienste gebruik.

d. Wie reëlmatig hier deurreis.

2. Meerderhede en mobiliteit rondom Orania

‘n Persoon se mobiliteit word deur die omvang van sy leefwêreld bepaal. Dit beteken die omgewing rondom Orania, en persone wat reëlmatig deur Orania reis, het ‘n invloed op Orania. Die koop van produkte, gebruik van dienste en bywoning van ander aspekte van gemeenskapslewe, deur mense in die omliggende gebied, het ‘n invloed op Orania. So ook het Orania natuurlik ‘n effek op daardie mense.

Orania moet met hierdie beginsels in gedagte aan drie vereistes voldoen om ‘n streeksentrum te word:

1. Afrikaners vorm ‘n meerderheid.

2. Afrikaners se invloed is groter as die groter as die grootste nabye dorp.

3. Afrikaners is demografies in getalle groter as al die dorpe in die omgewing se invloed gekombineer (volwaardige streeksenturm)

Hier word met bewoningsyfers onderskei van Orania as woonbuurt, na Orania as afhanklike dorp, na Orania as selfstandige dorp, tot Orania uiteindelik ‘n streeksentrum is.

Die formule wat deur die onafhanklike navorser bepaal is, dui daarop dat een enkele ekstra Orania inwoner, buite-invloede met ‘n faktor van 3 (drie) laat afneem!

Dit lê weereens klem op die belang dat Orania se posisie net versterk kan word deur vestiging, demografie is lotsbepalend!

Die navorsing onderskei tussen ‘n hartland, grensland en buiteland. Die verskillende invloedsfere van Orania op sy omliggende gebied.

3. Huidige eienskappe van die toekomstige Orania-streek

Orania se posisie in ‘n demografies laag bewoonde gebied is ideaal. Dit is ook so gekies deur die vroeë pioniers van die Orania-idee. Dit, gekombineer met Orania se huidige streek-omstandighede, markwaarde van grond, en reeds ontwikkelde infrastruktuur sit Orania in ‘n unieke stel omstandighede.

Groeiende selfbeskikking hang af van genade van Bo, die inisiatief van Oraniërs en die Orania-model, en demografiese-vestiging van Afrikaners.

Die volhoubare getallevestiging van Afrikaners in hierdie gebied, bied dus ‘n wonderlike geleentheid vir ‘n Afrikanertoekoms.

Hierdie aanbieding bied rede tot optimisme, en natuurlik ook ‘n baie duidelike pligsbesef vir iedereen wat ‘n sukses van hierdie strategie wil maak.

word 'n lid!

Orania Beweging nuusstories word volledig deur ons lede befonds. Indien u hierdie storie geniet het, sluit aan as lid deur hierdie skakel te volg. Baie dankie!

Orania Beweging-nuusspan

Opgestel deur die Orania Beweging se nuusspan

Hierdie berig is deur die Orania Beweging-nuusspan geskryf, verwerf of opgestel.
Eksterne bronne of berigte kry volledige erkenning vir gebruik in stories.
Nuus kan gestuur word na inligting@orania.co.za