fbpx

Oorweeg Orania, want dis veilig

Deur Victor Correia

Suid-Afrika is een van die onveiligste lande in die wêreld wat nie tans ʼn oorlog gewikkel is nie. Dit verklaar waarom menigte Suid-Afrikaners vandag oorweeg om te emigreer. Mense wil nie meer wag tot hul ʼn deel van Suid-Afrika se misdaadstatistiek word nie, maar wil proaktief ʼn skuif maak. Volgens NWIVISAS (ʼn maatskappy wat mense help om te emigreer) is “Veiligheid en sekuriteit” die hoofrede waarom Suid-Afrikaners emigreer.

 

Mense wat wil emigreer weens kommer oor hul veiligheid, kan vandag kwalik blameer word. Dis wel nie nodig om oorsee te gaan as jy na ‘n veilig plek wil verhuis nie. Orania het nie naastenby die hoë misdaadvlakke wat daar in die res van Suid-Afrika heers nie.

 

Dalk is dit tyd dat meer mense Orania begin oorweeg as ʼn alternatiewe “emigrasiebestemming”. Indien dit wel so is dat veiligheid een van die hoofredes is waarom mense emigreer, is dit die moeite werd om Orania se veiligheidsrekord na te gaan en te ondersoek of dit wel ʼn opsie kan wees vir diegene wat emigrasie oorweeg.

 

Orania se veiligheidsrekord spreek vanself

 

Indien ʼn mens Orania se veiligheidsrekord met voorkeurstede waarheen Afrikaners lief is om te emigreer wil vergelyk, is dit nodig om appels met appels te vergelyk. Die statistiek van “moord met voorbedagte rade” (hierna moordkoers) word wêreldwyd hiervoor gebruik, deur die aantal moorde per 100 000 mense per jaar uit te werk.

 

Hierdie moordkoers word uitgewerk deur alle gevalle waarin die moordenaar doelbewus iemand anders vermoor het, van nie-doelbewuste moorde (selfdood, selfverdediging en roekeloosheid) te onderskei. Wêreldwyd word dit as een van die mees akkurate meetinstrumente van die vlak van geweld beskou.

 

Volgens die Wêreldbank se statistiek is Suid-Afrika die tiende onveiligste lande ter wêreld met ʼn moordkoers van 34 mense per 100 000 (2016 se statistiek). Hierteenoor spog lande soos die Isle of Man, Liechtenstein en Japan met ʼn moordkoers wat grens aan nul. Lande waarheen Suid-Afrikaners graag emigreer (Australië, New Seeland en Kanada ens.) se moordkoers lê tussen 1 en 2 moorde per 100 000.

 

Van die 50 onveiligste stede in die wêreld word Kaapstad vandag as die onveiligste stad in Suid-Afrika en 15de onveiligste stad ter wêreld beskou met ʼn moordkoers van 62,25 per 100 00. Durban en die Nelson Mandela Metro word ook onder die wêreld se 50 onveiligste stede getel.

 

Orania se statistiek vir “moord met voorbedagte rade” vergelyk baie goed met van die veiligste lande en stede ter wêreld. Volgens Ettiene de Lange (hoof van veiligheid) in Orania, “was daar nog nie een geval van moord met voorbedagte rade in Orania se geskiedenis nie”. Volgens internasionale standaarde het Orania dus ʼn nul moordkoers.

 

Hoewel Orania baie trots hierop kan wees, is hierdie syfer iets wat Oraniërs terselfdertyd moet beskerm. Op grond van Orania se klein inwonertal kan net een moord Orania in dieselfde geselsskap as die onveiligste lande ter wêreld bring. Nietemin is Orania se uitstekende veiligheidsrekord oor die laaste 30 jaar iets om op trots te wees.

 

Statistieke praat wel nie vanself nie. Interpretasie is hier nodig, veral as ʼn mens ʼn vergelyking tussen Orania en ander gevestigde stede wil maak. Wat Orania se statistiek betreklik goed laat lyk is die dorp se jonkheid, klein bevolking en hul gematigde sosio-ekonomiese toestand. ʼn Mens moet dit wel in ag neem, wanneer ʼn mens Orania met ander stede wêreldwyd wil vergelyk. Groter stede met meer inwoners lok, uiteraard meer kriminele aktiwiteit.

 

Tog kan daar bepaalde afleidings gemaak word vanuit statistieke. Orania se veiligheidsrekord sê vir ons wel iets. Orania doen iets reg, waarvan ons gerus kan kennis neem. Waarom is dit so en sou dit in die toekoms so kan bly? Waarskynlik kan ons verwag dat dit so sal voortduur, want Orania se veiligheidsrekord hou verband met faktore wat waarskynlik in die toekoms bestendig sal bly. Van die faktore wat uitgelig kan word, is die dorp se ligging, die kultuur van selfwerksaamheid en goeie buurmanskap.

 

Ligging

 

Orania is ver. Dit is omtrent halfpad tussen Kaapstad en Pretoria. Afstand is wat veiligheid betref Orania se vriend. Die groot afstand tussen Orania en groot stede of ander woongebiede is waarskynlik een van die redes waarom Orania tot op hede nog betreklik min deur misdaad van buite geraak is.

 

Een van Orania se veiligheidsgeheime is juis Orania se ligging. Die feit dat Orania ver is, beteken dat Orania eintlik ‘n onsigbare grens het. Hierdie onsigbare grens maak Orania veiliger as digbevolkte stedelike gebiede, waar misdadigers en inwoners langs mekaar bly.

 

Die afstandsgrens maak dit gevolglik moeiliker vir misdadigers om in Orania te kom. As hul dit wil doen moet hul ‘n voertuig hê en heelwat brandstof ingooi. Dit beteken dat misdadigers heelwat meer moeite moet doen om in Orania iets te steel en op die ou end nog gelyk te breek. Dit is vir hul meer moeite om in Orania te steel, en dan is die risiko ook hoër. Misdadigers se boeke moet ook klop en Orania is nie die maklikste opsie nie.

 

Oraniërs is hierbenewens baie veiligheidbewus. Die dorp het hul eie sekuriteitsmaatkskappy en ‘n nuwe streekskantoor wat deur AfriForum gebou word. Orania, kan op die stadium nie dieselfde ekonomiese geleenthede bied as die stede nie, maar dit is juis die dorp se veiligheid wat in die langtermyn sal vertaal in meer konstante ekonomiese groei. Daar is trouens reeds tekens hiervan. Mense wil graag in dorpe belê waarin hul beleggings veilig is. Dus wil die inwoners van die dorp graag sorg dat hul dorp veilig bly, omdat hul weet dat dit ʼn indirekte stimulus vir ekonomiese groei is.

 

Kriminele gaan in Orania met ʼn span mense te doen kry wat hul misdaadsyfer graag baie laag wil hou. Sou hulle wel daarin slaag om een of ander misdaad te pleeg, is hul moeilikheid nie verby nie. Boewe moet ook ver ry om weg te kom, en dit maak ook hul kans om op die wegkompad gevang te word soveel groter. Weereens word afstand ʼn voordeel, want daar is ‘n groot risiko dat iemand wat ver ry om ‘n misdaad in Orania te pleeg op die lang pad terug huis toe gevang kan word.

Weens al die redes is dit waarskynlik moeiliker vir boewe om in Orania hul ‘besigheid’ te doen. Daar is wel ‘n meer fundamentele rede waarom Orania vandag veiliger as baie dele van Suid-Afrika is, en waarskynlik so gaan bly. Orania beoefen selfwerksaamheid.

 

Selfwerksaamheid

 

ʼn Werknemer en ‘n werkgewer se verhouding is in normale omstandighede uiters kompleks. Veral wat vernederende werk soos toilet skoonmaak of herhalende werk soos skottelgoed en tuinwerk betref. Waar ‘n werkgewer hierdie tipe werk uitdeel op ʼn hoogmoedige wyse kan dit vir die werknemer uiters vernederend wees.

 

Waar mense selfwerksaamheid beoefen kry hul in die reël meer respek vir diegene wat vir hul werk. In Orania sal baie inwoners hul eie huise en tuine onderhou, maar word daar ook van huis en tuinwerkers gebruik gemaak. Die verhoudinge tussen werkgewers en werknemers is binne ‘n homogene kulturele ruimte heel anders. Dit wil voorkom asof dit moeiliker is om van iemand van jou eie kultuur werk te gee wat jy nie bereid is om self te doen nie, terwyl dit vreemd genoeg nie die geval is teen mense van ‘n ander kulture nie.

 

In kort vertaal selfwerksaamheid in veiliger omgewings. Loongeskille ontaard nie in vyandigheid tussen gemeenskappe nie. Konflik tussen individue binne ‘n homogene gemeenskap kan baie meer effektief deur die gemeenskap self bemiddel word, terwyl konflik tussen lede uit verskillende gemeenskappe meermale eindig in konflik tussen die gemeenskappe self, veral in die gelaaide politieke omgewing waarin Afrikaners hul vandag bevind, is dit uiters gevaarlik. Selfs die mees getroue werker kan in die omstandighede teen hul werkgewers draai.

 

Buurmanskap

 

Een van die eerste beginsels van veiligheid is “ken jou bure”. Dit is goed om te weet wie langs jou bly, veral as jy in nood verkeer en hulp nodig het. Weens die hoë misdaadsyfer het die mure tussen bure hoër geword. Dit is vandag moontlik om langs iemand te bly vir ‘n paar jaar sonder dat jy enige gesprekke met hulle gevoer het.

 

Hoër heinings verseker egter nie mense se veiligheid nie. Wat van groter waarde is, is ‘n digte wolk van mense wat na mekaar se belange omsien. Ironies genoeg is daar omtrent geen hoë heinings in Orania nie. Van die nuwe ontwikkelings word selfs sonder heinings tussen bure gebou.

 

Waarom? Bure word hierdeur aangemoedig om met mekaar te praat. Orania wil nie ‘n plek vir individue wees wat elkeen selfsugtig na hul eie belang omsien nie. Orania wil die plek wees waar Afrikaners die wonderlike belewenis van hul gedeelde identiteit met mekaar kan deel.

 

Die nuwe wooneenhede in Orania word verder dig naby mekaar gebou. Veiligheid is hier hoog op die agenda, want hoe meer mense daar teenwoordig is, hoe moeiliker word dit vir ‘n misdadiger om iemand onverhoeds te betrap.

 

Die Orania opsie

 

Indien ʼn mens oorweeg om te emigreer na ʼn veiliger land toe, kan ʼn mens gerus weer dink. Dit is dalk nie nodig vir jou om te emigreer nie om jou eie veiligheid te verseker nie. Daar is ʼn dorp in Suid-Afrika met ʼn uitnemende veiligheidsrekord. Jy hoef nie na Australië, New Seeland of Kanada te emigreer nie om veiliger te voel nie. Nee, jy kan na Orania emigreer en wanneer ouma en oupa na die kleinkinders verlang, kan hulle sommer ook.

Oor gemummifiseerde idees…

 

 

Deur Johan van der Merwe

Ons stap deur die begraafplaas, tussen pioniers wat uiteindelik huller rus in vrede gevind het hier in Orania. Ons luister aandagtig na die verhaal van ‘n droom wat besig is om uit sy nate te bars. Die besonderse gebou in die middel van die begraafplaas trek my aandag en ek vra vir Joost uit daaroor.

“In Orania is daar drie opsies by afsterwe… Gewone begrafnis, verassing en mummifisering…”

Die fynste van glimlaggies trek in sy mondhoek… Joost jou bliksem! Jy het my uitgevang! Vir ‘n sekonde of meer het die idee van ou lyke, gebalsem en toegedraai in die Noord-Kaap son deur my brein geflits.

 

Die aand om die vuur dink ek weer daaraan. Hoekom sou ek vir daardie sekonde reken dat dit die waarheid kan wees? Is dit omdat al die ander persepsies wat ek gehad het so vinnig verander het toe ek sien wat regtig in Orania gebeur? Is dit die stigma van Orania, die misterie waarin dit toegedraai is soos ‘n mummie, wat gelei het daartoe dat ek dit as waarheid oorweeg het?

 

Baie mense sien Orania as ‘n mummie. ‘n Ou lyk wat eens ‘n volk was, dood en verdroog, toegedraai in die linne van misplaaste hoop, nasionalistiese hardkoppigheid… ‘n Poging om iets wat eens magtig was te bewaar vir die toekoms, hopende dat dit sal herrys.

 

Tog, as jy deur die strate ry en jong manne sien bou aan moderne geboue, jong meisies sien entrepreneurs word om ‘n besigheid op te bou dan kry jy die gevoel van groei… van nuwe lewe. Orania probeer jou nie oortuig hulle is reg nie, hulle is te besig om te bou aan wat reg is vir hulle. Hulle is nie besig om ‘n mummie weer aan die lewe te kry nie, maar eerder besig om ‘n nuwe baba te voed, ‘n baba met ‘n toekoms…

 

Die besef daal op my dat ek die mummie is in Orania. Dit is ek wat nog vasklou aan ‘n idee wat al meer uitdroog… dit is ek wat gebalsem is met vrees. Vrees dat dit nie gaan werk nie, dat alles in duie gaan stort, dat daar probleme gaan wees wat nie oorkom kan word nie… Dit is ek wat nog toegedraai is in lang lappe van verskonings omdat ek nog te gemaklik is in ‘n land waar mense wat kos probeer maak, wreed vermoor word… dit is ek wat nog vasklou aan die lappe om my dat ‘n land wat mense op kleur van hulle vel uit die ekonomie en bestuur stoot, ‘n toekoms het. Dit is ek wat wag dat daar “iets” moet gebeur dat hierdie mummie moet herleef en dan “sal dinge beter gaan…”

 

Joost… my maat… ek skuld jou een!

Orania eiendomspryse: wat doen ons daaraan?

Voornemende inwoners kla dikwels oor die hoë eiendomspryse in Orania. Hoog is natuurlik relatief, in vergelyking met die groot stede is ons pryse nog steeds matig, maar dit is duur in vergelyking met die dorpe in die omgewing. Dit is nie veel van ʼn troos vir iemand wat sukkel om sy huis in basis enige deel van die land te verkoop nie, omdat die mark al vir jare stagneer, terwyl Orania se mark (alhoewel van ʼn lae basis) al vir jare sterk groei.

Eerder as om nou te verduidelik hoekom dit so is (vraag en aanbod, asook ‘n sekere hoeveelheid opportunistiese verkopers wat meer as die markwaarde vra) moet ʼn mens kyk hoe ons huiseienaarskap meer bekostigbaar kan maak. Daarby moet voorkeur aan die markkragte eerder as aan sosialistiese inmenging gegee word, maar die markkragte moet nog steeds getemper word deur gesubsidieerde behuising vir diegene wat ʼn lae inkomste verdien. Dit word reeds gedoen.

Kom ons kyk egter eers na die markkragte. Die wonderlike daaraan is dat dit na ʼn tyd altyd weer uitbalanseer. Huispryse was vir lank baie laag in Orania weens ʼn stagnerende ekonomie en lae groei in die tydperk 2000-2007, dieselfde tyd waar huispryse in Suid-Afrika as ʼn geheel die hoogte ingeskiet het, ook weens markkragte: ʼn redelik goeie ekonomie, lae rentekoerse, ʼn ontluikende swart middelklas wat in die hoër middelklas woonbuurte inbeweeg het, hoë lone by internasionale maatskappye wat veral met uitvoere gemoeid was, wat alles ʼn effek op alle eiendomspryse gehad het. Orania was daardeur onaangeraak, omdat die dorp lokalisties en nie globalisties dink en funksioneer nie. Soos ons weet het in 2009 Jacob Zuma oorgeneem en die land in ʼn sosialistiese rigting gestuur en internasionaal was die kommoditeits-supersiklus stadig besig om te taan. Swakker omstandighede in Suid-Afrika as geheel het weer daartoe gelei dat Orania as alternatief oorweeg is en dit is inderdaad so dat eiendomspryse sedert om en by 2007/2008 (die outeur praat uit persoonlike waarneming) sterk gestyg het en nog nooit weer afgekom het nie. Die Suid-Afrikaanse huispryse, terloops, het wel gestagneer, maar ook nie weer terug gekeer na die vlakke van die 1990’s nie.

Die enigste remedie vir stygende huispryse weens hoë vraag en beperkte aanbod is om die aanbod te verhoog. Dit kan natuurlik net met ʼn sekere tydelike vertraging geskied, want om nuwe erwe uit te lê en te diens vat ʼn ruk, om huise te bou vat nog langer. In Orania is toe al ʼn paar jaar gelede begin met nuwe projekte vir erwe, sowel intreevlak- asook middelklaserwe. Omdat die koste om erwe te diens ook duurder geword het weens die swak Rand en invoer van feitlik alles, kon die erwe nie teen weggeepryse beskikbaar gestel word nie, maar nog steeds teen billike pryse. Daar was selfs by sekere erwe klousules dat dit nie onbeboud herverkoop mag word nie, maar dit is hoe ver inmenging kan gaan, anders sal jy ontwikkelaars afsit.

Behalwe vir die private ontwikkeling van veral middelklas- en laer middelklaserwe en selfs huise was en is daar ook institusionele ontwikkeling van deels gesubsidieerde huurbehuising soos Soetdoring en Gannabos. Soos wat meer bekostigbare behuising beskikbaar kom, kan meer ambagsmanne gevestig word wat help met die bou van nog huise. Verder geskied ook dit wat eweneens orals gebeur waar ʼn sekere area te duur raak: die omgewing ontwikkel ook. Eiendomspryse in die groter (landelike) Orania het eweneens stewig gestyg en soos wat pryse styg, kyk mense na alternatiewe. Selfs dorpe in die omgewing kan al effens die effek van ʼn groeiende Orania voel.
Soos wat nog eiendomsprojekte, selfs “selfdoen-erwe” sonder dienste in die pyplyn is, sal die aanbod vorentoe nog styg. Tegnologie ontwikkel ook en oor 10 of 20 jaar is dalk ʼn hele nuwe dorp of ten minste woonbuurt slegs met alternatiewe dienste moontlik.

Die huidige skeefgetrekte huismark in Orania is glad nie uniek nie. Selfs ʼn hoogs ontwikkelde land soos Duitsland sukkel met dieselfde probleem. In die tyd waar huispryse in SA hoog was, was dit daar onder druk weens ʼn krimpende bevolking. Die onlangse instroming van immigrante het huispryse in veral stede geweldig onder druk geplaas en almal roep nou na drastiese maatreëls om hoë huispryse te bekamp. Daarby het die politiek self die krisis geskep: kunsmatig is nuwe inwoners in ʼn kwessie van enkele maande ingebring, en aan die ander kant is bouregulasies so verskerp met allerhande verpligtinge oor veiligheid en die omgewing dat dit baie duur geraak het om te bou. Nou eis sekere politici dat die regering moet ingryp en maatskappye en welvarende individue wat huise besit en dit laat leegstaan of nie optimaal verhuur nie, onteien moet word. Die ondervinding het egter gewys dat die staat net ʼn gemors maak waar hy in die ekonomie te veel wil inmeng. Kuba en Venezuela is seker ekstreme voorbeelde, maar selfs in Duitsland het ʼn wetlike demper op huurverhogings net die teendelige effek gehad, naamlik dat ontwikkelaars terugstaan.

Die beste wat Orania dus kan doen is om die beperkinge op ontwikkelaars so min as moontlik te maak, maar om terselfdertyd ook institusionele ontwikkeling, soos deur Orania Beweging, Orania Dorpsraad en ander te bewerkstellig. Met die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan is ook die wetlike raamwerk vir ontwikkeling geskep. Daar moet geen “Wilde Weste” ontwikkeling plaasvind waar elke ou bou waar en soos hy wil nie, maar ook geen oorregulasie nie wat die aanbod kunsmatig beperk nie.

Die Orania-trein stoom voort, ondanks pogings tot ontsporing.

Aangesien die media op hulle bekende manier van ʼn muggie ʼn olifant gemaak het en meer as ʼn week nuwe “onthullings” in al wat ʼn Afrikaanse koerant of radiostasie is uitgebasuin het (spotprente inkluis), dink die hele land nou dat daar drama in Orania is. Dit alles laat ʼn mens nogal dink aan ʼn vergelykbare geval rondom 2005/2006, waar ook mense in Orania wat sekere griewe gehad het met skinderstories en kamstige onthullings hulle na die media gewend het. Ook van hulle pogings het niks gekom nie, maar dit het veel energie opgeëis en wantroue tot gevolg gehad.

Ook afgesien daarvan het Orania in die laaste tyd veel wind van voor gekry, iets wat gewoonlik gebeur in verkiesingstyd: voor elke verkiesing is Orania onder die vergrootglas en word daar gepoog om ons met een of ander rasseredenasie uit te lok. Daar was ENCA se baie gelaaide en skeefgetrekte nuusreeks oor Orania en kort daarna die BLF en EFF se dreigemente om Orania te wil beset. Ook dit gebeur elke keer voor ʼn verkiesing om aandag te trek en ʼn gewilde teiken aan te val. Orania is gereed vir ʼn aanval, maar soos eweneens elke keer is dit net dreigemente om rassepolarisasie verder aan te hits en goedkoop publisiteit te kry. Die verkiesing sal kom en gaan en na die tyd is alles weer vergete en die volgende teiken word gesoek.

Intussen stoom Orania onverpoosd voort. Ons inwoners en ondersteuners het intussen ʼn groot volwassenheid en nugterheid bereik as dit by sulke dreigemente en “onthullings” kom: hulle lag daaroor of skud hulle kop en gaan aan. Meer nog, dit maak ons nog meer vasbeslote om aan te gaan. Hier bou ons iets vir die toekoms, iets wat baie langer hou as ʼn verkiesingsbelofte, naamlik die vooruitsig van vryheid, wat in die kleine reeds gestalte kry.

Reeds nou is besoekers verstom hoe ons dit regkry om te doen wat ons doen: eenvoudig, deur dit te doen wat al vir 27 jaar werk, en om nie vir elke fopnuus en muis met ʼn luidspreker te skrik nie. Dreigemente teen Orania en sensasionele beriggewing oor onbenullighede is immers so oud soos Orania self. Die menige suksesverhale vind uit die aard van die saak geen of baie min dekking in die hoofstroommedia, maar soos ons mense meer en meer Orania besoek en ons eie kommunikasie meer doeltreffend raak (en ons mense die hoofstroommmedia al hoe minder vertrou) kom ons boodskap deur. Ons kan dit sien aan die groeiende getal besoekers, nuwe en voornemende inwoners, beleggers, nuwe strukture wat opgaan, nuwe projekte en inisiatiewe. Geen fopnuus en geen dreigement kan dit ongedaan maak nie.

Orania Beweging reageer op bewerings van finansiële wanbestuur in die media

Die Orania Beweging en dié organisasie se president, Carel Boshoff, word by onlangse sensasionele mediaberigte genoem, ons reageer graag op hierdie bewerings.

Klagtes teen die president is onmiddellik hanteer

Dit is inderdaad die geval dat ʼn voormalige werknemer klagtes gelê het, soos wat deur Netwerk24 berig word. Die Orania Beweging het egter dadelik op hierdie klagtes reageer deur ʼn onafhanklike ondersoekpaneel aan te stel om dit te ondersoek. Die paneel het onder andere ʼn professionele forensiese ouditeur ingesluit, wat elke bewering met groot deeglikheid kon deurvolg. Die Uitvoerende Raad het juis die proses met soveel deeglikheid hanteer om seker te maak dat die klagtes op die regte wyse hanteer word.

Niemand is skuldig aan korrupsie nie

Die ondersoekspan het na ʼn deeglike ondersoek bevind dat nie die President van die Orania Beweging of enige ander personeellid hulle aan korrupsie skuldig gemaak het nie. Daar is wel bevind dat die bestuurstelsels leemtes laat en dat prosesse van stapel gestuur moet word om interne stelsels te verbeter. Die paneel het ʼn reeks aanbevelings gemaak wat betref hoe hierdie stelsels verbeter kan word, en dit na die Orania Beweging se Burgerraad verwys. Die Burgerraad vergader in Mei en die implementering en afhandeling daarvan is tans nog in proses. Dit is ook belangrik om te noem dat die Burgerraad in Februarie na ʼn skoon oudit die Orania Beweging se finansiële state goedgekeur het. Die tweedehandse voertuig wat aangekoop is, is baie spesifiek vir Carel en ander personeel se werksverwante ritte.

Die saak is buite konteks en voortydig aan die media gelek

Dit is betreurenswaardig dat ʼn persoon ʼn onafgehandelde saak sonder die nodige konteks na die media sou stuur en die motief hiervoor kan slegs as kwaadwillig beskou word. Die indruk wat die mediaberigte skep is dat oortredings van ʼn baie ernstige aard begaan is wat nie die geval is nie. Die mediaberigte het die potensiaal om die Orania Beweging groot skade te berokken. Die onderskeid tussen die Orania Beweging en Orania as dorp is belangrik, aangesien die twee afsonderlike instellings is.

ʼn Deursigtige en deeglike afhandeling

Die Orania Beweging verseker graag alle lede en belangegroepe dat ons omslagtig en deursigtig met ledegeld omgaan. Ons sien uit na die volledige afhandeling van die hele proses en daar sal deurlopend terugvoer gegee word aan belanghebbendes. Die Orania Beweging bedank ons lede vir hulle ondersteuning en positiewe reaksie.

Sarel Roets
Visepresident: Orania Beweging
082 481 0691
________________________________________