fbpx

Klein reusEen van die standaardvrae wat elke joernalis en menige besoekers aan Orania vra, soms uit egte belangstelling, maar meesal om ons uit te lok, is: “Mag ‘n Swarte/Bruine/Sjinees/Indiër/Engelssprekende ook hier bly?” Die geïmpliseerde vraag is: “Hoe kan julle dit waag om teen mense te diskrimineer op grond van hulle velkleur of etnisiteit?”

Nou goed, vir diegene wat dit nog nie weet nie: nêrens in Orania se grondwet of in sy keuringsdokumente word enige melding van velkleur gemaak, of enige uiterlike kenmerke gestel waaraan voornemende inwoners moet voldoen nie. Vir links-liberales is onderskeid, dus diskriminasie, mos die oersonde. Toegegee, diskriminasie wat mense te na kom is nie iets wat ‘n mens wil of kan verdedig nie.

Orania is ‘n gemeenskap wat deur assosiasie ontstaan het. Nuwe inkomers moet uit die aard van die saak inpas by die bestaande gemeenskap, wat oor die jare gevorm is deur mense wat hulle met die strewe van Orania kon vereenselwig, en wat die eise wat dit stel mee kon volhou. Die houding van die gemeenskap is dat almal wat met Orania wil vereenselwig, ‘n kans gegun word, maar dat die tyd sal leer of daardie aanvanklike voorneme ernstig bedoel was of nie.

Orania se bevolking word gekenmerk as Afrikaanssprekend, Christelik en wit. Daar is enkeles wat van huis af nie Afrikaanssprekend is nie, maar wat wel Afrikaans in die openbaar praat. Ander mag slegs nominaal Christene wees en dit nie werklik uitleef nie, maar dit bly elke person se eie verantwoordelikheid en sy eie gewete moet daaroor oordeel.

Om wit te wees in die nuwe Suid-Afrika is ‘n Kainsmerk en iets wat veral deur links-liberales as smet gesien word. Dit is wel iets wat jy nie kan verander nie, jy word so gebore, al verwens jy jouself en jou ouers daarvoor. Jou geloof, jou taal en jou kultuur kan jy wel met veel moeite verander, nie jou velkleur nie. Op iets wat aangebore, is hoef jy egter nóg trots te wees, nóg skaam voor te voel. Dis hoe en wie jy is. En dit is eenmaal so dat mense wat hulle Afrikaners noem, en deur ander as sulke beskou word, in hulle oorgrote meerderheid wit is.

Die feit dat diegene wat hulle met Orania se strewe vereenselwig en hulle Afrikaners noem onder andere ook wit is, is ‘n kenmerk van vele, beslis niks wat ons beter maak nie, maar ook beslis niks om oor skaam te wees en verskoning voor te maak nie.

Moet almal wat in Orania woon dus wit wees? vra ons links-liberale besoekers. Ons is ‘n Afrikanerdorp, en alhoewel nie alle Afrikaners wit hoef te wees nie, is daar tog ‘n duidelike korrelasie. Nie alle swane is wit nie, maar by verre die meeste. En as jy ‘n swaan beskryf, sal jy nie net noem dat hy vere en ‘n lang nek het en op water dryf nie, maar ook dat hy gewoonlik wit is.

Die gemeenskap het dus sy eienskappe vasgestel en wil dit graag so handhaaf, want dit verseker harmonie en wedersydse begrip. Soos wat die dorp groter raak, sal daar wel enkeles wees wat nie meer aan die drie hoofeienskappe voldoen nie, maar dit sal die uitsondering wees.

Onlangs was daar ‘n artikel in die Volksblad oor ‘n seun op die Vrystaatse platteland wat van Taiwanese afkoms is, en wat in elke opsig ‘n Afrikaner is, behalwe vir sy voorkoms. Hy doen alles wat die tipiese Afrikanerseun in die Vrystaatse platteland, waar hy opgegroei het, ook doen: hy praat Afrikaans, speel rugby, drink graag brandewyn en coke, luister na Afrikaanse musiek, hou van pap en braaivleis, ens.

As die seun in Orania wil bly, sal hy toegelaat word? Ja natuurlik, ek kan aan geen rede dink hoekom nie. Maar dit bly ‘n uiterste uitsondering, anders was dit nie ‘n hele blad koerantartikel met verwysing op die voorblad werd nie. Omdat daar een Sjinees is wat ‘n Afrikaner geword het en in Orania sou kon tuisvoel, beteken dit egter nie dat alle Sjinese in Orania sal aanpas nie. Dieselfde geld vir die ‘n Swarte wat om watter rede ook al ‘n Afrikaner geword het. Dit is egter uiters selde dat lede van ‘n dominante meerderheid hulle by die gemarginaliseerde minderheid aansluit. Die Taiwanese seun het as lid van ‘n absolute minderheid by die taamlik prominente en in getalle heelwat groter Afrikaner-minderheid aangesluit, omdat hy in ‘n plattelandse Afrikaanse omgewing grootgeword het. In ‘n multi-kulturele opset soos in Johannesburg sou dit waarskynlik nie die geval gewees het nie en hy sou deel van die Engelssprekende, geglobaliseerde hoofstroom geword het. Om die rede bly dit ook ‘n teoretiese moontlikheid dat juis ‘n Swarte as lid van die bevolkingsgroep wat Suid-Afrika in elke opsig beheer en alle magsmiddele tot hulle beskikking het, juis by ‘n gemarginaliseerde groep wat alles van vooraf moet opbou, wil aansluit.

Die probleem wat diegene wat die vraag vra met Orania het, is nie dat hier dalk sekere mense uitgesluit en teen hulle gediskrimineer word nie. Die probleem wat hulle met Orania het is dat hier ‘n gemeenskap is wat nie werk volgens die links-liberale logika van hoe ‘n samelewing moet wees nie. Ons praat Afrikaans, nie Engels nie; ons is etnies homogeen, nie ‘n mengelmoes identiteitlose mense nie; en ons is Christene, nie nihiliste nie.

72 Comments

 1. G.P. Botha

  Julle het so pas Orania vir die Kleurlinge oopgegooi.So het ons nou by die Orania Beweging se oomblik van waarheid uitgekom.

  Reply
  • Sebastiaan

   Geagte Gert,

   niemand het Orania oopgegooi nie. Eerstens is die blog net die opinie van ‘n enkele skrywer, nie die amptelike standpunt van Orania nie. Tweedens het niks van Orania se beginsels en keuringsvereistes verander nie. Dit is wel so dat nêrens in Orania se dokumente na ras verwys word, maar na volk.

   Verder het ons ook nie Orania vir die Sjinese of die Engelse oopgegooi nie as hier enkelinge sou wees of is wat nie boorling-Afrikaners is nie, maar Afrikaners geword het.
   Die punt wat ek maak is dat Afrikanerskap oor kultuur gaan, maar dat een van die kenmerke van Afrikaners ook is dat hulle wit is. Daar mag uitsonderings voorkom, soos die een in my blog beskryf, maar dit is letterlik 1 uit honderde duisende.
   Kleurlinge is nie Afrikaners nie, maar enkele persone uit die Kleurling-gemeenskap kan voel dat hulle eerder met die Afrikaners wil vereenselwig, maar dan sal hulle ook so moet lewe en die kultuur en gewoontes aanvaar. Orania is reeds vir die oorgrote meerderheid Afrikaners te eksklusief, so hoekom sal juis mense van ander volke dan hier wil bly?
   Die ondervinding leer dat daar net enkelinge is wat daartoe bereid sou wees. Om Afrikaans te praat is hoegenaamd nie genoeg nie.
   My aanslag was eintlik om met diegene die spot te dryf (links-liberales) wat so sensitief is oor etnisiteit en dat Orania nie vir almal is nie. Die feit dat in 23 jaar van Orania se bestaan nog nooit enige person van kleur aansoek gedoen het vir keuring, behoort ook ‘n duidelike boodskap te wees. Selfs al mag jy iets doen, beteken dit nie dat jy dit wil doen nie.
   Ek wil Orania graag as Afrikanergemeenskap behou en daarom moet ons keuring en ons standaarde behou. As daar egter enkelinge is wat nie boorling-Afrikaners is nie sal dit nie karakter en strewe van die dorp verander nie, want hulle moet hulle ook met Orania se doelwitte vereenselwig.
   Ek hoop die misverstand is uitgeklaar.

   Reply
   • G.P.Botha

    As jy een toegelaat het dan het jy almal toegelaat.Ons het mos die hele proses beleef met die gewese NP se proses van hervorming.Toegee,oorgee en uiteindelik padgee.

    Reply
  • Johann

   “Hy doen alles wat die tipiese Afrikanerseun in die Vrystaatse platteland, waar hy opgegroei het, ook doen: hy praat Afrikaans, speel rugby, drink graag brandewyn en coke, luister na Afrikaanse musiek, hou van pap en braaivleis, ens.”

   Ek is ‘n Afrikanerseun vanaf die platteland. Ek praat Afrikaans. Maar ek speel nie rugby nie. Ek drink nie graag brandewyn en coke nie. Ek luister nie na Afrikaanse musiek nie. Ek hou nie van pap en braaivleis nie. Mag ek in Orania bly?

   Reply
   • Jaco Kleynhans

    Natuurlik mag jy. Jy sê dan jy is ‘n Afrikaner!

    Reply
   • Sebastiaan

    Ek speel ook nie rugby nie en drink net in uitsonderlike gevalle brandewyn en Coke. Die aanhaling uit die Volksblad was net om, effens tong in die kies, te beskryf hoe Afrikaans die Taiwanees is. Maar natuurlik is nie een van die genomede dinge ‘n vereiste vir Afrikanerskap nie, behalwe die Afrikaans praat.

    Reply
 2. Isak Viljoen

  Dit is baie goed gestel.

  Reply
 3. Ettienne Terblanche

  Goeiedag,
  Ek is n wit man wat wel 2 swart kinders aangeneem het, die oudste nou 14 was n jaar oud en die jongste nou 9 was slegs 1 dag oud. Behalwe vir hulle velkleur is hulle so afrikaans as wat kan kom en kan nie eers n swart taal praat nie. Sou ons welkom wees in Orania?
  Groete

  Reply
  • Sebastiaan

   Beste Etienne,

   eerstens is die vraag of julle hoegenaamd in Orania wil wees en hier sal aanpas. Of julle welkom sal wees of nie kan ek nie beoordeel nie want dit hang van die hele gemeenskap af. Van die mense sal julle aanvaar, ander nie. Ek kan as Afrikaner na ‘n diep Afrikaanse Karoo-dorp of Weskusdorp toe trek en ek kan nog steeds onwelkom voel omdat ek nie die dialek praat, of omdat ek nie al geslagte lank daar woon nie en mense dus nie met my wil meng nie.

   Reply
 4. jeroen

  Dit is zo goed uitgelegd,dit moet iedereen begrijpen.

  Reply
  • Sebastiaan

   Dankie Jeroen.

   Reply
 5. A Schlemmer

  Nee Ettienne, die vraag is liewer sal jy welkom wees om in Orania te vestig. Ek sien jy noem jouself ‘n wit man. Orania is vir Afrikaners wat selfbeskikking nastreef. Nie alle wit Afrikaans sprekende mense is Afrikaners nie.

  Reply
  • Sebastiaan

   Goed gestel.

   Reply
 6. Lavre

  Mnr Schlemmer, kan ek jou ‘n kas Bells stuur… (Na aanleiding van jou briljante, Diplomatiese, en politiese korrekte antwoord…) Ek verstaan egter NIE, hoe enige iemand sy eie etniese groep in “die rug wil skop nie”… Vir wat wil hy nog dan met hulle vermeng?

  Reply
  • Sebastiaan

   Orania is juis gestig vir Afrikaners wat hulleself wil wees en hulle eie mense verkies. Wie hou van die globale gemengde samelewing het ‘n magdom opsies orals in Suid-Afrika en in die wêreld. As iemand dus Orania toe kom sonder die begeerte om tussen sy eie mense te wees weet ek nie wat maak hulle hier nie. Daar is ook ander plekke wat veilig en rustig is, as dit daaroor gaan.

   Reply
 7. Marcel Bas

  Afrikaners verdienen dezelfde geborgenheid die wij in Nederland of die andere Europeanen in hun natiestaten hebben. Dat wil zeggen: zij verdienen de natuurlijke toestand van het omringd zijn door de eigen mensen, alsook van het baas-zijn op eigen grondgebied. Ik heb het over een plek waar je taal, cultuur en godsdienst een veilige haven hebben, en waar mensen – juist door hun gedeelde lidmaatschap van een etnische gemeenschap – gemakkelijker kunnen slagen in goede samenwerking en het scheppen van een evenwichtige samenleving. Dit zijn volstrekt normale, natuurlijk, menselijke neigingen en leefomstandigheden. Dus ondersteun ik Orania ten volle.

  Reply
  • Lavre

   Dankie Marcel

   Reply
 8. Peter j. Marais

  Ek is Griqua,[verkeerdelik as Kleurling geklassifiseer deur die Natte,) christen, Afrikaans sprekend en het onder 4 president gedien as LUR, Burgermeester en Premier. Ek is tans ook president van die Bruin Bewustheid Bond en verkondig ‘n Federale Staat waar Bruinmense hulself kan regeer in Wes en Noord Kaap (met of sonder die ”Wit’ Afrikaners) waar ons demografies meerderhede is (54% en 37%) As een Afrikaanse volk sou ons ‘n baie groter aanspraak kon he op’n eie geografiese gebied met groot internasionale legitimiteit. Maar ek dink nie sekere groeperings binne die Afrikaner gelede sou so iets verwelkom nie. Die Bruin man sal dus maar seker sy eie heil moet soek sonder sy half broers.

  Reply
  • Sebastiaan

   Beste Pieter,

   Orania se uiteindelike doel is ‘n Afrikanerstaat of ten minste outonome gebied, maar as dit deel vorm van ‘n Federale Afrikaanse taalstaat of streek is dit beslis te verwelkom en ‘n groot verbetering op die huidige toestand.
   Afrikaners en Griqua kan op talle gebiede saamwerk en ek is bly dat daar ‘n herontwaking van volkstrots onder Griquas en ander Bruinmense is. As ek ‘n Bruinman was, was ek ook by die Bruin Bewustheid Bond betrokke. As Afrikaner is ek egter by Orania betrokke. Orania as gemeenskap reik uit na ander volke en gemeenskappe, binne Suid-Afrika en in die buiteland, wat dieselfde strewe deel.

   Reply
  • Quintin Diederichs

   Peter, ek is Afrikaner (verkeerdelik as slegs wit geklassifiseer deur die Natte… en die ANC), Christen, Afrikaanssprekend en woon permanent in Orania. Ek hou van jou “half broers” vergelyking want ek beskou julle ook as sulks. Daar is meriete in jou “een Afrikaanse volk” argument. Tog is die Griqua ‘n erkende volk wat gekenmerk word deur die Griquakultuur en -tradisies. Alhoewel daar baie aanknopingspunte met die Afrikaner is, is die kutluurverskille (wat deur die eeue gevorm is) te groot om ooit te verwag dat die Griqua en Afrikaner een volk kan wees. Ons is wel in praktyk reeds deel van die Afrikaanse taalgroep, waarvan die meerderheid Bruines is. Ons het dus ‘n vertrekpunt vir ‘n staatkundige bestel. Nietemin, Afrikaners sal so min vry wees in ‘n Federale Staat vir Bruinmense as wat ons tans is onder die ANC. Gestel egter ons ondersteun jul gedagte van ‘n Federale Staat vir Bruinmense, sou julle vir die Afrikaner ook ‘n plek in die son gun onder ons eie vlag in die Noord-Kaap… of moet ons ook maar ons eie heil soek sonder ons halfbroers?

   Reply
 9. Peter j. Marais

  EK WIL GRAAG ENKELE VRAE AAN MENSE OP HIERDIE BLOG VRA.
  Hoeveel Adam en Evas het God geskape. Is kultuur (taal, godsdiens,voedsel, musiek edm. edm ) iets wat eksklusief aan slegs een kleur groep behoort en wat gebeur as daar bloedvermenging deur ondertrouery plaasvind. Kan ons werklik mense steeds volgens kleur evalueer? ‘n MERCEDES BENZ bly tog maar ‘n merc ongeag vorm of kleur of hoe… As hy deur dieselfde fabriek vervaardig was maak die grootte en vorm van sy kopligte werklik saak? Ek vra maar net.

  Reply
  • Jaco Kleynhans

   Mnr Marais. U is reg. Daarom is daar soms mense van verskillende velkleure (om dit nou sommer reguit te noem) wat dieselfde kultuur en tradisies afhang. In die geval van die Afrikaner is dit nou maar net so dat die meeste mense wat hulself Afrikaners noem wit is omdat ons hoofsaaklik (maar nie eksklusief) uit Europese volkere ontstaan het. Ons is dus grotendeels wit (weens die geskiedenis van ons herkoms), maar ons identiteit word nie primêr deur ons velkleur bepaal nie, maar eerder deur gedeelde waardes, kultuurgoedere, ons taal en tradisies.

   Reply
   • Sebastiaan

    Baie goed verduidelik. Ek gaan akkoord daarmee.

    Reply
 10. Waldo

  Daar is Afrikaanse gemeenskappe wat nie oorwegend wit van kleur is nie wat reeds kulturele beskerming in die Noord-Kaap en Namibië gegun word. Waarom word Orania as ‘n unieke gemeenskap altyd onder die vergrootglas geplaas. Laat regstellende-aksie en swart bemagtiging plek maak vir ekonomiese vooruitgang en ‘n meritokrasie, terwyl daar eties omgegaan word met arm mense, veral in terme van voedsel, veiligheid, medies en skoolopleiding. Die DA kán NEE sê vir die sentralistiese ANC se kunsmatige en obsessiewe omvorming van die Suid-Afrikaanse samelewing, maar hulle is te bang dat hulle stemme sal verloor. Boere-Afrikaners is steeds besig om te veg om hulself as ‘n volk te handhaaf.

  Reply
 11. Peter j. Marais

  Waldo daar is ‘n Engelse gesegde wat lei ”give a dog a bad name and hang it” Apartheid, groepsgebiede, rasse diskriminasie ens het die hele idee van volkstate vir verskillende kleur groepe ‘n nekslag toegedien. Die hele wereld het dit veroordeel. Laat ons tog nie weer soos die spreukwoordelike skilpad in ons doppe probeer klim nie. Julle sal tog nie weer wit mans of vroue deur wetgewing of regulasies wil verbied om Bruin kinders te verwek of gemengde paartjies in ‘n eie volkstaat te verbied nie of hoe? Sal dit ‘n kriteria wees vir burgerskap van so ‘n denkbeeldige volkstaat? Die wit ras in Afrika is aan die kwyn terwyl Bruin Afrikaanses se getalle geweldig toeneem. Ons is reeds meer as die Blankes en eintlik die grootste groep Afrikaans sprekendes en lesers.Ons hou ”DIE TAAL” lewendig in die volksmond nie. Sonder ons gaan Afrikaans sterf in Suid Afrika. Glo my as u wil.

  Reply
 12. Peter j. Marais

  Die dag dat Bruin ouers Engels bo Afrikaans vir hul kinders op skole en universiteite verkies of die dag dat Bruin mense nie meer Afrikaanse koerante koop en lees nie of met partye soos die VF Plus, Solidariteit, ATKV en ander oorwegend Afrikaner Kultuur organisasies gemeenskaplikhede wil deel nie gaan die Afrikaner vir die eerste keer die werklikheid van isolasie in Afrika beleef. Mag God ons nooit by daardie punt bring nie. Ek is nog u vriend. Kom ons hou dit so en vertroetel die idee.

  Reply
  • Louis Nortje

   Jaco, Peter J Marais het n punt beet. As n wit Afrikaans sprekende wat baie op kultuur en taal gefokus is EN n lid van Orania is, wys die laaste sensus dat Afrikaans die 3de grootste huistaal is. Bykans 2 miljoen meer as Engels. Dit slaan n spyker in die doodskis van die arrogante Engelse wat neersien op Afrikaans en Afrikaners en alles Engels wil maak. Die bruinmense se huistaal in ons land maak al amper meer uit as die van Afrikaners self.

   Ons kan nie bekostig om ons Afrikaanse bruinmense te issoleer en weer teen ons te laat draai soos voor 1994 nie. Feit is, dit is juis ONS Europese wittes en afstammelinge wat nou Afrikaners is, wat gesorg het dat daar n bruin bevolking in ons land is. Kom ons vat eerder hande as Afrikaners en veg vir ons taal.

   Ek se nie Orania se ideologie is verkeerd nie, maar in ons land nie baie prakties nie.

   Ek stem eerder vir n groot Afrikanerstaat, Afrikaanse skole, universiteite, besighede ens. sodat ons taal kan groei en nie sal uitsterf wat wel in die baie langeduur kan gebeur nie.
   Ons kan reeds kyk na die Universiteite, verminderinde Afrikaanse skole ens.

   Reply
 13. Waldo

  Ek vertrou op God wat die lot van volkere bepaal. Ek glo daar is ‘n dieper “iets” wat mense dryf om deel van ‘n volk te wil wees. Ek wil nie in die ANC se land woon nie. Ek wil ook nie deel van ‘n groep materialistiese wit mense wees in ‘n samelewing waar WEN ten alle koste die oorwegende waardestelsel is nie. Ek wil nie deel van ‘n gemeenskap wees waar vrouens so min klere as moontlik op die strand dra nie. Ek wil ook nie deel van ‘n gemeenskap wees waar bendes en misdaad floreer nie. Verder glo ek dinge sal hulself uitwerk.

  Reply
  • Sebastiaan

   Ek hou van wat jy skryf.

   Reply
 14. Dante'

  Sebastiaan hierdie is ‘n goeie skrywe oor ‘n moeilike onderwerp wat eintlik baie maklik behoort te wees. Mens sou dink dat Orania al uit sy nate bars van nuwe intrekkers met die wat so baie mense kamstig belangstel in die vereistes vir keuring ne?

  Reply
 15. Abram F Celliers

  @Sebastiaan
  Jou skrywe wys dat Orania ligjare voor is met hulle denke as die res van ons. Julle is reg om die moeilike vrae te beantwoord. Aanpasbaar, sonder om te verander wie jy is, of wat jy wil bereik. Kom ons hoop, glo en werk daaraan dat Orania se ekonomie groei tot op ‘n vlak waar ‘n Universiteit, en moderne hospitaal lewensvatbaar is. En mense kan aantrek wat hulle wil. Dat ons nie net vir onsself nie, maar ook vir die res van Afrika ‘n ligpunt sal wees.

  @Peter J. Marais
  Ek wens met my hele hart die Bruin Bewustheid Bond, se planne slaag. Dit kan net met ons goed gaan, as dit met ons bure goed gaan.

  Reply
 16. Peter j. Marais

  Ek kry die indruk dat ek besig is om standpunte te wissel met redelike mense wie praat uit innerlike oortuigings uit. Maar Die Bybel se ook ”daar is ‘n pad wat vir die mense reg lyk maar die einde daarvan………” Ek sluit af. PW BOTHA HET, NADAT HY AFGETREE HET,
  AAN MY PERSOONLIK DIE WOORDE GEUITER”Ek moes eerder na God geluister het en nie na mense nie”

  Reply
  • Waldo

   ‘n Ware Christen gun elkeen sy plek onder die son en dwing hom nie af op ander nie. “Beheer” en “Manipulasie” is eienskappe van satan.

   Reply
 17. Peter Murray

  Mnr Marais, ek is bly u neem aan hierdie gesprek deel. Ek het lankal gewens ek kon met u ‘n persoonlike gesprek voer.
  Ek woon nie op Orania nie, maar ek is ten gunste van ‘n plek waar Afrikaners veilig en vry kan voel.
  Ons moet onthou dat elke gemeenskap uit individue bestaan. En, volgens die Bybel is daar letterlik nie twee mense op aarde (nie eers ‘n sogenaamde “identiese tweeling”) wat presies dieselfde is nie. Ons is almal verskillend, maar terselfdertyd is daar ook baie eienskappe wat ons met mekaar in gemeen het.
  Ek het lank in die strafhof gewerk. Eendag vra een van ons tolke – hy was ‘n Swazie – my waarom die Afrikaner so aggressief is. In sy werk het hy met baie soorte mense te doen gehad, onder andere met Afrikaners. Hulle sluit regters, landdroste, aanklaers, hofordonnanse, prokureurs, advokate, klerke, joernaliste, beskuldigdes, klaers, getuies, sielkundiges, dokters, en vele meer, in.
  Hy het my “sy vriend” genoem. “Wat is dit met julle Afrikaners, my vriend, waarom is byna almal van julle so aggressief?”, het hy gevra. Toe sê ek vir hom dit moet seker iets met ons geskiedenis te doen hê. Baie van ons voorouers was “vlugtelinge”. Die klomp Hollanders was nie almal “vrywilligers”, of mense wat graag na Suid-Afrika wou kom omdat hulle dit as lonend of opwindend gesien het nie. Baie van hulle het uit desperaatheid hul geboorteland verlaat, en ander was tot ‘n mate deur hul werkgewers gedwing om die lang reis Kaap toe aan te pak.
  Ons Duitse voorouers het om verskillende redes hierheen gekom, maar baie was vlugtelinge, en ander het ‘n beter lewe gesoek. Baie was beroepsoldate, en die lewe was vir hulle ‘n stryd.
  Ons Franse voorouers was letterlik vlugtelinge, en die lewe het hulle maar taamlik stief behandel. In die Kaap aangekom, is hulle verbied om hul moedertaal – Frans – te besig, en hul kultuur was grootliks onderdruk. Hulle moes aanvanklik self hul werk op die plase doen (voordat die owerhede aan hulle slawe gegee het). Daar was té min arbeiders beskikbaar, en vir ‘n handjievol wingerdboere was die werk op die groot plase te veel om alleen te behartig.
  Dan was daar ook nog ‘n reuse tekort aan hubare vroue. En waar wil jy nou ‘n méér gefrustreerde en aggressiewer man kry as een wat nie ‘n vrou het nie!!! Die vrou is gemaak om die man te kalmeer.
  (Dit is deels die rede waarom vele blanke mans in die Kaap hulle tot slawe vroue gewend het).
  Die owerhede in die Kaap (VOC) was ook nie onskuldig nie. Hulle het die Europese immigrante baie sleg behandel, en daardie “wrok teen ongeregtigheid”, is nog steeds sigbaar in die kwaai humeure van die Afrikanervolk.
  Die Vryburgers, wat nie meer in diens van die VOC was nie, het net aan een ding gedink: VRYHEID!!!
  Hulle wou wegbreek van die Nederlandse, en later ook Britse owerhede. Verskeie “Boere-republieke” is gestig, nadat die eerste Vryburgers die Kaap verlaat het, en elke keer is dit deur Brittanje tot niet verklaar. Dit het verder bygedra tot die Vryburger, wat later verskeie ander name gekry het (Africaander, Voortrekker, Boer, Transvaler, ensovoorts)se aggressiewe geaardheid.
  In die twee vryheidsoorloë teen Brittanje, is die stryd om vryheid verder versterk, en die manier waarop Brittanje die oorlog gewen het – die “verskroeide aarde beleid”, en die vermoor van 22 000 onskuldige kinders – het van die “Boerevolk” ‘n vasberade volk gemaak. Vasberade om “tot in ewigheid” vir ons vryheid te veg!
  In 1961 het Suid-Afrika weer ‘n republiek geword. Politici het die Afrikaner (of Boerevolk) gepaai en gesê:”Julle is nou vry, ontspan, julle is vry!” Maar nie lank daarna nie, het baie mense met ‘n skok besef dat “hierdie republiek” nie ‘n republiek vir die Boerevolk is nie, maar ‘n republiek vir “almal wat daarin woon”. Weereens is die Boerevolk verneuk, en weereens moes volksgenote om hul vryheid veg. In 1994 het daardie vrese ‘n werklikheid geword toe F W de Klerk sommer die hele republiek vir die vyand op ‘n skinkbord weggegee het. Nou het ons nie net ‘n verkleinde vaderland nie, ons het hoegenaamd niks meer oor nie!
  (Dit is so min-of-meer my verhaal aan my hoftolk gewees, in antwoord op sy vraag: Waarom is julle Afrikaners dan so verskriklik aggressief?).
  Mnr Marais, nou sal u my miskien vra:”Nou wat het dit met Orania te doen?”
  Die skakeling met Orania het daarmee te doen dat ons as volk steeds ‘n behoefte aan eksklusiwiteit het. Daarom is dit absurd om te redeneer dat dit om velkleur gaan. Toevallig speel velkleur wel ‘n klein sekondêre rolletjie, in die sin dat die meeste mense wat hulself as Afrikaners (of as Boere) beskou, wit van kleur is. Maar, dit gaan nie in die eerste plek oor velkleur nie, maar oor die Afrikaner as volk.
  U sal opmerk dat baie van ons volksgenote nie meer so openlik van velkleur praat nie, maar van “volksgenote”.
  Ek was toevallig ‘n bewoner van Namibië met daardie land se oorgang na onafhanklikheid. Daar was ‘n restourant in Windhoek wat dikwels onder vuur was. Die eienaar het gedurig onder skoot gekom in die media en in die Turnhalle-vergaderings. Hy is as ‘n groot rassis uitgekryt.
  Nadat die Wette verander is, en alle eetplekke verplig was om vir alle rasse oop te wees, het daar eendag twee swart limousines voor die restaurant se deur stilgehou. Agt swart raadslede in netjiese swart pakke het uitgeklim en na die voordeur gestap.
  Die eienaar het oudergewoonte in sy safaripak, en met ‘n rewolwer aan sy sy, op die restaurant se stoep gestaan (of gesit?). Hy en die swart gaste het vriendelik gegroet, en hul spreekbuis het gevra:”Is ons welkom hier?” Die eienaar (kom ons noem hom Mnr X) se reaksie was toe dievolgende:”Menere, volgens hierdie land se nuwe Wette mag ek u nie toegang weier nie, maar u moet maar self besluit of u welkom sal voel.” Hy het hulle ingenooi en verduidelik toe verder:”Soos u kan sien is my restaurant vandag vol. Die meeste van my kliënte is boere van Gobabis.” (Gobabis-distrik se mense staan bekend as een van Namibia se mees konserwatiewe gemeenskappe, en vriend en vyand loop maar ‘n wye draai as hulle naby ‘n groot, fris, bruingebrande Gobabis-boer kom).
  Die swart gaste het toe dankie gesê, omgedraai, en die restaurant verlaat. Sonder om beledigend te wees, het Mnr X toe op ‘n diplomatieke, maar slim wyse van sy swart gaste ontslae geraak.
  Orania is steeds deel van Suid-Afrika, en steeds aan die land se wette verbind, maar dit sou wys wees van Orania se mense as hulle ‘n soortgelyke houding inneem. “Volgens wet ia alle mense welkom, maar gaste moet SELF besluit of hulle welkom voel, en of hulle graag in so ‘n atmosfeer sal wil woon.
  * Mnr Marais, daar is BAIE eienskappe wat ons twee groepe met mekaar deel. En dit is BAIE belangrik dat ons kontak moet maak, en kontak moet behou. Ons vriende in die Laaglande (Nederland en België) wil juis dat ons nie die streep tussen wit en bruin moet trek nie, maar tussen Afrikaanssprekend en nie-Afrikaanssprekend. Ons hoef nie een “volk” te word nie, maar ons sal moet dink aan samewerking wat ons gemeenskaplike taal betref.

  Reply
 18. Sebastiaan

  Ek dink een rede vir die Afrikaner se aggressie is ook maar dat ons voortbestaan weens ons beperkte getalle alewig bedreig word. Ons het skaars in die Kaap gevestig, toe neem die Engelse dit oor. Die Groot Trek het na veel bloed en trane uiteindelik ‘n republiek opgelwer, toe vat die Engelse dit weer weg. Skaars 50 jaar van die twee Boererepublieke en toe word dit weer met uiterste geweld en onderdrukking weggevat. In Suid_Afrika was die Afrikaners vir ‘n ruk baas, maar al ewig in hulle voortbestaan bedreig deur opstande, sanksies, isolasie ens. In die ANC-beheerde Suid-Afrika is daar ook aanhoudend druk om dit wat ons nog het prys te gee, voeg daarby nog die alewige misdaad, beledigings ens.
  Hier in Orania waar ons in vrede en veiligheid leef is mense vreedsaam en bespeur jy geen aggressie nie. Maar los ons net ‘n slag uit om ons eie ding te doen. Orania is met veel hartsbloed ne opofferings gebou en ons wil nie weer oorweldig word of voorgese word hoe om te lewe nie. Ons ryk uit na ander gemeenskappe, maar vir ons gaan dit hier oor die Afrikaner en sy voortbestaan.

  Reply
  • A Schlemmer

   Jy slaan die spyker op die kop Sebastiaan!

   Reply
 19. Arnold

  Ek vra myself net dìe vraag: As jy NIE ‘n Afrikaner/Boer is nie, waarom wil jy op Orana gaan woon?
  Is dit omdat jy op die Afrikaner/Boer se veilige rug wil ry? Is die Afrikaner se resep van Apartheid nog altyd reg gewees?
  Die groot probleem met Apartheid was nie die beginsel daarvan nie, maar eerder hoe dit toegepas en later vertolk was.
  Apartheid is nog steeds die mees regverdige en logiese metode om mense naas mekaar en tussen mekaar in vrede te laat leef.
  Moet dit net nie in die hande van liberales vertrou nie.

  Reply
 20. Arnold

  Ek merk dat ‘n skrywe van my nie vertoon word nie.
  Ek is ‘n lid en buitewoner van Orania.
  My kommentaar het niks verkeerdsbevat nie. Indien my skrywe ie verskyn nie, sal ek my lidmaatskap heroorweeg.

  Reply
  • Jaco Kleynhans

   Arnold. Ons verwyder geen kommentare nie. Daar is dus nie ‘n kommentaar van jou verwyder nie. As dit nie wys nie vra ek dat jy dit weer plaas.

   Reply
  • Jaco Kleynhans

   Dit het onder SPAM gelê. Ek sien daar is 7 inskrywings van mense wat om een of ander rede as SPAM gemerk is. Sal dit gou gaan goedkeur.

   Reply
 21. Arnold

  Dankie en verskoning van my kant Jaco.

  Reply
 22. Johan Conradie

  Hierdie skrywe is eintlik bedoel vir Lea na haar of sy aanval op die mense wat in Orania woon – hierdie skrywe kan ook aansluit by die vraag “Wie mag in Orania bly”.

  Dit is baie duidelik dat jy ‘ n wrok koester teen Afrikaners maar ek skryf in Afrikaans want jou stukkie Afrikaans aan die einde van jou brief vertel dat jy hierdie skrywe goed sal verstaan. Dit is hartseer om telkens herinner te word van jou en miljoene ander Swartmense se gevoelens jeens die verlede. Hierdie toestand moet reggestel word met ‘n ander plan as dié van 1994.

  Afrikaners het baie foute gemaak en die grootste saam met die ander witmense was die verdeling van die land in 1913, die voedingsbron van alle haat en wantroue. Die Afrikaners het vir hulself meer grond bekom as wat hulself kon behartig en moes vreemde arbeid gebruik om dit te bewerk – Apartheid was die plan om Swartmense se regte te weerhou terwyl hulle die werk moes doen. Daar was ook gebeure en realiteite in Swartmense se geskiedenis wat Apartheid-denke help slyp het.

  Lea, met Apartheid word verstaan dat hierdie eintlik die maaksel van Afrikaners was. In die sewentigs het ons strooi afgelewer by ou uitgewerkte myne waar daar sampioene gekweek is in die kamers waar Swartmense moes slaap wanneer hulle nie ondergronds gewerk het nie. Die kamers was donker met beddens van beton wat opmekaar was. Ons het altyd deur die papiere gesnuffel en hieruit ‘n redelik goeie begrip verkry aangaande die daaglikse bedrywighede daardie tyd. Daar was papierwerk van in die dertigerjare en opvallend was die Engelse en Joodse vanne – dit is dus onbillik om Afrikaners alleen te blameer vir die hooffondasies van Apartheid.

  Swartmense maak nou dieselfde fout soos die Wittes in 1910, Swartmense was toe uitgesluit van die politieke bedeling hierna – nou word die Afrikaners uitgesluit met geen hoop vir hul kinders, verdwaas en wees gelaat deur ‘n oorreaksie van Afrikanerleiers om op te gee met die verskoning dat daar geen ander uitweg was nie. Rugby, donkerbrille, feeste en allerhande kondisionering word ingespan as verdowing.

  Daar is nie verniet meer as twee honderd lande in die wêreld nie, dit is omdat nasionalisme die masels van die mensdom is en dit was waarom Swartmense geveg het vir vryheid en nie deur vreemdes regeer en voorgeskyf wou word in hul eie land nie. Dit is om hierdie rede dat ‘n mens met verbaasdheid staan rakende Swartmense se houding en ongeërgdheid om van Afrikaners te verwag dat hulle maar moet inval en verlief neem met die nuwe bedeling..

  Daar is Afrikaners wat om die regte redes tog wil saamwerk in die nuwe bedeling maar daar is ander wat nie gaan inval met hierdie plan nie. Dit sal beteken dat hulle hul voorsate wat Europa gebou het, flagrant in die gesig skop en hulle verraai. Die durf en deursettingsvermoë wat in ons are moet vloei, word onbegryplik verwater – nou wil ons as mense wat gefaal het, die toekoms ingaan met geen selfrespek en trots. Ons het ‘n kans om alles reg te stel maar systap aanhoudend wat voor die handliggend is. Die dag sal aanbreek vir verantwoording wanneer die mense wat ons probeer laat afsien het van ‘n eie toekoms, ontbloot sal word as valse opportuniste en ironies niks sal kan bydra om ons te red van ‘n selfvernietigende pad nie.

  Swart en Bruinmense se kinders word bedags op skool en saans by die huis vertel van die verlede se ongeregtigheid en die geskiedenisboeke gaan toenemend hierop fokus – die uiteinde sal ‘n atmosfeer wees waar die Afrikanerjeug in ‘n staat van permanente ongelykheid sal verkeer, waarin hul verwagtings van ‘n toekoms, nie die moeite werd sal wees om na uit te sien nie.

  Afrikaners het net soos Swart- en Bruinmense ‘n bestaansreg in hierdie land en indien ons nie op dieselfde plaas kan saamwerk nie dan maak ons drie plase – dieselfde aspirasies waarna ons streef word ook aan Swartmense en Bruinmense gegun – ‘n eie leefruimte waar elkeen die meerderheid daarin is en hulself uitlewe na hulle eie aard. Ons stel nie belang in minderheidsregte nie en is nie die Duitse of Portugese gemeenskap nie.

  Die mense van Orania en ander wat die Westekant van die land as uitkoms sien, is juis die mense wat wil verhoed dat daar nooit weer ‘n toestand gaan ontwikkel soos wat hier plaasgevind het nie. Dat daar nie langdurige potensiaal vir konflik moet wees soos tussen die Jode en Palestyne nie. Soedan is die jongste voorbeeld van mense wat in ‘n aanhoudende konflik betrokke was, niemand kon by die ontwrigting baat nie en op die einde is die regte rigting ingeslaan en die grondgebied verdeel.

  Afrikaners sal heel ander mense uitdraai indien hulself hul eie werk doen en die meerderheid van die bevolking in hul eie gebied uitmaak. Die probleme begin wanneer ‘n deel van inwoners begin lui word vir werk en ander nasies invoer vir die vuilwerk. Ons het slegs ‘n oorbruggings-periode nodig wat bestuur moet word met ‘n paar leiers uit die geledere van Swartmense, Bruinmense en Afrikaners, mense met integriteit en ‘n meesterlike kennis van die verlede en fondasies vestig sodat die kinders van hierdie groepe ‘n regverdige kans gegun sal word om opgewonde uit te sien na die toekoms. Dit is net ‘n net kwessie van tyd wat gegun moet word, totdat die regte fondasie kan set, waarna dan voortgegaan kan word soos wat alle ander nasies hul soewereiniteit beskerm. Swartmense en Bruinmense se grootste bydrae om Afrikaners te help normaliseer, sal wees om ‘n kultuur van selfwerksaamheid te help vestig onder Afrikaners. Die belangrikste bydrae sal wees om nie te gaan krap waar Afrikaners ‘n nuwe begin wil maak nie. Laat hulleself skottegoed was en bed opmaak, self met ‘n pik en graaf werk, self die asblikke uitgooi en tuinmaak, self fondasies grawe en self die trekkers, stropers, trokke en geelmasjiene bestuur, dit sal hul terugbring aarde toe en hul verlos van hierdie meerwaardige houdings. Die teenwoordigheid van vreemde arbeid sal hulle weer laat swig voor die versoeking wanneer luiheid die botoon begin voer. Natuurlik soos in elke land ter wêreld, besoek sakemanne, toeriste en spesialiste van ander lande, hierdie lande, klein minderhede woon ook daar maar mens wil net nooit weer dat dit gebeur, dat vreemde mense vestig en later ‘n bevrydingsbeweging wil begin nie.

  Elke Afrikaner wat Gauteng verlaat, sal ‘n werksgeleentheid of besigheidsgeleentheid vir Swartmense skep of agterlaat. Die rassiste onder Swartmense en Bruinmense wat alle Afrikaners sommer tot in ewigheid verdoem, is min of meer in dieselfde kategorie as die regse Afrikaners wat Swartmense alewig blameer vir alles – die ironie is dat hierdie tipe Afrikaners nie die dag sal deurkom sonder vreemde arbeid nie. Rassisme is maar eintlik net slegte opvoeding.

  Aan die ander kant, daar is baie Swart- en Bruinmense wat Afrikaners haat en nie sal ophou om alles wat wit is, te wil uit te beeld as boos nie. Hierdie uitsprake spreek van ernstige minderwaardigheidkomplekse. Die Sotho’s mag ‘n Lesotho hê, die Tswanas ‘n Botswana en Swazi’s ‘n Swaziland maar omdat Afrikaners wit is, is dit Apartheid of isolasie. Die vraag is hoe kan daar ooit Apartheid ontwikkel indien Afrikaners hul eie werk doen en die meerderheid van die bevolking is – teen wie sal hulle Apartheid wil inbring as daar nie mense is teen wie dit ontplooi kan word nie.

  Demokrasie gaan nie die oplossing vir ons probleme wees nie, daar is te veel bagasie van die verlede wat reggestel moet word. Ons moet eerlik en reguit praat – hier is baie Swartmense, Bruinmense en Afrikaners wat niks mekaar te doen wil hê nie, hulle verdra en gun mekaar niks nie en sal ook nie rykdom en welvaart met mekaar deel nie.
  Die vraag is wat sal dit Swartmense baat om opgeskeep te sit met Bruinmense en Afrikaners in hul geledere, wat hierdie mentaliteit openbaar. Dit veroorsaak net wrywing en die opsie moet altyd daar wees dat Swartmense kan besluit dat hierdie mense na hul eie gebied moet skuif en nie meer welkom sal wees nie – hul teenwoordigheid of aanwesigheid tussen Swartmense is teenproduktief.

  Kom ons vestig liewers fondasies wat die potensiaal vir konflik vir te minste die volgende 300 jaar sal uitskakel. Die aanhoudende oor en weer gestryery van wie vir wat verantwoordelik is, sal net voortduur en ons gaan almal daaronder lei met ‘n pap ekonomie, kom ons begin ‘n funksionele kompetisie en bepaal liewers wie se lewenswyses die vinnigste voorspoed en stabiliteit bring in sy eie gebied. Dit sal weer die ekonomie aan die gang kry en mense laat opgewonde laat uitsien na ‘n nuwe werkbare toekoms.

  Die 1913 verdeling moet reggestel word met min of meer tienpersent van die grond vir Afrikaners en ook tienpersent vir die Bruinmense. Bruinmense sal spoedig besef dat hulle in dieselfde bootjie as Afrikaners gaan wees. Dit is tragies dat Bruinleiers hul verantwoordelikheid versaak het vir geld en hul kinders gedompel het in ‘n bedelling sonder hoop – om hieraan te ontkom sal net meer drank en dwelms beteken met eskalerende gepaardgaande sosiale gevolge.

  Swartmense se transformasie sal net slaag en geloofwaardig wees wanneer hulle eendag op eie stoom hulself kan handhaaf. Dit gaan oor die ideaal van Steve Biko om nie skaam te wees om ‘n Swartmens te wees nie. Malema se visie is eenvoudig, wittes moet hul vaardighede oordra en hul ry kry – dit is reg so maar waarheen.

  Indien ons nie mekaar as bure kan verdra met Ubuntu en eeue se Christelike opvoeding nie, dan weet ek nie wat met die voortgaan hiermee bereik gaan word nie.

  Die Weskus en nabye gebied van die land is woes en leeg vergeleke met Gauteng en die Kaapse metropool maar dit is al wat oorbly vir Afrikaners. Apartheid se boete is betaal en die uitdaging gaan wees om hierdie gedeelte van die land te ontwikkel as uiteindelike heimat. Net ‘n selfsugtige idioot sal ons nie hierdie gedeelte wil gun na alles wat prysgegee is nie. Swartmense met Durban, Richardsbaai, Oos Londen, Port Elisabeth en Bruinmense se Kaapstad en die Afrikaners darem met Saldanhabaai. Ek glo ‘n strook so breed soos die afstand tussen Saldanhabaai en Piketberg wat strek tot teen Namibië sal uiteindelik Afrikaners se einddoel kan akkommodeer. Ek sterf liewers in hierdie deel van die land waar vryheid moontlik is as op ‘n plek waar dit nooit sou realiseer nie. ‘n Strook parallel hieraan, wat die Kaapse metropool en Wynlande insluit, ook tot teen Namibië, wink vir die Bruinmense as uiteindelike vesting met hoop op die horison wat ook die Engelse kanaal vir Afrikaners sal wees. Die Bruinmense wat nou in die Weskus-gebied woon en begryp wat gedoen moet word vir vrede, moet mildelik vergoed word met hul bydraes, die vooruitsig van ‘n ander lewe wat nou net in drome bestaan, ‘n nuwe huis te minste dubbel in waarde soos tans, ‘n motor en ‘n werk vir die opoffering om Afrikaners te help met meerderheidsbesetting. Nooit maar nooit moet mense gedwing word om te skuif nie en indien uit eie wil, moet dit onderneem word met die regte gesindheid. Ek gaan Gauteng verlaat en nie brûe brand nie, die omgewing waar ons woon het die geleenthede gebied waar ons as arm mense toe “ryk” geword het. Ons gaan hierdie geleentheid los of die leemte skep dat Swartmense kan voortbou op wat ons vermag het – was ons gevestig in die beoogde gebied vir Bruinmense, sou ek dit vir Bruinmense gegun het. Die ANC se transformasie-beleid kan amper net so gebruik word deur die Bruinmense en Afrikaners. In hul grondgebiede is dit hul eie mense wat te minste negentig persent van alles moet besit en daardie persentasie van die werksmag moet uitmaak.

  Om sommer net witmense te wil haat en vir alles te blameer wat verkeerd gegaan het, is ‘n gevaarlike houding wat teenproduktief sal wees om uitdagings die hoof te bied. Baie seevaarders het honderde jare gelede hier aangedoen en dit is vreemd dat van die plaaslike inwoners nie ook saam terug is om darem net self te gaan kyk het wat reeds vermag is gedurende daardie tyd in Europa nie. Onwillekeurig wonder mens wat dit was waarmee die plaaslike bevolking se aandag afgetrek is om nie te kon deel in daardie tydperk van ontdekkings nie.

  Die aanhang van snaakse gelowe en tradisies onder Swartmense – realiteite soos die tradisionele leiers en inisiasie skole – vertroebel enige vooruitsig dat daar ooit ‘n gesamentlike toekoms kan realiseer. Ons werk op verskillende vlakke en wat vir die een ‘n irritasie is, is vir die ander heel aanvaarbaar. Die indruk word gewek dat een deel van die bevolking net die goed uit die Westerse samelewing koester maar ontvlug met kulture as verskoning wanneer verantwoordelike optrede moet inskop.

  Swartmense, Bruinmense en Afrikaners moet geweldige uitdagings oorkom maar kan mekaar nie teregwys nie as gevolg van die verlede se gebeure. Byna alle advies, hoe goed ook al bedoel, word as rassistiese agendas afgemaak en sodoende duur brandpunte voort en uitdagings word nie aangepak nie.

  Die barometer van hoe siek die land is, kan gemeet word aan die welstand van sy diere. Daagliks word berigte ontvang van verwaarloosde en mishandede honde en ander troeteldiere – God het vir die mens dit so beskik dat die hond jou kan deursien en bystaan nadat alles jou gefaal het in die lewe – hierdie diere het ‘n verhewe vermoë om hul eienskappe en emosies opreg te wys sonder die mens se valse en verdraaide variasies daarvan.

  Gesigte en berigte van uitgeteerde honde, baie dragtig wat ronddwaal op soek na kos; uitdrukkings van vrees vir die mens se skop en slaan, net reg om te vlug maar wou tog so graag net vriende wees, in ruil vir bietjie kos en water. Baie ander vasgemaak sonder skuiling, sonder kos en water; beeste en ander diere wat lewendig geslag word; gesigte van uitgeteerde beeste, perde en donkies; ondervoede trekdiere wat moet maar nie die krag het nie; al hierdie gesigte wat jou laat dink en wens dat die dag moet kom dat hierdie wreedaards soos in die dae van die Romeine, met ‘n sweep getakel word tot wie weet wanneer.

  Gedurig vertel besoekers aan Afrika ons dat byna alle diere daar uitgeroei is, ‘n mens sien nie meer diere en voëls nie, ook is daar amper geen vislewe nie. Maar hier tussen ons, sit ons met ‘n groep Afrikaners wat net wil skiet, om genot daaruit te put om weerlose diere met geen kans, met ‘n geweer op afstand dood te skiet en die skieter dan grootdoenerig en heldhaftig met bravade, langs die dooie dier poseer – die dier is nie ingehardloop nie, is nie mee baklei vir oorwinning nie maar afgemaai met die mens se intellek wat misbruik word – die skieter met ‘n vals gesigsuitdrukking van oorwinning en nie eers daaraan dink of verstaan, dat sy oorwinning nooit ‘n oorwinning sal wees nie, maar meer ‘n klad op jou naam is. Hierdie valsheid verklap maar net jou mentaliteit en nooit sal jy in tel kan wees by die nobel van opregtes nie.

  Ons bid en glo elke dag dat dit beter sal gaan in ons land maar die mens se interaksie met die diereryk in hierdie land, laat mens wonder en eis wanneer die toring van God sal ontvlam indien aanhoudend so met Sy skepping voort gegaan word. Indien die mens nie hierdie deel van sy interaksie met die skepping kan verstaan, beheer of bemeester nie, gaan hy moeilik die baie moeilike uitdagings identifiseer en oorkom.

  Daar is geweldige probleme onder gewone mense, Swart. Bruin en Wit – afgesien van die intellektueles op universiteit en ander instellings wat hulself bemagtig om vooruitgang te verseker.

  Baie mense het nie die talent of geleentheid om na skool verder te gaan studeer nie maar moet ‘n lewe gaan maak deur betrokke te raak met en in die hele wêreld van voertuie, masjinerie en toerusting. Onwetend ploeter die meerderheid voort sonder die nodige opleiding en vaardighede waar ook al hierdie toerusting in die praktyk aangewend word. Kennis van hoe en waar al hierdie toerusting doeltreffend aangewend moet word, is eintlik ‘n nuwe wetenskap. Die voornemende operateurs se vlak van vaardigheid, dissipline, respek en waardering vir al hierdie toerusting is onontbeerlik vir die vooruitgang van ’n land. Waar plate van hierdie Geel-toerusting staan, daar sal vooruitgang en voorspoed wees.

  Hoe kan ‘n vragmotorbestuurder wat koeldrank aflewer, met ‘n trok wat byna een en ‘n half miljoen rand kos, verdwaal vyftien kilometer van waar hy moet wees en vier uur later opdaag na ‘n rondgery waar orals pad gevra is, die honderd twee liter koeldranke kos nou nie meer R15 afgelewer nie, maar teen R500 per uur vir onnodige rondry, kos hierdie twee liters nou eintlik R35 elk. Die uiteinde is dat iemand hiervoor betaal en hierdie verliese iewers ingereken wat produkte se kostes verniet opjaag. Dit maak ons op die ou end onmededingend wanneer derduisende operateurs elke dag met soortgelyke omstandighede, hul take verrig.

  Biljoene en miljarde rand se voertuie, masjiene en ander toerusting word jaarliks na twee jaar se diens flenters gewerk pleks dat dit vier jaar diens kon doen. Onopgeleide operateurs met geen respek, gevoel en waardering vir hierdie hoogs tegnologies gevorderde toerusting, is die oorsaak – hierdie geweldige verliese word ingewerk by dienste en produkte wat op die ou end alle pryse verdubbel.

  Daar kan nie ‘n miljoen onpatriotiese operateurs in ‘n land wees wat elke jaar elkeen ‘n miljoen rand se skade aanrig nie. Hierdie gesindheid is ook gevoed en gevestig deur omstandighede waar mense voel dat dit tog net witmense ryker sal maak indien ek my houding sou verander – met die regstel hiervan kan moontlik ‘n top gratis mediese diens vir mens en dier befonds word.

  Behalwe dat alles vir ons onbekostigbaar word, is die enigste wat hierby baat, die mense oorsee waar vandaan al hierdie goedere ingevoer word. Hoe dommer ons werk en verniel, hoe ryker word hulle en ons armer. Ons moet nou baie meer toerusting en parte invoer as wat normaalweg die geval sou wees.

  Ek weet nog nie van ‘n skool of het nog nie handboeke gesien waar kinders byvoorbeeld van standerd ses begin leer aangaande die aanwending en hele wêreld van al hierdie toerusting nie. Die uitkoms na standerd tien moet operateurs wees wat nie saboteurs is nie – nie operateurs wat alles deurtrek en elke dag meer skade aanrig as wat verdien word nie, maar mense wat die land help opbou.

  Dit gaan ‘n fout wees om nou te karring met plase wat werk en produktief is – die regering kan liewers die derduisende onbenutte eiendomme aankoop, onontbeerlike infrastruktuur vestig en dit beskikbaar stel aan mense wat wil. Die beste sal wees om saam te werk met boere wat suksesvol was en is, veral met hulle wat heel onder begin het en suksesvol was. Die ideaal sal wees dat elk van hierdie boere uit eie wil ‘n duplisering van sy boerdery in landsbelang op ‘n naburige plaas of in die omgewing kan vestig. Op ‘n plaas is sekere infrastruktuur en toerusting nodig waarsonder ‘n mens nie eintlik kan werk nie. Die eerste is ‘n ordentlike pad na die plaaswerf, ordentlike heinings en breë plaashekke, ‘n laaibank met verskillende hoogtes vir voertuie, implemente en lewende hawe, ‘n stoor waar onder die trekkers en implemente staan, ‘n toegeruste boorgat, met nuwe pype na die tenk en dam, ‘n tien bar kompressor, ‘n ghriespomp en hoëdrukspuit.

  Swartmense moet besef dat die huidige bedeling ‘n latente potensiaal vir wrywing bevat en indien daar ‘n ander toekoms vir Afrikaners bewerkstellig kan word, sal Afrikaners eendag Swartmense en Bruinmense se grootste bondgenote wees om die Suide van Afrika ‘n beter plek te maak, om die plek meer kompeterend te maak met die suksesvolle nasies in die wêreld.

  Om so paar soentjies nou en dan uit te deel aan swart babas en met ietsie te gaan help, is ‘n mooi gebaar, maar is in die meeste gevalle deursigtige pogings van mense met skuldgevoelens. Die harde werklikheid vereis dat die plakkerskampe van die aarde gevee moet word, dat Afrikaners self leer werk en die Bruinmense se kinders hoop kan sien.

  Die huidige toestand is onder andere die gevolg van mense wat onverantwoordelik en sonder dissipline lewe – dit wat met die kredietwet beoog word, moet uitgebrei word na kinders en diere – indien jy kan bewys of oortuig dat jy vir hulle gaan sorg, kan jy dit hê.

  Dit gaan nie help die liberaliste wil Afrikane by die miljoene in Europa vestig nie, die uiteinde sal wees die destabilisering van daardie lande waar inwoners al meer ‘n rassegevoel gaan ontwikkel omdat hul al meer bedreig sal voel. Hierdie liberaliste moet Afrika toe kom en hul staal hier kom wys – probeer die dinge hier vestig wat Afrikane soontoe lok, maar bepaal eers wat dit is en was wat sulke ontwikkeling al die eeue gesmoor het.

  Reply
 23. Arnold

  Ek hou van hoe jy dink Johan Conradie. Jy sal daardie rigting van denke ongelukkig nie in die Afrika swartes vind nie. Hulle denkwyse is nie daartoe instaat nie. Ek praat drie swart tale, en het tussen swartes groot geword. Die onmoontlikke word deur die liberales verkondig, en tot dusver het hulle planne klaaglik misluk.
  ‘n Swarte het op ‘n dag vir my gesê dat die Blankes onregverdig teenoor swartes optree om van hulle te verwag om soos wit mense op te tree. Ons moet net ophou om hulle standaarde met die van witmense te vergelyk, en of van hulle te verwag om soos Witmense op te tree. Hulle IS swart, en hulle verskil van ons. Ek stem saam met wat dardie swarte gesê het. Ons is onregverderdig teenoor swartes in daardie opsig.
  Nou probeer hulle om ons na hulle manier van doen te dwing, want hulle het nou die mag om dit te doen.
  Of ons nou daarvan hou of te not.
  Net een oplossing bly oor. Ons Blankes moet nou vir ons ‘n deel van hiedie land annekseer, en maar die probleme later aanspreek. My gevoel is dat ons min weerstand sal kry indien ons tot daardie stap sou oorgaan.
  Orania en Kleinfontein het dit reeds bewys, en ook perfek daarin geslaag.

  Reply
  • Chris

   Apartheid het misluk weens hierdie ingesteldheid teenoor ander volke, juis omdat die stelsel op respek en gelykwaardigheid teenoor ander volke gebou moes wees. Orania het nie sulke negatiwiteit nodig nie. As jy respek wil ontvang, sal jy ander volke met respek en gelykwaardig moet behandel, soos Orania doen met die samewerking met die gemeenskappe van Eersterust en Mnyameni.

   Ek dink jy sal moet ophou om verskille in velkleur te verwar met verskille in kultuur.

   Blankes het nie een kultuur nie. Kyk maar na die byna-oorlog tussen die Oekraïne en Rusland. Beide volke is blank en is deel van die Slawiese kultuur. Desondanks is daar ‘n oorlog op basis van kulturele verskille tussen die volke (wat so nou verwant is as die Afrikaner en Nederlander).

   Reply
 24. Ben

  Ek dink Mnr Marais se beswaar was hoofsaaklik teen ‘n verkeerde klassifikasie op grond van velkleur, en as ‘n mens na die VSA kyk kom dit primer van Engelse denke(“black”, “white” ens).

  Wit Afrikaanssprekendes gaan dit nooit vergewe word nie lyk dit en daarmee moet ‘n mens saamleef, tensy jy ophou om na Europa en die VSA te staar vir denkmodelle.

  Die Nuwe Testamentiese realiteit is dat die opstandingsliggaam ‘n geestelike liggaam is en velkleur is nie ter sake nie. As sommige verkies om ‘n bedding met rooi rose erens te kweek wie sal daaroor kla? Maar die grond moet reg bewerk word vir alle beddings en op die ou end is ons in die wereld maar nie daarvan nie… Soek eers die koninkryk van die hemele: met al die Vrymesselaarpresidente, fragmentasie van republieke elke keer as ‘n groot rivier of bergreeks oorgesteek word ens. was vryheid werklik die soeke van Afrikaners?

  En, is dit werklik nodig om die vrees te he dat ander jou gaan oorweldig tensy jy jouself met geweld beveg/verdedig? En was die gebruik van swart huisbediendes bv. werklik voordelig vir Afrikanerkultuur? As ‘n baba ‘n swart gesig sien gaan dit waarskynlik gekoester word. Miskien moet moeders eerder besin oor kultuur want al die teenstrydighede het ook ontstaan om dit vir vroulief aangenamer te maak, soos die jong seuns wat in Angola moes veg terwyl baie mammas sit en tee drink het toon.

  So, die keuse om in Orania te woon is stellig ‘n persoonlike, indiwiduele saak en die stigma sal stellig onder baie voortduur.

  Afrikaans is vir my ‘n Nuwe Wereld veskynsel, wat ‘n meer wetenskaplike en vaartbelynde denke en dinamiese geestelike kwaliteit verteenwoordig en dis voor-die-handliggend dat almal wat egte trots daarvoor voel se regte beskerm moet word. Myns insiens moet ‘n mens versigitg wees om te praat van “volk”, want die verskeindenheid is so uiteenlopend soos in die Nuwe Wereld. Verder, hoeveel mense ken vandag nog NP van Wyk Louw se skrywes oor Afrikaners en kleurlinge en ander relevante onderwerpe? Baie trots het verlore gegaan, soos ek dit sien. En dalk is daar Griekwas wat meer trots is op hulle Afrikaanse kultuur as wit Afrikaners (waarvan baie ook weer bruin slawe-voorouers gehad het) so…

  Reply
 25. Pieter Huysamen

  GP. Gaan lees weer die artikel wat die skrywer met die artikel bedoel.Dit gaan glad nie oor die oopstel van Orania nie, maar oor wat vir n volkstaat belangrik is.Ons oordeel te maklik sonder om eers dit goed te deurdink.

  Groetnis

  Reply
 26. Boet

  Ek as Boere-Afrikaner het geen behoefte om saam met Engelse, Duitsers, Franse of wie ook al te kuier of ‘n land te deel nie. Volgens my is die volk waarvan ek deel is, ook in werklikeheid nie iets besonders nie. Daar is mooies en lelikes, hardwerkendes en luies ens., soos in enige ander volk.

  Duidelik kyk ek iets mis, want daar moet tog iets besonders wees, dat ander volke teen alle koste met ons geassosieer wil wees. Kan iemand dit dalk aan my verduidelik?

  Reply
  • Riaan

   Hulle wil nie met ons geassosieer wees nie. Die waarheid is dat hulle ons niks gun nie. As ek gebiede moet opnoem waar al die ander volke eksklusief groot dele van Suid-Afrika as volke beset en beheer, sal ek volgende week nog besig wees. Mnr Marais noem dit dat hy vir die Bruines se reg om selfbeskikking veg, maar in dieselfde asem verwerp hy Wittes se reg om dieselfde te doen. Alle volke in Suid-Afrika het die reg op selfbeskikking, behalwe die Wit Afrikaner.

   Reply
 27. Frik Lotz

  Baie goeie artikel en ook goeie kommentare. Wel gedaan. Ekself het iets oor minderheidsregte geplaas by http://www.opinieplatform.co.za Gaan lees vir die interessantheid.

  Reply
 28. Carina Falck

  “Ons sal lewe, ons sal sterwe, Ons vir jou Suid-Afrika”…Ek dink al geruime tyd daaraan dat ons vir soveel jare gewikkel is in die “ons sal sterwe” deel, dat ons weinig aandag gegee het aan die “ons sal lewe” deel.

  Stryd, en om soms om na stryd te soek waar daar nie noodwendig is nie, het (onder andere) deel geword van die Afrikaner se identiteit.

  Dit het dalk tyd geword vir ‘n tweede kyk na die stryde wat ons sogenaamd verloor het. Na my mening het my Ouma die konsentrasiekamp bo alles OORLEEF, en my oupa het die rebellie OORLEEF. Die integriteit waarmee die bosoorlog geveg is, en die uithouvermoe van ons nasie in daardie stryd, het veroorsaak dat ons in ‘n Afrikaland OORLEEF het.

  Elke nasie in die wereld het deur stryd, lyding en vernedering gegaan. ‘n Mens reageer of as slagoffer van alles op jou lewe, of as OORLEWENDE.

  Vir my is ‘n fassinerende gedagte dat Jesus nie net ‘n plaasvervangende dood gesterf het nie, maar ook ‘n plaasvervangende lewe geleef het – sonder om Homself as slagoffer, verloorder, die ingeloopte een te definieer.

  Dit is tyd dat ons wegdraai van alles wat ons verloor het, alles wat almal van ons wou wegneem, alles waarin ons die lydende party was, en ‘n bestek-opname maak van wat ons daaruit gekry het. Die een wat met integriteit en geloof aan die anderkant van ‘n stryd uitkom, is die een met wie ek ‘n pad sal stap.

  God het die opdrag gegee dat ons ‘n lig vir die nasies moet wees. Ek sou wou sien dat die Afrikaner bekend staan as die groep wie se positiwiteit, vriendelikheid, oorlewingsvermoe, bedagsaamheid, keurige lewe en keurige taalgebruik, deurwinterde geloof en deernis en integriteit hom definieer.

  Dit is tyd om weg te kyk van die “ander” in die prentjie, na die eie, en om te bepaal of die lewenskrag en vreugde, die hoe standaard van menswees en integriteit van die Afrikaner van so ‘n aard is dat ander wens hulle kon deel daarvan wees.

  Reply
 29. Oom Ref

  Ek dink DIE ALMAGTIGE soek doeners, en nie praters nie.

  Reply
 30. Roland Pienaar

  Interessante leesstof, hierdie Blok. Ek verstaan nie waarom Oraniers, en mense soo sons wat dieselfde idealisme nastreef, enige person se vrae hoef te antwoord, oor wie in Orania mag bly, en wie nie. Dis voor die hand liggend, en diesulkes wat die vraag vra, weet reeds dat hull edit doen om argumente uit te lok. Dis eenvoudig – mens WEET instinktief fo jy welok sal wees in Orania, of nie. Hierdie uitlokkers, het nie genoeg werk nie, en daarom hou hulle hulself besig met die Duiwel deur ander mense te versouk om kwaad of gefrustrerd te raak. Oraniers, al wat julle hoef te verduidelik, en ook net as jy selfs voel dis nodig, is die volgende: As ek braai, besluit EK wie ek na die geleentheid wil nooi. En dit sal nie iemand wees wat nie my kultuur, morele standaarde, ens handhaaf nie. Ek hoef selfs nie eens my familie te nooi nie, reg? Groetnis, Roland Pienaar van Pretoria

  Reply
 31. Roland Pienaar

  Jammer oor al die spelfoute hierbo, dis laat in die dag. Roland

  Reply
 32. Danie Henning

  Die geleenthede gaan verby om vir ons ‘n eie Volksrepubliek
  daar te stel. Die Zoeloes is besig om vir hulle ‘n eie
  grondgebied daar te stel met die groot eis wat nou deur
  hulle koning ingestel is. “Watch” die Zoeloes.Hulle is besig
  om hulle eie koninkryk te bou, en ons “worry” nog wie mag
  in Orania bly. Hemel tog! Raak ontslae van alle skuldgevoelens
  en ander se negatiewe kommentare. Net soos die Zoeloes is die
  Boere Afrikanervolk ook ‘n etniese volk en het reg op ‘n eie
  Volksrepubliek. Sal ons volk se ware leier (koning) nou asseblief
  opstaan en die Boerevolk uit sy diaspora neem na sy eie heimat.
  Kom manne, daar is werk om te doen !! Hoera vir Orania.

  Reply
  • Cazz

   stem 100% saam

   Reply
 33. Deon 1

  Goeie dag, ek wil net graag weet, hoe gaan al die gekloek oor Europa se politiek, velkluer, Juju se doen en laate en al daardie oulike goed Orania bou, met alle respek bedoel. Kan ons nie n “werkersklas” blog begin waar mense praktiese insae kan lewer hoe om Orania se mense vaardighede te leer, soos sonkrag en gas stelsels, mediese opleiding, houtwerk, staalwerk iewers vooruitgang bou. Ek verstaan ons kan by Europa leer, maar ons is in Afrika, dit is dag en nag verskil, dit help nie om n motorwektuigkindige, te probeer kry om die beste kok in die land te wees nie. Met ander woorde ek hou van oplosings, ons moet n paar kry.

  Reply
 34. Sebastiaan

  Beste Deon,

  jy is reg dat Orania fisies gebou moet word. Daar bestaan eposkringe wat juis op die praktiese focus, byvoorbeeld die volhoubare eneiergiewerkgroep waarby jy gerus kan aansluit. So is daar ook gespreksgroepe oor landbou, ambagte ens. Orania is tans besig om ‘n ambagskool te bou op die terrein van die CVO-skool vir die opleiding van elektrisiens, bouers, werktuigkundiges ens omdat ons besef hoe skaars ambagsvaardighede in die land raak en watter goeie belegging opleiding in sulke vaardighede is.
  Die skrywers van die blog is nou wel meer die teoretiese ouens, en teorie is ook belangrik en moet die groot prentjie beskryf en verken waarbinne die praktiese sy beslag kry. In die Voorgrond, die Orania Beweging se tydskrif, en in die nuusbrief word veral daarop gefokus wat practise in Orania gebeur. Ons sal wel kyk dat ons ook meer aandag daarop op die blg kan gee.

  Reply
 35. Deon 1

  Baie dankie, n Ambagskool is goud werd, dit maak my opgewonde, ek hoop regtig ons sal meer hoor hiervan, en as Orania se mense ambagsmanne kan raaksien vir wat ons werd is, sal dit n eerste wees vir Suid Afrika!. Lekker dag en baie dankie vir die bou van die skool.

  Reply
 36. Kobus

  Ek sal graag hierdie geleentheid wil gebruik om ‘n vraag te stel wat al lank in my rond bons. As Afrikaner Christen gelowige, vereenselwig ek volkome met die Orania beweging en die begrip van eenwees. Ek sou ook baie graag op Orania wou woon. My vraag is egter of ek as gay persoon in praktyk (nie in idiologiee nie) deur die gemeenskap verwerp sal word?

  Reply
  • Jaco Kleynhans

   Kobus,

   Hier het al gay persone in Orania gewoon. As gemeenskap diskrimineer ons nie teen mense nie, maar hoe individue in die gemeenskap op medeburgers reageer kan ons ook nie bepaal nie. Dus die aanvaarding dat Orania ‘n konserwatiewe gemeenskap is, sal belangrik wees en optrede daarvolgens sal bepaal of hoe die gemeenskap reageer.

   Reply
   • Kobus

    Jaco,

    Ek let op dat jy se daar HET al gay mense in Orania gewoon. Ek wonder of, siende hulle nie in die konserwatiewe gemeenskap kon inpas nie en verhuis het (neem ek aan?), dit enigsins ‘n goeie idee sal wees vir my om te probeer.

    Dis nogal jammer, nadat ek Carel IV se TV onderhoude gesien en sy radio onderhoude gehoor het, was ek onder die indruk dat die Orania gemeenskap vernuwend dink.

    Dan moet ek natuurlik erken dat daar oral diskriminasie is.

    Reply
 37. Deon 1

  Hi, as ek my meening mag lig oor gay mense, mense wat nie weet hoekom ander gay is nie kan nie oordeel nie, dit is maklik om n klip te gooi, ek is nie gay nie maar het gaan oplees oor hoe en hoekom. Net iemand wat wil verstaan sal kan, en daar is wel bewyse hoekom mense gay is. Geen mens kies hoe hy gebore word nie, dit is vieslik om op mense neer te kyk, as hulle n slegter hand gedeel was as jy. Soms moet n mens van jou troon afklim, en n myl in sy skoene insien.

  Reply
  • Anita

   Sover ek gelees het is homosexualiteit n sonde nes al die ander sondes… daar is sekerlik geskeide mense wat leef en beef in Orania.

   Reply
   • Deon 1

    Hi, ek het bedoel, boeke oor mediesewetenskap, wetenskap lewer bewyse, nie wat sonde is en wat nie. Ek weet die Bybel se dit is sonde, maar ek voel net ek verstaan dit nie.

    Reply
 38. anton

  Die Zoeloekoning is n Christen en ek ook,hy eis grond ek ook.Ek is n trotse lid van Orania en vertrou ons gaan nog baie uirbrei en die lig wees vir ander gemeenskappe.

  Reply
 39. SCHALK WILLEMCRONJE

  EK HET N BESIGHEID IN DIE KAAP EN OORWEEG OM TE VERKOOP AS EK NET MY PRYS KAN KRY DAN OORWEEG ONS DIT OM OOK DAAR TE KOM BLY.EK HET NIE AL DIE WEB OOPGEMAAK NIE WANT MOET GAAN WERK,MAAR DAAR IS SEKER HUISE OM TE HUUR TOTDAT ALLES AFGEHANDEL IS WIL NET SE SOOS DIT NOU GAAN IS NIE GOED VIR ONS KINDERS NIE.SAAM SKOOL,SAAM SLAAP EN SO KAN JY AANGAAN HOE LANK NOG VOORDAT DAAR NET N BASTERVOLK OORBLY NIE DIE BYBEL IS BAIE GEKANT TEEN BASTERS JY MOET N SKOON BLOEDLYN HE EEN DOTER WOU SELFMOORD PLEEG OMDAT SY NIE WEET WAAR SY INPAS NIE DIE MA IS WIT EN DIE PA …..EN NOU IS SY VERWAR .ALMAL GEBRUIK HAAR LIGGAM MET MOOI BELOFTES EN AAN DIE EINDE VAN DIE DAG IS DAAR VOLGENS HAAR NIKS OM VOOR TE LEWE NIE DIS MAAR EEN GEVAL WAARVAN EK PRAAT

  Reply
 40. SCHALK WILLEMCRONJE

  ONS WIL ONS BESIGHEID VERKOOP EN OORWEEG OM DAAR TE KOM WOON HOOP OM GOU DAAR TE KOM INLOER EN NET LEKKER TE SIT EN GESELS

  Reply
 41. Cinthea

  Hi, Ek vra names vriende….Is die Jehovah’s ook Welkom in Orania of is dit strength net NG Kerk lede wat in Orania mag woon? Die mense is Jehovah’s en wil Orania toe trek.

  Reply
 42. marius

  Ons dink ook daar aan om orania toe te gaan.
  Ek wil graag vra of jy jou eie besigheid kan begin
  en of daar werk is. Ek dink daar is baie mense
  wat die selfde vraag het as ek. Ek dink baie aan
  my kinders…. waar gaan hulle eendag n werk kry
  soos wat dinge nou aan gaan weet ek nie. Ek vra elke dag
  die vraag vir my self … wat wil God he moet ons doen
  ons moet die regte dinge doen wat die Bybel se ons moet
  doen.

  Reply
 43. Markus

  My naam is Markus ek is 40 jaar oud en bly in Boksburg .Ek sal graag in Orania wil gaan bly om saam my Afrikaner broers en sisters te wees ek is seker dis waar die Vader my wil he . Wat het julle van my nodig .

  Reply
 44. Phillippus( Flippie ) koorzen

  Goeie dag aan almal ek is n 25 jarige boer wat graag in orania wil gaan werk op n plaas en verder boer maar ek weet nie waar om aansoek te doen nie as iemand my kan help daar meer sal bja waardeur word.

  Geniet die dag

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

twelve − 2 =