fbpx

BeeldeBaie is al bespiegel oor Orania se inwonersgetalle, ouderdomsgroepe en geslagsverdeling en hoe die demografie van die omgewing lyk.
Die rede om die eerste groeipunt in Orania in die Noordwes-Kaap in 1991 te stig en om die aangewese volkstaatgebied tussen Oranjerivier en Weskus voor te stel was hoofsaaklik demografie, met ander woorde die feit dat dit ‘n baie yl bevolkte gebied is met min of geen bevolkingsgroei en waar met relatief klein getalle Afrikaners meerderheidsbesetting bereik kan word.
Met die syfers van Sensus 2011 en vergelykende syfers van Sensus 2001 en Orania se eie syfers, kon ‘n paar interessante bevindinge gemaak word rakende Orania en die omgewing se demografie.
Orania as dorp het 867 inwoners (data van Sensus 2011), maar as plaasgrond wat onder die beheer van Orania se maatskappye val, bygetel word, is die syfer amper ‘n duisend inwoners. Intussen het die bevolking nog gegroei, maar die syfer van om en by 1000 inwoners is veilig. Daar vind altyd ’n bietjie ondertellery plaas, maar dit is beter as skattings, wat geneig is om te hoog te wees. Wat nou reeds duidelik is, is dat Orania die grootste konsentrasie Afrikaners in die hele streek huisves.
Wat belangriker is as die getalle, is die feit dat Orania se bevolking geweldig gegroei het tussen 2001 en 2011, naamlik met 72%, en steeds groei. Wat nog meer sê, is dat dit groei is van mense wat hulleself kan onderhou en ekonomies aktief is, nie groei weens plakkery nie, soos wat op talle ander dorpe die geval is. Orania se groei is egter feitlik uitsluitlik weens nuwe intrekkers, nie weens natuurlike aanwas nie. Geboorte- en sterftesyfers is redelik in balans.
Wat die ouderdomsverspreiding betref, lyk Orania baie gesond. Daar is genoeg kinders, maar die grootste groep is mense in die ekonomies aktiewe ouderdomsgrope tussen 20 en 60. Hier is natuurlik ou mense ook, maar anders as wat die persepsie is, is hulle persentasie eintlik min as ’n mens dit vergelyk met die ouderdomsprofiel van die Afrikanervolk as geheel, of met die van ander Westerse volke. In ‘n Derde Wêreld opset, soos die meeste dorpe in die omgewing, is daar baie kinders, minder ekonomies aktiewe mense en baie min ou mense, die klassieke piramiede. In ‘n Westerse samelewing is daar te min kinders en te veel ou mense en die bevolkingssamelstelling neem die vorm van ‘n sampioen aan. Orania s’n is die goue middeweg tussen die twee uiterstes.
Orania het wel heelwat meer mans as vroue (60% teenoor 40%), wat egter vir ‘n pionierssamelewing en ‘n dorp wie se kernbedrywe landbou, konstruksie en herstelwerk is, nie ongewoon is nie. Soos wat hier meer dienstebedrywe en administratiewe poste ontstaan, sal die geslagswanbalans vanself regkom. Dit het reeds verbeter. Vir die bou van ‘n gesonde samelewing is die vorming van gesinne belangrik en dus ‘n balans tussen die twee geslagte.
Wat die omgewing betref (dorpe soos Hopetown, Strydenburg, Vanderkloof, Petrusville, Phillipstown en Luckhoff), is dit opvallend dat die streek oorwegend Afrikaanssprekend is (omtrent 80% praat Afrikaans as moedertaal) en oorwegend deur bruin mense bewoon word. Die getalle van witmense, wat in die streek feitlik almal Afrikaners is, gaan geleidelik agteruit, soos wat ongelukkig orals op die platteland weens trek na die stede te bespeur is. Slegs Vanderkloof trek in ‘n beperkte mate wit mense omdat dit ‘n aftreedorp is. Swartmense in die streek is ‘n minderheid, maar hulle getalle tel nogal merkwaardig op. Asiërs was in 2001 feitlik afwesig en hulle getalle is nog steeds baie klein, maar die toename is sterk. Dit het te doen met die verskynsel van Sjinese handelaars wat deesdae in elke dorp te vinde is. Terwyl die dorpe se getalle styg, ongeag of daar ekonomiese aktiwiteit is of nie, ontvolk die plase. Dit geld vir alle bevolkingsgroepe, maar veral vir bruin en swart plaaswerkers, wat dikwels na die naaste dorp toe trek. Weens meganisasie word plaaswerkers al hoe minder benodig.
Hierdie bevindinge beteken vir die strategie van die Orania Beweging dat op die uitbou van Orania tot ‘n klein stad gefokus moet word, eerder as om te probeer om dorpe in die omgewing oor te neem. Selfs vir die kleinste dorp in die omgewing, Strydenburg, is sowat 3000 Afrikaners nodig om ‘n meerderheid daar te stel. Die aankoop van plase is egter ‘n strategie wat toenemend die moeite werd is soos wat plase ontvolk en voedselsekuriteit belangrik raak. Orania beskik tans egter reeds oor ‘n groot plaasgedeelte.

Sebastiaan Biehl is `n navorser by die Orania Beweging.

57 Comments

 1. Lido Pellencin

  Is daar minerale in die omgewing en as daar is, wat is die moontlikheid om mynbou daar te vestig?
  Ek verstaan die nuwe probleme wat as gevolg hiervan kan onstaan, maar dit kan op een of ander manier omseil word. Hierdie sal groei geweldig stimuleer, veral in terme van industriee.
  Wat is die visie van Orania in hierdie verband?

  Reply
  • Sebastiaan

   Minerale sou ‘n vloek vir ons wees. Volgens die wet behoort minerale aan die staat, en mynbou is die bedryf wat veral op goedkoop swart arbeid gebou is. Mag daar nooit minerale in Orania se omgewing gevind word nie alvorens ons nie self die wette kan maak nie. Meer en meer produksie is deesdae so gespesialiseerd dat amper geen rustowwe meer nodig is nie. Meeste geld word gemaak met waardetoevoeging tot rouprodukte, nie met die produksie van rustowwe nie

   Reply
 2. Jan en Annatjie Karsten

  ‘n Lekker lang niks seggende berig

  Reply
  • Elize Slabbert

   Niksseggend vir ‘n lee kop!
   Ek vind die berig baie insiggewend, maar ek het ‘n brein.
   As jy niks goeds het om te se nie, bly liewer stil.
   (ek vra verskoning vir die ontbreek van die leestekens)

   Reply
 3. Jan en Annatjie Karsten

  ‘n Lekker lang niks seggende berig.

  Reply
  • Jaco Kleynhans

   ‘niksseggende’ is een woord.

   En die artikel bevat heelwat interessante inligting oor die demografie van Orania. Dalk is dit nie vir jou interessant nie, maar daar is baie mense wat van goeie demografiese inligting afhanklik is vir beplanning, ens.

   Reply
   • lynette

    Jaco, never argue with an idiot as he/she wil drag you DOWN to its level and beat you at their game. Wil net vir jou se ek bly in Sodom en Gemorra (JHB) en ek waardeer waarvoor julle staan. Enige persoon wat my taal en kultuur op die hart dra is my held. My Afrikaanse taal gebruik is self in ‘n toestand. Ek praat al vir 8 jaar elke dag net engels, ons bly in woonstelle wat 49 eenhede het en ek is die eenigste blanke en Afrikaans sprekende. Maar ook is ons slegs 5 families wat inheems is. Die res van die 49 praat Fraans. Beleef dit. Suid Afrika het ‘n heel ander probleem en niemand sien dit nie. Almal wat ek ken wat huishulpe het, het uitlanders wat vir hulle werk.
    Dit wat die Pres!dent “amandla” voor sy “rent a crowd” stem nie ooreen met rialiteit nie. Die suid afrikaanse sw@rtes is so skaars soos Afrikaanse blankes in JHB. Ek is hier en ek sien

    Reply
   • Linda

    Kom kom word nou groot en laat ons tog nie mekaar beleedig nie. Met sulke kommentaar is dit weereens net n bewys hoe die afrikaner is ….. Laat almal respekvol toe om hul punt te maak. Omgeag of jy saam met die Karsten’s stem. As Orania wel wil vooruitgaan dink ek dat daar n manier gevind moet word om meer afrikaners te lok na Orania wat ook aan hul werksgeleenthede sal besorg. Met n telling geraamd by 1000 burgers sal nie juis baie groei te vore bring nie. Dit is nou n feit dat die blankes ins Afrika sterk afneem. Metaoveel blankes wat nou woon in plakkers kampe mag daar dalk net n oplossing wees om die mense na Orania te neem en sodoende die groei te stimuleer. Jare terug was vriende van my op Orania omdat hulle daar heen wou trek, wat hul dus gevind het, en nou ja ek is nie hier om mense te beledig nie, was nie juis baie insluitend van alle afrikaners nie. Hulle het dus verhuis na Italia. Daar is mense onder die plakkers wat goeie werks ondervindinge het was verlore gaan. Die ondervinding kan oorgedra word aan die nuwe jonger gelslag. Sterkte aan Orania.

    Reply
  • Arno

   Het ons dieselfde artikel gelees? Eerstens was dit eintlik ‘n redelike kort skrywe en indien enige iets sou ek nog meer detail verkies het. Tweedens was dit myns insiens een van die beste blog inskrywings wat in ‘n lang tyd hier geplaas is. Watter deel daarvan kan as niksseggend beskryf word?

   Baie dankie hiervoor, Sebastiaan, dit was puik.

   Reply
   • Sebastiaan

    Dankie Arno. Hierdie samevatting is gebaseer op ‘n lang en in-diepte onleding van sowat 30 bladsye wat ek geskryf het. Jy kan seker vir Jaco Kleynhans vra dat hy dit vir jou e-pos.

    Reply
    • Hannes

     Jan en Annatjie Karsten sukkel sekker met aandag afleibaarheid. Goeie Artikel, dis omdat die goed nie daai tyd die aandag geniet het wat dit verdien het dat ons tans is waar ons is. Orania is beslis die lig punt vir Afrikaners wat besef wat op die spel is.

     Reply
 4. Jan B

  Dit is berig dat die groei van Orania is gebaseer op migrasie, en dat die aantal geboortes en sterftes is soortgelyk. Hoekom nie die geboorte van kinders stimuleer, aangesien ‘n krimpende bevolking is ‘n groot bedreiging vir die Afrikaner volk?

  Reply
  • Arno

   Ekonomiese faktore speel seker by verre die grootste rol by die demografiese samestelling van ‘n gemeenskap. So byvoorbeeld het die Afrikaners ook deur ‘n fase gegaan ‘n eeu of twee gelede waar gesinne baie meer kinders opgelewer het as vandag waarvoor een van die vernaamste redes was dat die mortaliteitsyfer vir kinders baie hoër was as wat tans die geval is. Groot getalle het ‘n beter kans gebied op volwasse nasate. Onthou dat kinders in daardie jare as’t ware as die ouers se pensioen gedien het tydens hulle oudag.

   Ek voorsien baie meer probleme as oplossings om aan die hand van sosiale ingenieurswerke ‘n geforseerde positiewe aanwas te probeer bewerkstellig. Myns insiens is so ‘n eksperiment teenstrydig met die rampspoedige gevolge van ‘n wêreldbevolking wat reeds die 7 biljoen merk oorskry het en in die volgende paar dekades volgens projeksies met nog ‘n klomp biljoen gaan toeneem. Ja, daar’s maar ‘n handjievol Afrikaners in hierdie land maar is dit nie juis die geweldige aanwas wat tot meeste probleme in hierdie land gelei het nie?

   Aan die ander kant is die gevolge van die uiters lae aanwas in Eerste Wêreld lande ook besig om op ‘n massiewe ramp af te stuur in die volgende paar dekades. Die beste plek om te wees in terme van bevolkingsgroei is om vervangingswaarde te handhaaf naamlik ongeveer twee kinders per egpaar.

   Reply
  • Sebastiaan

   Jan, daar was op ‘n stadium ‘n bedrag geld wat elke gesin vir ‘n baba ontvang het om te help met die kostes, ‘n sort eenmalige “kindertoelae”. Dit is egter later weer gestaak. Mynsinsiens is dit nooit ‘n goeie maatreel om mense net geld in die hand te gee, maar dit is beter om te belê in ‘n kindervriendelike omgewing, wat dit vir ouers aantreklik maak om meer kinders te hê. Wat Orania se natuurlike aanwas nog effens kniehalter is die oorskot mans, maw daar is eenvoudig ‘n geslagswanbalans wat maak dat nie so veel gesinne gevorm kan word soos wat ‘n mens graag wil he nie. Daar is nog steeds tekens van ‘n pioniersamelwing, maw talle persone wat kom en gaan en nie werklik vestig nie en dus ook nie ‘n gesin vorm nie. Daarby moet ek egter sê dat dinge baie verbeter het wat stabiliteit en balans tussen die geslagte betref. Diegene wat wel getroud is, het gemiddeld 3 kinders, aldus my waarneming.

   Reply
   • Johan

    Arno,

    dis altyd vir my baie pikant as Afrikaners reken hulle moet minder kinders hê om die wêreld van oorbevolking te red – al wat jy met daardie idee kan bereik is uitsterwing van die Afrikaner, en die oorbelading van jou nageslag as gevolg van ‘n skeefgetrekte bevolkingspiramiede (meer oud en afhanklik, as jonk wat die werk moet doen).

    Volgens Prof. Flip Smit se navorsing, is vervangingskoers in Europa 2,1 kinders PER VROU (nie per egpaar), en vir Afrikaners is dit 2,4 kinders PER VROU. Onder hierdie verhoudingsgetal is jy besig om uit te sterf – net so seker as wat jy ‘n rewolwer vat en teen jou kop druk – een vat net langer.

    Gesels mens met mense wat effe jonger is oor meer kinders kry, is die wil daar, maar die antwoorde altyd naastenby dieselfde: Kommer oor die toekoms, en finansiële druk. Ons is inderdaad tans besig om ‘n volksmoord deur belasting te ervaar – waar die finansiële drukte om die swart meerderheid in styl aan te hou, van so ‘n aard geraak het, dat Afrikaners nie meer hul eie kinders kan kry en versorg op die standaard wat hulle verkies nie. Ander faktore speel natuurlik ook ‘n rol, by name die Westerse post-moderne wêreldsgees, asook die obsessie met swot vir jare….wat mense in massiewe skuld dompel en vrugbare vrouejare eis terwyl gesinne nie gevorm raak nie. Daar is nog etlike sosiale redes, waaronder die gewoonte tot saamblyery waarskynlik die vernietigendste is (soos inderdaad in die res van Europa ook).

    Hoe maak mens dit reg om weer ‘n groeiende volk te raak? In ‘n Afrikanerstaat sou ek graag die volgende stappe wou sien:
    1) Terugkeer van ‘n Departement van Volksgesondheid, wat aktief en voortdurend die kwessie ondersoek en professioneel hanteer.
    2) Maak têrsiëre opvoeding gratis, en skep spesiale voorsienning vir die verdere studies van vrouens met kinders.
    3) Verander die kultuur terug na ‘n familiefokus (nee ek weet nie hoe nie).
    4) Beloon verkose gedrag deur belastings. Belastingkorting vir getroud wees, korting vir eerste kind, algehele belastingvrystelling vir vrou by vierde kind. Hierdie maatreëls sal ook derhalwe meer beteken vir professionele mense, en daardie sektor aanmoedig om bietjie skouer aan die wiel te sit in die kraamsaal.
    5) Verander sosio-ekonomiese omstandighede en ideale, terug na die vorige posisie waar ‘n gemiddelde man as enkel-broodwinner weer voldoende vir ‘n gesin kan sorg (i.e. verlaag algehele belastingkoerse en kry ‘n ekonomie wat kook soos in die 70’s).

    Reply
    • Philip

     Johan vir President!

     Reply
    • Sebastiaan

     Baie goed gesê, Johan. 10 uit 10 vir die stelling.
     Ek verskil alleenlik met punt 2 van jou 5 stappe. Gratis tersiêre opvoeding sou net die belastinglas verhoog en die effek op meer kinders is juis negatief. As studies gratis is, studier jy so lank soos jy kan en stel die gesinsbou uit tot dit te laat is. In Europa is tersiêre opvoeding gratis, en almal swot, of hulle nou geskik is daarvoor of nie, en dis nie snaaks om met 30 nog student te wees. Die effek op die geboortekoers is eerder negatief, omdat die lang swot ook jou troubesluit laat uitsteltot dit biologies te laat is om nog kinders te hê. Die grade en diplomas is dikwels onbruikbaar (genderstudies etc) vir die ekonomie, terwyl daar ‘n tekort aan ambagsmanne is. Van ‘n gesin met byvoorbeeld 4 kinders kan en hoef nie almal universiteit toe te gaan nie, want nie almal is akademies aangelê nie. Om kinders te laat studeer wat nie daarvoor aangelê is nie, is om hulle tyd en hulle ouers en die staat se geld te mors. Mynsinsiens is dit die regte besluit om in Orania ‘n ambagskool te stig, dit is waar tans die groot behoefte lê. Dis die verkeerde persepsie dat jy moet swot en ‘n grad moet kry om iets in die lewe te bereik. As jy jouself met eerlike arbeid kan onderhou en bonop nog ‘n stabile gesin met kinders het, dan het jy iets in die lewe bereik.

     Reply
     • Johan

      Nee Sebastiaan, ons stem eintlik heeltemaal ooreen.

      Swot is miskien gratis…..maar jy moet eers toelating kry vir ‘n kursus. En ek stel beslis nie voor dat die staat (dus almal) betaal vir nuttelose rigtings nie. Markkragte moet liefs die aard van die kursusse asook die vraag en aanbod reguleer.

      My idee sou eerder wees dat Universiteite, Technikons (Ja, Technikons wat DIPLOMAS vir Tegnici toeken), Kolleges, Ambagskole almal beskikbaar sou wees en (met vandag se tegnologie) meer toeganklik sal wees vir die jeug, maar om verdermeer iets addisioneel te doen – ek is nogal van die opinie dat in ‘n volk met min “ou” geld, en familiebesighede, ons soveel moontlik moet doen om veral ons jonger mense se hande te bevry om meer aggressief aan die ekonomie deel te neem, en dit gebeur deur die vermindering van “nodige” skuldlas en opleiding.

      Ek glo nie in die “nanny state” watte toedraai benadering nie – die beste kom uit mense as hulle goed sukkel…..maar as daar een ding is wat ons by Indië kan leer (en glo my…daar’s nie veel nie), dan is dit die waarde daarvan om jou mensepotensiaal nie te laat verlore gaan deur opvoedingshindernisse nie. Ek is inelkgeval nie bekommerd dat ons ‘n tekort aan sukkel en swaarkry het as Afrikaners nie.

     • Jean

      Die probleem is lisensiëring. Mense moet universiteit toe gaan omrede jy nie toegelaat kan word (byvoorbeeld n prokureur) as jy nie ‘n 4 jaar graad het nie. Die feit is dat studente wat wel geswot het nie veel meer weet as iemand wat nie geswot het nie. In-diens opleiding word onmoontlik gemaak deur die minimum loon maar dit bly die beste en vinnigste manier om iemand op te lei.

      Indien jy nie ‘n prokureur wil gebruik wat nie ‘n LLB graad het nie is dit jou reg. Die vryemark sal die kaf van die koring skei.

      Die regering moet sover moontlik uit mense se lewens uit bly. Met die hulp van die internet is opleiding in amper enige rigting verniet.

      Belasting maak dit moeilik om ‘n groot gesin te hê en is ook die grootste probleem. As daarmee soveel moontlik weggedoen word sal die probleem ook verdwyn.

      Sodra mens enige iets begin reguleer kos dit geld wat belasting benodig. Die resultate van die reguleering is te min om dit te regverdig.

    • lynette

     Ek verstaan dat Orania relatief self onderhoudend is. . . Ons mense kry swaar.BAIE baie swaar hier buite. PTA is vol blanke plakkers, miskien kan julle ‘n werkskep vir ‘n paar enkel dames tussen die ouderdom van 22 en 32 jaarige ouderdom en dit oor radio Oranje ? adverteer Offer verblyf (enkel kamers) en minimum lone. En soos met enige werks aansoek word daar ‘n onderhoud gevoer en so kan jy ‘n tikkie kwaliteits beheer toepas.

     Reply
     • PITOUT

      Hierdie is in engels, dis die benadering wat die land amerika gevolg het en waarmee hy homself opgebou het tot wat dit is. Ek voel ‘n soortgelyke benadering vir selfbeskikking kan/moet hier gevolg word soos wat Lynette hierbo voorstel.

      The New Colossus
      “Give me your tired, your poor,
      Your huddled masses yearning to breathe free,
      The wretched refuse of your teeming shore.

      Send these, the homeless, tempest-tossed, to me:
      I lift my lamp beside the golden door.”

      Maak dit aantreklik om na Orania te wil gaan. Die res sal volg. Dis menslike natuur.

 5. Gustav

  Hoeveel hektaar plaasgrond word reeds deur die Trust besit?

  Reply
  • Sebastiaan

   In totaal besit die verskeie maatskappye wat Orania dryf sowat 7000 ha grond.

   Reply
   • PITOUT

    Monaco is ‘n onafhanklike mikrostaat, met ongeveer 40k inwoners op ‘n grond gebied van 202 hektaar.

    Met ‘n Casino en fokus op toerisme en geen belasting een van die rykste onafhanklike stede in die wereld.

    Wat stop Orania?

    Reply
    • Sebastiaan

     Daar is nogal ‘n hele paar verskille, maar natuurlik ook dinge wat ‘n mens by suksesvolle mikrostate kan leer.
     Ten eerste het Monaco tot stand gekom oor grensgeskille tussen Italië en Frankryk en was dit ‘n redelik unieke situasie wat tot onafahnklikheid gelei het. Die vorstegeslag van die Grimaldis, wie se besit Monaco was, was ook ‘n faktor, eerder as ‘n bevolking wat onafhanklik wou word. Verder is Monaco ideaal geleë in ‘n toeristegebied soos min (Cote d’Azur), maar die belastingbeleid het natuurlik gehelp. Monaco is egter nie ‘n volkstaat nie, maar ‘n monargie en uiters heterogeen, iets wat nie vir die Afrikaner gebruik kan word nie. Orania val nog steeds onder die Suid-Afrikaanse staat en ons kan ongelukkig niemand van belasting vrystel nie. Ons kan wel op munisipale vlak deur goeie dienste en lae belasting mense trek, maar weerneens is ons bestaansrede ‘n etniese Afrikanergebied en nie ‘n geldmaakskema soos wat Monaco is nie. Dobbelaary is beslis die verkeerde manier om geld te maak en sal nie die ondersteuning van Orania se inwoners of bestuur kry nie. Toerisme as groeienjin word wel in Orania gebruik, maar dit is onvolhoubaar om slegs van toerisme afhanklik te wees.

     Reply
 6. Arno

  Hello Johan. Mits my logika my in die steek laat en indien ‘n mens sou aanneem dat ‘n populasie se geslagsverspreiding min of meer eweredig is (wat normaalweg die geval is), dan is 2.1 kinders per vrou en 2.1 kinders per egpaar naastenby dieselfde ding. Mans baar nie kinders nie. Ja, daar is seker subtiele verskille tussen per vrou en per egpaar wanneer mense ‘n tweede keer trou maar in breë trekke kom dit min of meer op dieselfde neer.

  Die belangrike punt is wel dat my en jou aksies ‘n onmeetbare klein impak op die aarde se biosfeer het, ongeag of ons elkeen nou tien of geen kinders gaan grootmaak vanweë die feit dat ons die planeet met 7 biljoen ander siele deel. Daardie feit stel ons egter nie vry daarvan om verantwoordelikheid te neem vir die gevolge van ons dade nie.

  Dit is daarom my persoonlike oortuiging dat die najaag van ‘n doelbewuste beleid van positiewe bevolkingsgroei nie moreel regverdigbaar is nie. Hierdie ou landjie van ons kreun onder die las van 50 miljoen mense met die gevolg dat die tempo waarteen hulpbronne ontgin moet word om die monde gevoed te hou nie naastenby volhoubaar is nie. Dieselfde geld vir die wêreld as ‘n geheel, net op ‘n massiewe skaal.

  Dit is al bereken dat die aarde die vermoë het om nagenoeg ‘n biljoen mense op ‘n volhoubare wyse kan ondersteun. Die ander ses biljoen word slegs onderhou deur hulpbronne teen’n totaal onvolhoubare tempo te ontgin.

  Anders as wat ons mag dink is ons net so onderhewig aan die wette van die natuur as enige ander spesie. Die Engelse praat van population overshoot om ‘n bevolking-tot-hulbron situasie soos waarin ons onself tans bevind, te beskryf. Die gevolge daarvan is nooit mooi nie en daar is legio voorbeelde daarvan in die geskiedenis.

  Gemeet aan enige maatstaf wat jy sou kies, is letterlik al die biome en ekosisteme op hierdie planeet tans in ‘n staat van agteruitgang. Ja, elke laaste een. Om onder sulke omstandighede in ‘n aanwas kompetisie met ons landgenote te gaan (‘n wedloop wat ons in elk geval ver gaan verloor), maak nie vir my enige sin nie.

  As ‘n mens so ‘n bietjie die demografie van populasies bestudeer (iets wat ek ongelukkig laas in my tweede jaar op varsity gedoen het, met die gevolg dat ek geensins ‘n kenner op die gebied is nie), dan kom jy agter dat die verloop van die demografiese siklus wat seldert die industriële revolusie goed op dreef gekom het, tot vandag toe nog nie voltooi is nie. Al die Eerste Wêreld lande bevind hulself tans in die fase van die demografiese siklus wat gekenmerk word deur ‘n ouerwordende belovking en ‘n baie lae of self negatiewe netto aanwas. (Sampioen-vormige ouderdomsverspreiding). Wat die eindresultaat daarvan gaan wees kan ons net oor spekuleer maar die volgende paar dekades sal wel meer duidelikheid bring.

  Soos dit egter tans staan, is daar geen enkele Eerste Wêreld land waarvan ek bewus is wat nie die bogenoemde kenmerke openbaar nie. Indien ons Afrikaners ‘n suksesvolle projek van groeiende populasiegetalle op die been kan bring sal ons die eerste volk in die wêreld wees wat dit kon regkry. Dis heeltemal teenstrydig met die sosio-ekonomiese realiteite van ons tyd.

  Met inagneming van bogenoemde reken ek daar’s baie beter metodes om die voortbestaan van die Afrikaner te verseker as om die demografiese piramide te probeer omkeer. So byvoorbeeld sal die toenemende konsentrasie van ons getalle in Orania (iets waarna meeste van ons uitwoners sekerlik streef) tot ver groter voordeel lei as om elke vrou in Orania te probeer oortuig om tien nasate in die wêreld te bring.

  Ek reken ek en jy het presies dieselfde doelwit in gedagte, dis net ons voorgestelde metodes wat verskil. Ek hou eintlik baie van sekere van die voorstelle wat jy gemaak het.

  Verskoon asseblief die lengte van my relaas; ek het bietjie weggevoer geraak. 🙂

  Reply
  • Sebastiaan

   Ons paar Afrikaners is ‘n druppel in die emmer. Ons word al hoe minder, maar met die land gaan dit al hoe slegter. Ook die inkrimping van die wit bevolkings wêreldwyd het geen impak op wêreldbevolking en besoedeling nie. As Afrika se mense pleks van 4 net nog 2.4 kinders kry sal dit al baie help. Wat die wêreld as geheel betref is jy reg, maar jy preek vir die verkeerde mense. Sjina het vir die wêreld ‘n guns gedoen met sy 1-kind beleid, alhoewel die metodes hoe dit bereik is (aborsie ens) verkeerd is.

   Reply
 7. Sebastiaan

  Alhoewel dit ons almal se plig is om die wêreld ‘n beter plek te maak deur verantwoordelike gedrag teenoor die natuur, is ons fokus op Orania om die Afrikanervolk in die toekoms te red. Dit kan ons nie doen deur minder te word nie. Ons kan wel ons sogenaamde voetspoor se impak verminder deur ekovriendelike energieopwekking, boumetodes, rommelvermyding en verwerking, gesonde landbou vir die eie behoefte ens. Dit word gedeeltelik al gedoen.

  Reply
  • Arno

   Ek hoor wat jy sê, Sebastiaan. Dis vir my ook kommerwekkend hoe ons getalle kwyn. Die probleem lê myns insiens egter nie soseer by ons getalle nie maar eerder die geografiese verspreiding daarvan. Onthou dat die Rhodesiërs nooit meer as 300 000 mense was nie en hulle was ‘n absoluut vooruitstrewende land. Ons het amper tien keer meer mense.

   Die probleem het gekom (beide in Rhodesië en in die ou SA) met die baie yl bevolkingsdigtheid. Jy kan nie met so ‘n lae digtheid ‘n gebied effektief domineer nie. Die sleutel lê in die konsentrasie van getalle. Veronderstel dat Orania 100 000 inwoners gehuisves het. In my opinie sal die politieke en ekonomiese mag van so ‘n groep mense ver meer as ‘n honderd keer meer wees as wat dit vandag is. Die verwantskap tussen die konsentrasie van getalle en politieke mag is dus nie lineêr nie maar logaritmies.

   Mens kan argumenteer dat hier waar ek woon in die Moot van Pretoria het ons reeds so ‘n konsentrasie. Daar’s egter ‘n kardinale verskil. Indien jy hier ‘n referendum sou uitroep om te bepaal of die inwoners ten gunste is van die ideaal van selfbeskikking volgens Christen Afrikaner beginsels gaan jy nie ver kom nie. Al hierdie mense stem DA. In Orania, egter, sal die uitslag natuurlik heeltemal anders lyk. Die verskil is dat die inwoners van Orania reeds ‘n skuif gemaak het (beide geografies sowel as intellektueel) om daardie beginsels na te streef. My bure het definitief nog nie.

   Ons moet eerder na metodes kyk om al meer getalle na Orania te lok. Op ‘n sekere punt sal ons ‘n kritiese massa bereik vanwaar die bevolking net vinniger en vinniger sal groei. Die nastreef van ‘n geforseerde aanwas-projek steek my net so dwars in die krop as die Sjinese wat die teenoorgestelde probeer doen.

   Reply
   • Jaco Kleynhans

    Arno. Ek stem saam. Ek dink dat die net meer as 1000 huidige inwoners van Orania geweldig baie regkry. Dink nou maar as hulle van hier tot die Weskus verspreid gewoon het. Hulle sou byna geen impak gehad het nie. As ons selfs net 10 000 Afrikaners baie vinnig in Orania kan laat konsentreer sal ons ‘n groei-ontploffing beleef. Daar is egter tans baie goeie groei en hopelik sal dit net vinniger bly toeneem.

    Reply
   • Johan

    Baie interessante opmerking Arno – oor die 100 maal meer mense sal ‘n baie groter impak as 100 maal hê – jy’s verseker reg oor dit……

    …..oor die “geforseerde aanwas” eh…..waar’s dit voorgestel? Vergemaklikte aanwas eerder…..verkieslik soveel as moontlik….moenie my vertel jy’s bang vir babas nie – hulle weeg omtrent niks.

    Reply
 8. Dante'

  Wat is jou siening, Sebastiaan, oor uitbreiding en plaas-aankope aan die Vrystaatse kant van die Oranje? Ek vra dit as iemand wat binne die volge paar jaar self my boerdery na Orania wil verskuif. Dit wat ek tot dusver beleef het, is dat ‘n mens se opsies eintlik baie beperk is tov grond wat wel in die mark kom naby genoeg aan Orania, binne ‘n sekere prysklas ens. As daar dan geskikte eiendom aan die Vrystaat kant beskikbaar is, wat is die implikasies daarvan? Kan so ‘n plaas as deel gesien word die groter Orania?

  Reply
  • Jaco Kleynhans

   Ek sal wil hoor wat Sebastiaan sê, maar ek is positief daaroor mits jy eie arbeid sal gebruik. Ou kaarte met grense moet vergeet word. Ons tyd is min en elke boer wat om Orania wil vestig en BAIE BELANGRIK: eie arbeid sal gebruik moet as deel van Orania geag word. Hier het ‘n paar boere die afgelope paar jaar om Orania kom vestig spesifiek omdat hulle deel van Orania wil wees, maar die meeste het op een of ander stadium die aas van goedkoop bruin/swart arbeid gebyt. Orania was toe egter ook nog swakker en soos Orania sterker raak sal ons beter in die vraag na arbeid kan voorsien. Ook boere sal anders moet dink en hul plase aanpas om met so min arbeid as moontlik oor die weg te kom.

   Reply
   • Johan

    As jy swart arbeid op jou plaas gaan hê….gaan jy vroeër of later jou grond moet deel met “die wat dit bewerk”….soos die Charter sê. Die ANC het mos nou klaar sy kaarte gewys oor hierdie kwessie.

    Ek reken nog altyd die trek van die Oranje as grens is ‘n lawwe idee en die grense moet liefs verder in die Vrystaat in ontwikkel waar moontlik….omrede jy basies net met helfte van die rivier se potensiaal sit as jy dit deel, of totale beheer oor jou lewensaar se gebruik en gesondheid kan verloor, en voorts ‘n belangrike oorlewingsmiddel reg op jou grens het wat migrasie na jou grense kan moontlik maak.

    …..maar nouja….ons is nog ver van grensetrekkery.

    Reply
  • Sebastiaan

   Dante, mense vra die vraag nogal dikwels. Ek is ten gunste van plaasaankope, maar tans laat ons finansies dit nie toe nie. Aankope in die Noord-Kaap sou ek verkies, want as jy ‘n gebied het wat oor twee provinsies strek raak dit administratief moeilik, ook as ons vorentoe met die owerhede moet onderhandel oor erkenning. Dit sluit egter nie die aankoop van Vrystaatse plase as ‘n soort goedgesinde bufferstrook uit nie. By ons volkstaatbeplanning moet ons geografiese gegewens in ag neem. Soos Jaco tereg sê moet dit met volkseie arbeid bedryf word en die plase dus met oorleg gekies word.

   Reply
   • Pretorius

    Is daar enige hoop om Oranje die een of ander tyd te kan klasifiseer as n Volkstaat. Indien so iets kan gebeur is ek seker dat dit baie meer Afrikaners sal trek. Afrikaners wat bereid sal wees om geld te bele in so n opset. Daar is baie Afrikaners wat n geleentheid sou wil he om industrie daar te vestig indien Oranje en omgewing as n alleenstaat fuktioneer. Daar behoort ook baie steenkool neerslae te wees aangesien daar skalugas is. Al wat ek wil se is potensiaal is baie indien ons een of ander volkstaat kan bewerkstellig. Is iemand daar mee besig?. Ek het al voorheen gelees al reeds n demografie van n landskaart byeen gesit het waarin so n Volkstaat kan bestaan. Ons hoor nie baie op die Radio en Televisie daarvan nie is daar enige inligting.

    Reply
    • Sebastiaan

     Mnr Pretorius, lees gerus my twee artikels oor volke wat uit die as opstaan en vryheid bereik, en die toepassing op die Afrikaner. ‘n Volkstaat kan nie sommer net uitgeroep word nie, daar moet ook internasionale erkenning wees voor dit iets beteken. Beleggers hoef nie te wag vir ‘n volkstaat nie, reeds nou kan in Orania belê word. Hier is goeie dienste en werkende infrastruktuur, veiligheid en eerlike besigheidspraktyke en bestuur. Beleggings kan egter nie losgemaak word van Orania se vryheidsideaal en ook nie van volkseie arbeid nie. Alle pogings om eers ‘n gebied te omlyn, dan erken te kry by die VN en dan te wil ontwikkel en beset span die kar voor die perde in en het niks opgelewer nie. Eers ontwikkeling en besetting, dan groter politieke selfseggenskap.

     Reply
     • PITOUT

      hallo Sebastiaan

      wat sal die verskil wees tussen ‘n mikrostaat (soos Monaco) en ‘n volkstaat en waar in die wereld kan ons ‘n voorbleed sien van ‘n funksioneerende “volkstaat”?

    • J J Putter

     Ek sou graag wou weet of daar nie ‘n moontlikheid is dat daar deur iemand vanuit Orania se geledere inisiatief geneem kan word om grond digby Orania te identifiseer wat dalk direk deur Orania-lede gekoop kan word o.l.v. Orania se instansies nie. M.a.w. grond wat dalk per hektaar hoog is om as een plaas deur Orania gekoop te kan word of deur een persoon alleen maar as dit afgebreek word in kleiner dele, dalk makliker gekoop kan word en bekostigbaarder sal wees.
     Sou dit moontlik en wettig wees dat individue so plaas koop en by Orania inskakel en “onderverdeel” in plotte van 5 of 10ha of klein plasies van 50ha op die Orania model, o.l.v. ‘n betroubare instansie soos die Orania dorpraad ? Die probleem met ons ouens wat sover van Orania woon is dat ons nie bewus is van gronde wat om Orania beskikbaar raak nie. Op die manier sou Orania kan dalk vinniger kan groei en die landbou ook, want een ding wat seker is, is dat voedselsekerheid in SA elke jaar gaan afneem as die ANC se grondplanne slaag.

     Reply
     • Sebastiaan

      Ja, so iets word gedoen so verre die wetgewing, wat onderverdeling van plaasgrond belet, dit toelaat. As u meer wil weet kan u my direk kontak.

 9. Ben de Klerk

  Ek dink dis noodsaaklik dat ons ook die Vrystaat kant van die rivier moet beset.n Rivier is nie n goeie grens nie. Ons gaan nie rustig slaap as vreemdes aan die oorkant vir ons loer nie. Ons moet jong gesinne in Orania kry. Dis nou die fase wat ons betree en gee meer stabiliteit in die arbeidsmark. Daarom moet ons meganiseer ook in die landbou. Minder maar beter betaalde arbeiders.

  Reply
  • PITOUT

   die enigste reg wat jy het is die een wat jy kan verdedig. switzerland is deurentyd neutraal, dog het hulle een van die sterkste weermagte in die wereld. hulle kan hulle regte verdedig as dit moet. soos Orania groei gaan baie ogies loer ; rivier of te nie.

   en ‘n hawe sal natuurlik altyd ‘n bonus wees.

   Reply
   • Sebastiaan

    Switserland is inderdaad ‘n goeie voorbeeld vir ‘n toekomstige Afrikanerstaat. Veral met Afrika-lande as buurstate is neutraliteit, gesteun deur ‘n sterk verdedigingsmag, die aangewese beleid om te volg. Ons behoort nie in te meng in interne Afrika-konflikte nie, iets waarvoor Suid-Afrika so lief is. Ons is egter tans nog vêr van staatskap af.

    Reply
 10. Nico Groenewald

  As mens na die beste area kyk vir ‘n volkstaat, het die Vrystaat die beste moontlikhede: Kosproduksie, landbou, water, elektrisisteit, skole, Universiteite, totale infrastruktuur. Word beskerm deur die groot riviere en berge, en het totale beheer oor die 3 grootste lewensare wat die ekonomie voed, nl. die N1, N3 en N12, asook die spoorlyn en telekommunikasie. Wat die skip egter laat sink is die totale oorbevolking.
  Wat die Noord Kaap betref: Dit besit nie naastenby die eienskappe wat die Vrystaat het nie, maar tog het dit die mees bruikbaarste statistiek: Daar is 577000 swartes; Bruines: 460000; Indiërs: 7900; Blankes: 81000. Die totale bevolking is so 1.1 miljoen. Om “demokraties”die meerderheid te behaal, kan ons die volgende sommetjie maak: Anderskleuriges (1.1milj – 80000 blankes) = 1.02milj.
  Hiervan is 34% onder 16 (nie-stemgeregtigdes), dus 761000 stemgeregtigdes (Gekleurd). Gewoonlik 60% stempersentasie, dus 456700. Tans is daar ongeveer 40000 stemgeregtigde blankes (50% van totaal), dus kort ons nog 417000 blankes (Boere-Afrikaners) om ‘n eie volkstaat te bekom!
  Hoekom op hierdie oomblik sukkel met die Vrystaat of watter ander plek ookal? Ons ideaal is bereikbaar sodra ons 400000 blankes kry wat in die Noord Kaap registreer as kiesers. Daarna…roep ons onafhanklikheid uit! Hoe moeilik kan dit wees. Of anders gestel..as iemand ‘n beter voorstel het, laat hom praat, of anders swyg liewers!

  Reply
  • Johan

   Nico, Jou statistieke oor die Noord-Kaap is eintlik meer negatief as wat die werklike situasie is – Sou mens die swart gebiede Noord van die Oranje weglaat, asook Kimberley, en Upington, is dit moontlik om ‘n volstrekte meerderheid met baie minder mense te bereik. Dis insiggewend om na detail op die munisipale vlak te kyk.

   Voorts ontvolk die gebied met 2% per sensusperiode (jonger mense meestal), en is dit ook die gebied wat onder die grootste druk (en uitvloei) sal kom as die staatskas onder druk kom (40% van inwoners afhanklik van toelaes, en iets soos 22% van werkendes wat vir die staat werk).

   Reply
   • PITOUT

    verklaar ‘n mikrostaat (soos die Stad Monaco) met 50k mense onafhanklik en die res sal volg. dit kan in die volgende dekade of twee gebeur as die afrikaner, of sal ek sê Oranieër dit so wil hê.

    miskien kan Sebastiaan verklaar hoe ‘n mikrostaat kan verskil van ‘n volkstaat?

    die grootste uitvoer produk van hierdie Orania kan ‘n paspoort wees met ooreenkomste met die EU wat visa vrye reis verseker. Jong mense sal oor hulle voete val om dit te kan bekom.

    Reply
    • Sebastiaan

     ‘n Mikrostaat gaan oor oppervlakte, ‘n volkstaat oor die aard van die bevolking, naamlik ‘n etnies homogene staat. Jy kry megastate wat nog steeds volkstate is, soos Japan, en mikrostate wat nogtans etnies uiters heterogeen is, soos Monaco, en microstate wat etnies homogeen is, soos Liechtenstein of San Marino. Orania word reeds gesien as ‘n soort kwasi-Afrikanerstaat met dinge soos ‘n eie geldeenheid, eie vakansiedae en eie taal- en kultuurbeleid wat lynreg anders is as in die res van Suid-Afrika. ‘n Onafhanklikheidsverklaring op hierdie statdium sal ons egter eerder belaglik maak, want ons is ekonomies ongelukkig nog glad nie onafhanklik nie. Iets so drasties soos ‘n eensydige onafhanklikehidsverklaring gebeur ook net as daar geen ander opsie op ‘n vreedsame skikking meer moontlik is nie (wie belangstel ind ei onderwerp kan gerus die geval van Rhodesië se “Unilateral Declration of Independence (UDI) bestudeer. Soos ek al elders gesê het: politieke outonomie of onafhanklikheid volg feitelike onafhanklikheid. Daar is talle selfverklaarde “onafhanklike” mikrostate, soos Achzivland in Israel (bestaande uit een egpaar en ‘n huis en stuk grond)en die ou wat met sy gesin op ‘n olieboorplatform woon (Sealand), maar hulle het slegs aardigheidswaarde. Ons is ernstig met ons strewe en span nie die kar voor die perde in nie.

     Reply
     • PITOUT

      Interessant – dankie Sebastiaan

 11. Johan Brits

  Daar is baie voorstelle hoe om Orania te laat groei,maar ek dink ons moet n beroep op ons Afikaner ou mense doen om op Orania te kom aftree.Hulle kinders sal tog kom kuier en geld daar bestee,so n klomp ou mense sal ook versorging benodig wat ekstra werksgeleenthede sal beteken en ook n hospitaal met verpleegsters,wat dan ook heel moontlik daar sal trou en kinders he.Ook die skool moet groei met n groter personeel met dieselfde goeie gevolge.

  Reply
  • Sebastiaan

   Dit is inderdaad ‘n baie geldige punt. Afgetredenes bring geld in sonder dat hulle werk hoef te soek, en hulle hou ‘n hele paar ander mense in die werk. In die geval van Orania sit ons ongelukkig met ‘n hoender-eier situasie: ou mense sou graag hier aftree mits hier ‘n hospitaal met spesialiste is. So ‘n hospitaal kan egter slegs bestaan as hier reeds groot getalle ou mense is. Die vêr aftstand na kinders en kleinkinders, wat gewoonlik in die sentrums woon, is ook ‘n faktor.

   Reply
   • PITOUT

    voor ek vergeet Sebastiaan; waar sien jy Orania oor 50 jaar?

    Reply
    • Sebastiaan

     50 jaar is lank in terme van vandag se vining veranderende gebeure, maar ek glo en hoop dat ons dan al ‘n groot mate van feitlike outonomie en selfs die een of ander vorm van erkenning sal hê. Orania is op die regte pad, en die trek- en stootfaktore sal net sterker word. Kom ons hoop nie alle Afrikaners is oor 50 jaar in die buiteland en daar geassimleer nie.

     Reply
  • PITOUT

   Goeie benadering, stem saam Johan. Lok ouer mense met die veiligheid wat Orania hulle bied.

   Reply
 12. Ben

  Verstaan ek reg dat die blankes tans sowat 16% van die Noord-Kaapse bevolking uitmaak? Om 400 000 mense soontoe te laat trek? Ek weet darem nie. Kan ‘n ander model nie ontwikkel word nie, wat eerder gebaseer is op kultuureienskappe as demografiese feite? CVO-skole landswyd is dalk al ‘n stap in die regte rigting. As ek aan Siener van Rensburg dink, tref twee dinge my (as ek reg onthou): verandering wat in die Noordkaap gebeur (Prieska?) en vrede in ‘n groter gebied (die gebied anderkant die Riviere van Kus, waarvan Sefanja 3 praat?).

  Reply
  • Sebastiaan

   Ben,

   eerstens was nooit die hele Noord-Kaap geoormerk as volkstaatgebied nie, maar slegs die strook tussen Weskus en Oranjerivier, wat besonder yl bevolk is. Daar het jy heelwat minder nodig vir ‘n demografiese meerderheid, so 150 000 Afrikaners omtrent. Die ander model wat reeds ontwikkel word is om eerder daarop te fokus om van Orania ‘n klein stad te maak. Jy het nie honderde duisende mense nodig daarvoor nie, maar wel’n ekstra paar duisend.

   Reply
 13. Ben

  Orania kan myns insiens as kultuurbrandpunt ontwikkel. Pekanneute is buitendien al ‘n sukses.

  Reply
 14. Dries Du Toit

  Orania gaan nog uit sy nate bars as die vlugtelinge uit die stede orania gaan beset. Ai toggie laat ons bid hulle het darem die kundigheid en finansies om ‘n positiewe inset te kan lewer

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

3 × five =