Afrikaners, kies om te leef

‘Afrikaners kiezen om te leven’ is `n skrywe uit Wes-Europa.

Wat heeft de omslag naar de zogenaamde ‘regenboog-staat’ voor Afrikaners opgeleverd. Ik ben een west-europeaan en ik beoordeel  vanuit mijn west-europese achtergrond: Afschaffing van Apartheid was nodig. Maar de omslag naar een zwarte meerderheidsregering in Zuid-Afrika is voor Afrikaners uitgelopen op een ramp! – De situatie is zo slecht voor Afrikaners, dat ik aanvankelijk verbaasd was, toen ik Afrikaners aantrof die niet direct kozen voor de Volkstaat en zelfs van de huidige zuid-afrikaanse regering voor henzelf nog iets goeds verwachten. —Is het nu allemaal niet overdreven, wat ik zeg? Welnu, jullie worden vermoord, aangerand, vernederd, ontkend, in een hoek gedreven. Hoeveel procent van de Afrikaners is al geëmigreerd – of moet ik zeggen ‘gevlucht’?  20 %, dat komt neer op iets van 500 000. Hoe staat het met de werkgelegenheid onder de Afrikaners? Wij vernemen, dat de werkloosheid onder Afrikaners sinds 1994 met 150% is gestegen. Dat is een astronomisch getal. Het vermoorden van afrikaners (plaasmoorde) is uitgegroeid tot een epidemie. Het aantal boerebedrijven in Zuid-Afrika is sinds 1994 flink teruggelopen. Wij ontvangen getallen van 40% afname. (1) Hoeveel procent van de Afrikaner-bevolking woont sinds 1994 in krottenkampen? Zoiets als 17%. Dat is, om het iets concreter te maken, 1 op de 6, van jullie. In 2009 stelde de vakbond Solidariteit, dat het aantal kinderen binnen de Afrikaner-gemeenschap dat door armoede klem gezet is, schrikwekkend hoog is. En jullie armoede neemt niet af, maar toe.

(2) We gaan verder: wat van de rassen-kwotas? Het ANC dat voorheen de wereld bestookte met de verzekering, dat juist zij een Zuid-Afrika nastreefden zonder apartheid, zonder discriminatie, heeft – het is haast niet te geloven – rassenkwotas ingesteld. Dat betekent, dat kinderen van Afrikaners geen toegang krijgen tot de universiteit, omdat zij buiten de kwotas vallen. Het ANC kan deze maatregelen ten overstaan van de wereld met spitsvondige argumenten proberen te rechtvaardigen, maar het is natuurlijk je reinste discriminatie. Als ik deze getallen en maatregelen zou toepassen op enig land in West-Europa, zou de betreffende west-europese regering per direct vallen, ze zou geen dag langer overeind blijven. Er zouden aaneenlopend betogingen plaats vinden, stakingen overal, enz. We zullen stoppen met klagen, maar wij hebben een goede reden om te zeggen: de situatie voor Afrikaners ziet er niet goed uit! Ieder mens die zijn gezond verstand bijelkaar heeft, zoekt in zo’n situatie naar een uitweg. Is die er voor Afrikaners? Wij, mijn vrouw en ik, denken, hopen en bidden: ja! Afrikaners hebben  één kans om uit deze ellende te komen: sticht jullie eigen land/volkstaat! Democratisch stemmen binnen het parlement heeft geen zin, omdat Afrikaners binnen het parlement nauwelijks stem hebben. Kunnen jullie hulp gaan vragen bij de huidige (en toekomstige) meerderheidsregering in Zuid-Afrika? Wij zijn bang, dat het op niets uitloopt. Gaan vechten tegen de zwarte meerderheidsregering heeft geen zin en dat raden wij beslist af. Eerder, wens het ANC van harte het goede toe, maar zet je in voor je eigen redding! Carel Boshoff (senior) heeft in zijn boek (Dis nou ek) de grenzen voor de volkstaat aangegeven: het Noord-West-gebied van de Kaap-provincie. De bedoeling is dat 500 000 – 1 miljoen Afrikaners zich in dat gebied zullen vestigen. Stap-voor-stap, bij voorkeur in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse regering, moet toegewerkt worden naar een vorm van zelfstandig bestuur. De stichting van de volkstaat gaat niet, let op, ten koste van de rest van Zuid-Afrika, maar is juist gunstig voor de rest van Zuid-Afrika. Het is belangrijk, dat Orania-werkers dit van het begin af, aan de rest van de wereld duidelijk maken.

Voor wie is de Volkstaat? In principe voor iedere Afrikaner, rijk, arm, intellectueel, student, boer, arbeider, man, vrouw. Maar wij denken met name aan die 100 000-en Afrikaners die sinds 1994 hun heenkomen gezocht hebben in krottenkampen. Die alleenstaande afrikaner-moeder die iedere dag wanhoopt aan de dag van morgen en wier vijf blondkop-kinderen vervuild, slecht gevoed, zonder medische verzorging, zonder onderwijs als ratten rondscharrelen rond haar krot. Die jonge afrikaner-man alleenstaand, vernederd, zonder hoop, zonder geld, zonder liefde, die voor de zoveelste keer heeft moeten horen, dat Afrikaners verslagen zijn en dat hij vanwege apartheid de schuld heeft en die geen uitzicht heeft op enig geschikt werk. Laten wij voor hen een plek bouwen, waar zij tot rust kunnen komen en een nieuw leven kunnen beginnen. Wij denken ook aan onze dierbare kinderen en kleinkinderen voor wie in het huidige Zuid-Afrika de kansen worden afgesneden en ten aanzien van wie wij, volwassenen en ouders, de plicht hebben om een betere toekomst na te laten. Mensen, wij mogen hen niet in de steek laten. Maar hoe dan? Hoe bouwen we een eigen land? Kan het hoe dan ook eigenlijk wel? Zo’n onderneming is niet makkelijk en ook, zij wekt tegenkrachten op. Maar, ja, het kan! Als Afrikaners zich er voor inzetten, in ernst, dan kan het. Maar Afrikaners moeten het zelf doen. De Orania-beweging zet zich met hart en ziel in voor de stichting van de Volkstaat. Natuurlijk is er geld nodig. Orania-werkers zullen financiële steun moeten vragen bij rijke Afrikaners binnen Zuid-Afrika, maar ook bij rijke Afrikaners die geëmigreerd zijn. Hoe? Gewoon, spoor ze op en bel ze op en maak een afspraak voor een gesprek. Op de schouders van het Orania-bestuur rust de verantwoordelijkheid om werk te scheppen voor inkomende volkstaat-burgers binnen het volkstaat-gebied. Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden: een goede, gezonde economie is van wezenlijk belang voor de levensvatbaarheid van de volkstaat. Gelukkig doet het Orania-bestuur hier al veel aan. Iedereen die Orania bezoekt, kan dit met eigen ogen zien. Ben jij een boer en/of grondbezitter binnen het volkstaat-gebied? Neem kontakt op met de Orania-beweging, alsjeblieft! En stel grond van jou tot hun beschikking.

(3)Ben jij een student? Breek weg uit de gevangenis van politieke-correctheid en kies jij voor genade en steun de stichting van een veilige tuiste voor ook jouw volk dat geen kant meer op kan. Spreek erover met je medestudenten en sticht een steunpunt van Orania op de school/universiteit, waar je aan verbonden bent. Heb jij, die dit artikel leest, weinig financiële middelen? Maar ben je al lid geworden van de Orania-beweging? Voor een klein bedrag per jaar ben je al lid. Wil je misschien maandelijks een klein bedrag afstaan, al is het maar R 5,- p/mnd? Heb je al met je vrienden en buren gesproken over Orania? Heb je Orania al bezocht? Waar een wil is, is een weg, mensen! Sticht je eigen Orania-steunpunt daar, waar je nu woont. Neem hiervoor kontakt op met de Orania-beweging en meld je aan als vrijwilliger. Kan je enige tijd vrij maken bijvoorbeeld tijdens de vakantie, meld je aan voor vrijwilligerswerk bij Orania ten behoeve van de Volkstaat. Sluit je aan. Help metterdaad mee om de Volkstaat te bouwen. Doe het nu!

De zaak waarover wij hier praten, is geen kleinigheid. De wereld kan ons uitlachen, maar wij zien onze ouders, broers en zussen, onze kinderen lijden. En dat is niet belachelijk! Wij zetten ons in voor de redding van letterlijk 100.000-en mensen. Dat is geen grapje! Het is ernst! Aanvankelijk was Orania een woestenij met enkele leegstaande, afgebroken huizen. Er woonde niemand! Ja, een paar woestijnvossen. En nu? Nu is Orania een bloeiend dorp met 1000 inwoners. Het stadje bruist van leven en activiteiten. Per jaar ontvangt het al 20 000 bezoekers. Het groeit per maand en overheerst nu al het hele gebied van de Noord-West-Kaap. Wat eerst dood was, is weer levend geworden. Hoera! We durven het haast niet te zeggen, maar is het niet zo, dat Afrikaners ook niet een beetje aan het sterven zijn? Orania heeft laten zien, dat sterven leven kan worden. Het kan. Kies daarom voor het leven. We zeggen het nog een keer: Kies daarom voor het leven!

ORANIA IS RASSISTIES

Orania groeit. Nu al trekt de volkstaat veel journalisten wereldwijd. Dat zal, naarmate Orania groeit, alleen maar toenemen. De stem die Orania uitdraagt, zal steeds meer gehoord worden, op tv, in de kranten, op internet, tijdens politieke bijeenkomsten, enz. Wil Orania uit kunnen groeien tot de volkstaat, dan heeft zij steun nodig, laat ik zeggen, enige welwillendheid van de westerse wereld. Het stichten van een eigen land gaat niet makkelijk. Zoiets roept, zoals nu al blijkt, felle tegenkrachten op. Wat zal nu de allereerste aanval/beschuldiging zijn die tegen Orania wordt ingebracht? Rassisme! De Afrikaners bouwen hun eigen volkstaat/ Orania, omdat zij rassisten zijn. Zij hebben een hekel aan zwarte mensen en willen zich om die reden van hen isoleren. Dit is de allereerste aanval tegen Orania en de volkstaat. En voor dié aanval is de westerse wereld erg gevoelig.
—Mijn vrouw en ik wonen in West-Europa en zien met eigen ogen wat onder de mensen hier speelt. Afrikaners hebben geen goede naam. Het vooroordeel tegen Afrikaners dat algemeen leeft, is: jullie zijn rassisties. Op youtube zijn enkele filmpjes te zien, waarin Afrikaners als lelijk en monsterachtig, want rassisties, worden afgebeeld. En met name AWB-sympathisanten werken dit ook in de hand. Er is een video van een AWB-man op internet te zien, waar deze Afrikaner doodleuk aan jeugdige Afrikaners zegt, dat Hitler hun voorbeeld moet zijn. – De westerse wereld heeft nog steeds niet de gruwelen van Hitler verwerkt. Wat denken jullie, dat de boodschap is, die deze afrikaner uitdraagt naar de wereld aangaande jullie?
—De beschuldigingen tegen Afrikaners zijn niet terecht. Integendeel, Afrikaners zijn de moeite waard. Wij zijn van mening dat zij een lieftallig volk is. Maar daar heeft de westerse wereld geen enkele boodschap aan. Filmpjes en videos zoals die van deze AWB-man vormen de mening. En de tegenstanders van Afrikaners weten dat heel goed. Zij zijn er op uit om Afrikaners ten overstaan van de (westerse) wereld zwart te maken.
—Maar hoe kan Orania zich verdedigen tegen de beschuldiging van rassisme? In de allereerste plaats door niet rassisties te zijn. Dat is niet zo makkelijk, omdat Afrikaners juist door swartmensen in een hoek worden gedreven. Ik zelf afkomstig uit West-Europa moest blozen vanwege het rassisme in Zuid-Afrika, niet door, maar tegen Afrikaners. Het is begrijpelijk dat een mens dwarsgevoelens krijgt tegen die groep mensen door wie hij steeds wordt aangevallen. Precies hetzelfde gebeurde immers met de Nederlanders. Zij hadden de eerste jaren na de 2e wereldoorlog een uitgesproken hekel aan Duitsers. (Niemand haalde het in zijn hoofd om Nederlanders om die reden rassisten te noemen.)
—Toch moeten Afrikaners, willen zij overleven, hier- dit is niet makkelijk – een ‘kopschuif’ maken. Er bevinden zich onder swartmensen hele goede mensen. En swartmensen zijn niet beter of slechter dan witmensen. Deze overweging kan rassisme in ieders hart keren. Bovendien, als wij werkelijk ‘die Heere’ willen dienen, laten wij dan proberen – en dat is voor ieder mens een moeilijk gebod – een beetje onze naaste lief te hebben als onszelf. Ook dat keert rassisme.
—Mijn vrouw en ik zijn van mening dat het Orania-bestuur hier en daar kunstmatige maatregelen kan opleggen om kwaadaardige journalisten een stap voor te zijn. Maar dat zal allemaal slechts ten dele helpen. De belangrijkste maatregel tegen de komende aanval: julle zijn rassisten! – , is om het niet te zijn. Wij hopen, dat het Orania-bestuur hiervan doordrongen is. En zoals zij nu leiding geeft, doet zij het goed. Carel Boshoff senior heeft een goede geestelijke richtlijn gegeven in zijn autobiografie: Dis nou ek. – Als wij werkelijk een volkstaat voor de Afrikaners willen stichten, is het van wezenlijk belang om te blijven bij de geest die Boshoff in zijn boek uitademt. Die geest is goed. Waarom werken Orania-werkers voor de stichting van een volkstaat? Hierom! Omdat ook Afrikaners mogen leven en omdat Afrikaners in de huidige, politieke situatie van Zuid-Afrika geen kans krijgen om te (over)leven. De enige uitweg voor Afrikaners is het stichten van een eigen land, door Afrikaners en voor Afrikaners. Een ruime meerderheid van de inwoners van die staat moet natuurlijk uit Afrikaners bestaan. Dat waarborgt het bestaan van een land voor Afrikaners.
—Dit concept dat van rassisme is gespeend, is te verdedigen ten overstaan van de wereld. Wij moeten niet een volkstaat proberen te bouwen in isolatie van de rest van de wereld en van de rest van Zuid-Afrika. Dat is de idee van de AWB en het is tot mislukken gedoemd. Het zal, zo zijn wij van mening, uitlopen op de ondergang van de Afrikaners. Laten wij daartegen kiezen. Ook Afrikaners mogen leven! De volkstaat kan er, als God ons hierin zegent, komen, maar bij voorkeur moeten Orania-werkers hierbij samenwerking met hun zwarte buren in de rest van Zuid-Afrika zoeken.