fbpx

Die persone wat die afgelope paar dae Steve Hofmeyr probeer verguis het oor die uitlatings op sy Facebook-profiel verstaan in my opinie die probleem van swart op wit haat heeltemal verkeerd.

Dit is maklik om jou eie illusie van ‘n wêreld sonder harde rasse- en ander verskille te skep, maar weens ‘n verlede waar hierdie soort dinge ‘n belangrike rol gespeel het kan ons dit nie net ignoreer nie.

Een van die ernstigste realiteite vandag in Suid-Afrika is juis dat baie jong swart mense groot word met ‘n haat vir wittes en dat ernstige geweldsmisdade wat op wit mense gepleeg word byna altyd deur jong swart mans gepleeg word. Dit gaan nie oor rassisme nie, maar oor die feit dat daar in die psige van baie jong swart mans ‘n probleem is. Steve is dus heeltemal reg om dit uit te wys.

Indien wit vrouens disproporsioneel begin om winkeldiefstal te pleeg moet dit hiervolgens geïdentifiseer word en moet ‘n oplossing gevind word waarom juis hierdie demografiese groep hierdie soort gedrag toon.

Ek sou ook graag in ‘n wêreld wou leef waar daar in terme van sosiale probleme nie groot verskille tussen rasse is nie, maar die realiteit in Suid-Afrika is dat ernstige geweldsmisdade en wrede moorde in die meeste gevalle deur jong swart mans gepleeg word. Polisiëring, groot strawwe, ens. gaan nie hierdie probleem oplos nie, maar eerder ‘n ernstige ondersoek vir die redes hiervoor en ‘n pro-aktiewe plan om dit op te los.

Mense wat dink dat geen optrede deur mense se ras bepaal word nie leef in hul eie illusie en dit hou groter gevare in as die gevaar wat moontlik deur Steve se woorde ingehou kan word.

3 Comments

 1. Ben

  Rasse wrywing is nie uniek aan Suid Afrika nie!Dit is ook nie uniek aan die periode na die koloniale ontrekking uit Afrika nie! In ou Griekeland het die bygeloof bestaan dat as ‘n swartman of swartkat jou pad kruis daar ongeluk op jou wag. Daar was wel tye toe daar ‘n goeie simbiose tussen die rasse in Suid Afrika bestaan het.Die simbiose het so goed gewerk dat Klaas op die plaas saam met Baas op kommando gegaan het.Die Franse revolusie het vryheid en gelykheid vir almal as slagspreuk gehad en die Nazi’s het nasionalisme gediskrediteur.Almal moes gelyke geleenthede he.Ons was beide nasionalisties en het differensiasie op rasse toegepas.Die wereld het ons verguis.Swartes is wys gemaak dat ons die rede vir hul ongelyke status is.Hoewel die Indiers en Sjinese in die apartheidsjare floreer het het die swartvolke agtergebly.Tenspyte van die bordjies wat nou verhang is,kry hulle dit nie reg om op die selfde vlakke as die ander groepe mee te ding nie.Die enkeles wat deur die politiek bevoordeel word gee net aanleiding tot verdere bitterheid onder die massas.Dit en die orde wat sodanig verval het dat misdaad lonend geword het het hiedie ondraaglike situasie geskep.Enkeles uit die verskillende rasgroepe kan dalk goed saamwerk en die illusie skep dat ‘n reenboognasie moontlik is maar dit is selfbedrog.Groepe moet in hul totaliteit beskou en vergelyk word.’n Baas/Klaas simbiose is nie vandag meer haalbaar nie dus is gebiedskeiding die enigste werkbare en morele oplossing.Selfwerksaamheid,soos in Orania toegepas,is die enigste werkbare demokrasie.

  Reply
 2. Sebastiaan

  goeie artikel en dit bring dinge op die punt. Natuurlik is dit verkeerd om alles deur die rassebril te sien, dan ontstaan ‘n ideologie soos rassisme. Enige ideologie is eensydig en verkort die werklikheid, soos feminisme, kommunisme, anti-semitisme ens. Die dwang om ras te ontken skep egter baie probleme. Hoe kan jy ‘n probleem aanspreek as jy nie die konteks mag beskryf nie? Is die rede hoekom terroristiese aanvalle op die VSA na 11-9-2001 verhoed is nie juis dat jong Moslem-mans meer noukeurig bekyk word voor hulle in die land mag kom. Die polities-korrekte ding is natuurlik om ‘n Engelssprekende ou Joodse dame as ewe waarskynlike selfmoordbomaanvaller te beskou en ewe noukeurig by die lughawe te ondersoek as Mr Mohamed al-Rasjid (22), maar dit is eenvoudig absurd.
  En as die oortreders wit is dan speel ras ook altyd ‘n rol. As ‘n boer in die hof is omdat hy ‘n werker se loon terug gehou het, hom gevloek het of aangerand het weet ons ook duidelik dat die boer nie maar net sowel swart kon gewees het en die plaaswerker net sowel wit. So hoekom daardie huigelary as die oortreder swart is?
  Almal mag sê dat die IK van Sjinese of Indiërs gemiddeld hoër is as die van wittes, maar bewaar jou siel as jy hulle vergelyk met…wel, ek durf dit nie sê nie, want dit is natuurlik rassisme.
  Die waarheid maak vry. Polities-korrekte huigelaary hou jou gevange.

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

7 − five =