Abraham Maslow was ‘n Amerikaanse sielkundige van Russies-Joodse herkoms wat van 1908-1970 gelewe het. Hy is veral bekend vir die hiërargie of piramiede van menslike behoeftes wat na hom vernoem is. Maslow het ʼn positiewe beeld van menslike behoeftes gehad, wat hom van Freud en ander onderskei, wat veral seksuele drange as bepalend aansien. Daarteenoor het elke mens volgens Maslow die strewe na selfverwesenliking, na die oplos van probleme en die verbetering van hulle toestand, nie net materieel nie, maar ook wat emosionele en intellektuele behoeftes betref. Sy bekende piramied van behoeftes identifiseer 5 vlakke van menslike behoeftes, van die laagste en mees basiese tot die hoogste. Mense wat die hoogste vlak van selfverwesenliking bereik is gelukkig, moreel goed en fisies en geestelik gesond.

Heel onder aan die hiërargie is die fisiese behoeftes waarsonder niemand kan lewe nie, soos kos, water, skuiling en klere.

Op die volgende vlak lê die behoefte aan veiligheid en sekuriteit. Dit bevat behoeftes soos gesondheid, om ʼn werk en private besittings te hê en om met mense te sosialiseer.

Nog ʼn vlak hoër is die vlak van liefde en om te behoort en dit verteenwoordig die menslike behoefte aan vriendskap, intimiteit, gesin en familiebande en die gevoel om te behoort.

Die volgende vlak is die selfbeeld: ʼn mens se behoefte aan selfvertroue, respek wat jy van ander ontvang, die strewe om iets te bereik en om ʼn unieke individu te wees.

Heel bo is die vlak van selfverwesenliking: om moreel op te tree, om ʼn doel te hê, ʼn roeping of bestemming na te volg en om jou innerlike potensiaal te bereik. Alhoewel Maslow dit nie genoem het nie, aangesien hy nie ʼn Christen was nie, is hier ook die vlak waar jy met die metafisiese, bonatuurlike in aanraking kom. Vir Christene kan daar geen werklike selfverwesenliking wees sonder ʼn verhouding met God nie.

Wat het Maslow se piramiede met Orania te doen? Die strewe na ʼn eie plek, gebied of selfs staat vir Afrikaners het nog altyd die aanspraak gehad om die hele spektrum van ons mense, sowel as individue asook as deel van ʼn unieke volk, se behoeftes te vervul. Uit die aard van die saak kom die basiese behoeftes soos behuising, kos, water en krag en ʼn inkomste eerste, anders bly die Afrikanerstaat net ʼn droom. Ons kan egter nie stilstaan by die bou van huise en die skep van werk nie. Om, soos die Marxiste, die menslike behoeftes bloot tot die fisiese en materiële te beperk, skiet tekort. Dit is juis om die rede dat die nuwe Suid-Afrika met sy sosialistiese uitgangspunt misluk. Ongeag daarvan hoeveel duisende huise gebou is en hoeveel mense voedselhulp en gratis medies en basiese dienste gekry het, as daar nie ook in die mense se behoefte aan ‘n betekenisvolle lewe voorsien word nie, deur veiligheid, goeie opleiding en ‘n klimaat van goeie morele waardes, sal Suid-Afrika net meer en meer ‘n mislukte samelewing word. Om eweneens wit plakkers op groot skaal in Orania te vestig deur gratis huise en welsynstoelae los nog geen probleem op nie, inteendeel, dit skep nuwes.

Orania se doel kan ook nie net tot ‘n veiligheidsoord gereduseer word nie. So belangrik soos wat veiligheid is, en so trots soos wat ons op ons rustige en veilige bestaan is, as dit al is waaroor dit gaan dan was dit nie nodig om al die moeite te doen nie. Jy kan veilig wees op jou eiland, soos die geval is met talle sekuriteitskomplekse in die stede, maar jy bly deel van ‘n omgewing waar jy jouself nie kan uitleef nie, waar jou taal nie gepraat word nie, geen gemeenskapsgevoel bestaan nie, godsdiens nie ‘n rol speel nie en alles om die materiële draai.

Vir ʼn ryk en vol bestaan op alle vlakke van die menslike behoefte is om deel te word van ʼn gesin, familie en gemeenskap, en die ontwikkeling van jou potensiaal en die metafisiese veral belangrik. ʼn Gesonde samelewing kan wel nie jou persoonlike geluk waarborg nie, en ook binne ʼn gesonde samelewing is party mense diep ongelukkig, maar die invloed van die omgewing moet nie onderskat word nie. Jy kan jouself ook beter verwesenlik in ʼn samelewing waar jou kultuur, taal en waardes uitgeleef word. Daarom is dit nie maar net ‘n oorbodige luukse om dig- of sangwedstryde, kultuuraande, lesings, kunskursusse en vertonings te hou nie. Diegene wat kla dat geld wat op ʼn kultuurfees of vir opvoeding gespandeer word, eerder vir nog behuising gebruik moes word, verstaan nie die Orania-konsep nie. Die dinge lê op die hoogste vlak, naamlik die selfverwesenliking deur skepping en die ontwikkeling van die innerlike potensiaal.

Maslow was nie ‘n Christen-gelowige nie, en daarom word op die hoogste vlak ook net die breë term van moraliteit genoem. Die heel hoogste sport van die mens se innerlike behoefte (as God dit opwek) is ‘n liefdesverhouding met God. Alhoewel dit ‘n persoonlike saak is, speel die omgewing en samelewing daarby ‘n groot rol. Dit is makliker om dit binne ‘n samelewing te bereik wat Christelik is en waar kerkbywoning, bid en Bybel lees algemeen is, as binne ‘n sekulêre of ateïstiese een. Daarom moet ons by ons strewe nooit vergeet nie dat eer aan God heel bo moet staan.

Blog Single

Orania en Maslow se piramied van behoeftes

by | Sep 15, 2017 | Nuus | 13 comments