fbpx

Nuwejaarsboodskap: Bekwaam jouself, Orania het vaardige mense nodig!

Nuwejaarsboodskap: Bekwaam jouself, Orania het vaardige mense nodig
Boodskap van die uitvoerende hoof

Een van Orania se mees aanloklike eienskappe is die vryheid wat inwoners hier geniet. Van veilige laataand wandelings en kinders wat fietsry in die strate, tot slaap met oop vensters en deure en ontspan oor naweke. Die belangrikste is natuurlik die vryheid om ons Christelike geloof en Afrikanerkultuur uit te leef.
Tydens ʼn gespreksgeleentheid in die ontvangs- en oriënteringsfase van ʼn groep studente wat vanjaar eerstejaars in Orania is, het ʼn student my gevra wat my nuwejaarwense vir Orania en die Orania Beweging is. My antwoord, hoop ek, is ook van toepassing op ons ondersteuners, Orania Beweginglede, internasionale vriende van Orania en natuurlik, ook Oraniërs.
Dit is egter baie belangrik dat dié wat Orania teenstaan, veral in die media en politieke kringe, dit ook in 2022 sal sien.
In die konteks van die gesprek met die groep studente, is my nuwejaarsboodskap:

Bekwaam jouself. Orania het vaardige mense nodig.
Volhoubaarheid in ontwikkeling is afhanklik van bekwaamheid

Orania moet op die heel minste wat vaardigheid, werksetiek, dienslewering en deeglikheid betref met die res van die land se ondernemings en industrieë kompeteer. Orania se eie arbeidsbeginsel as ʼn volhoubare oplossing vir Afrikaners kan op geen ander manier aan Afrikaners ‘verkoop’ en verduidelik word nie. Dit kan slegs deur prestasie gebeur.

Omdat ons ook nie bou aan ʼn tydelike verskynsel nie, maar ʼn vrye Afrikanertuiste vir ons kinders se kinders wil vestig, moet ons die vaardigheidsvlakke wat die toets van tyd kan weerstaan, ontwikkel.
Dus, (Jong) Afrikaner- bekwaam jouself in messel, in loodgieterswerk, in ingenieurswese, rekenkunde, in die wetenskap, in die kunste en veel meer. Bekwaam jouself egter ook in werksetiek, dissipline, deeglikheid en dienslewering.

Volhoubaarheid in orde is afhanklik van bekwaamheid.

Orde verval wanneer die reg, die staat en die samelewing tweede gestel word teenoor vae begrippe soos menseregte en diskriminasie. In ʼn wêreld waar enige iets enige iets kan word of wees, het Orania die geleentheid om homself te onderskei deur orde te handhaaf met konsekwente toepassing van ordereëls (wette), billike hantering voor die reg en deeglike owerheids- en juridiese prosesse.
Dit is afhanklik van ʼn tradisie in die owerheids- en regsbestel wat in ons Westerse wêreldbeskouing al vir duisende jare beredeneer en verfyn is.
Dit kan slegs behou word deur bekwame mense.
Dus, bekwaam jouself in die regte, in die staatskuns en regeringsprosesse. Moenie dat korrupte politici plaaslik en internasionaal die reg en die staat definieer nie.
Definieer dit self deur jou daarin te bekwaam. Orde hang daarvan af.

Volhoubaarheid in ons Christelike tradisie is afhanklik van bekwaamheid (en genade!)

Bo alles staan ons geloof in ons Drie-Enige God.
Christene is deur die eeue vervolg, vermoor en vernietig vir ons geloof. In ‘n tyd waar God se woord deur die wêreld en vals leraars vervaag en verflou word en talle Afrikaners ook op dwaalspore gelei word of totaal die geloof versaak, is dit ongelooflik belangrik om jouself te bekwaam in die geloof.
Bekwaam jouself in die woord van God. Bekwaam jouself in ons protestante tradisie, die geloofsbelydenisse en die Leerreëls.
Selfs al het ons dringend nog meer deeglik gekwalifiseerde leraars nodig, behoort elke Christen ‘n dissipel te wees. Bekwaam jouself en dra die Woord van God en die genade van Christus die wêreld in.
Hierdie ‘bekwaamheid’ is net moontlik deur die genade.

Ons toekoms hang af van bekwaamheid. Bekwaamheid van die jeug, bekwaamheid van die volwassenes, bekwaamheid van die bejaardes, bekwaamheid van instellings, van skole, van kerke.

Bekwaam jouself! Orania het jou nodig.

Foto: Orania kinders vooltooi hulle voorskoolse loopbaan. Hulle is gereed vir ‘regte’-skool!

0 Comments

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

15 + twelve =