fbpx

thumb(7)Die sekularisering van die openbare lewe het die afgelope paar dekades soos ‘n golf oor die Westerse wêreld gespoel. ‘n Voorloper in hierdie proses was Nederland. Nederland was die eerste land waar huwelike tussen twee persone van dieselfde geslag wettig verklaar is. Nederland was ook een van die eerste lande waar genadedood goedgekeur is.

Nederland is vandag algemeen bekend as ‘n liberale land met min mense wat nog konserwatiewe Christelike waardes aanhang. Die fokus op die liberale sy van Nederland oorskadu egter die feit dat daar steeds vandag ‘n sterk Christelike streek in Nederland is. Die sogenaamde Bybelgordel strek uit Zeeland in die suide in ‘n band deur die oostelike dele van Suid-Holland en Utrecht en dan deur groot dele van Gelderland tot in Overijssel verder Noord. In die Bybelgordel is daar ‘n groot hoeveelheid dorpe en gemeenskappe waar konserwatiewe Christene in die meerderheid is en waar konserwatiewe, Christelike politieke partye soos die Staatkundig Gereformeerde Party goed doen in verkiesings en in talle gevalle selfs munisipale rade beheer.

‘n Belangrike stukkie nuus wat verlede week stil-stil plaagevind het, was ‘n referendum in die Ede-munisipaliteit. Ede is ‘n munisipaliteit in die weste van Gelderland, aangrensend aan die Hoge Veluwe Nasionale Park, waar daar onder andere ‘n standbeeld van Generaal De Wet, teenwoordig is. Ede word beskou as deel van die Bybelgordel en Christelike partye doen besonder goed in verkiesings in Ede.

Verlede week het daar ‘n referendum in Ede plaasgevind om inwoners self te laat besluit of hulle wil toelaat dat winkels op Sondae oop kan wees. Tans is alle besighede in Ede op Sondae gesluit. In Nederland word munisipaliteite die reg gegee om self oor hierdie aangeleenthede te besluit. In groot stede soos Amsterdam en Rotterdam word daar Sondae inkopies gedoen, terwyl daar in talle plattelandse dorpe geen handel gedryf word nie. Daar was die afgelope tyd in talle munisipaliteite in Nederland ‘n debat oor handel op Sondae. In Ede is egter besluit om vir inwoners te vra wat hul keuse sou wees. Sowat 46% van inwoners het aan die referendum deelgeneem. Dit is nogals ‘n hoë deelname, inaggenome die feit dat die referendum ‘n spesiale verkiesing was en nie deel was van ‘n nasionale of provinsiale verkiesing nie.

‘n Meerderheid van 57% van inwoners het gestem dat winkels steeds op Sondae toe moet bly. Dit is verrassend hoog omdat baie mense en partye in aanloop tot die referendum verwag het dat die verbod op handel op Sondae deur die referendum omgekeer sou word. Dit het egter nie gebeur nie. Ten spyte van mediaveldtogte en die boodskap van sogenaamde vooruitgang en modernisering het die mense van Ede besluit dat hulle steeds Sondag as ‘n rusdag wil respekteer.

Die debat oor handel op Sondae sal in Nederland en op ander plekke bly voortwoed. Die belangrike punt egter hier is dat gemeenskapsregte geseëvier het. Die gedelegeerde mag van ‘n gemeenskap om self oor sy sake te besluit is iets wat in liberale Nederland steeds geld en dit is goed. Afrikaners het selfstandige gemeenskappe soos Orania waar ons ook oor ons eie sake kan besin nodig.

8 Comments

 1. Sebastiaan

  Om die sondag te heilig is nie net in lyn met die skrif en ‘n maneir om God te eer nie, dis ook ‘n stuk Afrikaner-kultuurgoed wat amper verlore geraak het. Nog so onlangs soos 15 jaar gelede was op sondae omtrent almal by die kerk. Na kerk is in die familiekring ‘n groot aansitete genuttig en dan was dit rustyd (waar jy kon middagslaap hou, Bybel lees of ‘n bietjie rustig buite kon stap) voor ‘n mens weer gereed gemaak het vir die aanddiens. Die mens het rus nodig, en veral tyd met God. Die “Mall”-malligheid met inkopies en fliek op sondae gaan my teen die gryn in. Mense besef nie dat hulle stressiektes alles te doen het met ‘n liggaam en gees wat nooit tot rus kom nie.

  Reply
 2. Walter Taljaard

  De socialisten en liberalen denken dat zij in Nederland de dienst uitmaken en alles te zeggen hebben. Maar veel Nederlanders beginnen zich tegen hun bestuurlijke arrogantie, hun machtsmisbruik en ook hun zelf verrijkende corruptie (het lijkt soms het ANC wel!) af te zetten.
  Zij hebben hun buik vol van het hun van boven af dwingend opgelegde multiculturalisme, het kaalplukken van hun nationale welvaart door de ongekozen dictators van de EU en de alsmaar groeiende invloed van de Islam en het barbarisme wat hierdoor in onze maatschappij en samenleving sluipt.
  U kunt er ook verzekerd van zijn dat er onder de gewone Nederlanders, en dan vooral op het platteland in de zgn. ”Bible belt” veel meer sympathie bestaat voor hun stamverwante (daarom kan ik dit ook gewoon in het Nederlands schrijven) brs. en zrs. in ZA dan de door de socialisten en liberalen gecontroleerde media de buitenwereld doet geloven.
  Wij zijn onze gezamenlijke geschiedenis, cultuur, geloof en taal echt niet vergeten en wij walgen van het feit dat de Nederlandse socialisten en liberalen in de jaren `80 een broedervolk het mes in de rug hebben gestoken.
  Belangrijk boek over deze materie; Martin Bosma; ”Minderheid in eigen land” ( Hoe progressieve strijd ontaardt in genocide en ANC-apartheid)

  Reply
  • Sebastiaan

   Geagte mnr Taljaard, dit is bemoedigende nuus dat nie alle Nederlanders die links-liberale sienings deel nie, en dat meer en meer daarteen in verset kom. Mag die boek van Martin Bosma verder daartoe bydra dat die linkse drogredenasies ontmasker word.

   Reply
   • Walter Taljaard

    Sebastiaan
    Dat er in NL veel meer sympathie is voor de Boeren en Afrikaners dan de door de socialisten en liberalen gecontroleerde media de wereld willen doen geloven blijkt wel uit het feit dat groots opgezette televisie-inzamelacties voor het ANC slechts verhoudingsgewijs kleine bedragen opleverden, voornamelijk opgehoest door de harde kern van de socialisten.
    Niet meer dan een paar miljoen guldens/euro’s.
    Voor mensen die hun politieke tegenstanders levend verbranden bestond niet zoveel sympathie, ondanks alle socialistische agitprop, leugens en indoctrinatie.
    Soortgelijke inzamelingsactie voor de slachtoffers van de ”boxing day tsunami” van 2004 en de orkaan in Haite van 2010 leverden echter respectievelijk 86 miljoen (sic!) en 54 miljoen euro op.

    Hetzelfde zien wij tegenwoordig waar het de houding ten opzichte van Israel betreft. Zoals ZA eens het brandpunt van het kwaad was voor de Nederlandse socialisten, zo is dit nu Israel.
    Maar het grootste deel van de Nederlanders gaat hier, weer ondanks alle rode agitprop, niet in mee.

    U hebt hier, en ook in Vlaanderen, meer vrienden dan u denkt.
    En wij zouden al het menselijke wrakhout, wat de socialisten de afgelopen 30 jaar, in het kader van hun rampzalig mislukte multiculturele experiment, met het oogmerk om na de val van de Berlijnse Muur een nieuw proletariaat te scheppen, hierheen hebben gehaald, heel graag inruilen voor een influx van Boeren en Afrikaners.

    Reply
 3. Robin

  Zojuist dit boek van Martin Bosma uitgelezen en zie inderdaad tot op zekere hoogte eenzelfde lot voor de Nederlandse cultuur als die van de Afrikaner cultuur. Hoe deze beiden door Sociaal-Democratische en Liberale krachten fors aan de stoelpoten worden gezaagd.
  Zoals Walter Taljaard verwoordt dat meer Nederlanders (inderdaad stamverwanten met de Afrikaners) zich hierover meer bewust worden en ook over de broedermoord op de Afrikaners destijds in de jaren ’70 tot aan de verkiezingen in ’94.
  Mijn vraag is waarom deze corruptie en verraad? Waar zit ‘t gevaar?
  In het ANC, de EU dictatuur, de Islam, multinationals?
  Paul Kruger zei ooit dat de Zuid-Afrikaansche Republiek en Oranje Vrijstaat en de Kaap kolonie niet gezegend zijn met al ‘t goud en diamant, ‘t Is eerder een vloek.
  Nu na meer dan 100 jaar kan dat ‘t antwoord zijn in de woorden van deze wijze staatsman.
  Een waarheid die nog steeds van toepassing is!

  Reply
 4. Bram Mulder

  Misschien ook interessant om hier te melden dat het referendum slechts adviserend was en de gemeenteraad, ondanks de wil van de inwoners, toch de winkels op zondag te openen. Dat is het liberale nederland…

  Reply
  • Orania Beweging

   Bram. Ja dit is ontstellend wat daar gebeur het. Die wil van die mense het nie geseëvier nie.

   Reply
 5. david van niekerk

  Dankje Orania en de ander deelnemers. Heel interesant.
  David

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

ten − nine =