fbpx

KrugerDie Orania Beweging sê mnr Nathi Mthethwa, Minister van Kuns en Kultuur, het die huidige openbare konsultasieproses misbruik om aan die hand van die onlangse wydverspreide aantal voorvalle waar standbeelde gevandaliseer is, transformasie van die erfenislandskap deur te stoomroller.

Op Vrydag, 17 April was die Orania Beweging verteenwoordig by die Minister van Kuns en Kultuur se publieke konsultasieproses. Die Orania Beweging het spesifiek beswaar gemaak teen drie resolusies:

 

 • Dat daar in beginsel aanvaar moet word dat daar ‘n spesifieke groep historiese figure is wat erge aanstoot gee en daarom meer aggressief uit die erfenislandskap getransformeer moet word.

 

 • Dat daardie beelde wat steeds vertoon word na ‘n tema-park sal verskuif om dan binne die regte konteks vertoon te word. Ook dat die onderskeie kultuurgemeenskappe afgeraai moet word om enige beelde op te eis.

 

 • Dat alle skole deur wetgewing en regulering verplig moet word om die landsvlag en landslied in amptelike seremonies te vertoon.

Desnieteenstaande die Orania Beweging se beswaar teen bogenoemde resolusies en ‘n spesifieke versoek dat die besware genotuleer moet word, het die Minister in sy verslag van 22 April geen melding gemaak of erkenning verleen aan enige van die besware wat deur die Orania Beweging geopper is nie.

Die Orania Beweging het sy bedenkinge oor die opregtheid van die konsultasieproses en dit is duidelik dat die regering alreeds toegegee het onder die populistiese druk van die vandale. Die huidige proses, wat voorgee om ‘n openbare konsultasieproses te wees, is niks anders as ‘n siniese oefening om die afgelope vandalisme binne ‘n georganiseerde, wettige raamwerk van kulturele imperialisme te orden nie.

5 Comments

 1. Johan Kruger

  In die lig van julle onlangse artikel waarin die beginsel van: “Nie in gevegte betrokke te raak wat ons nie kan wen nie”, verstout ek myself om te noem dat die een van daai gevegte is? Julle algemene houding van om nie die ANC of die Regering aanstoot te gee met julle artikels en handelinge moes ook in die, en in ander gevalle onlangs, julle tot ernstige nadenke geruk het? Dit bring by my net die waarheid van: ‘Julle mag nie in die juk saam met die vyand(ongelowige) saamtrek nie. Die land se onderhandelde grondwet laat toe dat groepe hulle geskiedenis, kultuur, Godsdiens en Vryheid van asosiasie mag aanneem en beskerm, maar die groot vraag is of ons as Afrikaners die “guts” het om dit te doen? Mooi bly.

  Reply
  • Theuns

   Die voorbeeld van Meyerton en die Verwoerd borsbeeld illUstreer wat my bedoeling oor beelde is. Daar was ‘n geraas en aksies/ betogings van mense wat die beeld wou laat verwyder waar dit was weens interpretasie probleme- selfde as tans.
   Die klagtes het opgebou tot ‘n politike storm wat aandag in die media begin kry het/ wyer wat die doel was van die brekers.
   Die raad het besluit om die beeld onverwags te verwyder. Groot was die skok en afgryse van die betogers en skreeuers toe hul die oggend opdaag en daar is GEEN beeld om te besmeer of op te klim en oor te skreeu nie!
   Verrassing! Pro-aktiewe wyse besluite duer denkende mense op die raad.
   Die situasie wasontlont, die fokus het dadelik verskuif en die lewe gaan aan.
   Die beeld is nie vernietig nie…
   Wat is bereik met die vasketting brigade en hofakies? Emosie laai verder op.
   Die oplossing le nie in agressiewe teenreaksie nie soos bostaande voorbeeld bewys.

   Nog ‘n vraag: Hoe groot sou die Afrikaner volk vandag gewees het as die Boregeneraals – EEN jaar vroeer sou besluit het om ‘n verlore oorlog teen Engeland te stop?
   Duisende vroue en kinders sou oorleef het. Honderde plase was nie afgebrand en vernietig nie. Beste en oeste sou behoue kon bly. Die tydperk van herstel na die oorlog sou aansienlik korter wees. Suid Afrika sou vandag ‘n heeltemal ander land kon wees.Miljoene meer Afrikaners kumulatief….I
   AS/ INDIEN tye anders gelees was met die Boereoorlog. Indien enkele hardkoppige “Generaals” nie toegelaat was om te besluit om nieteenstaande alles aan te gaan met ‘n reeds verlore stryd vir “beginsels”nie.Hoe sou die land en volk gelyk het vandag?
   Wie is vandag die generaals en wie lees die tye reg om te bou deur dalk te buig, maar groei te verseker…
   Wat is die plan VANDAG ? Standbeelde leef nie. Mense leef.

   Reply
 2. Willem Snr

  Die beelde van die boere-oorlog moet bewaar word, asook die stryders wat ons land opgebou en ons van ‘n kultuur voorsien het. Die beelde van Rhodes, Louis Botha, jannie Smuts, de Klerk en diesulkes moet net nie op Orania hul tuiste vind nie. Die mense het die afrikaner volk toetaal en al uitverkoop. Waarom is Verwoerd se beeld van die koppie afgehaal en by sy tuiste staan gemaak?
  Die huidige senofobiese aanvalle is die werking van die ANC wat besig is om hul in te haal. Liberation before education was hul slagspreuk. Die kaders en hul volgelinge het oorsee skool opleiding ondergaan, terwyl die mense watdeur hulle opgestook is, agterwee gebly het. Sedert 1994 is die siele nog steeds op dieselfde vlak en agteraf en word hul stemme met “grants” verseker. Die geskoolde Afrikane uit die noorde het die geleentheid duidelik gesien en begin besighede open in die townships sonder dat hulle belasting pligtig word. Jaloesie dryf dus die aanvalle aangesien die ANC niks gedoen het na 1994 om hul mense weer op die pad van voorspoed te bring nie. Wie brand nou ‘n skool af as hy geleerdheid soek? Die ANC voer nou Kubane en Chinese in om die land weer te probeer werkbaar maak met negatiewe gevolge. Hulle is te trots om van gekwalifiseerde wit mense gebruik te maak wat die land en sy mense ken. Het Verwoerd, Vorster en PW Botha as multimiljoeners te sterwe gekom? Nee, hulle het vir hul land geleef en gesterf. Teenstrydig hiermee het de klerk, mandela, mbeki en zuma multimiljoeners geword as eerste burgers. Was dit vir hul land of net eie gewin?
  Pas ons beelde en geskiedenis op en laat dit ‘n tuiste op Orania vind.

  Reply
 3. frits en ella

  Dagse Gawie, ons verneem juis, dat jy vir die Orania-steunpunt in Pretoria werk. Ons denk, dis fantasties. Dis inderdaad nodig dat die Volkstaat-nuus, met Orania as basis, versprei word en dat Afrikaners, as hulle wil oorlewe in SA, aansluit. Die Pta-steunpunt is één stap in dai goede pad. Nou nog steunpunte vir Jburg, Bloem en Kaapstad.
  Voorspoed vir jou en dankie vir jou vir die werk wat jy doen.

  mooi-loop van frits en ella

  Reply
 4. Gawie Snyman

  Dankie vir almal se insette,

  Die gevoel rondom die standbeeldekwessie is baie uiteenlopend onder Afrikaners en sal daar mper netsoveel verskillende nuanses en opinies wees as wat daar mense is.

  Hierdie is tot ‘n groot mate net nog ‘n nadraai van die vryheid wat ons alreeds verloor het. Die gevolg is dat die Orania Beweging – wat vorentoe eerder as agtertoe kyk – mooi moet besin wat ons rol by so konsultasieproses sal wees.

  Ons benadering was gevolglik dat terwyl ons bou aan ‘n volhoubare toekoms vir Afrikaners, gebaseer op vriendelike betrekkinge met almal, ons nie binne ‘n Afrikanervakuum bestaan nie en ons as doelgedrewe kultuurgemeenskap van die derde Afrikaner juis relevant moet bly in kwessies wat die Afrikaner as kultuurgroep raak.

  Gebaseer op ons strewe na vriendelike betrekking met almal het ons met ‘n oop gemoed aan die konsultasieproses deelgeneem. Die feit dat hierdie proses misbruik word om legitimiteit aan ‘n eensydige stoomrolleroefening te verleen het egter spoedig duidelik geword. Sal ons nou onttrek en stilbly of ons nooit daar was nie, of is ons verantwoordelik om ook die slinkse aard van hierdie proses uit te lig?

  Anders as soveel ander selfbeskikkingsaksies, hou Orania nooit op bou wanneer ons aan prosesse soos hierdie deelneem nie. Dis gevolglik nie ‘n of-of benadering nie, maar ‘n en-en benadering. Hierdie deelname aan prosesse is dus goed om rapport met ampsdraers te bou en altyd te toon dat ons bereid is om in die gees van billikheid en regverdigheid te gesels, maar dat ons dit ook aan hulle duidelik maak en ons ondersteuners gerus stel dat ons nie met ‘n kluitjie in die riete gestuur sal word nie.

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

ten − 4 =