fbpx

Luis DurnwalderDr Luis Durnwalder, voormalige goewerneur van die outonome provinsie Suid-Tirool in Italië, het op 10 Oktober in Pretoria voor ‘n gehoor van meer as 2700 mense by die Solidariteit Beweging Toekomsberaad opgetree.

Die belangrikste boodskap wat dr Durnwalder oorgedra het, is dat verskillende kultuurgroepe in diverse lande en streke langs mekaar mag funksioneer sonder dat enige groep hul taal of kultuur hoef op te gee. Die idee dat sommige minderhede hul regte op eie onderwys, taalruimtes en instellings moet opgee sodat daar in ander groepe se behoeftes voldoen kan word, is nie aanvaarbaar nie. Volgens dr Durnwalder is dit diktators soos Mussolini en Hitler wat minderhede en ook hulle in Suid-Tirool wou verwoes. Die vraag kan gevra word oor of figure soos die Suid-Afrikaanse minister van hoër onderwys, Blade Nzimande, nie maar net diktators is wat Afrikaners se taal en kulturele regte wil verwoes nie.

Die argument dat Afrikaners nie oor Afrikanersake kan of moet praat nie omdat Suid-Afrika se probleme groter is of omdat Afrikaners vir lank bevoordeel is en dus steeds in ‘n sterker posisie as baie van ons landsgenote is, is ook weerlê.

In Suid-Tirool kon drie volkere met drie verskillende tale en drie totaal verskillende kulture daarin slaag om saam een van die suksesvolste streke in Europa te skep. Dit was egter nie altyd so nie. Daar was ‘n tyd toe die streek baie armer as vandag was. Die Tirolers wat meestal boere en ambagslui. Die duisende Italianers wat deur Mussolini na Suid-Tirool verskuif is in die hoop dat die Tirolers so die minderheid in hul eie provinsie kon word, was ook meestal arm mense uit die suide van Italië. Vandag is almal in Suid-Tirool ekonomies bemagtig. Die streek het ‘n werkloosheidkoers van minder as 3% en die gemiddelde inkomste in Suid-Tirool is bykans 30% hoër as in die res van Italië.

Hoe het hulle dit reggekry. Die een opsie wat hulle kon volg en wat die fascistiese regering van Mussolini met rampspoedige gevolge probeer volg het, sou wees om almal in Suid-Tirool in een volk en dus een taal en kultuur te assimilieer.

Nadat die provinsie ‘n groot mate van outonomiteit verkry het, het hulle eerder die roete gevolg om ruimte vir elkeen van die streek se bevolkingsgroepe te skep. So is daar skole, ouetehuise, museums, kultuursentrums en verskeie ander openbare instellings en ruimtes vir elke kultuurgroep geskep. Geen Duitssprekende Tiroolse kind hoef na ‘n Italiaanse skool te gaan omdat die meerderheid van kinders in sy woonbuurt dalk Italiaans is nie. Indien daar genoeg Duitse kinders is, mag daar ‘n Duitse skool wees. Vandag leef almal in Suid-Tirool in vrede saam en werk almal saam om die streek sterke te maak.

Suid-Afrika volg egter reeds vir meer as twintig jaar die teenoorgestelde roete. Minderhede se regte en ruimtes word ontneem omdat daar nie vir die meerderheid voldoende instellings en ruimtes bestaan nie. Daar is toenemende wantroue tussen Suid-Afrikaners van verskillende kultuuragtergronde en samewerking om van Suid-Afrika ‘n beter plek te maak, raak ook minder. Afrikaners sal dus op hul eie moet voortgaan om hul eie ruimtes en instellings te skep. Ons moet dit egter nie teen enigiemand doen, maar op so ‘n manier dat ander gemeenskappe en kultuurgroepe daarby aansluiting kan vind. Terwyl dinge in Suid-Afrika versleg raak selfbeskikking meer en meer relevant en die Orania-model van groeiende selfstandigheid moet voortgesit word totdat ons ‘n groot mate van outonomiteit kan verkry.

15 Comments

 1. Hanno

  Dankie, Jaco. Hierdie bewese en wettige waarhede moet asb hard, duidelik en duerlopend ook aan linkse Afrikaner-rugstekers en slap polities-korrekte verengelsendes verkondig word.

  Reply
 2. Mike

  Die problem is hierdie boodskap word nie duidelik oorgedra aan die Afrikaners nie, dis asof organisasies en partye skaam of bang is dat hulle dalk deur die ANC regime aangespreek sal word. Ek dink aan Solidariteit se plan wat noukort bekend gemaak is, dis steeds nie duidelik wat bedoel word met “selfstandige gemeenskappe” nie. Waaarom sê Solidariteit nie dis selfbeskikking nie en dis gemeenskappe wat alles van hulle eie gaan bou en dit behoort ook dan aan hulle alleen.

  Daar kan nie van die Afrikaner verwag word om sy gemeenskap in stand te hou en steeds aan die regering belasting moet betaal nie, dis onregverdig vir die eenvoudige rede daardie fasiliteite word ook toenemend deur nie-afrikaners gebruik wat glad nie eers belasting betaal nie.

  As daar gepraat word van “selfbeskikking” dan behoort ons nie die woord te verander na “selfstandige” toe nie want dit is nie dieselfde nie. Ons kan nou maar ‘n “selfstandige gemeenskap” tot stand bring MAAR ons gaan steeds belasting betaal aan die ANC regime, ons gaan steeds van hulle fasiliteite moet gebruik maak, ons gaan steeds aan hulle verslag moet doen so dit is in die praktyk nog steeds nie wat ons geregtig op is en wat ons mense wil hê nie.

  Reply
  • Orania Beweging

   Mike. Laat ek sê wat ek al in die verlede ook gesê het: Selfbeskikking is ‘n proses en nie ‘n gebeurtenis nie. Selfbeskikking kan ook in verskillende vlakke van ontwikkeling wees. Ons noem dit in Orania ‘groeiende selfbeskikking’. Daarom praat ons ook van selfstandigheid omdat meer en meer selfstandigheid tot meer en meer selfbeskikking kan lei. Selfs net ‘n mate van outonomiteit is beter as niks, maar hoef ook nie die einddoel te wees nie. Ons soek vryheid vir Afrikaners om oor hulself te regeer, maar ons pak dit stukkie vir stukkie aan.

   Reply
   • Jan

    Jaco. Flip Buys het in een van sy artikels, “Blywend vry en veilig in Afrika”, gedateer Sondag 10 Mei 2015, die volgende stelling gemaak: “Selfstandigheid is ‘n derde weg tussen die onverantwoordelike keuse van staatsafhanklikheid, en die onmoontlike droom van ‘n ‘volkstaat'”. Die onmoontlike droom?! Flip is nou betrokke by Orania, en hy staan aan die hoof van die organisasie wat die meeste Afrikaners binne georganiseerde verband verteenwoordig. Wanneer hy hierdie seining huldig, moet dit tog sekerlik ‘n uiters nadelige uitwerking he op ons strewe na selfbeskikking in ‘n onafhanklike vaderland.

    Reply
    • Orania Beweging

     Jan. Dit is vir ons geen probleem nie. Ons beskou juis selfbeskikking as ‘n veelvlakkige begrip. Die ou denke van ‘n groot gebied wat deur Afrikaners beheer word, is in elk geval lankal verby. Ons praat nou van ‘n onafhanklike Afrikanerstad met ‘n landbouruimte om hom. Om daarby uit te kom sal verskillende vlakke van selfbeskikking bereik moet word.

     Reply
     • Jan

      Jaco. Ek is ‘n jarelange lid van die Orania Beweging, en ek doen moeite om myself op hoogte te hou met Orania se doen en late. Ons besoek Orania ook minstens driemaal per jaar, en ek moet se dat dit wat jy nou hier se, uiters teleurstellend is. Wanneer het die Beweging hierdie seining dat: “Die ou denke van ‘n groot gebied wat deur Afrikaners beheer word, is in elk geval lankal verby”, as amptelike beleid aanvaar? Sover my kennis strek was die gedagte om ‘n stad te skep, juis gedoen om dit dan as basis te gebruik en vanwaar daar dan uitgebrei sou word om groter grond te beset totdat die “volkstaat” (soos Wyle Prof. Carel Boshoff se visie was)verkry/beset is. Wanneer het die “lankal verby” aangebreek, want ekself het nog twee of driejaar gelede ‘n voorstel om grond aan te koop, met jou persoonlik opgeneem. Die voorstel was geskoei op Wyle Oom Prinsloo Potgieter se “Afrikaner Grondgebiedskema” wat hy opgestel het toe hy nog by die Orania Beweging werksaam was.

     • Jan

      Ter inligting, artikel 2.2.6 van die Orania Beweging se Grondwet bepaal o.a. dat: die grondgebied waarop die Vereniging sy werksaamhede konsentreer en waarbinne vryheid vir die Afrikaner nagestreef word, in die Westelike deel van Suid-Afrika gelee is en binne die gebied tussen die Oranjeriviervallei en die Weskus vorm aanneem. En verder dat: die dorp Orania is die eerste groeipunt wat in die gebied gelee is, met die gevolg dat die ontwikkeling en uitbreiding daarvan spesiale aandag geniet, terwyl ander soortgelyke groeipunte binne die gebied tot stand gebring word wanneer die geleentheid hom voordoen en die nodige hulpbronne gemonster word.

     • Jan

      Artikel 2.2.9 van die Orania Beweging se Grondwet bepaal o.a. met verwysing na ‘Oprigters’: …… en wat as sodanig nie net op die Burgerraad dien nie, maar ook met ‘n besondere verantwoordelikheid ten opsigte van die voortgesette en toekomstige oprigting van ‘n Afrikanervolkstaat beklee is. Jaco, die beweging in wie se diens jy is se Grondwet weerspreek jou eie en Flip Buys se sienswyse in verband met die uiteindelike doelwit wat bereik moet word!

     • Jan

      Jaco, aangesien ek nog nie antwoorde ontvang het nie, ook nie op die e-pos wat ek persoonlik aan jou gerig het nie, het ek die Orania Beweging se Grondwet gaan lees. Jou uitsprake, asook die van Flip Buys weerspreek artikels 2.2.6 en 2.2.9 van die Grondwet. En asseblief moenie hierdie kommentaar, soos my vorige een, verwyder nie. Antwoorde asseblief.

     • Jan

      Dit moet lees: ……wat ek aan jou persoonlik gerig het…..

     • Orania Beweging

      Mnr Coetser. Ek was gister met verlof omdat ek Duitse besoekers in die Noord-Kaap rondgeneem het. Ek het vanoggend u e-pos ontvang en sal daarop antwoord. In kort: Die Orania Beweging staan by genoemde artikels in ons grondwet. Die pad om by vryheid en ‘n volkstaat uit te kom het egter verander. Die Afrikaner is nie meer in ‘n posisie om vir ‘n groot volkstaat te vra en dit net te kry nie. Die geleentheid daartoe het in die 1990’s verbygegaan. Ons moet nou stapsgewys selfbeskikking verkry – ons noem dit groeiende selfbeskikking. Die eerste stap is die bou van ‘n stad in Orania en die aankoop van soveel moontlik grond direk aangrensend aan Orania. Daarna sal ons verder uitbrei.

     • Jan

      Jaco, ek is jammer indien ek te gou antwoorde verwag het. Ek gee ook nie om dat jy my Van openbaar maak nie. Ek sal ook vir Flip Buys en jouself die voordeel van die twyfel gee, en aanvaar dat met julle stellings dat die strewe na ‘n ‘Volkstaat’ onmoontlik is, en die ou denke van ‘n groot gebied wat deur Afrikaners beheer word lankal verby is, bedoel word dat: DIE VRA VIR ‘n VOLKSTAAT, ‘n onmoontlike droom is. Indien my aanname korrek is, dan stem ek heelhartig saam, maar dan sal ek verwag dat indien dieselfde stellings in die toekoms herhaal sou word, dit duidelik uitgespel sal word wat daarmee bedoel word. Dankie dat jy bevestig die Orania Beweging staan by sy Grondwet.

 3. Clifford

  If the ANC supports self-determination for Palestinians, then why not also for Khoi, San, Griekwa, Afrikaner and Boer.

  Reply
 4. Lizzy

  Die Rainbow nation was doodgebore. Dis jammer julle probeer dit steeds aan die lewe kry. Leer by Planned Parenthood wat om daarmee te doen: verkoop vir parte.

  Reply
  • Orania Beweging

   Het jy die artikel gelees of net die opskrif?

   Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

sixteen + fourteen =