fbpx

My standpunt was nog altyd dat Afrikanerselfbeskikking nie by die stembus gemeet sal kan word nie. Laas in die 1994-verkiesing is dit werklik by die stembus getoets. Sedertdien was daar nie ‘n enkele verkiesing waar Afrikaners hard en duidelik die geleentheid gegun is om hul kruise agter die selfbeskikkingsgedagte te trek nie.

 

Die VF Plus se veldtog in die afgelope verkiesing het (soos wat politieke partye seker in munisipale verkiesing moet doen!) oor dienslewering en dienslewering alleen gegaan. So ook die DA, ANC, IVP, ACDP, COPE en eintlik al die ander kleiner partye s’n. Hoe kan enigiemand dus sê dat die verkiesingsuitslag ‘n stem teen selfbeskikking was?

 

Binne Suid-Afrika se huidige politieke bestel waar die ANC vir minderhede al meer van ‘n bedreiging inhou en die idee van sterk opposisie in die p0litieke gedagtewêreld seëvier, dink ek in elk geval kan Afrikanerselfbeskikking tans nie deeglik getoets word nie.

 

Die probleem in die verlede (eintlik maar 1994) was juis dat Afrikaners met die gemak van die trek van ‘n kruisie hul by die selfbeskikkingsideaal kon skaar. In die jare na 1994 het waarskynlik meer as 90% van die mense wat vir die Vryheidsfront gestem het absoluut niks gedoen om selfbeskikking te laat verwesenlik nie. Ons gaan nie ons vryheid kry as ons dit met die trek van ‘n kruisie gaan probeer kry nie.

 

Ek ondersteun dus die idee dat politieke partye, insluitende die Vryheidsfront Plus, tydens verkiesings eerder op ander kwessies moet fokus. Dit beteken glad nie dat hul die droom van Afrikanervryheid moet laat vaar nie, maar eerder dat hul op ander maniere moet werk om die droom te help verwesenlik. Ek sê weer: Ons gaan nie ons vryheid by die stembus kry nie.

 

Ons gaan wel ons vryheid kry deur huise, hotelle, woonstelle, aftree-oorde, kantoorgeboue, fabrieke, paaie en ander infrastruktuur in Orania te bou. Ons gaan ons vryheid kry deur harder te werk en meer van onsself (geld, tyd, intellektuele kapitaal en arbeid) vir die ideaal te gee. Ons gaan ons vryheid kry deur in Orania te belê, hierheen te trek, hier te kom vakansie hou of ten minste waarookal ons, ons bevind Orania na ons mense uit te dra.

 

Verkiesingspolitiek gaan orals in die wêreld al meer oor vae ideologiese indelings. Daar is sosialistiese partye, liberale partye, Christen-demokratiese partye, konserwatiewe partye en selfs fascisties-nasionalistiese partye. Orania en ons ideaal van meerderheidsbesetting pas nie werklik by enige van hierdie ideologieë in nie. Terwyl daar minder as 1000 mense in Orania woon sal dit in elk geval lagwekkend wees om nou reeds mense te kry om op ‘n nasionale vlak vir Orania te stem. Kiesers se stemme gaan veel meer oor korttermynwense as langtermyndrome.

 

Laat ons nie toelaat dat die uitslag van ‘n munisipale verkiesing ons mense negatief oor ons vryheidstrewe maak nie. Orania was nog nooit so sterk soos nou nie. Kom ons skep ‘n nuwe koalisie van Orania-inwoners, ondersteuners en organisasies (ook politieke partye) wat ons vryheidsideaal deel en saam sal werk om dit vinniger ‘n werklikheid te maak.

47 Comments

 1. Zelda

  Stem volkome saam nl.kruisie by stembus in Suid-Afrika is tans `n illusie vir Afrikanervryheid.
  Orania is `n uitstekende goeie beginpunt vir selfbeskikking tot Afrikanervryheid.
  Die uitbouing en uitbreiding van Orania is dan ook kardinaal van belang en hopelik word ook soortgelyke dorpe gestig.
  Goeie en geselekteerde bemarking kan ook help en daar is baie idees en denke daaromheen.

  Reply
 2. Dries van den Heever

  Ons het Orania en moet nou verseker dat dit ‘n ekonomiese sukses word voordat ons enige ander ideale koester. Hier moet die Afrikaner ‘n eknomiese mag word wat aan sy inwoners werk bied en ‘n geleenthied om te groei. Sonder dit is selfbeskikking nie haalbaar nie. Dit is egter ‘n begin en ons moet voortbou. Die geheim is im te gbruik wat huidiglik beskikbaar is.
  Uit die ekonomies mag vloei dan al die ander dienste soos beskerming, medies ens.
  Dit is ‘n mooi ideaal en haalbaar ook

  Reply
 3. Dries van den Heever

  Ons het Orania en moet nou verseker dat dit ‘n ekonomiese sukses word voordat ons enige ander ideale koester. Hier moet die Afrikaner ‘n ekonomiese mag word wat aan sy inwoners werk bied en ‘n geleenthied om te groei. Sonder dit is selfbeskikking nie haalbaar nie. Dit is egter ‘n begin en ons moet voortbou. Die geheim is om te gebruik wat huidiglik beskikbaar is.
  Uit die ekonomies mag vloei dan al die ander dienste soos beskerming, medies ens.
  Dit is ‘n mooi ideaal en haalbaar ook

  Reply
 4. Rudolf Herbst

  Dis voorwaar verblydend om te lees dat Orania ook besef dat ander instansies steeds nodig is om die boodskap oorgedra te kry.

  Jaco jou volgende oproep het betrekking: “Kom ons skep ‘n nuwe koalisie van Orania-inwoners, ondersteuners en organisasies (ook politieke partye) wat ons vryheidsideaal deel en saam sal werk om dit vinniger ‘n werklikheid te maak.”

  EK begryp jou verwysing na VF+ as politieke party wat, soos al die ander partye, die dienslewering retoriek gebruik het om voornemende kiesers te oortuig om vir hulle te stem.
  Kan jy asseblief aan uitwoners uitwys wat VF+ se betrokkenheid by Orania is en of hulle voortaan in gesprek sal tree met die Orania Beweging om, soos jou oproep tot ‘n nuwe koalisie duidelik uitspel, die Jan Allemanne van die volk waarvan die meerderheid steeds onbekend is met Orania, te bearbei om meer betrokke te raak by die vryheidsideaal. Dit was tog die oorspronklike visie van die VF+ met hul stigting en buiten dat hulle nie baie verbaal is oor die Afrikaner se selfbeskikkings ideaal by monde van die huidige party leier Mnr. Pieter Mulder nie, het heelwat van hul ondersteuners van hul vervreemd geraak en agter die DA se leeunagtige illusie begin aanloop. (Die DA is mos die sogenaamde offisiële opposisie, die organisasie waarin hulle hul heil sal vind.) Ek weet van hordes mense wat oorspronklik VF+ gestem het en nou een van 2 keuses uitoefen, of DA of wegbly stem. (Sommige individue beskou Mnr. Mulder selfs as ‘n 2de “Kortbroek” van Schalkwyk)

  Ek besef jy kan nie namens die VF+ praat nie, maar dit sou goed wees om te weet dat die VF+ meer publiek gaan begin betrokke raak by die uiteindelike selfbeskikkings ideaal en ons volle ondersteuning kan verwag, siende dat hulle binne parlementêre insette namens ons kan lewer.

  Ek glo dat hierdie geleentheid vir die Orania Beweging die geleentheid bied om meer prominent uit te staan as die uiteindelike organisasie wat, soos hulle al die heel tyd doen, die voetuig is om die volk wat nog sluimer wakker te skud en die wat hoop verloor het weer gefokusde rigting te bied.

  Orania Beweging = Vryheid en Selfbeskikking.

  Reply
 5. Johan Conradie

  Bykomende fondse kan ons vryheidsideaal geweldig laat versnel. Verstarde denke pootjie latente bronne van uitkoms en aksie. Afrikaners wat ons dilemma begryp, is moeg om mede-Afrikaners te oortuig dat die huidige Samesyn-Nasie tydelik is en net soos Apartheid van korte duur sal wees.
  Ons moet ’n baie hoë krans uitklim en baie sien nie kans nie – indien ‘n paar bo-op kan kom, kan hulle die toue afgooi wat dit vir baie mense makliker sal maak.
  Wat van ‘n Afrikaner-Lotto – baie lesers is nou naby aan floute maar beredeneer die uitwissing van ons volk en taal wat ons in die gesig staar, teen hierdie agtergrond.
  Hoeveel gebede en oproepe vir hulp word nie elke Sondag en ander dae in Afrikaanse Kerke geopper nie. Hulp vir Afrikaners wat toenemend in armoede verval omdat daar nie werk is nie en geleenthede toenemend kwyn . Ons werk agterstevoor – maak geld bymekaar om die wat val en reeds geval het, met aarvoeding aan die lewe te hou. Werk sal nie weer opduik vir hierdie Afrikaners nie, eenvoudig omdat Swartmense nie gaan terugstaan vir werksgeleenthede nie, definitief nie na wat hulle op skool geleer is aangaande die geskiedenis van hierdie land nie.
  Mense, hetsy arm of rykes, sal altyd kanse en die risiko neem om ’n som geld te bekom wat drome kan bewaarheid, wat andersins vêr in die toekoms lê. Hulle wil nie net geld gee nie, al is dit vir ’n verdienstelike geval, hierdie is maar die natuur van die mensdom. Hulle sal meedoen, maar daar moet ’n kans wees vir geluk. Solank die trekking regmatig geskied, al word selde iets gewen sal hulle hiervan vergeet en nie vrae vra nie. Hoeveel duisende rand word nie daagliks spandeer aan vliegtuigkaartjies om familie in die buiteland te gaan besoek nie, afgesien van tydrowende reëlings, kommunikasie en allerhande hulp aan geliefdes.
  Om slegs die gevolge van Afrikaners se sosiale verval te verpleeg is nie volhoubaar nie. Die oplossing is om dit te voorkom, werk te gaan skep soos met die oprig van fabrieke – Lotto-geld kan hiervoor gebruik word.
  Volgens skrywes steun 10,000 mense die vryheidsideaal – gestel elkeen spandeer R100 maandeliks, beteken dit ‘n R1 miljoen boerpot. Die wenner ontvang R500 000 en die res gaan vir ontwikkeling.
  Die prima-uitleenkoers is die laagste in jare maar ’n koerse van prima plus tot drie punte en meer word tans op lenings gehef wat in die verlede nie sou gebeur nie – hierdie tendens is verdag. Baie Afrikaners lewe van rente-inkomstes op beleggings, opbrengste tot so laag as vyfpersent. Die verskil tussen vyf en twaalfpersent kan ’n bron wees van hoe Afrikaners mekaar kan bystaan ten einde meer opbrengs te verkry maar ook van leners om die gelaaide rente liewers vir ons eie saak aan te wend.
  Lotto-geld kan ook instaan as borg vir bykomende sekuriteit vir Afrikaners wat hul geld sal leen vir mede-Afrikaners. Duisende Afrikaners leen miljoene rand daagliks by banke vir masjiene, voertuie en toerusting. Baie Afrikaners bedryf baie jare reeds besigheid, almal met ’n lang geskiedenis van integriteit. Sulke sakemanne sal boonop geen beswaar hê nie, indien die publiek versoek word, om hul te oordeel na hul dade.
  Wat sal dit beteken in praktyk ? mense wat nou 5% persent rente ontvang kan byvoorbeeld die vragmotor koop wat ‘n mede-Afrikaner benodig, hy bly die titelhouer tot die lening afbetaal is en ontvang 10% persent rente. Die lener betaal steeds 13% maar die verskil kan gaan vir administrasie en uiteindelik vir ons saak.
  Ek kan nie aan ‘n beter plek dink as Orania om die koppeling, administrasie en trekking te behartig nie. Hierdie skrywe is ‘n klip in die bos en ‘n mens sou graag van ander volkstaters verneem aangaande gedagtes en voorstelle hoe die pas na ‘n uitkoms versnel kan word – vergelyk die rol van Luthuli House tot voordeel van Swartmense.
  Die meerderheid Afrikaners begryp en verstaan nog nie dat ons uitkoms nooit daar sal wees waar die meeste Afrikaners nou woon nie – almal sal uiteindelik moet migreer na die Westekant van die land. Slegs ‘n gebied waar Afrikaners te minste negentigpersent van die bevolking uitmaak, sal oorlewing waarborg. Dit beteken ons gaan self werk, die luies wat nie leer werk het nie, of nie self wil werk nie, moet gerus aanbly waar hulle nou woon, daar is baie mense wat hulle kan bystaan.
  Volkstaters gaan nie in vyandskap met hul bure, die Swartmense en Bruinmense leef nie. Ons het klaar baklei, die oor en weer beskuldigings van wie vir wat verantwoordelik is, moet uitgeklaar word. Ons gaan soos enige land ter wêreld, met mekaar en ander lande besigheid doen. Kom ons los die kwetsende uitlatings en sien opgewonde daarna uit watter land se lewenswyses die vinnigste voorspoed en rykdom kan voortbring.
  Swartmense en Bruinmense sit met geweldige uitdagings wat oorkom moet word, ook die Afrikaners; Swartmense se ondeurdagte lewenswyse om onbeplan kinders in die wêreld te bring, is bykans die oorsaak van alle ellende – die Bruinmense se traagheid om hulself uit die moeras van dwelm- en drankmisbruik te trek is omdat die juig onder Bruinmense nie hoop sien nie, vreemdes hou aan hul geleenthede okkupeer – die vooruitsig van ‘n toekoms in hul eie land, sal die misbruik van dwelms en drank binne maande halveer. Afrikaners se doodsvrees om met hul hande te werk en hul gebrek aan vaardighede om met die hele wêreld van masjinerie en voertuie te werk, is die grootste bydraende faktor tot hul lamheid en na alles op te sien. Vergelyk die nasies in Europa waar alles uitgedink is, met swaarkry het hulle toerusting, masjiene en voertuie uitgedink wat die lewe vir hulself net aanhoudend makliker gemaak het – soveel so dat die gerief hiervan, jou nie wil laat ophou werk nie.
  Afrikaners gaan baie prysgee soos die gunstige klimaat en baie ander hulpbronne, maar sal ontslae wees van geweldige sosiale probleem-bagasie. Jy kan nie binne in ‘n vuur veg nie, kom uit en begin van die kant af om te blus – die Afrikaner moet hom self eers dokter of die gate in sy eie boot toestop voor hy ander kan help. Afrikaners kan in hulle eie land uiteindelik ‘n volksmotor, -bakkie, -vragmotor en -trekker vir Afrika vervaardig. Daar kan aanvanklik begin word om eers al die flenters meesterlik te herbou – met en uit al hierdie kennis en ondervinding, kan die Afrika-modelle later ontwerp en vervaardig word.
  Liberales sal altyd, op die ou end, by Patriotte moet gaan skuiling soek.

  Reply
  • Niel Swart

   Jy het nogals ‘n punt beet, sonder fondse kan mens nie veel vermag nie. Ek is egter gekant teen ‘n lotery. Dis vir my in beginsel verkeerd om ‘n toekoms op die geluksgodin se ‘gawes’ te bou. Dis dalk net my siening maar ek glo vas in my oortuiging.

   Die tweede punt wat jy aanraak rakende die leen van geld aan ander is vir my die oplossing. Ons Afrikaners moet vir ons bank(e) stig waarin ons geld kan deponeer en ander weer kan by leen. Fraksionele huiseienaarskap is ook iets waarna mens kan kyk om dit moontlik te maak vir mense om makliker ‘n huis te kan bekostig. Dit stel ook die meer gegoede mense in staat om te bele in residensiele eiendom sonder om noodwendig ‘n hele huis te besit en oormatig aan die bateklas blootgestel te wees.

   Ek raai enige een aan om die onlangse dokumenter ‘The Inside Job’ te kyk. Dit handel oor die finansiele krisis en hoe korrup die wereld se finansiele stelsel is. As mens ook na die lys van die top 100 rykste mense in die wereld kyk is daar ‘n disproporsionele groot hoeveelheid van hulle wat in die bankwese werk en sogenaamde ‘Hedge Funds’ bestuur.

   My punt is egter dat ons ons eie finansiele stelsels skep wat ons geld in beleggings kan kanaliseer wat tot die Afrikaner se voordel strek. Huidige wetgewing verplig ons basies om sekere versekeringsmaatskappye te verryk deur lewenspolisse, annuiteite en pensioenfondse. As mens na die gebeure by groot versekeraars soos AIG kyk is hulle besig om niks anders as te dobbel met ons geld nie. Sekere hooggeplaastes verryk hulself en aanvaar geen verantwoordelikheid vir hul roekelose bestuur nie.

   Tweedens moet Orania die tuiste word van Afrikaner vindingrykheid en ons moet ons eie hoe-tegnologie firmas skep. Firmas soos Microsoft, Google, Facebook, Twitter ens het letterlik biljoene uit niks geskep. Dis glad nie kapitaal intensief nie, skep redelik vinnig rykdom en kan werk verskaf aan honderde geskooldes. Die geld wat hieruit voortvloei word dan aan ander plaaslike industriee bestee wat direk by armoede verligting betrokke is.

   Reply
   • ARNOLD DE BEER

    Dit is so lekker om julle planne te lees.
    My blog naam by Praag is arnieann.
    Ek probeer vergeefs daar om ‘n dinkskrum te vestig. Maar nee! hulle verkies om oor en weer mekaar sleg te sê.
    Ek propageer Orania by elke moontlike geleentheid. Ek kry omtrent geen terugvoering nie.
    Ek dink dat dit dalk jaloesie is.Baie van hulle was doemprofete en is nog steeds.
    Niel; Ek weet nie of jy so nou en dan ‘n bietjie rondblaai tussen al die onderwerp blaaie nie. Ek deel jou sienswyse en stem volkome met jou saam.
    My voorstel is dit: Begin met ‘n opleidings kollege, Landbou skool,en dan natuurlik ‘n Universiteit.
    Soos dit nou gaan in die NSA. is daar nie meer plek vir die Afrikaans sprekende student nie.
    So iets sal die populasie van Orania uit sy nate laat bars.
    Hoe meer mense hoe meer behoeftes. Dit bring werksgeleenthede.
    Die enigste “Kapitaal”wat benodig word is vir die oprigting van die geboue.
    Dit gaan ‘n kapitale invloei veroorsaak wat vir niks sal skrik nie. Dink net hoeveel winsgewende sake moontlikhede word gekep.
    Hoe meer mense, hoe meer behoeftes. Iemand moet dit kan voorsien.
    Dit sal ‘n selfonderhoudende infrastruktuur wees. Dit is die een ding wat heel eerste aangespreek moet word.
    Orania sal dan met die Afrikaner room sit. dit is die mense wat ons daar wil hê. Hulle sal die bouers van die Afrikaner Volkstaat wees.
    Hulle sal sorg dat al daardie goeie idees van jou in plek kom.
    Dit is goed om materialisties te wees. Waarvoor leef jy dan as jy nie ryk kan word nie. Dìt is wat die Volkstaat sy mag gaan gee.
    Al sy inwoners moet skatryk word.Dan sal dit die beste plek wees waarheen die res, wat nog nie daar is nie,sal wil woon.
    Begin met ons jeug!!!!

    Reply
    • Niel Swart

     Ek stem honderd persent saam. Dit begin by opleiding.

     Soos jy ook genoem het is ons probleem egter dat ons te maklik mekaar kritiseer en mekaar sleg se. (bygese dit was geensins my bedoeling met my kritiek van ‘n lotery nie)

     Ek dink, soos hier onder ook genoem is, dat ‘n tegniese kollege/skool (met landbou vakke) ‘n belangrike begin kan wees. Ek glo daar bestaan reeds ‘n groot vraag daarna, dis net ‘n kwessie van geboue en personeel (dosente en admin).

     Ek is eintlik maar nog self ‘n student, weet nie hoe sulke goed tot stand sal kom nie, maar iewers moet ons begin en ek is bereid om by te dra daar waar ek kan.

     Reply
 6. Ben de Klerk

  Kom ons maak ons eerste doelwit om 5 000 mense op Orania te vestig.
  Dan word baie besighede lewensvatbaar, so ook skole ,dokter ens.
  Dan kan ons selfs die verkiesing wen (ongeveer 10 000 mense gestem) in ons area.Dan kan ons self sorg dat die VF+ n verteenwoordiger ekstra in die Noord-Kaap het.Kom ons los die politiek vir die VF+,ons bepaal ons eerstens daarby om Orania te laat groei.
  Ons kan gerus begin “brainstorm” oor alle moontlikhede om dit te bereik.Onthou dat n mens nie in so n sessie debat voer of dit gaan uitwerk nie.Waardeer dus almal se gedagtes,al is dit radikaal of ‘anders’.Ons moet juis leer om wyer te dink.
  My voorstel is:
  Kom ons begin n tegniese kollege op Orania
  Flip Buys se solidariteit het al klaar die voorbeeld gestel met Soltech–hulle kry VER meer aansoeke as wat hulle kan hanteer.Hulle lei net elektrisiens op.Daar is nie meer baie plekke waar ons kinders opgelei kan word nie–en hulle het ook nie geld nie
  Ons moet loodgieters,teelaars,messelaars ens oplei.
  Dit beteken tegniese vaardige dosente wat na Orania moet trek.
  Dit beteken n klomp jong energieke studente wat n paar jaar van hul lewe op Orania spandeer.
  Dit beteken hul ouers en familie en vriende wat hier kom vakansie hou en Orania se beeld uitdra —wat tot verdere vestigings kan lei.
  Ons moet eerstens
  n besigheidsplan daarvoor skryf
  dan begin om geld in te samel as ons n werkbare plan het
  Instansies,indiwidue,erflatings,trusts in Afrikanerhande sal geteiken moet word met n haalbare plan om geboue op te rig,dosente te betaal en beurse te gee vir behoeftige studente,toerusting te koop.
  Solidariteit sal genader moet word om ons te help met raad en kontakte

  Ons taak is om kontakpersone te kry wat kan deelneem aan die projek.Orania Beweging sal n netwerk moet skep om klein tegniese besighede te kry waar hierdie studente hul praktiese jare kan doen enige plek in die land

  Die arm Afrikaner kan NET opgehef word as jy hom of dan sy kinders veral kan onderrig en oplei.Dis al manier om standhoudend geld in n huishouding in te bring en so die armoede-spiraal te breek.”Voerkrale” werk nie om mense se omstandighede permanent te verbeter nie.Dit word ook meesal misbruik deur lui en slegte mense wat onrehabiliteerbaar is.

  Dis n groot taak,maar nie onhaalbaar nie.
  As ons dit kan droom,dan kan ons dit ook doen—Solidariteit het dit bewys!!!

  Reply
  • ARNOLD DE BEER

   Ben;
   Ek verkondig presies dit wat jy nou daar voorstel.
   Ek het dit so pas hier bo genoem. ‘n paar ander skrywers het dit ook voorgestel.
   Kom ons vra vir Jaco om so ‘n blog te begin. ( Is dit die regte naam?)
   Ek is oortuig daarvan dat finansieele hulp van oral sal instroom vir so ‘n projek.
   Ek is verder ook oortuig daarvan dat dit die grootste projek in die geskiedenis van Orania sal wees.
   Orania sal onmiddelik ‘n reuse sukses wees. Dit gaan aansteeklik wees, en sal die nuwe “gier”word waaraan almal deel van sal wil wees.

   Jaco, wat dink jy?

   Reply
 7. Zelda

  Jaco, ek glo daar is hoop en my pleidooi is: Orania het ONTWIKKELAARSKAPITAAL (miljoene) nodig vir infrastruktuur, fabrieke ens vir baie meer WERKSKEPPING en sodoende sal hope meer mense daar vestig. Dit val nie uit die lug uit nie, maar ek glo geselekteerde en goeie BEMARKING kan help om ontwikkelaars vir Orania te kry bv. bemarking onder invloedryke en welgestelde besigheidsmense wat beinvloedbaar is vir die saak en situasie. Die bemarking vir ontwikkelaars kan enige plek in die land wees, maar dalk makliker in Afrikaanse gebiede soos Pretoria ens. Dit moet net fisies en reg hanteer word en soos hulle se ‘voeg die daad by die woord’, want ek glo dit is haalbaar en realisties.
  Orania stel klaar `n goeie voorbeeld vir die res van die land mbt selfwerksaamheid vir selfbeskikking, maar het dit verder nodig op `n baie groter skaal en daarvoor is ontwikkelaarskapitaal nodig.

  Reply
 8. Swartskaap

  Die Afrikaner se toekoms gaan nie gebou word deur politiek of geweld nie , maar wel deur briljante besigheidmanne. Die Afrikaner moet besef dat hy safari pak en masjiengeweer moet ruil vir n das en n aktetas. En as ons geen ander keuse het nie sal ons , ons vryheid koop.

  Reply
 9. DANIE COETZEE

  Die strewe na selfbeskikking behoort op al sy bene te staan. Ten eerste is daar Orania wat ‘n werkbare model ilustreer waarvolgins selfbeskikking bereik kan word.
  Tweedens is daar die poletieke arm met inspraak in die kabinet wat die strewe kan verduidelik en beding.
  Dan het ons die burgerlike arm wat mense apolities kan motiveer en groeps belange kan beskerm en bevorder.
  Op grondvlak lyk dit egter of hierdie partye nie saamwerk nie.
  Die gebrek eaan samewerking het ‘n vlak bereik waar dit lyk of daar teen mekaar gewerk word.
  Dan is daar nog die VVK.
  Kan iemand dalk verduidelik hoe almal inmekaar skakel.

  Reply
  • ARNOLD DE BEER

   Ons is Afrikaners. Ons resepte verskil net.Die bestandele het nie verander nie. Ons kan nog net nie besluit watse koek ons moet bak nie. dit is al.
   Orania is darem al in die bakoond.
   Die Volkstaat koek is amper gereed.
   Nog net die versiersel moet gedoen word.

   Reply
 10. Johan

  Ek glo die VVK is die weg na vryheid.
  As jy nog nie gerigestreer het om in ons eie boere-verkiesing te stem die 23 en 24ste September 2011 nie maak so.
  http://www.vvk.co.za

  Reply
  • Mike

   Johan ek het ‘n groot probleem met die genomineerdes van die VVK. Ek wil jou ook vra om dit nie ‘n boere-verkiesing te noem nie. Die VVK sukkel om noemenswaardige getalle kiesers te registreer en as ons nou begin met “boere”-verkiesing ook nog waarborg ek jou gaan daar nog minder kiesers wil registreer.

   Reply
   • ARNOLD DE BEER

    Die VVK moet hulle self in Orania vestig. Hulle verkondig iets wat reeds bestaan en werk.
    Hulle moet net eers leer om in vrede met mekaar te leef!!!!

    Reply
 11. Du Toit Maritz

  Ek wonder of daar nie mettertyd ‘n natuurlike beweging van mense na een of ander swaartepunt (soos Orania) sal wees nie. Apartheid het veroorsaak dat ons mense in ‘n dun lagie oor die hele land versprei het: ons het eintlik maar die Britse Empire hier oorgeneem.

  Post-apartheid is daar reeds groot dele van die land waar ons vreemdelinge is. Ek voorsien dat mense van alle etniese groepe, insluitend ons, na middelpunte sal soek. Orania is een, maar daar sal heel waarskynlik in die toekoms nog wees.

  Reply
  • ARNOLD DE BEER

   Ek voorspel dat daar binnekort ‘n “Groot Trek”na Orania gaan wees.
   Blankes gaan daarheen stroom. hulle gaan mekaar vertrap om ‘n “foothold”daar te kry.
   Ek hoop die Base van Orania gaan dit kan hanteer.
   Pasop om nie “uitgekoop”te word nie!!!

   Reply
 12. Zelda

  Na aanleidig van my vorige skrywe, het ek skielik `n vraagteken.Ek het onlangs gesels met iemand (voorheen baie hoe posisie beklee in veiligheidsdiente) wat daardie wereld ken en simpatie het. Hy het gese dat besigheidsmanne moeilik daar sal bele, want die verspreidig/uitvoer van produkte sal verhinder word op slinkse/subtiele maniere en so die groei of vooruitgang van die dorp belemmer, omdat groot besighede daar nie sal voldoen aan hul vereistes mbt etniese samestellings vir bv groot besigeidskonsortiums ens nie. Ons is steeds tot `n mate afhanklik van SA reels, regulasies en wette as dit by bv. uitvoer van produkte kom. Die arbeidsoorlog in SA kan klaar nie gewen word nie en as verdere private groei en inisiatiewe so gestuit gaan word,is Afrikaner ( via Orania) rug teen die muur.
  Mens kan dit `n kans gee en probeer, maar ek wonder maar net.

  Reply
  • Mike

   Zelda ek is bietjie skepties oor hierdie persoon se bewerings dat verspreiding en uitvoere verhinder kan word. Sou so iets wel gebeur kan dit maklik aangespreek word. Dit moet ons geensins verhinder om aan Orania te bou nie.

   Reply
  • ARNOLD DE BEER

   Zelda;
   Op die ou end gaan kwaliteit,gehalte.betroubaarheid en prys die norm wees. Mense gaan nie goedere koop wat nie hieraan voldoen nie,
   Ons weet dat dit nie die swarte se sterk punt is nie ,om verskeie redes. Hulle staak vootdurend en demand die onmoontlikke van hulle werkgewers.Dit kan nie so voortgaan nie. Orania sal daardie leemtes kan vul. En daardie groot maatskapye gaan nog kom tou staan vir ‘n plekkie op Orania.
   Dit bekommer my nogal op ‘n manier!!

   Reply
 13. Dimitri Delport

  Ek sit hier in Amerika en lees julle briewe. Ons stel ook belang in Orania. Ons sal binne die volgende jare terug kom Suid-Afrika toe. Ek is hier vir besigheid in California. Wat ek graag wil se is dat as jou produk wat jy fabriseer van goeie gehalte en kwaliteit is en jou prys is reg sal almal en dit maak nie saak van waar af nie die produkte wil aankoop. Ek deel met nuwe produkte elke dag dis wat ons hier doen. Fabriseer en bemark nuwe produkte. En as ek eendag daar uit kom by julle sal ek baie vinnig n werkswinkel begin wat nuwe produkte produseer en invoer. Verspreiding sal nooit n probleem wees nie. Feit.

  Reply
  • ARNOLD DE BEER

   Dimitri;
   Ek is nog hier. Sê net wat jy wil hê en ek begin . Ek het ‘n groot werkswinkel en genoeg gereedskap. Ek is ‘n ingeneur en het self al ‘n paar patente.
   Dit sal ek op Orania gaan doen, en dan ook sommer werk verskaf.

   Reply
 14. Dimitri Delport

  O ja nog n ding is as een van julle slim Boere n idee het vir n nuwe produk of al klaar n nuwe produk se patent uitgeneem het, maar iemand soek wat kan help om die produk te fabriseer en te bemark hier in Amerika kontak ons gerus by anyproduct@gmail.com
  Vriendelike groete. Die Delports.

  Reply
 15. ARNOLD DE BEER

  Jaco;
  Wat is die rede dat die VF+ so stom geraak het oor die Selfbeskkikings idiaal?
  Mulder het nie woord daaroor gepraat nie. Voor die laaste “Stemming” het hierdie feit oral sy kop uitgesteek. Ek kan nie glo dat die VF+ dit nie gesien het nie.
  Dit laat my wonder of dit ‘n goeie idee is om hulle daarby te betrek.
  Hoe vêr het hulle die doelpale verkuif? Ons sal eers weer na hulle beleid moet kyk!!!!

  Reply
 16. Lourens Prinsloo

  Ek het nou al die artikels gelees en dit bekommer my dat ek so min weet. Behalwe dat baie sin maak en ook nie sin maak nie. 1. Wie het Orania onafhanklik verklaar of is dit nog ‘n gedagte? 2. Wie gaan verseker dat wanneer vooruitgang plaasvind dit nie deur die huidige regering geannekseer word nie? 3. Wie is VF+, het die leiers nie te vinnig stil geword nie, is dit nie tyd om ‘n party te stig met ruggraad nie?
  Ek deel in die meeste van die sienings, maar ‘n ewe skielike samtrekking van Afrikaners op een plek, maak in die land net nie sin nie. Moet die onderhandelings nie eers afgehandel word oor selfbeskikking nie?
  Wie gaan ons verteenwoordig en gaan ons mekaar waarborg om saam skouer aan skouer ‘n sukses van die Afrikaner staat te maak. Is ek onnodig wantrouerig of gaan die geskiedenis hom herhaal. Ek vra maar net. Groetnis

  Reply
  • Mari Cloete

   Die vrae wat jy “maar net vrae” is vrae wat baie mense antwoorde op soek maar nog min het dit so hard op uitgespreek.

   Ons stem almal saam met die beginsels en almal dink uit die boks met idees en almal glo in die konsep, ek wat al ‘n paar jaar woon in hierdie gebied het al op my eie antwoorde afgekom.

   Mense is nie wie hulle voorgee nie maar wat hulle doen en bereik.

   Soos ek vorentoe genoem het almal dink uit die boks maar niemand doen uit die boks nie.

   Selfbeskikking het vele betekennisse en afleidings. Een van hulle is die direkte afleiding.

   Vrae op jou antwoorde hoe ek dit sien is
   1. Die dorp is nie onafhanklik verklaar nie en sal ook nie vinnig nie. Geen instelling kan onafhanklik verklaar word solank hy afhanklik is van die res van die land nie.
   2. Niemand gaan vir jou daardie waarborg kan gee nie. Wat verseker is die huidige regering sal nie hierdie instelling annekseer so lank as wat hierdie instelling nie ‘n bedruiging vir hulle is nie.
   3. Om ‘n party te stig met ruggraad kan help die vraag is “waar kom die ruggraad vandaan?”. Die ruggraad moet by elke persoon bestaan wat betrokke is en nie net by die uitverkorendes nie.

   Verder Selfbeskikking kan net groei en in hierdie gemeenskap spesifiek deur middel van ondersteuning.

   Om terug te gaan na onafhanklikheid, vir ‘n instelling om onafhanlikheid te werf beteken dit moet onafhanklik wees van enige buite die instelling se invloede of produkte. Wat nie die geval hier is nie.

   Ongelukkig uit ondervinding kan ek met duidelikheid dit noem dat ons volk is inhalig en gun die ander een niks solank as wat jy nie deel van die uitverkorende groep is nie.

   Jou wantroue is nie verniet nie

   Ek antwoord maar net

   Reply
 17. John

  Ek wil nie probeer om in een plasing vir jou volledig sin te maak nie: dis trouens nie moontlik in ons huidige situasie nie omdat dinge byna daagliks verander: soms hand-omkeer!

  Om jou vrae eers direk te antwoord:

  1.Orania is nie volledig onafhanklik nie. Wat ons wel het, is ‘n hof uitspraak in 2000 wat ons Oorgangsraad se lewe verleng het ten einde met die Regering te onderhandel: ons het dus ‘n sekere plaaslike “onafhanklikheid”. Verder gee artikel 235 in die Grondwet ons heelwat regte (wat ons moet opneem anders verval dit!).

  2. Ons kan aanneem dat daar struikelblokke en selfs blatante intimidasie sal wees: ons hanteer dit met die wet solank ons kan. Buite Orania is dit reeds daar, en dus nie verskillend nie.

  3. Ek kan nie namens die VF+ praat nie: hulle het ‘n plek en doen goeie werk, maar die taak is eenvoudig oorweldigend! Politiek alleen is beslis nie genoeg nie.

  As algemene agtergrond net dit: Orania se navorsing is omtrent 60 jaar oud, en om dit op te som: die sosioloë het bepaal dat in ons geval is vryheid slags moontlik met eie gebied, eie instellings, en eie arbeid (lees dit gerus weer en weer, en oordink dit). Ons het dit geglo en daarmee begin werk. Orania staan reeds 20 jaar, en dit sê op sigself veel!

  Jy het reg om wantrouig te wees, maar om niks te doen is nie ‘n opsie vir die Afrikaner nie, tensy hy net in geld belang stel, en die hoë risiko daaraan (in Afrika in elk geval) verdiskonteer. Anders moet hy emigreer.

  Dit is so eenvoudig as wat ek my opsomming kan stel. Ek woon al 15 jaar hier en sien min hoop elders in Suid Afrika. Selfs “uitwoners” het ‘n plig om hier te belê, die plek te ondersteun en te help, en gereeld te kom kyk/ kuier. Elkeen is nou self verantwoordelik.

  Reply
  • Rudolf Herbst

   Dankie vir u terugvoering aangaande die VF+, Dr. John.

   Die informasie wat u uitlig is vir heelwat lesers/uitwoners dalk nuus en ander is sekerlik vertroud daarmee.

   Miskien kan u vir ons ‘n aanduiding gee oor die Orania Beweging se toekomsplanne na aanleiding van Jaco Kleynhans se oproep, en ek haal aan: “Kom ons skep ‘n nuwe koalisie van Orania-inwoners, ondersteuners en organisasies (ook politieke partye) wat ons vryheidsideaal deel en saam sal werk om dit vinniger ‘n werklikheid te maak.”

   Is dit moontlik dat u vir uitwoners kan uitwys wie die geoogmerkde koalisie organisasies, (ook politieke partye), mog wees, sodat daar duidelikheid kan wees van hoe breed Orania, (en sekerlik by implikasie dan ook die voorgestelde gebied), se belange voorgestaan en behartig word.

   Ek stem saam met u dat elkeen self verantwoordelikheid moet aanvaar en ook is, om te verseker dat ons GESAMENTLIK uiteindelik weer ‘n eie regering, grondgebied, instellings, kultuurgoedere ens. sal kan hê. Natuurlik deur eie arbeid alleenlik…

   Tog is dit ‘n feit dat ons nie almal, soos byvoorbeeld Steve Hofmeyer, ‘n publieke forum het om vanaf stem dik te maak nie. Dis juis die rede hoekom individue soos myself, alhoewel my bydrae hoe gering ookal mag wees, van forums gebruik maak wat geskep is ter uitbouing van die selfbeskikkings ideaal. Aldus my vraag, na aanleiding van Jaco Kleynhans se oproep tot koalisie vorming, oor die betrokkenheid, (of moontlike betrokkenheid), tussen die Orania Beweging en ander organisasies wat dieselfde doelstellings het.

   Ek sal dit ook wardeer as u vir my u opmerking aangaande artikel 235 in die Grondwet beter uiteen kan sit.
   Ek haal aan: “(wat ons moet opneem anders verval dit!)”

   Beteken dit dat sou die Xhosas, Tswanas, Zoeloes, of watter etniese groepering ookal, in die toekoms, byvoorbeeld oor 40jaar van nou af, die behoefte hê tot selfbeskikking, daar nie meer in die Grondwet onder artikel 235 voorsiening gemaak sal wees daarvoor nie. Is u van mening of weet u vir ‘n feit dat daar ‘n vervaldatum op artikel 235 is of gaan wees. (Verskoon my onkunde).

   Verwys u opmerking na u inleiding: “…: dis trouens nie moontlik in ons huidige situasie nie omdat dinge byna daagliks verander: soms hand-omkeer!”

   Groetnis daar in die Afrikanertuiste.

   Reply
   • Jaco Kleynhans

    Rudolf,
    Ek dink ons toekomsplanne is baie eenvoudig. Ons weet wat ons wil hê en ons gaan dit bereik met of sonder hulp. My idee en voorstel oor ‘n breër koalisie kan dus net ter ondersteuning hiervan wees en is nie ‘n voorvereiste nie.
    Ek dink wanneer ons van ‘n koalisie praat is my behoefte vir ‘n breër Afrikanergroepering waarin verskillende stemme toegelaat word en aan wie niemand onderhorig hoef te wees nie. Orania doen sy eie ding en hoef aan niemand anders as sy eie strukture te verwoord nie, maar het wek toegang tot ‘n groter netwerk van organisasies. Ons mense wil hê dat Afrikaners groter moet saamwerk, sonder dat dit noodwendig in ‘n streng hiërargie hoef te wees.
    Wat Artikel 235 aanbetref: Dit sal in die grondwet bly solank as wat dit nie deur die parlement uit die grondwet verwyder word nie. Iets wat selfs heeltemal moontlik is. Iemand het eenkeer vir my gesê dat die VSA met dieselfde grondwet slawerny toegepas het, daarna slawerny verbied het en daarna selfs regstellende aksie ingestel het. ‘n Grondwet is dus in baie gevalle dit wat mens van hom maak en juis daarom ons standpunt dat die Afrikaner hom nooit net op die juridiese kan beroep nie, maar dat ‘n werklikheid (Orania) noodsaaklik is. Ons moet dus Artikel 235 realiseer, anders raak dit ‘n uitgediende artikel wat vir ‘n rede in 1996 ingesluit is, maar net nooit van die grond af gekom het nie.
    Jaco

    Reply
 18. Rudolf Herbst

  Dankie Jaco,

  Ek hou van jou idee oor ‘n breër koalisie en stem saam oor die voordele daarvan. Dis goed om te weet dat die Orania Beweging wel toegang het tot ‘n groter netwerk van organisasies.
  Ek glo jy begryp dat dit vir Jan Alleman heel moontlik ‘n onbekende feit is, gegewe die feit dat ek glad nie kan onthou dat enige organisasie publiek propageer dat hulle die Orania inisiatief 100% ondersteun en gevolglik hul lede aanraai om dan ook lidmaatskap van die Orania Beweging op te neem nie. (Ek is heel moontlik verkeerd).
  Ek het wel opgelet dat Solidariteit ‘n advertensie plaas aan die onderkant van die elektroniese nuusblad.

  Jou stelling: “Ons mense wil hê dat Afrikaners groter moet saamwerk,…” (Ek lees: Ons mense = Orania Beweging lede), is glo ek die algemene gevoel onder al die individue en hopelik organisasies wat selfbeskikking voorstaan. Ek’t altot vervelens toe gehoor ons Afrikaners kan nie saamstaan en saamwerk nie.

  Ek hoor wat jy sê aangaande artikel 235.
  Dit sou tog goed wees vir die saak, myns insiens, as meer en meer van die organisasies wat tans die vermoë het om die saak verder onder die publiek se aandag te bring en die gereedskap tot hul beskikking sou inspan om hul lede aan te spoor om, al is dit dan nou nie spesifiek Orania nie, maar wel in die uiteindelike voorgestelde area, eiendom te bekom en moontlik soortgelyke projekte aan te pak.

  Soos jy tereg sê: “Ons moet dus Artikel 235 realiseer, anders raak dit ‘n uitgediende artikel wat vir ‘n rede in 1996 ingesluit is, maar net nooit van die grond af gekom het nie.”
  Hoe langer daar gesluimer word en hoe langer dit vat vir individue en organisasies om hul energie, finansies en tyd aan die gemeenskaplike saak van uiteindelike selfbeskikking in die voorgestelde gebied te laat realiseer, hoe vinniger gaan die ligitieme deur wat artikel 235 vir ons oop gelos het stadig maar seker toe, totdat hy eensklaps dalkies eendag in ons gesigte toegeklap word.

  Soos Dr.John gesê het: “Elkeen is nou self verantwoordelik.”
  Ek stem saam, maar voel ook dat organisasies wat namens die Afrikaner selfbeskikking voorstaan, ‘n verantwoordelikheid het teenoor hul lede, (of in die geval van VF+ hul kiesers), om die vryheidsideaal as hoof doelstelling daar te stel en hul lede aan te moedig om alles moontlik te doen om dan so betrokke te raak dat hul aksies sal lei tot meerderheids besetting van die voorgestelde gebied en die uiteindelike onderhandelinge waarin ons weer oor ons eie sal regeer.

  Ek hoop van harte dat die leiers van die ander organisasies, (waaronder die VF+), jou oproep tot ‘n moontlike koalisie en groter samewerking sal in ag neem en dat daar iets positiefs daaruit sal spruit. Die tyd stap aan en wag beslis nie vir ons nie…..

  Sterkte daar in die Afrikanertuiste met die goeie werk wat julle namens ons doen.

  Reply
 19. Tertius Theron

  Vergun my asseblief…Selfbeskikking kan nie deur ‘n stemmery verkry word nie, dit is eintlik absurd, want sodra jy in ‘n minderheid is verval enige stemmery. Selfbeskikking is basies ‘n reg en klaar. Vergeet van lotery, dit is nie eens ‘n debat werd nie (met alle respek Johan).

  Ons groep mense wat afrikaans praat en in Jesus Christus glo en ‘n geskiedenis in Afrika het, wie se bloed hier geskep is en gevloei het, MOET ons pen hier in afrikabodem inslaan.

  My gedagte hieroor:
  A Ons het:
  1. genoeg rede, aanspraak en reg
  2. kundigheid
  3. leierskap
  4. ‘n nageslag wat dit werd is om voor iets beters na te laat

  B Ons benodig:
  1. nuwe leierskorps (geen kerk/politiek)
  2. projekte (veiligheid, behuising, infrastruktuur, landbou, energie, hantering van kommoditeite op groot skaal, klinieke, et al)
  3. finansieringsplan
  4. aankoopplan van SA landbouprodukte op groot skaal (ons eie mense se landbouprodukte regoor die land)
  5. verkoopsplan van bg. produkte aan SA en oorsee
  6. dienste organisasies (munisipaal, pos, vervoer, medies, ens.)
  7. ‘n nuwe vlag en lied
  8. grondwet

  …begenoemde om mee te begin, dit is ver van ‘n volledige benadering, ons moet ook ons identiteit weer herstel. Selfs om die mense te mobiliseer om dit te begin, kos geld. Ek dink die eerste ding is vir so ‘n groep indien hulle kans sien hiervoor en dit wil doen, is om eerstens vir God erkenning te gee en ‘n lysie wandade uit die weg te ruim (drank misbruik, gesinsontwrigtings, onkuisheid, hoogmoedigheid, sportmalheid, materialisme, daar is nog…). Ons moet stop om te probeer onderhandel met die huidige regering vir enige-iets en net ons eie ding berekend, doelgerig, logies en met vasberadenheid te doen. Ons voorouers het ‘n gestalte van rots gehad en ‘n hart van goud, respek vir God en sy Woord en hul volksgenote…Ons klomp moet begin om vir mekaar te leef en die eie belang eenkant te sit…ons kan dit definitief regkry al is dit vir ons kinders en hulle kinders. Die mense sal kom, selfs van oorsee, selfs buitelanders sal wil aansluit by ons eienaardige groep…
  Dankie, sterkte…

  Reply
 20. Louis Marais

  Goeie dag Jaco,

  Ek stem met alles saam behalwe met een punt. Ek stem saam dat ‘n Volkstaat nie by die stembus gekry kan word nie.

  Maar ek nie saam met jou mening dat ons moet gaan stem by die verkiesing nie. Die rede is as volg: NB: Ek neem aan dat die mense wat gaan stem Christene is.

  1. Alle politieke partye moet onderdanig wees aan die grondwet dws. daar is nie ‘n verskil tussen Allah en God nie. So elke een wat sy kruise trek stem saam met daardie beginsel.

  2. Die feit dat Afrikaners nie hulle kruise trek nie sal ‘n gevoel van eengesindheid skep tussen Afrikaners.

  3. Die feit dat die Afrikaners DA stem nadat Zille die vryheids manifes van die kommuniste omhels het is direkte aanval op Afrikaner vryheid.

  Ek kan aangaan en aangaan maar ek dink ek het my punt gestel.

  Groete,

  Louis Marais

  Reply
 21. ARNOLD DE BEER

  Daar is altyd die mense wat voorwaardes stel. Niemand, op hierdie stadium het die reg om enige voorvaardes aan enige iemand te stel nie. Dit lei net tot tydmors en daar kom nooit eenstemmigheid nie. Werk aan Orania en aan selfbeskikking. Die res van die verskille sal self opgeklaar word.As ‘n persoon meer tuisvoel in die huidige opset, dan moet hy daar bly waar hy is.
  Hier moet eerstens ‘n Volkstaat geskep word. Nie ‘n hemel nie. Inderdaad met God se hulp, maar moet nie God se taak probeer oorneem nie.’n Christen mens sal van nature die regte pad volg, en dit is wat ons Afrikaners is.
  Die mense wat neig om te verklaar dat die Afrikaner dan nou so onchristelik geraak het,is besig om te oordeel.
  Dít word deur die Bybel verbied.So hou maar by die Woord, en spandeer die tyd wat nog oor is , om ‘n Volkstaat te bou.

  Reply
  • Ben le Roux

   Hoor,hoor!

   Reply
  • Tertius Theron

   Ek dink dit is elke Christen se plig om te oordeel, sodoende kan jy tussen reg en verkeerd reg kies, die Woord verklaar dat dit nie reg sou wees om te veroordeel nie, met ander woorde om ‘n oordeel oor iemand uit te spreek nie, daar is ‘n verskil tussen oordeel en veroordeel…

   ….moet dit eers en dat eers….. – is maar ook ‘n voorwaarde, is dit nie ?…

   Om ‘n virtuele volkstaat te skep is maklik, maar om die werklikheid tot stand te bring sal ons sekerlik die beursies uithaal en geld op die tafel sit – geld – grond – sekuriteit – grondwet – infrastruktuur ens ens ens – Volkstaat – …sela.

   Reply
 22. Mari Cloete

  Selfbeskikking, Christenskap, Julle mense sterkte. Befin by jou eie huis voor jy die wereld wil verower.

  Reply
 23. Stefan

  Jaco,
  Ek sal graag wil weet hoe Orania artikel 235 gaan realiseer? Is dit iets wat die hof moet besluit? Wat is hierdie stappe wat gevolg moet word en waar trek Orania met die stappe? Daar in 2005 was n vergadering oor selfbeskikking in Orania wat toe gebeur?

  Reply
  • Jaco Kleynhans

   Stefan,

   In kort: Selfbeskikking is in my opinie nie ‘n gebeurtenis nie, maar ‘n proses. Elke nuwe huis wat met Afrikanerarbeid in Orania gebou word is ‘n stappie verder in hierdie proses. Elke produk en diens wat ons self hier lewer is ‘n stappie verder. Die uitbou van ons eie munisipaliteit en die verbetering en uitbreiding van ons infrastruktuur is alles stappies in die rigting van groter selfbeskikking. Met ons huidige getalle is dit egter nog al lang pad na ‘n groter mate van selfregering. Ons vorder in my opinie egter elke dag hiermee. Orania se standpunt hieroor is breedweg dat die reg nie die werklikheid vooruit kan loop nie, maar dat die werklikheid wat ons hier vestig die reg (dit wat ons later deur onderhandelinge, hofsake, ens sal moet afdwing of verkry) vooruitloop.
   Met die huidige omvang van Orania en sy aktiwiteite en steun kan ons seker nie vir baie meer vra as wat ons het nie. Ons sal eenvoudig duisende meer mense in Orania moet hervestig.

   Reply
 24. Jaco Lambrechts

  Ek bewonder die suksesse van Orania. Tog jammer dat dit so klein gebly het. Ek het ‘n jaar in Israel gebly. Daar was voor die 1880’s ook nie veel aan die gang nie. Toe die Jode op groot skaal begin instroom, het die land begin ontwikkel en ons weet almal hoe dit vandag lyk. Meer Afrikaners in Orania, sommer baie meer, gepaargaande met toenemende grondverkryging, kan die Israel-suksesse hier in Suider-Afrika herhaal.
  Net my vraag nou: Ek is 43 jaar oud, ongetroud en met werkservaring in oproepsentrums (call centres), gastehuise, reis adminsitrasie en politieke en historiese navorsing. Hoe kan ek in Orania benut word en sal ek ‘n goeie lewe daar kan maak?

  Reply
  • Jaco Kleynhans

   Jaco,
   Die beste sal wees om Orania te besoek en te kyk wat beskikbaar is. Orania (net soos Israel in die begindae)is waarskynlik ‘n makliker plek vir entrepreneurs om in te vestig. Die beste is om maar te kom kyk wat beskikbaar is.

   Reply
 25. Danie Smit

  Ek het gekyk na ‘n besigheid begin in Orania,Ek het die dorp 2x besoek en was ‘n lid van die Orania beweging, het selfs een van hulle toere deur Orania bygewoon. Dit was indrukwekkend 1,6 mil 20+ jaar terug nou ‘n paar 100 mil. Inderdaad indrukwekkend, en ‘n goeie fondament.

  In my oplees oor Orania , kom ek toe in ‘n Voorgrond, af op ‘n artikel oor die sogenaamde varke vergadering. Die klagte was dat die stigters nog altyd 80% beheer het. Orania beweging het gedurende die toer dit duidelik gemaak dat die stigters geensins beloon was nie. Ek het geglo hul moes beloon gewees het vir die 1,6 mil risiko kapitaal. Hulle het nou blykbaar, volgens hulle eie tydskrif die Voorgrond nog 80% beheer oor honderde miljoene, terwyl hulle 21 terug 100% van 1,6 mil beheer, het, en hulle is glad nie beloon nie., hoe werk hul somme?

  Hulle en hul erfgename , kan dus nou Orania , met hul meerderheids stem likwideer, en oorsee vertrek met honderde miljoene. Dit lyk my vir my dat alle grond eienaars, dus aandeel houers in die aandele blok maatskappy , bywoners op die stigters lede se grond is. Ek is nie bereid om ‘n bywoner op ‘n ander man se grond te raak nie, dus sal ek en my vrou , beide gegradueer, met ons eie besighede bly waar ons is.

  My navraag oor die beheer amper 1 jaar gelede, was die verskoning dat hulle daarna kyk. Ek hoop dat die beherende aandeelhouers sal besef dat ter wille van die Afrikaner saak, hulle beheer moet afstaan aan die aandeel houers (grond eienaars )van die Orania aandeleblok.

  Ek hoop volgehoude druk van binne en buite , kan die adelstand van Orania oorhaal om ter wille van die Afrikaner, afstand te doen van hul plek om die konings gesin se ronde tafel. Ek hoop dit gebeur voor vyandige pers daarvan hoor.

  Reply
  • Ebert

   Danie,

   Die Orania Dorpsraad (aandeleblokmaatskappy) en die Orania Bewiging was nog altyd baie oop en eerlik oor die aard van eiendomsreg op Orania. Daar is ook geen storie vir die vyandige pers nie.

   Orania word bedryf as ‘n aandeleblokmaatskappy volgens die vereistes van die Wet op beheer van Aandeleblokke. Daarvolgens het Orania twee soorte aandeelhouers. Eerstens is daar eienaars van ontwikkelde grond of gedienste erwe (die sg “gewone grondeienaars”). Tweedens is daar die ontwikkelaarmaatskappy wat al die ongedienste grond besit.

   Omdat die grootste deel van Orania se grond nog ongediens is, beskik die ontwikkelaarmaatskappy oor die meeste aandele, maar met elke nuwe erf wat gediens en verkoop word, word sy belang in die aandeleblokmaatskappy van Orania minder. Wanneer al die grond ontwikkel en oorgedra is aan “gewone grondeienaars”, sal hy nie meer ‘n aandeel in Orania hê nie.

   Daar is drie meganismes wat “gewone grondeienaars” beskerm. Eerstens hul gebruiksregkontrak met die aandeleblokmaatskappy. Indien Orania se grond verkoop sou word, bepaal die gebruiksregkontrak dat die “gewone grondeienaars” alle voordeel sal ontvang vir die grond wat hulle besit. Omdat dit al Orania se ontwikkelde grond is (wat die meeste werd is) sal hulle dus die meeste van die geld ontvang. Die ontwikkelaar kan dus, hoewel hy die meeste aandele hou, net die deel van die geld kry wat op die kaal ontontwikkelde grond van toepassing is, want dit is al grond waarvoor hy ‘n gebruiksregkontrak het. Niemand kan dus oorsee verkas met die “gewone grondeienaars” se geld nie.

   Tweedens wys die ontwikkelaarmaatskappy volgens sy ooreenkoms net 1 van die 7 direksielede van Orania se aandeleblokmaatskappy aan. Die res word deur die “gewone grondeienaars” wat die ontwikkelde erwe besit, aangewys. Die direksie sal dus nie teen die wense van die gewone eienaars Orania verkoop nie.

   Derdens mag die Orania aandeleblokmaatskappy nie enige skuld aangaan nie, wat beteken dat die grond veilig is en nie verpand kan word nie.

   Dit is weens hierdie behoorlike grondslag dat Orania se waarde so gestyg het. Dinge word op hierdie grondslag gedoen sodat die vermoë van die staat om in te meng met die beplanning en bestuur van Orania tot die minimum beperk kan word. Dit is op gesaghebbende regsadvies gebasseer wat bekom is met die koop van Orania.

   ‘n Aandeleblok met gebruiksregkontrak in Orania is eenvoudig meer werd as kaart en transport waar die strate oorloop van riool, vullis en misdaad.

   Reply
 26. Jan du Randt

  Mense pasop vir Dimitri Delport wie in Long Beach, Kalifornië woon en wie so gretig na nuwe produkte soek. Moet nou nie sê julle is nie gewaarsku nie!

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

1 + twelve =