fbpx

Dirk Viljoen, mede-grondlegger van die volkstaatbeweging is in Mei vanjaar kort voor sy vier en tagtigste verjaarsdag in Pretoria oorlede. Dirk is op 31 Mei 1932 naby Middelburg (Kaap) gebore en het in verskeie Kaapse dorpe gewoon waar sy ouers as koshuisouers waargeneem het. Na sy skoolloopbaan het hy by die Universiteit van Pretoria as landmeter gekwalifiseer.

Dirk het as landmeter op verskeie plekke gewerk. Op Winburg het hy sy vrou, Magda, ontmoet en kort na hulle troue het hulle na die destydse Rhodesië verhuis. Dit was destyds nog ‘n pioniersland waar hy plase uitgemeet het. Sy twee oudste kinders is in 1957 en 1959 daar gebore terwyl hulle dikwels rondgetrek en in die veld gewoon het.

In 1964 het hulle na Suid-Afrika teruggekeer en die eenvoudige omstandighede vir vestiging in Pretoria verruil. Nog ‘n seun en ‘n dogter is daar gebore. Daar het hy vir die Departement van Beplanning gewerk en deeltyds ‘n Meestersgraad in Stads- en streeksbeplanning aan die Universiteit van Pretoria behaal. Hy het ‘n gesaghebbende beplanner geword en het, saam met vennote, die firma Plan Medewerkers gevestig en bestuur.

Dirk was sedert die middel 1960’s by SABRA (die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-Aangeleenthede) betrokke. Hy het afsonderlike ontwikkeling ondersteun en was ‘n voorstander van planmatige en billike skeiding tussen die volkere van Suid-Afrika. Daar het hy in aanraking gekom met prof Carel Boshoff, voorsitter en dr Chris Jooste, direkteur van SABRA en het later saam met hulle ‘n beslissende rol in die volkstaatbeweging gespeel. Hy was ’n stigterslid van die Vereniging van Oranjewerkers, van die Afrikanervolkswag en van die Afrikanervryheidstigting.

Saam met prof Boshoff as charimatiese politieke en geestelike vertolker van die volkstaatgedagte en dr Jooste as sosiale demograaf en diepte navorser, was Dirk die geografiese beplanner. Hulle was ’n formidabele en oortuigende driemanskap wat die deurslaggewende rol in die aanwysing van die Noordwes-Kaap as gebied waarbinne ‘n Afrikanervolkstaat kan ontwikkel, gespeel het. Hy was in 1989 ook mede-outeur van die gesaghebbende boek “die Volkstaat as Afrikanerbestemming”, waarop talle ander boeke en navorsingstukke gevolg het wat die idee van ‘n volkstaat verkondig het.

Met sy betrokkenheid en kundigheid was Dirk ook ‘n vanselfsprekende kandidaat vir die Volksstaatraad waarop hy van 1994 tot 1997 as voltydse lid gedien het. Daar het hy tot talle verslae oor die moontlikhede wat die Noordwes-Kaap vir volkstaatontwikkeling inhou, die lig laat sien. Hy was ook lid van die Vryheidstigting se Burgerraad en het in Orania belê, hoewel hy sy planne om daar te vestig weens persoonlike omstandighede nie kon uitvoer nie. Hy het in Jongensfontein afgetree en is later terug na Pretoria waar hy die laaste jare van sy lewe versorg is.

Dirk Viljoen is deur almal wat hom ken as ’n ware heer beskou en is as aangenaam, hoflik, nugter en fyn besnaard beskryf. Hy is deur diensvaardigheid gemotiveer en het nie persoonlike voordeel of eer nagejaag nie. Magda het hom reeds einde verlede jaar ontval, maar hy word deur 4 kinders, 6 kleinkinders en 9 agterkleinkinders oorleef.

Dirk Viljoen

2 Comments

  1. Simon

    Dit is werklik jammer dat as ‘n pionier Dirk homself nie in Orania kon vestig nie maar ons in dankbaar vir al die stryders se bydrae om Orania ‘n werklikheid te help maak.

    Reply
  2. revamus (ons kom!)

    Mag die Twee-voudige Opperwese van ewige Waarheid en Lig ons barmmhartig wees en nog talle persone soos Dirk Viljoen na vore laat kom. Daar wag verseker ‘n mooi toekoms op ons indien ons heelhartig na Hom wil terugkeer.

    Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

3 × 5 =