fbpx

Dit is alombekend dat Afrikaners se bande met ons stamlande in Europa gedurende die tweede helfte van die 21ste eeu ernstige skade gelei het. Die ANC se propagandaveldtog teen Afrikaners was uiters suksesvol en lande, organisasies en individue wat eens ons vriende was, is oornag in haters van die Afrikaner omskep.

Burgers van lande van regoor die wêreld het tydens die Tweede Vryheidsoorlog aan die Boere se kant geveg. Die lys in die voorportaal van die Oorlogsmuseum in Bloemfontein is ‘n goeie bewys van die omvang van vriendskap wat tydens die oorlog teenoor die Boere geheers het. Ook na die oorlog was die bande met Europa sterk.

Ons weet egter almal wat na die 1948-verkiesing gebeur het. Die resultate van die propagandaveldtog wat teen die Afrikaner gevoer is, is vandag nog oral sigbaar. Vra maar enige ouer Nederlander, Fransman of Duitser wat hy van Afrikaners weet en dink en woorde soos “rassisme” , “apartheid” en “menseregteskendings” sal waarskynlik aangehoor moet word.

Kan die Afrikaner se beeld in die buiteland en in besonder in ons stamlande weer herstel word? Kan ons weer sterk bande met Europese lande bou?

Om hierdie vrae te beantwoord, sal ons eers moet besef dat wat verby is, verby is. Ons kan niks aan die geskiedenis doen nie. Daarmee saam sal ons moet aanvaar dat ons beeld in die buiteland steeds sleg is en dat dit tyd sal neem om te herstel. Europa van vandag lyk ook heelwat anders as die Europa van 1899. Een van die grootste nagevolge van die Tweede Wêreldoorlog is ‘n verskuiwing na links in Europa en in besonder weg van identiteit en die soewereine nasiestaat.

Deur op die behoud van ons Afrikaneridentiteit  en ons strewe na selfbeskikking te fokus, sluit ons onmiddellik ‘n groot deel van die Europese bevolking uit. Enige poging om die Afrikaner se beeld oor die algemeen in Europa te probeer verbeter, sal dus ‘n moeisame en bykans onmoontlike taak wees.

Daar is egter goeie nuus. Regoor Europa is daar sterk politieke partye, burgerlike organisasies en verenigings wat weer die klem op identiteit en die nasiestaat begin plaas. In Nederland is daar die Partij Voor De Vrijheid en organisasies soos die Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging en die Nederlands Zuid-Afrikaanse Werksgemeenschap.

In Vlaandere is daar Vlaams Belang en die Vrienden van Zuid-Afrika. In Frankryk groei Front National tans sterk. Afrikaners moet bande met hierdie partye en organisasies smee, eerder as om te probeer om die algemene beeld van die Afrikaner onder die massas in Europa te herstel.

Nog ‘n groot voordeel is tyd. Die generasie van die 1960’s en 1970’s se opstande is besig om oud te word. Nuwe generasies Europeërs staar hoë werkloosheid, verarming, toenemende misdaad en die verbrokkeling van hul kulture en tale in die gesig weens die toestroming van immigrante en asielsoekers, maar ook weens regerings se pro-Europa en anti-soewereine staat-standpunt oor dekades heen.

Toekomstig geslagte Europeërs sal heel waarskynlik weer met erns na die behoud van hul identiteit begin kyk. Die Afrikaner sal en kan met hulle aanklank vind.

9 Comments

 1. A G GOVAERT

  Elke weldenkende Nederlander en Vlaming met ‘n bietjie gevoel vir verwantskap moet besef dat ons met ‘n bietjie steun die huidige glybaan van die Afrikaans en afrikanders in Suid-Afrika dalk ‘n bietjie horisontaal kan help trek. Dit is ons morele plig, as familie iets te help verander aan die gevolge wat die stigmatisering vir die Afrikaans. Ek lees nou die mooi taal en probeer self ‘n bietjie Afrikaans te praat tydens my baie professionele en toerisme besoek. Ons moet help insien dat ons ook in Vlaandere en Nederland het afrikaans nodig het. Aanvanklik ervaarde ek ook ‘n bietjie drempelvrees, maar baie vinnig het ek gevind dat daar ‘n heerlike afrikaanse deur vir my oop gegaan het. Ek vind; dit is regtig die moeite werd. Niemand anders sal ons help, behalwe ons, die mense wat dit kan. En dat sy ons Vlamingen, Nederlanders en Afrikaners. Almal saam, 30 miljoen mensen, tog wel ‘n baie groot groep mense. Heerlik tog!

  Reply
 2. Dr. Krispien

  Ek het nog nuit van die Boere-Afrikanse kant af van Boere-Afrikaners se bande met hulle STAMLANDE gehoor nie. Ek het gedink die Boere-Afrikaners het heeltemaal vergeet van waar hulle afstam, hoofsaaklik Duitsland, Nederlande, Frankryk, Italie. Die Boere-Afrikaners is Europeaans en nie n’ homo africanus nie. Ja, ons Duitsers het groot simpatie gehad met die Boere in hulle verdediging van hulle vreyheid teens die engelse wereld-imperium. Jy ken sekerlik die ‘Krüger-Depesche’ van Kaiser Wilhelm II., wat groot komplikasies tussen die Duitse Ryk en die engelse imperium vir Duitsland die gevolg gehad het en ons was die tyd reeds aan die kant van n’ oorlog tyssen Engeland en Duitsland. Jy weet sekerlik ook dat 1896 60% van die inwoner van Johannesburg Duits gepraat het. Dit was n’ doring in die oog van die engelse dat Boere en Duitsers die aarde-skate van Suid Afrika onder beheer gehad het. Maar ons het ook nie vergeet nie dat ook Boere-Afrikaners bereidwillig met die engelse imperium teen ons 1914 te velde getrek is en 1916 graag Duits Suid-Wes annektier en Duitse besit onteien het. Ook gedurende die tweede wereld oorlog was Suid Afrika en daaronder ook Boere-Afrikaners weer in die alliansie van die wereld-liberalisme onder die julle nou te ly het. Nee, vergeet van identiteit en souvereine nasional-staate in Europa en in die westelike-waarde-gemeenskap wat sy self demokraties, liberaal, antifasisties, antirassistie en wat ookal benoem. Julle het met julle hulp met die vernietiging van Duitsland julle eie identiteit vernietig. En nog eens, wees versigtig met die benoeming van die groupe die wat jy genoem het. Die is al onder waarneming van die verskillende geheime staats-polisie-dienste en word al as regs-radikaal aangesien, so ook diegene wat kontak met hulle maak.
  Groete

  Reply
  • Simon

   Uit die geskiedenis is dit duidelik dat ‘n groot gedeelte Afrikaners teen die Anneksasie van Duits Suid Wes in die eerste wêreld oorlog en SA se aandeel in die tweede wêreld oorlog gekant was en daar heelwat wrywing in Afrikaner geledere hieromtrent was.

   Feit is SA was toe ‘n Britse kolonie en b.v. beroep soldate het waarskynlik geen (of min) keuse gehad nie net soos Duitse beroep soldate van Duitse kant misbruik is deur die regering van die dag gedurende die tweede wêreld oorlog en hul waarskynlik nie toe ‘n keuse gehad het nie. Heelwat van die vrywillige SA soldate in beide oorloë was natuurlik ook “Engelse” SA’ners.

   Sou die Afrikaners die Anglo Boere oorlog gewen het sou dit hoogs onwaarskynlik wees dat die Boere republieke Brittanje sou ondersteun het in die twee wêreld oorloë. Eerder, mens kan net wonder wat die uitkoms van die wêreld geskiedenis sou wees as die Boere republieke Duitsland in die eerste wêreld oorlog ondersteun het, en die Duitsland / Oostenryk ens. alliansie die oorwinnaars was. Die tweede wêreld oorlog sou heel waarskynlik nooit plaasgevind het nie.

   Een ding wat ek wel raak gelees het en my laat wonder het oor Duitsland se ondersteuning aan die Boere in die Anglo boereoorlog is die volgende:

   “The Kaiser said things,incredible things, things that rocked the continent and started a series of explosions heard around the world. To make matters
   infinitely worse, the Kaiser made silly, egotistical, absurd announcements in public, he made them while he was a guest in England, and he gave his royal permission to have them printed in the Daily Telegraph. For example, he declared that he was the only German who felt friendly toward the English; that he was constructing a navy against the menace of Japan; that he, and he alone, had saved England from being humbled in the dust by Russia
   and France; that it had been his campaign plan that enabled England’s Lord Roberts to defeat the Boers in South Africa”

   Bron: How To Win Friends And Influence People, Dale Carnegie

   Verder is daar ‘n standbeeld ter ere van Prins Christian Victor van Duitsland buite Windsor Kasteel wat in SA aan Britse kant geveg het en ook daar gesterf het.

   Interessant né.

   Reply
   • Frank

    Goed gestel! Dus indien die Duitsers (offisieel) die boere help veg het teen die engelse in die Anglo boere oorlog, sou die boere (heel moontlik) gewen het en dus nie opgeroep word om teen die Duitsers te veg in die wereld oorloe nie. Duitsers het dus die eerste skuif gemaak…

    Reply
 3. Stamlander

  Goed dat dhr. Kleynmans zich realiseert dat het Europa waar de stamlanden liggen niet meer het Europa is zoals het was. Europa is hard op weg om ook een regenboognatie te worden geleid door kapitalisten en cultureel-marxisten. Dit gebeurt met aan hun zijde de media en de blinde elite. Waarde schenken aan je eigen identiteit en cultuur wordt gestimuleerd, tenzij deze van Europese afkomst is. Dan is deze racistisch en zelfs strafbaar. De Europeaan wordt monddood gemaakt op eigen continent en dient volgens de huidige heersers eigenlijk de facto te verdwijnen.

  Orania is dan ook een volstrekt lovenswaardig project. Dr. Krispien heeft gelijk in het feit dat de Europese partijen die sympathie tonen voor Orania vaak als rechts-radicaal worden aangezien. Maar hierin dient niet vergeten te worden dat dit gezegd wordt vanuit een extreem marxistische gedachte waarin zelfbeschikking van blanke volkeren gezien wordt als racisme. Pioniersdorpen als Orania moeten niet vrezen voor deze beschuldigen, aangezien dit van de zijde komt van organisaties die de Afrikaners überhaupt geen toekomst willen gunnen.

  Ik wil afsluiten met de volgende woorden. Houd jullie rug recht. Houd moed. En vooral, maak waar, waar jullie van dromen! Het Europa van nu ondersteunt jullie niet. Maar het Europa van het verleden én het Europa van de toekomst ondersteunt jullie wel!

  Reply
  • Jaco Kleynhans

   Dankie vir wyse woorde!

   Reply
  • T Theron

   Geagte Stamlander en Dr Krispien, ek stem saam met beide van julle. Die Boere-Afrikaner volk (Vryheidsgesinde Afr) is volgens my ‘n eie volk, met alles wat ‘n eie volk kan he. Ek dink die ‘verlede-konneksie’ van die Boere-Afr volk met sy oorspronklike stamlande behoort in die toekoms weer sterk na vore te kom (aanklank te vind).
   Die Vryheidsgesinde Afr en sy Stamlandgenote het immers in die verre verlede saam enorme offers gemaak vir ‘vryheid’. Ek glo nie daardie offers en die smart wat vandag beleef word was/is verniet nie en juis daarom het hierdie twee ‘groepe’ veel in gemeen veral vir die toekoms en beide se strewe na vryheid.

   Reply
 4. Klaus Jochem

  Ja, Simon jy is reg as jy se die Prinz Christian Victor von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg was van duitse afkoms. Hy was 29. Oktober 1900 in Pretoria in die ouderdom van 33 jaare weens malaria gesterwe. Maar hy was in Windsor, Berkshire, Engeland geboore, lid van die engelse koninklik familie, die ma was n’ dogter van die koningin Viktoria van Engeland. Hy was engels en engelse offisier. Viktoria van Engeland was ook die grootmoeder van Kaiser Wilhelm II. Daar was destyds dwars deur Europa engste verwantskaplike verhoudinge tussen al die regente. Dit het egter nie die groot ramp in Europa verhinder en die Duitse Ryk en darmee Duitsland as onafhandlike nasie is ten laaste met die kapitulasie van die Duitse weermag op die 08. Mai 1945 uit Europa verdwyn. Dit het ook in Oktober-maand 2011 gedurende die europeese bank konferensie in Frankfurt die federaale finanzminister Wolfgang Schäuble duidelik gemaak dat Duitsland sedert die 8. Mai 1945 nie meer soewerein was nie. Hy het verder gesee dat die nasionaal-staat en selfs die volkereg oorblyfsels van die 20. eeu is en toekomstig nie meer van belang is nie en selfs ongewens is. Ons dom Duitsers het daarvan niks gehoor nie, dit het nerens in die kourante gestaan en die staats-tv het daarvan ook niks berig nie. Na Brüssel toe is al die nasianaale soevereiniteit van al die europeese staate oorgedra word. Die klein Groot-Brittanie opsien daarteen nog n’ bietjie. Maar dit is net n’ vrag van tyd. Wat het reeds op die 7.November 1957 die Earl of Gosford in the house of lords gese: ‘Her Majesty’s government are fully in agreement with World Goverment. We agree that this must be the goal, and that every step that is humanly possible must be taken to reach that goal.’ (Joint under-secretary of state for Foreign Affairs). En die leader of the British Labor Party (Clement Attlee) het in 1934 met die jaarlikse konferensie gese: ‘We are deliberately putting loyalty to a world order above loyalty to our own country.’ Wat wil daar n’ mens nog se, die saak loop reeds lank tyd. Kyk na die mag-houers in Brüssel, die europeese kommissie se kommissarise kom direk af van Goldman-Sachs of het groot verbintenis na Goldman-Sachs. Ons benoem die kommissie reeds as die EUSSR. Ons het kompleet ons hoop verloor vir ons volk, ons nasie. Ja Stammlander, maar die marxistiese, bolchewistiese rigting het die mag ons het niks daarteen. Ek wens julle het almal reg en die tyd sal kom vir n’ reaksie teen die vandagse ‘mainstream’. Maar ek is bang dat dit met n’ groot knal sal kom en ons Duitsers is absoluut ongewapend en weer midde binne.
  Groete

  Reply
 5. Cornelia

  Daar is min uitdaging in ‘n lewenshouding wat net die meerderheid volg, soos ons polities korrekte medeburgers in Suid-Afrika, om hulle sodoende materialisties te verseker. Mens is maar ‘n nommer in die massa. Om egter ‘n ideaal na te streef, al is jy ‘n belaglike minderheid,kan ‘n verskil maak. Die geskiedenis het vele voorbeelde van minderhede wat met die moed van hulle oortuiging baie reggekry het, al is dit nie altyd onmiddellik sigbaar nie. En ‘n moedige, stroom-op poging kan ook as inspirasie dien vir latere, meer gestruktureerde bewegings. Ons veg teen ‘n groot meerderheid, maar sukses is dikwels ook die ondergang van groot meerderhede. En dis tog beter om te veg as om saam te swem in die stroom.

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

3 × three =