fbpx

Die Amerikaanse universiteitsprofessor vir grondwetlike studies aan die gesaghebbende Notre Dame Universiteit en liberaal-konserwatiewe denker Patrick Deneen het onlangs ‘n stuk geskryf met die titel “How a generation lost its culture”.

Hy bekla daarin die huidige generasie se onkunde oor hulle geskiedenis, hulle godsdiens, kultuur en filosofie, kortom hulle beskawing waarvan hulle ‘n produk is. Die fondasie van Westerse denke bestaan vir meeste studente nie meer nie. En hy skryf as dosent by een van die top-universiteite oor die klein groep elite-studente met wie hy te doen het, nie oor die gewone “man op straat” nie. Wat vir Amerika geld, geld in vergelykbare mate ook vir Europa en Suid-Afrika. Hedendagse studente, wat verondersteld is om die leiers van die toekoms en die elite van ‘n land te wees, het geen benul van Plato, Aristoteles, Paulus van Tarsus, Martin Luther, Michelangelo, Abraham Lincoln en wat hulle gedoen of gedink het, om maar enkeles te noem.

Gewoonlik word die swak opvoedingstelsel vir die onkunde van jongmense geblameer, maar Deneen skryf dat die opvoedingsisteem presies sy doel bereik, naamlik om jongmense te skep wat geen geskiedenis, geen idee van die toekoms, geen ideale as volk of groep en geen beskawing meer het nie. Hulle is wel goed en gaaf, het besonder goeie punte en is presteeerders op baie terreine, het geleer om konflik te vermy en om sekere leë terme soos “diversiteit” en “verdraagsaamheid” hulle eie te maak en te respekteer, sonder om te weet wat dit eintlik beteken. Hulle is kundig op sekere gebiede maar het geen holistiese kennis en begrip wat vir hulle vertel wie en wat hulle is behalwe individue, en waar hulle vandaan kom behalwe van ma en pa, en wat hulle doel is, behalwe om die lewe te geniet, geld te maak en niemand aanstoot te gee nie.

Die Afrikaanse filosoof en eweneens professor (vir Godsdienswetenskappe), Danie Goosen bespreek ‘n soortgelyke toestand van kultuur- en identiteitslose mense in sy boek “Oor gemeenskap en plek”. Gemeenskap word op die agtergrond geskuif en daarmee saam ook kultuur, want kultuur word kollektief beoefen en uitgeleef en sonder ‘n gemeenskap van watter aard ook al kan daar nie ‘n kultuur wees nie. Sonder ‘n gemeenskap is daar ook nie ‘n geskiedenis, ‘n identiteit wat verder strek as sekere persoonlike voorkeure en sienings en ook nie ‘n strewe na ‘n toekoms vir die nageslag nie.

Kennis van jou kultuur en jou geskiedenis maak jou trots en moedig jou aan om daarop voort te bou. Juis dit moet verhoed word volgens die elite wat aan die hoof van opvoeding staan. Swak opvoeding is program, want sulke studente bevraagteken nie meer die samelewing waarin hulle leef nie.

Die simptome is ook in Suid-Afrika en ook onder talle jong Afrikaners aanwesig. Nie net dat hulle algemene kennis oor die geskiedenis en volkskultuur of wyer Westerse beskawing beperk is, hulle ervaar dat teen hulle gediskrimineer word en hulle wêreld uitmekaarval, maar weet nie hoekom nie en hoe om daarop te reageer nie. Te dikwels hoor ‘n mens die onbeholpe verdediging dat hulle nie verantwoordelik is vir apartheid nie (en dus net as individue beoordeel wil word) en dat dinge weer moet wees soos onder Mandela, waar almal gelyk behandel is en almal net Suid-Afrikaners was, volgens die terugskouende waarneming.

Dis nie toevallig dat geen behoorlike geskiedenis meer geleer word nie, nie op skool en toenemd ook nie meer op universiteit nie, net nog ‘n soort Mandela-bevrydingsprokie. Dis ook nie toevallig dat sigbare tekens van Afrikaner en ook Britse erfenis vernietig word. Mense sonder kultuur, passie, erfenis, geskiedenis en agtergrond maak goeie onderdane en is orals aanwendbaar soos ‘n soort “minions”.

Die dikwels verkondigde doelwit van die regerings en meningsvormers, dat die wat in die verlede geminag en gemarginaliseer is, nou ook tot hulle reg moet kom en daarom alles wat wit, Westers en christelik is eers moet terugtree, is ten beste skynheilig. As dit so was, sou byvoorbeeld swart tale bevorder en Afrika-gewoontes en kultuur herontdek word, Afrika-kuns en literatuur sou blom. Dit alles gebeur net as ‘n randverskynsel. En vir een kultuur om te blom is in elk geval die vernietiging van ‘n ander een glad nie ‘n voorvereiste nie. In teendeel, niks kan blom onder rookwolke en op slagvelde nie.

Die doelwit is veel eerder om ‘n soort mens volgens die kommunistiese ideaal te skep: ononderskeibaar, sonder eie opinie, net materialisties ingestel, sonder verlede, geskiedenis en ‘n hoop op meer as net die bekende teenwoordige lewe. Juis omdat dit wat ons in Orania doen so lynreg teen daardie doelwit indruis word ons so gehaat deur die selfaangestelde elite, nie omdat ons teen iemand sou diskrimineer nie.minions

4 Comments

 1. JOHN RODERICK

  TOEVALLIG HET EK VANDAG U GESPREK GEHAAD OOR PRESIES DIESELFDE ONDERWERP. DIE DING STAAN SO. EK HET IN 2015 NOVEMBER U GESKIEDENIS BLAD OP WHATS UP BEGIN. DIE DOEL DAARMEE IS OM OP U DAAGLIKSE BASIS GEBEURE IN DIE GESKIEDENIS TE BESKRYF. EK FOKUS VERAL OP DIE GROOT TREK,DIE ANGLO BOERE OORLOG,VOLKSPLANTING,BEKENDE HISTORIESE FIGURE WAT INSLUIT ABO GENERAALS DIGTERS SKRYWERS ENS. EK PROBEER DIS IETS OORDRA EN DIE VERONDERSTELLING IS DAT OUERS DIT VIR KINDERS MOET VERTEL SOOS EK VERTEL WAS AAN MOEDERSKOOT. EK WAS GESKOK DAT JONG MENSE VAN 22, 23 NIE EERS WEET WIE IS JAPIE GREYLING OF A.G.VISSER NIE.SOMS VOEL DIT EK STRY U VERLORE STRYD!
  EK HOU OOK VAN TYD TOT AANDE WAAR EK BV SPREEK WOORDE SE BETEKENIS INLYN BRING MET VANDAG SE MODERNE SAMELEWING. DIE OS EN DIE OSSEWA IS U MOOI VOORBEELD MBT SPREEK WOORDE.
  EK HOU OOK KRANSLEGINGS BY VERAL DIE KIMBERLEY KONSENTRASIE KAMP MONUMENTE EN BETREK ALTYD GESINNE.
  EK STEM SAAM DAT DIE DERDE GESLAG BESIG IS OM DEUR DIE SKOOL TE GAAN EN DAT HUL NIKS LEER NIE MBT GESKIEDENIS. HUL GAAN DIS NIE DAARDIE IETS NOEM DIT NASIONALISME BINNE HUL HE SOOS WAT EK HET NIE.
  EK SIEN DIT AS U ERNSTIGE PROBLEEM EN WIL SE DAT ONS DIE LAASTE GESLAG IS WAT IETS KAN MAAK.
  BESTE WENSE JOHN RODERICK.

  Reply
 2. Bernard

  Ek wil nie hiermee kommentaar lewer tot die gesprek nie,maar liewer n gunsie vra asseblief.Eerstens baie dankie vir die baie interresante opsommings en waarnemings.Dit is regtig insiggewend.Tweedens wil ek vra as u nie vir ons lesers insetsels wil invoeg met betrekking tot Die Groot Trek,Anglo boere oorlog ensovoorts nie.N paar gedigte sal ook aangenaam wees.Ek weet daar is heelwat inligting wat ons kinders en selfs ook ons middeljarige garde aangaande ons ryke Afrikaner geskiedenis sal van wil weet.Baie dankie

  Reply
 3. Marius Minnaar

  Dit maak ‘n mens hartseer, maar is ongelukkig waar. Ons “oues” moet beslis ons trots en mening nie onder ‘n maatemmer verberg nie, maar met ordentlikheid kalm ons standpunt uitdra.

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

14 − 9 =