fbpx

Cross-at-Sunset3Die Pew Navorsingsentrum uit die VSA het ‘n verslag getiteld  Die toekoms van Wêreldgodsdienste bekend gemaak wat handel oor die toekomstige ontwikkeling van veral die getalle van wêreldgodsdienste tot en met 2050. Die verwagte bevolkingsgroei tot 2050 is 35%. Daar is bevindinge waarvan ons moet kennis neem.

Die Christendom is tans die grootste godsdiens in die wêreld met 2.17 miljard aanhangers en sowat 31% van die wêreld se bevolking. Die getalle van Christene sal teen 2050 toeneem tot 2.9 miljard, maar die persentasie sal feitlik dieselfde bly. Die Christendom se groei hang veral saam met die groei in lande wat meer onlangs Christelik geword het in Afrika suid van die Sahara en ander derde wêreld lande, maar dit word wel negatief geraak deur bevolkingsafname in die tradisioneel Christelike lande in Europa en Noord-Amerika. Behalwe die bevolkingsafname in die Westerse lande gaan die toenemende sekularisering ook ‘n invloed hê en talle kinders wat as Christene grootword besluit later om agnosties te raak.

Die Islam is die tweede grootste geloof met 1.6 miljard aanhangers of 23 %, maar dit is die vinnigste groeiende geloof en teen 2050 sal dit groei toe 2.7 miljard of 29% van die bevolking. Dus amper gelyk met die Christendom. Die Islam is sterk in die gebiede met die grootste bevolkingsgroei, soos Noord- en Wes-Afrika, dele van Oos-Afrika, Arabië, Suid- en Suid-Oos-Asië. Dit is as ’t ware ‘n “derde wêreld godsdiens” en die effek wat die Weste op die Christendom het soos sekularisasie, het geen effek op die Islam nie. Trouens, die Islam wen selfs veld in Europa en die VSA, alhoewel vanaf ‘n lae vlak. Behalwe natuurlike aanwas wen die Islam ook deur hulle sendingwerk, wat met groot bedrae geld deur Islam-state en organisasies ondersteun word.

Die derde grootste groep is die nie-godsdienstiges. Hulle getalle styg effens van 1.13 miljard na 1.23 miljard in 2050, maar hulle persentasie gaan agteruit, van 16.4 % tot 13.2 %. Die nie-godsdienstige mense is veral in kommunistiese lande soos Sjina, Viëtnam of Kuba, wat ‘n lae bevolkingsgroei het, of in Westerse lande (Europa, VSA) of in Japan. Die effense toename in hulle getalle weens die voortgesette ontkerstening van die Weste word egter deur bevolkingsafname in Westerse lande en in Japan gerelativeer. Hindoes, wat feitlik tot Indië en sy onmiddellike streek beperk is, se getalle styg weens bevolkingsgroei van 1 miljard tot 1.3 miljard, maar hulle persentasie bly met 15% feitlik gelyk.

Hindoes doen nie sendingwerk nie maar word as Hindoes gebore. Die groei is dus suiwer demografies van aard en in lyn met die wêreld se bevolkingsgroei.

Boeddhiste se getalle bly basis dieselfde met 500 miljoen, maar hulle persentasie gaan agteruit, van 7% na 5%. Boeddhisme is veral sterk in Oosterse lande wat ’n lae bevolkingsgroei het, soos Sjina en Thailand. Die mode-verskyning van Boeddhisme in die Weste het blykbaar geen noemenswaardige uitwerking op getalle nie. Tradisionele en natuurgodsdienste, wat veral in Afrika en Oos-Asië aangetref word, se getalle styg net effens van 400 na 450 miljoen en die persentasie neem af van 6% na 5%. Bogenoemde word ook bevestig deur die vrugbaarheidsyfers per godsdiens, met 2.5 kinders per vrou as die wêreld gemiddeld (en 2.1 as die vervangingskoers): Moslems s’n is 3.1, Christene s’n 2.7, Hindoes 2.4, Jode s’n 2.3, nie-godsdienstieg mense s’n 1.7 en Boeddhiste s’n 1.6.

Hierdie projeksie is egter nie in beton gegiet nie en hoogstens ‘n aanduiding. Bevolkingsgroei kan nog met ‘n mate van akkuraatheid voorspel word, maar faktore soos politieke veranderinge en godsdienstige herlewing maak dit baie moeilik. Die verslag werk met harde data, maar talle ontwikkelinge is aan die gang wat nog nie in data vasgevat kan word nie omdat mense in vele gevalle hulle godsdiens geheim hou en amptelik iets anders is as in hulle hart. Indien Sjina en ander kommunistiese lande hulle druk op godsdienste verder verslap kan skielik miljoene ondergrondse Christene na vore kom. Ook in Moslem-lande kan die getal Christene net geskat word en ‘n hele paar is amptelik Moslems maar in hulle hart Christene.

7 Comments

 1. Sebastiaan

  Dankie vir die skakel, Hanno. Ek het al heelwat van Johan Malan se boeke gelees en hou van wat hy skryf. Dit is skrifgetrou en suiwer.

  Reply
 2. Frans

  Dankie vir die inligting Sebastiaan. Net die volgende aanmerking. Statisties het die Christendom volgens jou artikel 2,17 miljard aanhangers maar hoeveel van die aanhangers is werklik Christene? hoeveel leef werklik volgens die Bybelse voorskrifte en norme? Dit sal ons seker nie kan bepaal nie want mens se maklik ek is ‘n Christen maar leef mens soos een? Groete

  Reply
  • Gemsbok

   Ek dink mens kan met groot gemak aanvaar dat iemand wat hom of haarself as ‘n Christen beskryf, ten minste meer sal poog om Christus se leringe te eerbiedig as iemand wat hom of haarself as Moslem, Boeddhis, Agnosties of Ateis beskryf.

   Die gebruik om ander gedurig op hul tekortkominge te wys of om hul toewyding tot Christenskap onder verdenking te plaas is egter nie hoe ‘n Christen behoort op te tree nie – neem eers die balk uit jou eie oog en laat diegene sonder sonde die eerste klip gooi.

   Laat ons eerder dankbaar wees en juig dat ons wat onsself Christene noem ‘n meerderheid is en daarmee oor baie ruimtes beskik om ons geloof veilig en openlik uit te leef, en bid vir die baie mense wat nie hierdie genade ontvang het nie.

   Reply
 3. Christo Conradie

  Frans,

  Dit is n baie geldige vraag, en ook belangrik om te weet en daar is handelinge wat behoort te volg op die kenneisname van so n uitslag, soos bv wat betref sending- en evangelisasievelde wat herbepaal mag word.

  Sover my kennis strek is daar in Wes Europa, en spesifiek onder van ons stamlande , statistiek wat daarop dui dat n persentasies van so laag as 3% van die mense nog kerkdienste bywoon, en n effens groter persentasie wat darem so min as slegs een maal per jaar n kerk besoek. Dan is dit boonop meesal ouer mense.

  Mense in die sendingwereld rapporteer dat ons stamlande , waarskynlik as gevolg van die sekularistiese tendense, feitlik totaal kerklos is en die jeugdiges wat onder die naam van Chritenskap tel, grootliks nie n benul daarvan het nie en ook nie oor die geloofskennis beskik om dit hoegenaamd te kan uitleef nie.

  Dit is onder andere waarom ek se dat dit wel relevant is om hiervan kennis te neem, nie noodwendig om n aanval op ander mense se toewydingsvlakke te loods nie, maar om tot die besef te kom dat daar evangelisasiebehoefte bestaan.

  Sebastiaan, dankie vir nog n aktuele artikel. Jy kan dalk met meer eerstehandse gesag reageer.

  Reply
 4. Julian Anfield

  Hy Leef
  Hallo en wees gegroet.
  Graag wil ek met julle deel.
  Google Ds Hennie Prinsloo(ook Prof Malan) ondersteuner en kyk en luister na sy Boek van Openbaring uitleg dienste.
  Met die wat kerke nou gesluit is het ek sy dienste begin luister. Dit is absoluut so verrykend dat ek opnuut besef het dat om Christen te wees is nie net om jouself een te noem nie maar om in Jesus Christus wedergebore te wees. Om Wedergebore te wees is totale oorgawe aan Jesus en dan kan jy net Wedergebore word deur God.
  My hart het skielik sy ou Vrede terug en ek is met sekerheid Sy eiendom
  Groete en Jesus liefde vir julle

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

2 × three =