fbpx

Afrikaners se reaksie op die dood van voormalige president Nelson Mandela is nogals deur twee teenpole gekenmerk. Aan die een kant ‘n oordrewe verromantisering wat aan afgodery grens. Aan die ander kant ‘n reaksie van mense wat dink dat as hulle ‘terroris, terroris’ van hul dakke gaan afskree die wêreld skielik minder van Mandela gaan hou.
Beide hierdie reaksies dui op ‘n soort verwardheid en die voortdurende leemte aan leierskap onder Afrikaners. Ons mense het ‘n diep behoefte om hulself oor ernstige sake waarmee hulle wroeg uit te druk, maar is onseker oor hoe om dit te doen. Een groep Afrikaners het die diepe behoefte vir aanvaardiging en dat die wêreld normaal na hulle moet kyk. Niemand wil die muishond van die wêreld wees nie en baie Afrikaners streef na ‘n beter beeld in die internasionale spieël. Deur van Mandela ‘n afgod te maak hoop hulle om as normaal geag te word.
Die ander groep het die behoefte om hul woede oor plaasmoorde en al die geweld teen ons mense, maar ook diskriminasie teen Afrikaners en die uitbuiting van ons mense op ekonomiese gebied, uit te druk. Ons mense wil net ‘n billike kans hê om binne ‘n veilige omgewing waar almal ‘n gelyke kans het om hulself uit te leef, vir hulself ‘n toekoms te kan skep. Hierdie mense druk hul woede uit deur met harde taalgebruik teenoor Nelson Mandela te reageer.
Beide hierdie groepe se behoeftes is verstaanbaar. Eintlik mag en moet alle Afrikaners daarna streef om groter aanvaarding in die wêreld te geniet. Ons mag terughunker na die steun wat die Boere tydens die Tweede Vryheidsoorlog geniet het. Ons het ook ‘n reg om ons woede en frustrasie met die huidige politieke bestel in Suid-Afrika uit te druk. Indien Afrikaners nie hul frustrasie kan en gaan uitdruk nie sal net meer van ons mense emigreer of totaal apaties teenoor ons eie toekoms begin staan.
Die probleem vandag is dus nie dit waaroor ons, onsself wil uitdruk nie, maar eerder hoe ons, onsself uitdruk. Die reaksie op Mandela se dood is ‘n uitstekende voorbeeld van hoe dinge nie gedoen moet word nie.
Daar is egter uitsonderings. Carel Boshoff, president van die Orania Beweging het in reaksie op Mandela se dood onder andere die volgende gesê: “Mnr Mandela wou ’n nalatenskap van versoening hê; ons sê versoening is ’n goeie ding, maar dit kan net op erkenning gebou word – en erkenning is die grondslag van vryheid.”
Flip Buys van Solidariteit het gesê: “Die probleem is dat die ANC versoening verskraal tot inlywing by die meerderheid. Wanneer die prys van versoening die opheffing van ons bestaan beteken, raak die prys te hoog. Die grondslag van ware versoening is wedersydse erkenning en respek. Dit is die basis van die versoening wat ons moet bevorder.”
Afrikaners mag dus reageer op hul behoeftes en frustrasie. Maar laat dit by erkenning en respek begin en laat dit nie reaktief wees nie, maar wel gefokus op ‘n beter toekoms vir ons eie mense eerder as ‘n verdere vertroebeling van ons posisie in Suid-Afrika.

23 Comments

 1. Anthony Schlemmer

  Ek voel nie een van die twee maniere oor Mandela se dood soos beskryf nie.
  Hy is niks van my nie. Nie ‘n leier of held nie.
  Nietemin voel ek jammer vir hom en sy familie. Dit is nie lekker om ‘n Pa of Oupa te verloor nie. Ons almal is al daardeur.

  Reply
  • Andreas Meyer

   Ek dink is in orde om die wereld ‘n bietjie in te lig oor die ware Nelson Mandela.

   Reply
 2. tulp

  Verstandig betoog!

  Reply
 3. Corrie Slabbert

  Ek wil graag wet wat menmse dink van die storie dat die swartes die wittes gaan dood maak na Mandela se begrafnis. Sommige sê siener Van Rensburg het dt voorspel en ander reken dis snert ????

  Reply
  • Ebert

   AWG Raath het met die skryf van sy onlangse boek “Die Siener” geen verwysing ouer as 1996 kon vind waarvolgens Siener ‘n volksmoord sou gesien of voorspel het nie.

   Reply
   • Andreas Meyer

    Nie ‘n Siener aanhanger nie. Maar ek dink dit gaan oor “nag van lang messe” in Raath se boek, nie oor volksmoord as sulks nie.

    Reply
 4. T Theron

  Met alle respek teenoor wat jy skryf… Die ‘white minority’ figureer nerens meer in Suid Afrika nie en die Boere-Afrikaner is nie eens ‘n gedagte werd nie, maar bly die sondebok tydens elke huldeblyk en roudiens en toespraak oor Mandela en sy binnekring. ‘Apartheid’, lyk dit vir my, is verwerk deur die media, die ‘swart’ bewussyn in Afrika, en die res van die wye wereld-opinie, tot ‘iets’ met ‘n siel of gees en dit lyk vir my asof dit moontlik ‘n lid van die ou ‘boerevolk’ kan wees – maar niemand weet eintlik waar ‘hy’ is nie (as iemand hom net in die hande kon kry en met hom afreken). Wat ook al – die feite is, soos ek dit begryp, dat die ‘ou regime van apartheid’ niks suksesvol vermag het tydens die destydse onderhandelinge met die ANC ten behoud van die Boere-Afrikaner kultuur en erfenis nie (vir my was dit die swakste leiers wat die Boere-Afrikaner volk ooit gehad het). Die Boere-Afrikaner is as gevolg van hierdie onderhandelingsramp uitgelewer deur al die destydse politieke groepe en partye asook die vrye wereld daarbuite Suid-Afrika, om op eie stoom voort te ploeter in uiters vyandige omstandighede. Mandela het, na my mening die Boere-Afrikaners met minagting en disrespek verstoot, bankrot gemaak, werkloos gelaat, op grond van sy herkoms en ras absoluut ondermyn en op alle vlakke verniel, swaar belas, sy erfenis vertrap en beroof en sy volksgenote onteer. Mandela het nooit sy eie ‘terreur’ sondes bely nie, nooit sy gewapende stryd teen die Boere-Afrikaners afgesweer en omverskoning gevra nie. In teen deel het president Jacob Zuma dit vandag bevestig in die FNB stadion tydens Mandela se roudiens dat die gewapende stryd wat Mandela begin het nooit ge-eindig het nie. Die sogenaamde groter afrikaanse kerkgroepe het saam met Mandela bygedra tot die marginalisering van die Boere-Afrikaner deur die betrokke volk af te kraak en te mislei en verder te verarm. Genoeg gese. Vandag het Mandela wereldwyd eer ontvang, wat hom toekom dink ek, aangesien hy grootliks verantwoordelik is vir ‘produk’ van sy destydse rebelsheid teen ‘white minority rule’. Dit wat hy gedoen het, was nie die enigste weg wat hy kon kies nie. As Boere-Afrikaner dink ek was alles vanaf Jan Van Riebeek se geloftegebed tydens sy koms in die Kaap, die Hugenote se koms, die groot trek, die bloukransmoorde, Bloedrivier, die Anglo Boere oorloe, die 1948 NP verkiesingsoorwinning, die grensoorlog – Mandela se 1994 verkiesingsoorwinning, alles, tevergeefs. Ek is seker dat totdat die Boere-Afrikaner weer sy geloftes aan God betaal en as volk regmaak met God, sy oortredinge van die verlede kan bely (teenoor God en nie teenoor die Tutus en Ramaposas nie), sy vyande kan vergewe en vergeet, sal die lewe in Suid-Afrika en elders in die wereld vir die eienaardige volk slegter en slegter word. Ek hoop die ware opregte Boere-Afrikaners volg nie in die valse spore van ongeregtigheid wat Mandela getrap het nie.

  Reply
  • Theo

   Ek stem heelhartig saam met jou. Suid Afrika en meer spesifiek Boere soos die regering na die blankes verwys, keer terug na GOD en ons probleme sal verdwyn.

   Reply
  • Wim

   T Theron.Ek stem saam met jou .Ek sien Orania probeer ook maar subtiel soveel lede kry en behou daaarom moet hy die hele spektrum van mense in ag neem en sodoende kan hulle nie hulle uitspreek teen enige iets van mandela nie en probeer sodoende in lou water speel,daar kan dalk net en ek glo daar is mandela aanhangers wees wat ook sy lede geldjie elke jaar betaal.Was die ou Ng Kerk maar nie dieselfde nie.Dis maar my beskeie mening dalk kan ek verkeerd wees.

   Reply
  • Revat = HY KOM ('n verbuigde vorm van my naam)

   Ek lees en hoor wat jy se^, Therontjie, maar wil graag op jou voorstel uitbrei: “Ek is seker dat totdat die B-O-E-R-E – A-F-R-I-K-A-N-E-R weer sy geloftes aan G-O-D betaal en as volk regmaak met G-O-D, sy oortredinge van die verlede kan bely (teenoor G-O-D en nie teenoor die tutus en ramaposas nie)……”.

   In hierdie stadium van my lewe(70) en na alles wat ek gelees en in my agterkop gebe^re het, is daar ‘n ding of twee wat my pla.

   Kom ons begin met ons gelofte (16.12.1838) aan G-O-D. Weet ons werklik met wie ons te doen het? Besef ons dat HY die ONVERANDERLIKE, HOOGGEWYDE, AL-HO-E, EWIG-LEWENDE is? Dat HY HOM aanvanklik net aan die Hebre-ergeslag bekendgemaak het? Dat HY in die Hebreeus/Arameese taal wel SY Ewige Gewyde Naam aan Moses bekend gemaak het?

   Kom ons neem vir ‘n slag ernstig kennis van die feit dat HY, DIE EWIG-LEWENDE, werklik onveranderlik is! Hoekom is dit belangrik? Omdat ons vandag deur die toedoen van ‘n paar slinkse truuks van Satani-El (teenstander van El = Elohim = DIE TWEEVOUDIGE MAGTIGE VAN WAARHEID EN LIG!) deur die eeue heen verlei is, weggerokkel is van Sy ware Naam om gewoond te raak aan, en om die nuwe vorm wat hy opgedis het, ‘gelowig’ as Sy ‘nuwe’ Naam te gebruik. En wat is die ‘nuwe’ Naam? H-E-R-E ! En wat is Sy ‘nuwe’ titel? Nie MAGTIGE/ALMAGTIGE (ELOHIM in HEBREEUS/ARAMEES) nie maar G-O-D!

   Is dit dan nou so ‘n groot sonde, mag jy vra. Wel, SY NAAM WAT HOM AS PERSOON VERSINNEBEELD, is dan sekerlk ook onveranderlik! Waarom gebruik ons dan die vervloekte ‘H-E-R-E’ (afgelei van die sonaan-biddende h-e-r-r en h-e-r-u uit Sankritiese dae) in die plek van (en ek skryf dit met groot respek)”Je-ho^-(sagte W)sagte ‘ah'”? En waarom verander ons Sy titel van ‘ELOHIM = DIE TWEE VOUDIGE MAGTIGE VAN WAARHEID EN LIG’ na ‘G-O-D’ (Afgelei van g-u-d, g-o-t-t, g-a-h-d) wat verfoeilike idole uit die sonaanbidding is? Nogal ‘n mondvol, nie waar nie?

   Kom ons kom nou terug na ons volk se gelofte aan ‘g-o-d’. Het jy dit al raakgelees dat die ALMAGTIGE sy verwerpte volk met die volgende woorde in Esegi-El 36:22 vermaan: Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Isra-El (PRINS VAN EL-OHIM!), MAAR TER WILLE VAN MY HOOG-GEWYDE NAAM W-A-T J-U-L-L-E ONTWY HET (NIE GETROU GELOWIG MET RESPEK EN EERBIED GEBRUIK HET, M.A.W. V-E-R-L-O–E-N H-E-T!) onder die nasies waar julle gekom het.

   As jy dit nie kan glo nie, lees verder aan, vers 23 en 24: En Ek sal My grote Naam gewyd afsonder wat onder die nasies ontwy is, WAT JULLE ONDER HULLE ONTWY HET! EN DIE NASIES SAL WEET DAT EK DIE EWIG-LEWENDE IS, SPREEK DIE SOEWEREINE (en nie die onterende ‘H-e-r-e’ nie) EWIG-LEWENDE, AS EK MY I-N J-U-L-L-E V-O-O-R H-U-L-L-E O-E A-S D-I-E (E-W-I-G) G-E-W-Y-D-E L-A-A-T K-E-N.

   EN EK SAL JULLE UIT DIE NASIES GAAN HAAL, EN JULLE UIT DIE LANDE BYMEKAAR LAAT KOM, EN EK SAL JULLE IN JUL LAND (WAARUIT HY ONS GEWERP HET!) BRING.

   DAN SAL EK SKOON WATER OP JULLE GIET SODAT JULLE REIN KAN WORD VAN AL DIE ONREINHEDE EN VAN AL JUL DREKIDOLE SAL EK JULLE REINIG.

   EN EK SAL JULLE ‘N NUWE HART GEE EN ‘N NUWE GEES IN JULLE BINNESTE GEE; EN EK SAL DIE HART VAN KLIP UIT JULLE VLEES WEGNEEM EN JULLE ‘N HART VAN VLEES GEE.

   EN EK SAL MY GEES IN JULLE NINNESTE GEE EN SAL MAAK DAT JULLE IN MY INSETTINGE WANDEL EN MY VERORDENINGE ONDERHOU EN DOEN. ENS. ENS.

   Wat wil ek hiermee vir jou se^? Ek weet daar le^ ‘n lang pad van verootmoediging, bekering en belydenis vir ons voor voordat dit wat ons almal begeer: vrede, rus en veiligheid in en deur Messias ingestel gaan word, nogtans nie soos ons wil nie, maar soos die EWIGE VADER dit aan die begin bepaal het.

   Sterkte ou seun, Revo (= ek kom na jou toe)

   Reply
 5. Simon

  Vandag wonder ek juis hoe mens al die gegons rondom Mandela kan interpreteer en onder andere die helde verheffing wat nou van sekere Afrikaners se kant kom. Daarmee het die gedagte aan ons vorige leiers (of tekort daaraan) onwillekeurig opgespring en die volgende uit die stuk het dit gekristalliseer.

  “Beide hierdie reaksies dui op ‘n soort verwardheid en die voortdurende leemte aan leierskap onder Afrikaners.”

  En om dit verder te voer kan die uit die kommentaar van T Theron ook bygevoeg word

  “dat die ‘ou regime van apartheid’ niks suksesvol vermag het tydens die destydse onderhandelinge met die ANC ten behoud van die Boere-Afrikaner kultuur en erfenis nie (vir my was dit die swakste leiers wat die Boere-Afrikaner volk ooit gehad het).”

  Ek sou wou byvoeg dat die leiers van die hoofstroom opposisie ook nie juis uitgestaan en geïnspireer het nie.

  ‘n Gedagte wat ook juis opgekom het deur alles is hoe sal mens, mense van ander agtergronde wat jou met meegevoel oor Mandela nader antwoord, want die het ek al gesien werk nie:
  “mense wat dink dat as hulle ‘terroris, terroris’ van hul dakke gaan afskree die wêreld skielik minder van Mandela gaan hou.” Mens kan amper se die waarheid loop van die eend se rug af in hulle geval.

  Die laaste paragraaf in die stuk is hier van groot hulp:

  “Maar laat dit by erkenning en respek begin en laat dit nie reaktief wees nie, maar wel gefokus op ‘n beter toekoms vir ons eie mense eerder as ‘n verdere vertroebeling van ons posisie in Suid-Afrika.”

  En dan is daar ook die vraag, is daar enige lesse wat ons uit Mandela se storie kan wegneem, miskien dalk veral ons toekomstige leiers?

  As mens dan by erkenning en respek kan begin is een boodskap wat oorkom van die wat hom persoonlik ontmoet het dat hy geweet het hoe om met mense te konnekteer op ‘n persoonlike vlak en vertroue kon skep op ‘n persoonlike vlak in beide vriend en vyand. Ek is nie seker hoe goed ons hoofstroom leiers van die laaste twee of drie dekades hiermee was nie, maar ek vermoed nie baie nie.

  Die wat dit wel kon doen, uit eie ondervinding, alhoewel nie op ‘n persoonlike vlak nie, het dit net kon doen vir ‘n kort oomblik om jou stem te kry voor jy die dolk in jou rug gevoel het.

  Reply
 6. JH du Toit

  Jaco,

  Hier kan ek nie met jou saamstem nie. Ek ondersteun heelhartig Carel Boshoff se verklaring oor Mandela. Ek dink die leier van Orania moet uiters versigtig en diplomaties te werk gaan sonder om die voor te kom asof hy uitverkoop. Daarin het Boshoff geslaag.

  Wat ons volksgenote betref behoort ‘n ander standard te geld. Ek vind die pienkes wat in ‘n tranedal van bewondering meegevoer is pateties want hulle omhels eintlik die rede vir hul ondergang.

  Wat die woedendes en die kwetsendes betref, laat ons maar so bietjie ons vrome ‘Christelikheid’ opsy sit. Ons mense is die dinges in en met goeie rede. Die ‘Father of the Nation’ is vir baie nou ook die simbool van hul lyding. Ek se, laat hulle hom as slaansak gebruik as hulle dit nodig het. Die uitdrukking skep onderlinge solidariteit en ‘n gevoel dat hulle oor iets belangriks saamstem, nl hulle verwerp die argitek van hul ellende. Moet dit die NIE van hulle wegneem nie.

  Ons beweeg ‘n era van groter konflik binne, laat ons nie ons mense weerloos maak deur hulle verder te pasifiseer nie.

  JH du Toit

  Reply
  • Jaco Kleynhans

   Beste JH du Toit,

   Ek dink jy maak ‘n denkfout. Ek dink ook nie ons moet ons mense pasifiseer nie en ek stem saam dat ons na geleenthede moet soek om ons mense te laat saamstaan. Om egter te dink dat ons mense teen Mandela moet saamstaan is amper so erg soos om na die Tweede Wêreldoorlog te gedink het ‘n groep mense moet verenig in hul liefde vir Hitler!

   Mandela is regoor die wêreld so gewild dat ons net mooi niks daaraan kan doen nie. Indien ons die Afrikaner se beeld in die res van die wêreld verder wil diskrediteer moet ons begin aanvalle op Mandela loods. Ons almal ken sy geskiedenis en ons weet wat die waarheid is, maar ons is te magteloos om die “magtige Mandela” wat deur die media geskep is, te verander.

   Ons kan egter verenig in ons opposisie teen die ANC, Zuma, plaasmoorde, regstellende aksie, ens. en sal daarvoor heelwat meer simpatie oorsee geniet.

   Reply
   • JH du Toit

    Hallo Jaco,

    Dankie vir jou antwoord. Ek hoor jou punt en stem in ‘n mate saam, maar voel dat dit ook onrealisties is. Mandela IS nou dood en ons word elke dag daarmee gekonfronteer. Dis ook so dat hierdie man wat as ‘n soort heilige voorgehou word vir ons mense ‘n simbool van hul lyding is. Ek dink nie ons moet hul die geleentheid afraai om dit uit te druk nie.

    Ten spyte van die internasionale verafgoding van Mandela is daar ook ‘n groeiende ontnugtering oor sy verlede. Ons moet ons kritiek op hom met die feite van hom as terroris substansieer en daarmee help om die twyfel rondom hom te verstewig.

    Ek wil amper sover gaan deur te se dat vir ons mense om in hierdie tyd ‘stil te bly’ sielkundige skade sal veroorsaak daarin dat hul heeltemal magteloos sal voel indien hulle nie mag uitdruk nie.

    Ek is ‘n groot voorstaner daarvan dat ons nie rassisme verkondig nie, deels omdat dit immoreel is en deels oor die beeldskade wat dit doen. Tog, die gros van die kritiek op Mandela dus ver was glad nie rassisiteis nie, maar oor sy werklike nalatenskap en dikwels met feite.

    Dit bring my ook tot watter mate ons na die vereistes van die buiteland speel. Ek woon in die buiteland en kan jou waarborg dat selfs plaasmoorde en elke ander vorm van verdrukking teen ons as ons ‘come uppins’ gesien word. Daar is amper geen simpatie nie en die gevoel is ons verdien dit. Dis vir my onaangenaam om dit te se, maar met enkele uitsonderings (mense wat ook Mandela kritici is) is ons werklik op ons eie.

    Ek dink daar is net een sentrale reel, en dit is dat ons ten alle tye kritici van alle vorme van rassisme sal wees en nie die aanvoerders daarvan nie. Daarnaas is alles ‘fair game’.

    Groete,

    Jacques

    Reply
 7. John McMillan

  Firstly, please allow me to apologise for not adding to this discussion in Afrikaans. Regrettably, like the majority of Anglo Canadians, I speak only one language.

  I am certainly not an expert in South African history, but I have had a keen interest in the subject since I visited your beautiful country in 1997, while serving in the Royal Canadian Navy. It was also during the 1990’s that I began to develop a sense that most of western civilization had decided to commit suicide.

  The Canadian province in which I reside is Nova Scotia (Latin for New Scotland) The population of Nova Scotia is comprised of well over 90% people of European descent, so it is relatively easy for most, particularly those in the media, to be astoundingly hypocritical when it comes to the obvious plight of the Boers in present day South Africa.

  After Mandela’s passing, I wrote a letter to a local newspaper pointing out that the French and British settlers of our great land had an entirely different method of dealing with the indigenous population than the Afrikaners. We simply killed a great quantity of them and literally pushed the survivors on to reservations through sheer strength of numbers. I also mentioned that perhaps the world should be thankful for what white South Africans could have done, but largely because of their staunchly Christian morality, didn’t.

  To be truthful, I wish you all well, but I fear for your survival as a people. Right now, in my opinion, you are the bravest souls on earth.

  Reply
  • Mannie Muller

   For once some foreigner is prepared to acknowlegde, in some minute manner, that the Afrikaner is anything but a bad and violent nation by nature. Yes, we have our shortcomings, as all nations do, but we have always been prepared to offer the olive branch to get a fair deal for all. This basic accommodating and trusting characteristic of the Afrikaner nation cost Piet Retief and his 70 men their lives after the deceiptful and cowardly conduct of Dingaan. This “olive branch” approach of the Afrikaner was also thrown back into the faces of the NP government by non other than Mandela, and all to get to the taxpayers monies in order to live a life of luxury that not one of the indigenous populations of Africa will ever be able to achieve on their own.

   To the basic Afrikaner it does not matter who governs this country if that government does not steal and rob from the public due to the basic corrupt nature of the Africans, the latter which is evident throughout Africa. Africans are ungovernable as they will always turn to violence and destrcutionwhen they do not get what they want, regardless of who the government is. Africans are just not prepared to work for and/or to educate themselves properly so that they can live a good life in a legal and civilised manner. It is not for no reason that the entire Africa is in the state that it is in viz. ethnic conflicts for decades and extremely primitive social and economic structures. The only exception is South Africa and that was developed and managed by whites since the days of Jan Van Riebeeck, hence it’s prosperity which is now also fast coming to an end. South Africa has since 1994 been turned into a third world slum of a country. I trust and hope that the government of the day will remove all the “white” names from the entire South Africa as it is a humiliation for every decent, educated and intelligent white person in this country to see a “white” name on any building, etc.

   You, and many others, will call my response blatant racism John. Please feel welcome but I will not, as the Afrikaner, like any other nation in the world, has the right to be proud of itself and all that it stands for, which does not entail senseless killing of people. It also has the right to defend itself against anyone that wants to kill/murder his old people and farmers and rape it’s children and women. The world is more than welcome to take all the Africans to their countries so that they are safe and protected from the ruthless and murderous Afrikaners. I just wonder why they have not done it as yet?

   Christmas greetings and take care John

   Reply
  • Simon

   John it is amazing how many people do not grasp the below and at the same time impressive that you have realised and understood it from over there.

   “I wrote a letter to a local newspaper pointing out that the French and British settlers of our great land had an entirely different method of dealing with the indigenous population than the Afrikaners. We simply killed a great quantity of them and literally pushed the survivors on to reservations through sheer strength of numbers. I also mentioned that perhaps the world should be thankful for what white South Africans could have done, but largely because of their staunchly Christian morality, didn’t.”

   Reply
 8. André van Vuuren

  Ek stem volmondig saam dat ware opregte versoening, is wedersydse erkenning en respek, en vorm die grondslag van vryheid.
  Dit is tog wat ons,verlang.
  Die probleem kom egter by die wedersydse erkenning en respek. As n volk nie eers respek vir hul eie presedent het, en hom in die teenwooedigheid van die ganse wêreld uitjou nie, het dit laat in die aand geword as ons hond wil haaraf maak. Daar lê harde werk en baie smart nog voor.Gelukkig is dit alles nie in die hande van n Malema(Idi Amien) of n Zuma nie. DIT IS ALLES IN DIE HANDE VAN ONS HEMELSE VADER. Ons moet net erkenning aan Hom gee in ootmoed.

  Reply
 9. Jan Davel

  Andrè
  Ek stem in groot mate saam met jou. My reaksie hou verband met die mens se verantwoordelikheid. Nou ek is onder korreksie in dievolgende stelling. “Die hele skepping is deur God ontwerp en beplan en is daarom onderhewig aan God se volmaakte fisiese en geestelike wette” Daarom het ons woorde, en ons dade een of ander tyd ‘n uitkoms, omdat dit ook deur God se wette bepaal word. Dit bring my by die mens se aanspreeklikheid. Elke woord wat ek spreek, en elke daad waarby ek betrokke is dra in dit die gewig van ‘n seen of ‘n vloek. Ons moet dus saam met God “Werk” om die regte resultate te kry. Hy sal ons wyse keuses, arbeid en tyd seen met die regte uitkoms. Dit is daarom nie in God , of in die mens se hande alleen nie, maar in albei se hande.
  Groete en blessings
  Jan Davel

  Reply
 10. André van Vuuren

  Ja Jan jy is reg. Ons moet soos ek gesê het net maar kop laat sak en die juk vasvat en SAAM TREK.
  Dankie ook Manie vir jou rondborstige reguit manier wat jy jou standpunt gestel het. Ek salueer jou. Die Britte, en ander Europese lande, se monde was groot oor apartheid, maar nou sit hulle met dieselfde, indien nie nog n groter probleem. As dit nie die “Africans” is nie, dan is dit die Moslems.
  Dankie Orania vir dit wat julle tot dusver bereik het. wees verseker dat daar baie Afrikaners is wat julle saak op die hart dra.

  Seëngroete aan julle almal,

  André

  Reply
 11. Marthinus

  Wanneer is genoeg genoeg ,ons is 4.6 miljoen blankes in die land teenoor 40 miljoen van hulle ,staan ons werklik ‘n kans ? ek se ja en dit kan slegs gebeur indien al die blankes besluit en saamstem dat genoeg ,genoeg is – hulle soek die land vir hule self en sal nie stop voordat daar nie meer blankes oor is nie.Die vraag bestaan egter is die blankes bereid om alles wat hulle het agter te laat ,saam te staan soos in die ou dae ,bymekaar te kom en te veg vir dit wat reg is.

  Reply
 12. Etienne

  Sjoe, dit voel soos n ewigheid wat ek laaste hier kom oog gooi het op die Orania Blog. Goed om te sien dat daar nog debat gevoer word.

  Daar is baie wat gese kan word in verband met Mandela se dood, en tog is dit soms beter om nie n persoon se mening te deel nie. Se niks dan is daar niks. Wat ek wel sal wil weet is, wat het Mandela se dood nou regtig n verskil gemaak aan die Afrikaner se pleit? Maak dit regtig saak wat ander nasies dink van die Afrikaner en ons mening omtrent hom? Ek glo nie so nie. Moet ons regtig nou ons self kritiseer oor hoe ons re-ageer op Mandela se dood. As daar nou een ding is wat Afrikaners baie goed kan doen is om n potjie te maak bier te drink en twak te praat tot die son op kom…. maar niks word bereik nie.

  Die Orania beweging is seker een van die enigste amper suksesvolle Afrikaner bewegings. Die probleem in my opienie is egter die te kort aan direkte aksie tot die eindpunt van die Afrikaner se pleit wat ookal dit mag wees. En natuurlik die te kort aan n werklike vatbare plan tot die eindpunt. Want as daar n plan is of was is dit verseker nie gedeel met baie ander Afrikaners nie, en daarom is daar skeiding tussen ons mense want die een weet nie wat die ander doen nie.

  Gaan dit ooit verander? Ek twyfel. Ek sien baie mense praat van saam trek en belydenis van sondes aan G-O-D ens… n mens kan maar gaan onverskoning vra vir jou sondes so veel as wat jy wil as dit jou sal laat beter voel. More oggend as jy op staan, is alles nog net die selfde. Die grootste fout wat gelowiges maak is om nie verantwoordelikheid vir hulle self te aanvaar nie, en te dink dat jou pleit sal verander sonder dat jy direkte beplande aksie neem. As jy by A is en jy wil na B toe gaan kan jy nie jou self bid tot by B nie. Jy moet ongelukkig self plan maak en uitvoer om dit reg te kry.

  Reply
  • Simon

   Etienne, so wat sou jy persoonlik se is die “Afrikaner se pleit”?

   “Die probleem in my opienie is egter die te kort aan direkte aksie tot die eindpunt van die Afrikaner se pleit wat ookal dit mag wees.”

   Dit is nogal ‘n goeie goeie punt en kan dalk ietwat substansie en fokus gee aan die gesprek rondom die potjie tot die son opkom. So mors jy nie jou tyd aan onsinnighede en snert nie.

   Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

fourteen − 5 =