fbpx

Raadsverkiesing 2024

Baie dankie vir u gewilligheidheid om persone te nomineer wat u waardig ag om as Orania ambassadeurs op die Orania Beweging se Raad te dien!
Volg asseblief die instruksies hieronder.

‘n Verkiesing van nuwe Raadslede van die Orania Beweging vind op Saterdag 23 Maart 2024 tydens die ledevergadering in Orania plaas. Slegs lede van die Orania Beweging mag kandidate, wat ook lede van die Orania Beweging is, nomineer. Slegs lede wie se ledegeld opbetaald is sal toegelaat word om kandidate, wat ook opbetaald moet wees, te nomineer. Die voorgesteld lid moet toestemming gee om as Raadslid nomineer te word.

Nominasies moet die Orania Beweging se kantoor voor Maandag 18 Maart 17:00 bereik. Hierdie nominasievorm kan elektronies ingevul word. Harde kopieë kan by die kantoor ingevul word vir persone wat dit so verkies.

Soos kommunikeer met die relevante Raadslede, verstryk die volgende persone se tydperk op die Raad. Almal is herverkiesbaar, indien hulle hulself beskikbaarstel.

1. Mnr AS Coetsee. (reeds genomineer)
2. Mnr HC Conradie. (reeds genomineer)
3. Mev CAS Jacobs. (reeds genomineer)
4. Mev M Kleynhans. (reeds genomineer)
5. Prof JJ Malan. (reeds genomineer)
6. Mnr WD Spies. (reeds genomineer)
7. Mnr GP van Zyl. (reeds genomineer)
8. Mnr CM Kriel. (reeds genomineer)
9. Mnr JD Kemp. (reeds genomineer)

Ander lede van die Orania Beweging kan ook genomineer word om verkiesbaar te wees op die Raad.
Elke Raadslid insluitend herverkiesings, moet nomineer word.

1. Werner Human. (reeds genomineer)
2. Barend Uys. (reeds genomineer)
3. Ds Ronald Bain. (reeds genomineer)