Petisionering

Orania, want ons grond werk 

Help ons om die konfiskasie van Orania en Suid-Afrika se grond sonder vergoeding te stop! 

Die wysiging van artikel 25 gaan oor meer as net privaatbesit. Dit gaan oor mense en plek, oor volk en huis, oor eienaarskap en rentmeesterskap oor dit waaroor God ons aangestel het.

Teken die petisie en staan saam teen die konfiskering van eiendom deur die staat.

Verklaring en petisionering:

Ek is gekant teen die regering van Suid-Afrika en die beoogde onteiening sonder vergoeding van Orania en Suid-Afrika. Ek ondersteun Orania se strewe na selfbeskikking en trek saam die wa deur hierdie drif. Ek onderneem dat my stem soos ‘n magtige dreuning gehoor sal word. Ek ondersteun Orania as gehoorsame en suksesvolle rentmeesters en kurators van die grond. Ek ondersteun die idee dat Orania se grond nóg verder uitgebrei moet word.