fbpx

Spesiale Aandeelhouersvergadering 2023

Geagte aandeelhouer,

Orania Aandeleblok (RF) (Eiendoms) Beperk (OAB) se direksie het reeds aan aandeelhouers ’n aanduiding gegee dat ’n spesiale vergadering van aandeelhouers op Vrydag 5 Mei 2023 om 16:00 in die Gemeenskapsaal gehou sal word. Hiermee ontvang u skriftelike kennis van die spesiale vergadering van aandeelhouers en volledige inligting wat u sal benodig ter voorbereiding vir die vergadering.

Indien u nie die vergadering kan bywoon nie, mag u die aangehegte volmagvorm gebruik om iemand aan te stel om u tydens die vergadering te verteenwoordig. In die geval waar ’n regspersoon ’n aandeelhouer is, moet volmag aan ’n natuurlike persoon gegee word.

Alle volmagvorms moet voor of op Maandag 1 Mei 2023 om 15:30 by die Orania Poskantoor in die aangewese stembus geplaas of per e-pos na oraniastem@gmail.com gestuur word.

Klik op die onderstaande skakel om die volgende dokumente af te laai:

U kan die volmagvorm voltooi, skandeer en na oraniastem@gmail.com e-pos.

Die onafhanklike verkiesingskomitee wat belas is met die fasilitering van die verkiesingsproses bestaan uit lede van Orania se Rekenmeestersforum.

Ons sien daarna uit om u by ons vergadering te ontmoet.

Oraniagroete

Jacques van Wyk
Maatskappysekretaris