fbpx

‘n Debat wat telkens in die besprekings tydens die burgerraad of ook by mense in hulle private omgewing na vore kom, is die vraag hoe die ontwikkelingspad van die volkstaat moet lyk. Die een gedagterigting praat van ‘n stadstaat en bepleit om die dorp Orania intensief te ontwikkel en te verdig en om alle hulpbronne op die uitbou van die bestaande grondgebied aan te wend.

Die lewensruimtelike ideaal is een van urbaniteit (stedelikheid): klein erwe, meenthuise en woonstelle dig op mekaar, met publieke ruimte soos parke en dorpspleine eerder as groot erwe en indiwidualisering en privaatheid. Alhoewel die Europese konsep van stede in die agtergrond van die ontwikkelingsvoorstelle staan, het Suid-Afrika self ook ‘n stedelike ruimte ontwikkel wat nie so veel anders was nie, voor die Afrikanisering die urbane lewensruimte in krotbuurte verander het en die voorstedelike lewe al is wat as alternatief oorgebly het.

Die ander gedagterigting is die van ‘n landelike volkstaat: koop eerder plase aan en versprei die bevolking oor ‘n groter gebied. Neem besit van lewensnoodsaaklike hulpbronne soos water en landbougrond. Die lewensruimtelike ideaal is die van die tradisionele pre-moderne Afrikaners wat egter nog steeds sterk ingewortel is en ‘n bekorende appel het, ook op postmoderne mense wat wil terugkeer na ‘n meer natuurlike lewe nader aan die grond: ruimte, persoonlike vryheid, die geleentheid om jou omgewing deur jou eie insette vir jouself te vorm, asook die pastorale idille van jou eie klein boerdery.

‘n Benadering van of die een of die ander een skiet na my mening  te kort. Mynsinsiens is ‘n kombinasie van die twee nodig om die volkstaat se volle potensiaal te ontgin. Beide benaderings het hulle beperkinge as hulle uitsluitlik gebruik word:

Orania kan nie as stadstaat alleen oorleef nie: ons het nie ‘n hawe nie en kan maklik doodgesmoor word; ons moet beheer oor ons hulpbronne hê. In Afrika maak water en landbougrond om jou te voed meer saak as netjiese kantore en vinnige internetverbindings. Verder kom mense Orania toe ook vir persoonlike vryheid en ‘n stedeling hunker na ruimte en ‘n  eie stuk grond.

Die landelike volkstaatideaal het egter net so sy beperkinge: talle dienste soos winkels, skole, hospitale, kerke ens kan nie deur ‘n wydverspreide outarke gemeenskap onderhou word nie. Ons mag die lekker lewe in die Boererepublieke of in die grensland idealiseer, maar vandag se Afrikaners is nie daarmee gediend nie. ‘n Sekere konsentrasie is nodig om dienste wat almal vandag wil hê, te kan regverdig.

Die een kan nie sonder die ander een nie: daar moet ‘n stad wees wat genoeg mense saamtrek om dienste, waarsonder min vandag wil klaarkom te regverdig, soos skole en selfs ‘n universiteit, kerke, winkels en diensbedrywe, ‘n hospitaal en ouetehuis en plekke van handel en verwerking van landbouprodukte soos ‘n mark en ‘n landboukoöperasie.
As daardie stad egter geen hinterland het wat hom voed nie, is dit ‘n baie kunsmatige en kwesbare situasie. Die landbouprodukte wat in die stad verhandel word moet in die onmiddellike omgewing van die stad geproduseer word. Die ruimte bied beskerming en dien as ‘n nodige buffersone. ‘n Stad wat omring is deur plakkerskampe is onvolhoubaar; een wat deur gesonde boereland omring word is self ook gesond. Stedelinge het die platteland nodig vir ontspanning en om tot rus te kom, plattelanders het die stad nodig vir dienste en produkte en om in kontak met die wêreld te wees.

As ons van ‘n stad praat dan praat ons van ‘n klein stad, nie ‘n metropool nie. Met die geringe bevolking van Afrikaners sal selfs die hoofstad van ‘n volkstaat nie meer as 100 000 inwoners hê nie, heel waarskynlik net 30 000 tot 50 000 inwoners  en dus vergelyk met Potchefstroom of Stellenbosch (sonder die lokasie en plakkerskampe). As ‘n stad te klein is (of eerder dan ‘n dorp) vloei te veel koopkrag weg na die stede en kan talle dienste nie gehandhaaf word nie want daar is te min wat daarvan gebruik maak. Word ‘n stad te groot, kry ons al die negatiewe effekte daarvan: anonimiteit wat misdaad aanhelp, besoedeling, vervreemding, instroming van armes en vreemdes wat geen of min bydrae lewer nie en druk op hulpbronne plaas.

Die ontwikkelingspad wat ons moet volg is dus tweeledig: moedig so veel as moontlik plaaslike produksie aan, kry beheer oor landbougrond om selfvoorsienend te wees en selfs kos uit te voer. Verwerk die produkte in die stad om waarde toe te voeg en hanteer self die verspreiding. Verbeter die dienste in die stad om meer mense te trek. Gee vir mense keuses hoe hulle wil leef, urbaan of landelik.

Ons kan nie die ontwikkelingstadiums (eers landbou, dan verwerking en produksie, dan dienste en ontspanning) verbyspring nie, maar danksy vandag se tegnologie kan ons baie vinniger vorder.  Daar moet ook in gedagte gehou word dat ons dinge moet produseer waarmee ons kompeterend kan wees. Sjina produseer feitlik alles en goedkoper as enigiemand anders dit  kan doen, maar kos sal toenemend skaarser raak soos wat die wêreldbevolking styg, eertydse boere na die  stede toe trek en landbougrond toegebou word. Grondroof in Suid-Afrika vererger die probleem spesifiek. Hier lê ‘n groot moontlikheid vir Orania opgesluit, naamlik om intensief te produseer, met die aanwending van tegnologie en die Afrikaner se vaardigheid in veral die landbou. Ons kan die voorbeeld van Nederland volg wat as klein en dig bevolkte land die hele Europa van groente voorsien wat in kweekhuise gekweek word. Soos wat geld instroom deur uitvoer, sal ander sekondêre en tersiêre bedrywe outomaties volg en ‘n gesonde, gediversifiseerde ekonomie kan ontstaan. Die tipiese Afrika-ekonomie, waar een hulpbron (erts, olie, ens)  onverwerk uitgevoer word en alle produkte, selfs kos, ingevoer word, is onvolhoubaar en kan nie vir ons ‘n voorbeeld wees nie. Gelukkig beskik Orania en die volkstaatgebied oor geen hulpbronne nie en dus is ons gedwing om te ontwikkel en ons kundigheid aan te wend. Dis juis die verskil tussen Switserland (geen hulpbronne maar kundigheid en vaardigheid) en Kongo (baie hulpbronne en beperkte kundigheid en vaardigheid).

Alhoewel Orania en die volkstaat se ontwikkeling nie volgens ‘n skema kan plaasvind wat 1 tot 1 oorgedra gaan word nie, is daar reeds genoeg ontwikkelingslesse geleer en kan ons bestaande kennis gebruik sonder om die wiel van vooraf uit te vind.

25 Comments

 1. Adriaan Hage

  Geachte Afrikaners,

  We leven in een tijd van ongekende mogelijkheden.
  Via internet kan kennis verzameld worden, kunnen contacten gelegd en onderhouden worden.
  Ik denk dat kleinschalige contacten ook belangrijk zijn.

  Leg ook contacten in het veranderende Europa.
  De belangrijkheid op economisch gebied neemt toe.
  De linkse invloed is op zijn retour.

  Met vriendelijke groet,
  Adriaan.

  Reply
 2. Wynand Boshoff

  Hierdie punt behoort nou die wese van ons bespreking te wees. Die Orania Beweging is die openbare naam van die Afrikanervryheidstigting. Tans is dit grootliks die openbare skakel-arm van Orania. Van nuwe gedagtes hoe die ideaal van Afrikanervryheid verwesenlik moet word, word min gepraat. Ons verwys dikwels na “die droom.” Maar wat is die droom? Tussen ‘n droom en die verwesenliking daarvan lê planne. Orania is die eerste plan. Hy het baie langer gevat om op te styg as wat ons voorsien het, maar daar is hy nou in bekwame hande, en met die GOP is ‘n ontwikkelingsroete uitgemerk. Maar dit kan nie die droom wees nie. Dit aspireer hoogstens tot derde vlak regering. Derde vlak regering kon ons met minder moeite elders verkry het.

  As ons droom vryheid is, moet ons vra: Wat is die volgende stap?
  ‘n Susterdorp vir Orania, sê maar by Oranjerivierstasie of ‘n ander nabygeleë ligging, sodat die stadstaat kan lyf kry?
  Ernstige gesprekvoering met die mense in ons omgewing (wit en bruin) om ‘n meer organiese deel daarvan te word?
  ‘n Groeipunt aan die Weskus, om aan te dui dat ons ‘n volkstaat tot daar moet strek, en dat ons ‘n groeipunt op elke pool van ons ontwikkelingsas het?

  Orania het ontstaan omdat ons voorlopers 20 jaar gelede nie bang was om uit die gemaksone te beweeg nie. Ek dink dit word weer tyd vir nuwe denke.

  Reply
  • Louis van Wyk

   Dit is verblydend dat sommiges die moed gehad het om Orania te skep. Huidiglik blyk dat Orania geen politieke mag het nie, en sonder dit sal die volgende generasie Afrikaners lemoene op die sypaadjies verkoop. Daar sal geen aanstelling in die staatsdiens wees nie, eienaarskep / aanstelling van blankes in die privaatsektor sal onder hewige boetes gebeur en sal opdroog, toegang tot universiteite sal baie moeilik wees en eienaarskap van plase is baie onseker. So waar gaan die volgende generasie blankes ‘n inkomste kry? Voordat ons rue teen die muur (of golwe is) , sê ek dat die blankes van oor die hele land intrek na ‘n sekere gebied, die plaaslike verkiesings wen en so politieke mag verwerf. Volgens my berekeninge, as ons 42 munisipaliteite teiken (6 in Weskus, 25 in NK, 6 in NW en 5 in VS wes) wat tans 866,301 kiesers het, en ons dan net 1,078,563 blanke kiesers bysit (wat 33% van alle blanke kiesers is), dan kan ons ‘n meerderheid van 60.1% bewerkstellig. Dis omtrent 15% van alle muns. So ‘n magsblok sal die ANC laat regopsit! Die 1ste fase is soos hierbo bespreek, en die 2de fase die skepping van ‘n hoofstad om ‘n ekonomiese kern en mag te vorm. Volgens my berekeninge, as ons die bevolking van plaaslike owerhede beperk tot 25,000, en blankes ‘n meerderheid het van 76% (‘n blanke alleen toekoms is totaal onprakties asook ongewens), sal van ‘n totale bevolking van 5.8m, 4.1m kan setel in ‘n hoofstad (grootste in SA!). Die stad sal selfs groot genoeg wees vir ‘n internasionale lughawe. Maar dan moet alle blankes deel word. Soveel as moontlik moet fabrieke hervestig word in die hoofstad (wat ek graag Oranjeburg wil noem in die westelike area) sodat ons ‘n genoegsame GDP kan opwerk (so $100bn USD sal ‘n staatsbegroting van R175bn van hê). Ons sal dan ‘n toekoms hê. Wat sê julle?

   Reply
   • Rina Spies

    Hier is groot dinge aan’t gebeure, nie net in S.A. nie, maar oor die hele wereld heen. Ons as die uitverkore boervolk/gelofte volk van YAHuWeH word orals verdruk. Is daar ooit iewers ‘n rusplek vir ons koppe? Ons genetiese bloedlyn/Yisrahuel, wat in Europa is, sal ook na S.A. vlug met al die booshede wat op hulle wag op hande is. Ons as wittes beskik oor die intellektuele vermoee om ‘n VOLLEDIGE volkstaat op ons eis VOLLEDIG te ONTWIKKEL presies soos wat ons oor die hele S.A. vermag het. ONS SAL ‘N VOLMAAKTE REPUBLIEK VAN ONS VOLMAAKTE ELOHIM VERKRY SONDER ‘N PENNIE SKULD. YHWH sal Sy engel/boodskapper/gesant/herder/profeet uit die hemel/YuHdaH/2stamme stuur en met sy mond/heil, stem/krag, en oe/lamp/vuurvlamme/dienaars, die ander 10stamme, die draak gryp – die ou slang wat die duiwel en Satan is – en hom bind vir ‘n DUISEND JAAR LANK. Dit alleenlik sal ons kan VERMAG met die volheid van die liggaam, nl. ons Hoof, onder die GENADE van YaHuWsuaH MessiYAH, wat die SUIWERE WAARHEID is en dan sal die res van 12 stamme/Yisreel wat nog iewers in verstrooiing, EENSTEMMIG VERHEERLIK/verlig word. Ons het nie ons haters/vyande/geweldenaars/vervloektes/swartes wat tans oors ons heers, se hulp nodig nie. Wanneer Vader Sy eiendomsvolk se geestes oe en ore geopen het, wat tot ons absolute HEILIGMAKING/afgesonderheid apartheid SAL LEI, dan sal die val van Kanaan/swart volke/Nimrod se kinders se MAG, net skielik plaasvind en hulle sal hulle self weer bevind, in hul koninkryk, onder hulle hemel, wat YHWH vir hulle gegee het, en waar hulle tuis hoort, soort by soort. WEG vanaf die lendene/12 stamme/wittes(Germane,Iere,Russe,Vlaamse,Duitsers,Hollanders en nog vele meer tale, volke en nasies, met dieselfde vel,kleed en gelaat, van YHWH, wat uit Hom gebore is, op wie Hy Sy ERENAAM gele/omgord het, en wat bestendig bly tot in EWIGHEID, onverteerbaar en onveranderlik.

    Reply
  • Ben le Roux

   “‘n Susterdorp vir Orania, sê maar by Oranjerivierstasie of ‘n ander nabygeleë ligging, sodat die stadstaat kan lyf kry?”Ek sou se eerder ‘n goeie paar susterstede met bevolkings van sowat 30 000 tot 50 000 inwoners wat dien as handelsentrums vir die omliggende landbouproduksiegebiede.Die susterstede moet op die Switserse kantonstelsel gebaseer wees.Die doeltreffendste bestuur is tog waar die bestuur op grondvlak betrokke is. Orania illustreer die beginsel baie duidelik!’n Groeipunt aan die Weskus is na my mening ietwat vroegtydig.Kom ons neem as voorbeeld die volgende gebied as groeipunt.’n Driehoek getrek vanaf Orania tot net buite Prieska en dan tot by duskant Douglas.Die gebied het die Oranje en die Oranjevaal as grense.Die spoorlyn van Gauteng-Kaap toe loop daardeur asook ‘n hoofpad na die groot sentra toe.Die gebied is nog grootliks onontwikkel en is dus demografies geskik om as volkstaat te ontwikkel te word.Dit al klaar sal ‘n reuse taak wees.Hoeveel groter sal ontwikkeling kus toe nie wees nie?Die see as grens sal die kersie op die koek wees,ja.Ongelukkig is dit nie veiligste in en uitgangsroete nie.’n Hawe kan maklik geblokkeer word,om van seerowers nie eens te praat nie.Lugverbinding is ‘n baie veiliger opsie.Die projek is nie sommer ‘n oornagse een nie,maar ons,glo ek,is op die regte pad.Die basiese konsep van ‘n volkstaat is nie die probleem nie en die meeste mense met wie ek al hieroor gesels het hou daarvan maar twyfel aan die haalbaarheid daarvan.Die Orania Beweging is in kompetisie met van die ander regse bewegings oor hoe ons toekoms daar sal uitsien.Hoewel die meeste van die bewegings baie luidrugtig is het nie een van hulle iets om te wys nie,ook is hulle ondersteungsbasis nie te waffers nie.Sommige kan niks meer wys as dat van hulle lede tans tronkstraf uitdien nie.Dit is totaal onproduktief en stel die meer gematigde bewegings in ‘n slegte lig aangesien ons teenstanders graag almal onder dieselfde kam skeer.Dit lei tot groot verwarring onder ons mense met die gevolg dat baie land verlaat of uit pure moedeloosheid hulle by die DA skaar.Gelukkig is daar aanduidings van ‘n keerpunt en begin die Orania Beweging se nugtere benadering nou vrugte afwerp.Vir die manne wat so vasgebyt het en deurgedruk tot hiertoe kan ons net dankie se.Mag die nuwe jaar goeie groei bring.

   Reply
   • Dick Davel

    Dick Davel se reaksie op Ben Le Roux: Ons is op dieselfde golflengte, ek het verhuis van Middelburg Mpl. na Hopetown (voorstad van Orania) Nie die enigste nie. Ek wil jou nooi om dieselfde te doen. Die Anc regering sal geen staatseiendom (Oranjerivierstasie) privatiseer nie, ek het al alles probeer, tot met die minister. kan slegs oorgedra word na ‘n ander staatsdepartement of #plaaslike owerheid#. Lees die vorige sin #-# weer. Betrokke met Thembelihle #plaaslike owerheids# vekiesing as kandidaat vir die Volkstaatparty, VF+. Lees landbou weekblad 2d week April 2011 (verblyfreg van—)
    Gelukkig het Hopetown en Strydenburg geweldig baie moonlikhede. Op die N12 hoofroete van die weste na die Kaap. maak kontak afrdick@msn.com sal meer inligting verskaf. Baie mense met baie idees, min wat self inklim en iets doen, deesdae soek ons nie idees nie, ons soek mense wat doen. Terloops, begin deur lid te word van jou eie besigheid in die Volkstaat, ORANIA PRODUSENTE KOöPERASIE by opk@oranet.co.za – SHALOM

    Reply
  • Quintin Diederichs

   Tyd vir nuwe denke – beslis! Kreef, Afrikaner universiteit en ‘n hawe… dis die tipe denke wat my opgewonde maak.

   Reply
 3. W.C. Potgieter

  Ek hou die ontwikkeling op Orania met belangstelling dop en, wil graag alle betrokkenes komplimenteer met wat tot datum bereik is. Ek dink werklik die fondament(e) is gelê vir groter dinge wat kan volg.

  Ek sou graag wil voorstel dat strategie & beplanning vir verdere ekonomiese uitbreiding / – ontwikkeling vorentoe op ‘n meer gestruktureerde basis moet plaasvind, m.a.w. gekoppel aan ‘Stadsbeplanning’, behoort ekonomies lewensvatbare besigheidsgeleenthede op ‘n pro-aktiewe en wetenskaplike basis deur Uitvoerende Bestuur geidentifiseer te word en die basiese lewensvatbaarheid daarvan berekend d.m.v. formele Sakeplanne aan voornemende entrepreneurs / beleggers voorgestel te word. Die bestaande Orania webblad en forums kan uiteraard in die algemeen vir advertensie – / bemarkingsdoeleindes in die verband benut word, maar sal spesiaal ‘geteikende’ bemarking meer doeltreffend wees in sommige gevalle.

  Reply
 4. Louis van Wyk

  Wat my ‘n bietjie pla, hoekom het die Oraniërs nog nie genoeg blankes getrek en hulle hervestig per wyk in die munisipaliteit sodat die munisipale verkiesing gewen kan word nie! Volgens my inligting is daar 7,092 kiesers in die Thembelihle plaaslike owerheid. Sekerlik as ons aanneem dat 10% van die kieserbevolking blank is, is daar 6,383 nie-blankes. As daar slegs 6,510 blanke kiesers ingebring word, dan sal die totale kieserbevolking 13,602 wees, en blankes sal ‘n meerderheid hê van 53.1%. Waarom is dit nog nie gedoen nie? Daar is waarskynlik ‘n goeie half-miljoen blanke pensionarisse wat maklik soentoe kan hervestig (hulle het mos nie werk nodig nie!). Nadat die een owerheid gewen is, dan kan ander so mee gedoen word tot teen die see. Sonder baie stories kan blankes maklik ‘n mag word in ‘n groep owerhede en sodoende selfbeskikking bewerkstellig. As die Afrikaner leiers darem net ‘n bietjie kan wakker word!

  Reply
  • Rina Spies

   Ons is almal oppad, gee net bietjie kan, dit sal SKIELIK EN ONVERWAGS plaasvind.

   Reply
 5. Johan Conradie

  Soos wat die ekonomie verder gaan kwyn en misdaad toeneem sal die Internasionale gemeenskap toenemend besef dat die Burgerstaat se inwoners eintlik teen mekaar werk, pleks van saamstaan. Die werkskeppers voel nie gemaklik met hul langtermyn vooruitsigte nie en die hoofrede is die aanwesigheid van uiteenlopende denke van drie groot groeperings – wat nou een land probeer deel.
  ‘n Nuwe bedeling wat almal se strewes sal kan akkommodeer en vrese verdryf, sal spoedig bekend gemaak moet word. Dit sal dan nie vergesog wees nie, om te beweer dat sanksies weer ‘n uitweg kan word om mense se aandag by die probleme van die land te kry.
  Die Swartmense sal die ander twee groeperings nie verder kan ignoreer nie en hul besetting van die land moet inkort met twintig persent. Die uiteindelike skikking oor grond vir Afrikaners, sal eintlik meer met die Bruinmense gevoer word. Afrikaners is totaal verlam omdat hulle oor die hele land versprei is. Slegs die migrasie na ‘n gebied waar hulle die meerderheid kan uitmaak, sal enigsins sin maak indien Afrikaners ernstig is om vir hul kinders ‘n toekoms na te laat.
  Die miljard rand vraag gaan wees hoe die Burgerstaat regop gehou gaan word, sodat Afrikaners steeds hul bates kan melk om die oprigting van die volkstaat te bewerstellig. Met verdrag soos die tyd sal leer, kan die stuurwiel oorgegee word aan wyse Swartmense wat hulself bekeer het van die kulture en tradisies wat die armoede in Afrika veroorsaak. Indien slegs vierpersent hul bekeer en die ander op sleeptou neem, kan hulle redelik seker wees van ‘n aanvaarbare vlak van menswees maar op ‘n heel ander vlak van die van Westerse samelewings .
  Die ja-stemmers is die nee-stemmers een voor – hulle het die Swartmense in hul natiwiteit ‘n volwaardige kans gegee, maar met die wêreld as getuie was die bedeling nie suksesvol nie – hulle kan dus met die ondersteuning van die buiteland weer onderhandel. Die miljoen wat oorsee is, kan hulle eie werk doen en sal oorleef in ‘n volkstaat – baie van die ja-stemmers wat agter gebly het, se planne om te wou voortgaan soos onder apartheid, het lelik skeefgeloop. Ook baie nee-stemmers met hulle “ons het julle gesê” is steeds vasgeval in ‘n verlange na die ou tipe bedeling. Die swartmense sal nie self regkom nie, word geargumenteer, daarom is ons hier en moet weer die baas word. Hierdie vooruitsig van alles weer oorvat, gaan egter nooit weer gebeur nie. Baie van die “regses” besef nou dat slegs die verkry van ‘n relatiewe klein deel van die grondgebied, hul sal kan laat oorleef – te groot sal weer vreemde arbeid lok omdat alles nie self behartig kan word nie. Die mense van Orania het ‘n soort “kruisdood” namens Afrikaners deurgemaak, hulle opoffering, deurstaan van verkleinerings en vasberadenheid was ‘n dodelike teregwysing – deur selfwerksaamheid het hulle die toets van tyd deurstaan.
  ANC denke kan byna net so in die gebiede van Bruinmense en Afrikaners geïmplementeer word – die groot verskil dat transformasie uiteindelik slegs die inwoners sal bevoordeel. Dit sal baie jare neem met die heen en weer migrasie, maar indien Afrikaners slegs tienpersent van die huidige begroting ontvang, sal hulle maklik die vlak van beskawing bereik en handhaaf soos die meeste Westerse lande.
  Die grootste uitdaging vir Swartmense is om die lewenswyse te laat vaar waardeur kinders onbeplan in die wêreld gebring word – die tradisionele leiers wat die vuur stook, sal die verantwoordelikheid moet neem vir hul misleiding.
  Afrikaners met hul linie van donkerbril lamsakke, sal hulself spoedig moet regruk. Alle werk word self gedoen – van bed-opmaak tot tuinwerk, van skoffel in die landerye tot kantoorskoonmaak. Net een wat afwyk van hierdie beginsel en weer vreemde arbeid invoer – plant weer die saadjie van ‘n uiteindelike bedeling waarvan almal nou van wil wegkom – al mag dit dekades neem. Apartheid kan jy net teen iemand (vreemde arbeid) maak, indien daardie iemand nie daar woon nie, kan dit nooit weer gebeur nie. Afrikaners wat nog nie self kan werk nie, moet maar in die Wes-Kaap gaan nesskop. Die infrastruktuur sal eendag die Bruinmense geweldig bevoordeel – soos wat vir dit vir die Swartmense agtergelaat gaan word. Die Afrikaners wat kan werk, moet die gedeelte tussen Saldanha en die Namibiese grens teiken. Die hoop wat ek gesien het, is die gebied om die hawe by Saldanha. Indien Afrikaners die skeepsvrag kan deel met die Bruinmense se Kaapstad, kan hierdie die vonk wees wat ware Afrikanernasionalisme sal laat vlamvat.
  Hierdie jaar moet dinge gebeur – die behoefte groei vir lugvervoer tussen Gauteng en Saldanha. Die ideaal sal natuurlik wees dat Afrikaners saamstaan en self ‘n vliegtuig koop – te minste vir ‘n begin, ‘n weeklikse retoervlug. Vanaf die lughawe moet passasiers met ‘n bus na Langebaan of Saldanha vervoer kan word waar hulle voertuie kan huur of deur kennisse en familie opgelaai kan word. Volgens inligting ontvang, sal slegs ‘n Cesna Caravan-tipe vliegtuig op Orania kan land.
  Die ekonomie sal weer op dreef kom indien nasies kompeteer – vergelyk die afgelope sokkerskouspel, watse opwinding en strewes sou daar wees indien daar nie ‘n Duitsland, Nederland, Spanje of Ghana was nie. Gewone mense kan die toekomstige onderhandeling se uitkoms voorspring en die ware patriotte kan solank migreer na hierdie gebied. Afrikaners wat nie verder gaan talm nie kan wegspring met gedagtes soos die volgende: Gewone werkers; probeer jou huidige pos ruil met iemand in daardie gebied wat ook sal wil migreer; Sakemanne, verkoop jou besigheid of van jou aandele en gaan begin met besigheid of ‘n tak in daardie gebied; Boere, verkoop ‘n gedeelte van jou grond en stuur die seun om iets daar te gaan doen; Ontwikkelaars, gaan bou woonstelblokke of aftreeoorde daar; Afrikaners wat nie nou kan skuif nie, kan hul ouers en kinders daar gaan laat woon; Dokters, werk saam en gaan bou daar ‘n hospitaal en spreekkamers.
  Elke mens, wit, swart en bruin moet instinktief en onverbiddelik by die volgende beginsel vassteek – ons is nie kwaad vir mekaar nie, uit honderde jare se meeleef sal ons noodgedwonge die beproefde resep vir vrede moet implementeer, die rede waarom daar twee honderd verskillende land bestaan. Ons verdra mekaar en daar kan tienpersent vreemdes in jou land woon, nie meer nie. Die vermoënde wittes wat tans oor die hele Suid-Afrika eiendom en besighede besit kan ‘n groot bydrae lewer – gaan skep vir jou eie mense in die Weskus werk, gaan vestig of koop ‘n fabriek of onderneming daar, sorg dat negentig persent van die werkers Afrikaners is, doen dieselfde vir die Bruinmense en Swartmense inhul gebiede. Die huidige atmosfeer van onsekerheid sal positief draai indien almal se stewes geakkommodeer kan word.

  Reply
 6. Lourens

  Ek reageer op sommige van die kommentare wat gelewer is

  Ek sien dat sommige mense voorstel dat mens met behulp van migrasie huidige dorpe en munisipaliteite se beheer oorneem, en dus weer met ‘n gemengde bevolking sit van verskillende volke, maar waarvan die Afrikaner die meerderheid is.

  Die probleem met die idee: Die geskiedenis het orals oor ons land gewys dat – Waar ookal die Afrikaner (of blankes) dorpe stig (en firmas en die ekonomie groei) trek die volksvreemdes agterna en word mettertyd die meerderheid (weens migrasie en ‘n hoë geboorte syfer).
  Neem as voorbeeld Jeffreysbaai en St. Francisbaai – nuwe dorpe deur wittes gestig, waar swartes eenvoudig heen migreer het (townships stig) en nou die meerderheid is.

  Dit was die geval in die hele Westerlike Oos-Kaap (wat nie tradisioneel Xhosa area was nie, maar ‘n groot invloei van Xhosas sedert die 1950s gekry het). Vandag is wittes in P.E. bv. net 16 % van die bevolking.

  Die enigste manier om die ewige siklus te verbreuk (wiites stig, swartes neem oor), is om op privaat eiendom nuwe dorpe / stede, firmas, ens. te stig en slegs van Afrikaner arbeid gebruik te maak, soos wat tans in Orania gedoen word.

  Selfs as net 10 % van ‘n bevolking sou swart wees, word daardie 10 % spoedig weer die meerderheid (geboortesyfer en families wat trek en townships wat ontstaan en groei).

  Reply
  • Louis van Wyk

   Lourens, toegegee, dit bekommer myself. Volgens my voorstel behoort blankes 76% te wees, en nie-blankes 24%, met kleurlinge 12%, Asiërs 8% en swartmense 4%. Dit is heel moontlik, alhoewel mens moet erken om ‘n bevolking te ontwerp is nie soos om ‘n tuin te ontwerp nie. Dmv opvoeding kan die geboortesyfer afgebring word (swartmense kry baie kinders sodat die kinders hulle kan versorg in hul oudag). As blankes in beheer van ‘n munisipaliteit is, kan streng beheer toegepas word oor immigrasie (beperk residensiële ruimte en werkgeleenthede). Sodoende kan die migrasie effek baie versag word.

   In terme van die hoë geboortesyfer van die swart mense. Ek voel die Afrikaner leiers in 1994 kon gereël het blankes meer kinders kry, elke blanke vrou tussen 16 en 40 moes elke jaar ‘n kind gekry het. As ek aanneem dat daar ongeveer 2 miljoen blanke vrouens is wat kinders kan kry, dan kon die 1ste vlaag kinders alreeds stemouderdom bereik het, elke jaar 2 miljoen kinders, sê vir die volgende 20 jaar. Sodoende kon die Afrikaner weer ‘n mag geword het. Ons kon gemeenskap hulp sentrums geskep het om die vrouens te help met die kinders, en almal kon bydraes gemaak het, want dis in ons belang. Dis volgens my nou te laat om dit te probleer doen, want die ANC bereik nou ‘n volwasse stadium in die politiek en hulle sal maatreëls in werking stel om swartmense in die meerderheid te behou.

   U voorstel om hier en daar stukkies blanke areas op privaatgrond te stig kan aan gedink word. Die probleem is, blankes is NIE in beheer buite die privaat stukkie grond nie. Dus het die blankes geen politieke mag nie.

   Die doel van my voorstel is om politieke mag te verkry vir die blankes. Die blankes is slegs 8.8% van SA, ongeveer 4.4m blankes. Ons sal nooit politieke mag kry in die algehele opset nie, dus is die enigste oplossing om in ‘n area saam te trek en munisipalieite oor te neem dmv plaaslike verkiesings. Wanneer dit gebeur het, en blankes het ‘n redelike aantal munisipalitiete, so 30+, kan dan met die ANC onderhandel word om dit te omskep in ‘n provinsie sodat blankes in beheer van hulle eie omgewing is. Maar neem kennis, om ‘n 100% blanke bedeling in te stel is heeltemal vergesog en slegs ‘n droom. As die blanke “tuisland” eendag besluit om onafhanklik te word, sal internasionaal dit nie erken word nie, want dit sal weer ‘n apartheid staat wees. Ons sal geen verkope of aankope kan maak nie, behalwe vir humanitêre doeleindes. In meeste Eurolande waar daar ‘n absolute meerderheid is (75%) van ‘n groep, kan gesien word dat die groep in beheer is en net so voel ek dis hoe ons moet aangaan. Om apartheid weer terug te bring is malligheid, dit beteken blankes het nie die vermoë om hulleself te laat geld in ‘n gemengde gemeenskap nie, en dus maar weghardloop soos ‘n sielkundige geval. Dit is ook nie volgens Christelike waardes nie. Alle mense het dieselfde genetiese basis, en ons moet liefde hê vir ons naastes. As party blankes hierdie siening het van ou apartheid, dan wonder ek wat hulle leer weekliks in die kerk? Haat bring haat. Dis miskien hoekom daar so baie plaasmoorde is, want die nie-blankes sien die slegte en haatlike lewens van blankes, en het dan geen respek of liefde vir hulle nie.

   Verskoon my laaste paragraaf, maar dit moet gesê word!

   Reply
 7. Johan Conradie

  Lourens – die ideaal is natuurlik geen ander volksvreemdes en die tien persent beteken nie dit moet swartmense wees nie. Ons moet maar by ander lande gaan leer hoe hulle hierdie probleem bestuur. Dit sal darem sleg wees indien Duitsers, Engelse en ander Europeërs verhoed sal word om met hul bydraes, die Volkstaat opgerig te kry. Die persentasie is slegs genoem as vertrekpunt en sal uiteindelik bepaal word soos uit die ondervinding van lande wat hulself eeue kon handhaaf.

  Reply
 8. Quintin Diederichs

  Baie interessante skrywe. Hou van die pluralistiese benadering wat jy bepleit en stem saam met jou argument m.b.t. ontwikkeling wat deur tegnologie versnel moet word eerder as die (foutiewe) fokus op natuurlike hulpbronne,veral mynbou, wat arbeid vereistes sal stel waarvoor ons volk nie binne die aansienlike toekoms sal kan voorsien nie.

  Republikeinse vryheid binne ‘n Afrikaner-staat is inderdaad baie haalbaar en dis inspirerend wanneer iemand dinge so netjies uiteensit soos hierbo!

  Reply
 9. Stefan Prins

  Dit is vir my baie interessant om te sien wat die mense skryf. Ek is n jong man wat sopas klaar gestudeer het by die tegnikon en is werkloos, maar ek bly positief. Ek glo die rede dat wit en swart nie saam werk nie is omdat ons anders dink en die kultuur verskil. As jy in n area bly waar dit net wit is gaan jy nooit dink aan die swartmense, want hy nie deel van jou lewe.

  Baie van die dorpe in Wes-kaap was altyd wit en net witmense was in beheer, maar as gevolg van die regering se transformasie beleid, ons beheer verloor. Jy kan hulle nie wegjaag en hul bevolking beheer nie. Ek kan nie sien hoe n meerderheid witmense kan sorg vir n volkstaat.

  Ek dink privaat is die weg tot sukses, want so kan wit in beheer bly in n dorp. Ek dink daar moet gekyk word na tegnologie. Wat van ons stig n meganiese en elektriese bedryf waar net witmense werk in die omgewing van Orania. Vervaardig produkte wat die hele wereld soek.

  Reply
  • Rina Spies

   Stem 100% met jou! Dit is hoe die denke van ‘n OPREGTE suiwere boerseun moet wees. Die swartes sal altyd ons wittes VERAG a.g.v. ons pragtige beeldskone gelaat en gelykenis van ELohim/AruEL. Presies soos wat tussen Dabid en Goliat/filistyn/Kaftoriet/swarte gebeur het. Die moment toe Goliat die pragtige rooigelaat van Dabid gesien het, het hy hom VERAG, daar was ‘n intense jaloesie. Wat ons 12stamme se VAL is, is dat ons wat HEILIG is, die Woord vir die varke en honde gegee het. Met ons testament wat ONS BRUIDEGOM met Sy BRUID het, waar Moses gesien het hoe ‘n Egiptenaar besig was om een van ons broers nl. ‘n Hebreer aan te rand, het Moses gou links en regs gekyk en gesien dat daar niemand in die nabyheid was nie en toe het hy die Egiptenaar/swarte doodgeslaan en onder die sand begrawe. Moses het glad nie skuldig daaroor gevoel nie omrede die swarte/Egiptenaar nie sy broer was nie en Moses het ook niks oorgekom a.g.v. daarvan nie.

   Reply
 10. Samuel Pienaar

  Baie goeie komentaar hierbo en alles maak vir my sin.Die probleem is dat die meerderheid van ons nie eers weet van die debat nie.Ek kan net voorstel dat die debat meer onder Afrikaners bekend moet raak.Hoe meer mense weet hoe meer gaan betrokke raak.Die sosiale media is n uitstekende beginpunt.kyk net hoe dit in Tunisia gewerk het.Ek is n gedwonge afgetrede en sal hier kan help,ek het n rekenaar en internet maar het hulp nodig van die jonger gebruikers,

  Reply
 11. Dick Davel

  Orania, die naam van die “saad”(stad) vir die strewe van ‘n eie Volkstaat vir my en my volk, die Afrikaner-Boervolk.
  Baie dankbaar vir die genade en die bestaan van Orania, enig in sy soort op aarde. My eie volkie s’n. “Vader, hou asselief u bewaarende hand oor hierdie wonderlike plek, so kosbaar vir ons, ‘n wonderwerk in Afrika. Ek bid U seën af oor Orania en sy mense, U kinders.”
  Die eerste fase is afgehandel, die fondasie is gelê en nou kan ons voortbou op ons droom op pad na ‘n Volkstaat.
  Baie dankie aan al die pioniers wat die opoffering gemaak het om aan hierdie fondasie te bou, Orania is ‘n mylpaal wat met sukses bekroon word, ‘n plek waarop die Afrikaner trots is. Orania is ‘n bewese manifestasie van die ideaal van ‘n volk wat wil bestaan en voortleef as ‘n volk.
  Orania verskaf aan die moedelose moed, aan die ongelowige geloof, bo alles verskaf dit aan die volk ‘n visie.
  Dit is my strewe om as “bouer van die Volkstaat”, op die vaste “Oraniafondasie”, wat stewig gelê is, uit te bou na die hele streek wat (Thembalihle) Hopetown, Kraankuil en Strydenburg insluit. Ek het my in die buurdorp, Hopetown, gaan vestig om die Volkstaat uit te bou.maak asb kontak, 072 4062202
  Verder wil ek ‘n beroep doen op alle ware Afrikaners om vir die VF+ te gaan stem, ek het myself verkiesbaar gestel as kandidaat in Thembelihle vir die verkiesing die 18de Mei.In my geval, die VF+ in Thembelihle beteken Volkstaat bevordering. Ek is ‘n gesoute Oranjewerker sedert die vroë 80’s en het 763km verhuis om die Volkstaat te kom help uitbou. SHALOM

  Reply
  • Sebastiaan

   Pragtig oom Dick. Ons sien oom se bydrae raak. Doen so voort.

   Reply
 12. Lukie vd Merwe

  Nb Nb!!Net vinnig! !Ek is n sakeman in Ermelo. Ek lees die idees en antwoorde op baie van die Volkstaat gedagte. Hier skemer redelik baie deurdinkte idees deur en wil nie een uitsonder uit die miljoen idees nie. NEK wil ook nie slapende jakkalse/parrasiete en rysmiere idees gee nie. Geheim 1 ! !! Beplan,Produseer, verwerk, bemark en brei uit! ! Geheim 2! !! Beplan, produseer, verwerk, vervaardig, bemark en bestuur! ! Geheim 3!!! Vervaardig, vervaardig , vervaardig, produseer, verwerk, vervaardig, bemark, brei uit! ! Geheim 4!!! Volg n eenvoudige werkbare sakeplan! ! Die minute moet tel en n gedissiplineerde bestuur en werksmag is van kardinale belang! !! Loop voor en stel n voorbeeld! ! En ten laaste. Pioneers moet hulle nie laat bang praat deur kantlyn sitters nie! ! Daar is wel derduisende mense wat sal deel wil wees van die Volkstaat. Die mense is geleendheidsoekers wat sal deel vorm van die werksmag! ! Ja, gee die mense werk want hulle is gekwalifiseerd! ! Dis voorspoed! ! Moet nie ondehandel by n tafel vir n Volkstaat nie! ! Begin net jou eie ding doen man, en geheim 5, were self en saam met n paar ander bure, teen betaling natuurlik!! James, die geheim van alle geheime, WAAR BEGIN JY? ?? As jy n boere brein het sal jy presies weet waar om te begin!! Sterkte. Ek is oppad! !

  Reply
 13. Lourens Kriel

  Intussen het Coligny bygekom,dit mask volkstaat dringend!

  Reply
  • Revo (= Ek kom!)

   Lourens, ek het nou al ‘n paar maal my kommentaar probeer stuur, maar onsuksesvol. Kontak my asb by: revopienaar@gmail.com. Dankie, Revo

   Reply
 14. Mario Nel

  Die Afrikaner was nog altyd bekend vir sy versiendheid en goeie beplanningsvermoe. Die stigters van Orania het dit ook bewys. Orania sal die hartland word van alle opregte Afrikaners. Ons kultuur en geskiedenis sal in Orania bewaar en uitgebou word.

  Tegnologie, opleiding en vervaardiging moet die sleutel wees. ‘n Langafstand universteit en tegniese opleidingskolleges sal baie jong Afrikaners na Orania lok. Vandaar sal hulle met hul nuwe kennis die res van SA kan aanpak en ‘n werk vir hulself kan skep.

  Aftree-oorde op die walle van die Oranje rivier sal nog ‘n veilige toevlugsoord vir ouer Afrikaners word. Mediese geriewe sal dienooreenkomstig volg. Die vaders van Orania beplan ‘n stad. Dit is baie nader as wat meeste mense dink. Hou so aan Orania, julle bied hoop in ‘n donker Afrika.

  Reply

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

three × three =