Filiale

Die Orania Beweging het sedert sy ontstaan in 1988 sy werksaamhede op verskeie fronte bedryf, met die oog op die volhoubare daarstelling van in die eerste plek die idee, en tweedens die werklikheid. Die filiale en vennote van die Orania Beweging het juis in die daarstelling van die werklikheid Orania wat tasbaar in die Noord-Kaap ‘n rol speel. Met die komplekse aard van ‘n gemeenskap is dit ook so dat die filiale op vele terreine beweeg.

Gousblom Ontwikkeling (Edms) Bpk

Gousblom Ontwikkeling is ‘n maatskappy met as aandeelhouers die Orania Beweging Helpsaamfonds en Solidariteit Helpende Hand. Die fokus van Gousblom Ontwikkeling is om volhoubare vestiging van verarmde en hulpbehoewende mense binne Orania te vergemaklik deur die daarstelling van sub-ekonomiese behuising. Die behuisingsprojekte bestaan uit ELIM vir enkellopende manne, Nerina vir enkeldames en -moeders, Soetdoringwoonstelle en Olienhout vir gesinne, asook woonhuise in Kleingeluk. Die maatskappy besit ook die Kuierstoepkompleks in Kleingeluk en help besighede daar vestig asook verskeie maatskaplike- en gemeenskapsinstellings.

Helpsaamfonds

Die Orania Beweging Helpsaamfonds, ‘n geregistreerde MSW, is die filiaal met volhoubare oplossings vir Afrikanerarmoede binne Orania met ‘n gefokusde driepuntplan van stabilisering, opleiding en normalisering.

Met die oog op stabilisering bied die Helpsaamfonds finansiële steun aan maatskaplike instellings en bied Gousblom Ontwikkeling behuisingsprojekte aan as voertuig tot stabilisering van verarmde Afrikaners. Die Helpsaamfonds se grootste bydraes, behalwe die enorme kapitale uitgawes aan die daarstelling van behuising, is die befondsing van onderwys binne Orania. Die opvoeding en onderwys, met die fokus op die volgende geslag, is juis die grootste bydrae tot die volhoubare normalisering en inskakeling by die normale funksionering van ‘n gemeenskap. 

Die Helpsaamfonds maak staat op skenkings en befondsing deur Orania Beweging-lede, plaaslike instellings en internasionale vriende.

Groeifonds

Die Orania Groeifonds is ‘n maatskappy wat geskep is om bekostigbare kapitaal vir ontwikkeling binne Orania beskikbaar te stel. Beleggers in die Groeifonds verdien dividende op hul beleggings en vir 2016-2018 kon ons deurlopend oor die 8% opbrengste aan die belegger uitkeer. Die Groeifonds beplan ook aan ‘n susterinstelling wat op die basis van ‘n koöperatiewe bank sal funksioneer. Die Groeifonds bied aan ambagsmanne binne Orania die geleentheid om rentevrye lenings te bekom vir die aankoop van toerusting en meganisering.

OKeR

Die Orania Kunsteraad, kortliks OKeR, is die filiaal van die Orania Beweging wat as doelwit die vestiging en bevordering van die kunste binne Orania het. Die Kunsteraad het in verskeie vorme vanaf die bestaan van Orania gefunksioneer, en ressorteer sedert begin 2016 onder die Orania Beweging ter wille van volhoubaarheid, kapasiteit en organisering. Die Kunsteraad bied, onder meer, geleenthede aan plaaslike skrywers, musikante en akteurs om hul talente en passie op ‘n georganiseerde wyse uit te leef. As kultuurgemeenskap, is die kunste, uiteraard, vir die gemeenskap ‘n hoë prioriteit, en OKeR is die voertuig waardeur die kunste tot hul reg kan kom.

EPOG

Ekonomie. Politiek. Omgewing. Gemeenskap.

EPOG is die lewenskragtige navorsingsfiliaal van die Orania Beweging en bestaan sedert 1948. EPOG het deurlopend die doel nagestreef om ’n eietydse idioom aan die selfbeskikkingstrewe van die Afrikaner daar te stel en tot volvoering te bring. EPOG se vier bene van navorsing omvat die groot spektrum van gemeenskap- en volksbestaan en saam met medewerkers en vennote is EPOG voortdurend besig om denkende treë die toekoms in te gee. 

Die EPOG logo, twee saamgevoegde skakels, beeld EPOG se strewe uit om ’n daadwerklike skakel tussen die verlede en die toekoms te wees. Hierdie skakel bevind hom dus begrond in die verlede, binne die werklikhede van die hede, met die oog op die toekoms.

Orania Bewarea

Die graad van ontwikkeling van ʼn gemeenskap word gemeet aan ʼn verskeidenheid van faktore:  nie net die politieke en ekonomiese onafhanklikheid van ʼn gemeenskap is belangrik nie, maar ook sy kulturele en sosiale ontwikkeling, sy vermoë om sy mense te bedien op geestelike en gesondheidsterrein, die sorg waarmee hy sy omgewing bestuur en bewaar.  Orania se inwoners het reeds ʼn geruime tyd gelede die wens uitgespreek om te streef daarna om ʼn ekodorp te word.  Hierdie dinge is sekerlik ʼn bevestiging van die strewe van ons inwoners om as ʼn ontwikkelde gemeenskap die pad vorentoe aan te pak.

ʼn Bewarea is ʼn gebied waar gewone ekonomiese aktiwiteite voortgaan, maar sό dat die omgewing bewaar word.  Baie diere wat vroeër bestry is, word nou erken as bondgenote.  Vlermuise vang byvoorbeeld baie muskiete.  Nuttige diere, wat ons nogtans nie naby die huis wil hê nie, soos slange, word eerder verwyder as doodgemaak. 

Die Orania Vluytjeskraal Bewarea is in Januarie 2005 deur die Departement van Toerisme, Omgewing en Bewaring geregistreer as Bewarea. 

Orania Sterrewag

Die Orania Sterrewag, as vennoot van die Orania Beweging, is ’n instelling vir amateur sterrekykers, sterrekundiges en astronome. Die Bo-Karoolugruim bied van die heel beste sterrekyk geleenthede in die wêreld en ons wil graag die Orania Sterrewag aanbied as die opwindende voertuig waar ons mense  die grootheid van die skepping kan beleef.

Die Orania Sterrewag beplan om deurlopend die groot sterrekundige gebeure te volg, noteer en ook op film vas te lê.

Orania Sportfederasie

Die Orania Sportfederasie is in 2016 gestig met die oogmerk om die onderskeie sportklubs binne Orania te help organiseer en te bemagtig. Tans ondersteun en bestaan die Federasie uit die Orania Rebelle Rugbyklub, die Orania Netbalklub, Orania Krieket, Orania Pluimbal asook die Orania Jukskeiklub.

Orania het die morele hoë grond: Deur Victor Correia

Orania het ʼn sterk saak, maar elke Afrikaner het ʼn verantwoordelikheid om op een of ander wyse aan die ideaal mee te werk.

Idealisme

Om mieliepap te maak, is op die oog af nie moeilik nie; net drie bestanddele: water, sout en mieliemeel. En tog is alle mieliepap nie lekker nie. Klonterigheid (die beginnersprobleem) buite rekening gelaat, is daar eintlik net een ding wat verkeerd kan wees en dis die...

Orania en die K-woord

En dit, dames en here, is hoe mens die publiek om die bos van onkunde lei sodat hulle jou skryfstuk lees. Die K-woord waarna ek verwys, is natuurlik Katalonië. Ek glo vas dat dit baie belangrik is om uit die foute en suksesse van die verlede te leer. Op die oomblik...

Zur Lage der Afrikaaner („Buren“) im neuen Südafrika – eine deutsche Sicht –

Ihre Einladung zu der heutigen Mitgliederversammlung hat mich erfreut, und ich habe sie gerne angenommen. Denn in Deutschland ist das Interesse am so problematischen Geschehen in Südafrika sehr weitgehend abgestorben. Zwar berichtet die „Informationsstelle südliches...

Die situasie van die Afrikaner in die nuwe Suid-Afrika – ‘n Duitse perspektief

(Toespraak gehou tydens die ledevergadering van die Suid-Tiroolse vriendekring van die Afrikaner te Bozen/Suid-Tirole op 27 Augustus 2017). Uit Duits vertaal deur Sebastiaan Biehl   Ek wil u hartlik bedank vir u uitnodiging om die huidige ledevergadering toe te...

Skakerings van Groen 10: Nuttige onkruid

Ek kyk, vanaf ek hier in Orania is, met nuwe oë na onkruid. Ek is besig met komposhope bou en onkruid is al wat op die oomblik vir my die nodige groen materiaal verskaf. Die gras is nog geel en my plante begin nou eers kop bo die grond uitsteek na hulle winterslaap....

Feite oor die e-Ora.

Soos seker meeste ondersteuners intussen weet is Orania besig met ʼn projek om ʼn elektroniese Ora in te stel. Dit maak ons en ons vriende opgewonde, maar het ook al velle, oningeligte kritiek tot gevolg gehad. Voor daar verkeerde persepsies ontstaan moet ons dalk net...

Duitsland: skok-verkiesingsuitslag.

Die verkiesing vir die Duitse parlement het toe in ʼn taamlike aarskudding ontaard. Nog met die aanloop is aanvaar dat dinge op die voorspelbare, vervelige trant sal voortgaan, met mev. Merkel as kansellier van ʼn sentrum-linkse “groot koalisie” uit haar...

Orania en Maslow se piramied van behoeftes

Abraham Maslow was ‘n Amerikaanse sielkundige van Russies-Joodse herkoms wat van 1908-1970 gelewe het. Hy is veral bekend vir die hiërargie of piramiede van menslike behoeftes wat na hom vernoem is. Maslow het ʼn positiewe beeld van menslike behoeftes gehad, wat hom...

Die republiek, republikanisme en die Afrikaner. Deel 2: Die Afrikaner se strewe

Die Afrikaner het vir die grootste deel van sy geskiedenis stroomop geswem. Daar word deur ons vyande beweer dat ons agter die tyd is en in die verkeerde eeu leef. Die trekboere en Voortrekkers is as argaïes beskou met hulle landelike veeherder- en rondtrekleefwyse in...