fbpx

CVO-Skool Orania

Orania CVO-skool is deel van die Bo-Karoo Kampus op Orania.  Orania CVO-skool is ʼn onafhanklike skool en is deel van die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys. 

Orania CVO-skool bied klassikale onderrig aan leerlinge.  Die skool bedien leerlinge van kleuters tot graad 12.  Orania CVO-skool het ʼn wye vakkeuse van gr 10-12 en hul matrieks word geëvalueer deur die IEB (Independent Examination Board). Van gr 1-9 word leerplanne gevolg wat tred hou met die KABV van die Departement van Basiese Onderwys.  Bybelonderrig is ʼn verpligte vak vir leerlinge en hulle word ook daarin geëvalueer. 

Op kultuurgebied word daar in BCVO verband meegeding. Dit sluit in: Bybelkennis, drama, musiek, redenaars, beeldende kuns en literêre werk.

Op sportgebied word aan atletiek, rugby, netbal, skaak, landloop en krieket deelgeneem.  Dit vind plaas in CVO-ligas. 

Die Opvoedingsraad van die skool het hom ten doel gestel om binne die afsienbare toekoms ʼn skool van 500 leerlinge daar te stel.  Groei vind steeds plaas en die leerlingtal is tans op 251 leerlinge.  

Orania CVO-skool strewe daarna om die beste Christelike Afrikaner skool in die Bo-Karoo te word. Hulle probeer die leuse van die BCVO te leef: Tot Eer van God en ter wille van ons kinders. 

Kontak: Johan de Klerk, skoolhoof: 083 407 1440, skoolhoof@oraniacvo.co.za

Webadres:  www.oraniacvo.co.za